Nové posily pro službu Slova

Vydání: 2022/6 Broumovské kostely památkou, 1.2.2022, Autor: Jiří Macháně

Není katecheta jako katecheta. Jedni se budou, jak bylo dosud zvykem, věnovat náboženskému vzdělávání nových generací. Papež však oprašuje prastarou tradici církve a zavádí ještě jednu kategorii katechetů (někdy nazývaných katechisté). Chce tím laiky více zapojit do práce v církvi: bez svěcení, ale zato s pověřením.


Při obřadu ustanovení předává biskup katechetovi kříž. Poprvé tak učinil papež František na Neděli Božího slova ve Vatikánu. Snímek ČTK


Papež František takto vyzdvihl důležitost katechetů loni v květnu, když v apoštolském listě Antiquum ministerium (Starobylá služba) ustanovil laickou službu katechety. Pestrou a různorodou, širší než jen výuku náboženství. „Týká se jádra poslání církve: budou hlásat evangelium, spravovat a vést skupiny věřících, věnovat se nemocným. Je těžké popsat konkrétně, jaká bude podoba této služby, protože bude velmi závislá na specifických podmínkách místní církve,“ zdůrazňuje předseda Komise pro katolickou výchovu České biskupské konference, biskup Tomáš Holub.

Teprve na začátku zimy Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zveřejnila obřad uvedení do této služby a na Neděli Božího slova (23. ledna) papež sám představil a pověřil první skupinu těch, kteří se jí ujmou.

Neděli Božího slova zvolil přitom záměrně, protože jedním z hlavních úkolů „nových“ katechetů je šíření evangelia. „Hlásat ho, aby se jeho útěcha, radost a osvobození dostaly ke všem. Vraťme Boží slovo do centra pastorační práce a života církve! Tak se osvobodíme od veškeré strnulosti a zbavíme se iluze spiritualit, které staví ,na oběžnou dráhu‘, aniž bychom se starali o své bratry a sestry,“ vyzdvihl František v homilii.

Plně laická forma

Ustanovením těchto laiků-katechetů chce papež podpořit evangelizaci současného světa z těch nejnižších pater. Je to součástí jeho úsilí o proměnu církve. Služba katechetů (katechistů) se má uskutečňovat „plně laickou formou, aniž by se upadalo do jakýchkoli projevů klerikalizace“.

Text listu Antiquum ministerium odůvodňuje, že dnešní svět si žádá uznání „přítomnosti laiků a laiček, kteří se v síle svého křtu cítí povoláni ke spolupráci na službě katecheze“. Zároveň připomíná, že prvním katechetou v diecézi je biskup a prvními katechety v rodinách zůstávají rodiče.

Úkolem pastýřů pak zůstává rozpoznat konkrétní dary, kterými katecheté dokážou reagovat na proměnu společnosti a vnášet křesťanské hodnoty do okolního světa. Katecheta v pojetí této novinky je nejen učitel, ale také hlasatel, svědek a průvodce, který uvádí do tajemství víry – je tedy povolán ve svém prostředí předávat víru od prvního hlásání až po trvalou formaci. Přijetí služby laického katechety je „pečetí většího misionářského nasazení, jež je rysem každého pokřtěného“, jak čteme v motu proprio.

Původ této služby sahá až ke kořenům prvotní církve. Zmínky o ní nacházíme už v Lukášově evangeliu či v Pavlových listech Korinťanům a Galaťanům.

Noví katecheté mají být muži a ženy vynikající hlubokou vírou a lidskou zralostí, mají se aktivně účastnit života křesťanské komunity, být připraveni po biblické, teologické, pastorační a pedagogické stránce, spolupracovat s kněžími a jáhny a nechávat se vést pravým apoštolským nadšením – čteme ve výčtu předpokladů. A protože papež František vybídl jednotlivé biskupské konference, aby vypracovaly formační postupy a kritéria pro tuto novou službu, obrátili jsme se na biskupa Tomáše Holuba, jenž má v rámci ČBK na starosti náboženské vzdělávání a formaci.

Učitelé náboženství

Služba laického katechety se mj. opírá o dosavadní zkušenost církve s působením učitelů náboženství. Tedy těch, kteří formují a probouzejí víru dětí, mládeže i dospělých. Společně s náboženským pedagogem a šéfredaktorem časopisu Duha P. Cyrilem Havlem jsme se v rámci tématu podívali na současné trendy a směřování v katechezi, na něž reaguje nedávno vydané (a právě překládané) katechetické direktorium, tedy jakýsi „návod na použití“ náboženské formace, především pak u mladé generace. Dnešní děti a mladí lidé totiž překvapují rodiče i pedagogy: svými postřehy, ale i nezájmem, sebejistotou i nejistotou, schopností se soustředit i hraniční nesoustředěností, svou křehkostí i silou. Svůj svět budují v prostředí, které není jejich rodičům a učitelům úplně vlastní – upozorňuje jak direktorium, tak P. Cyril Havel na internet a sociální sítě. Spirituál římské koleje Nepomucenum P. Tomáš Roule proto připomíná také osobnost italského mladíka, blahoslaveného Carla Acutise, „Božího ajťáka“, který se nasazoval při šíření víry právě v tomto prostoru a stal se jedním ze vzorů, jak vnášet Krista i do světa internetu.

JIŘÍ MACHÁNĚ 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Téma, ČlánkyAktuální číslo 22 30. května – 5. června 2023

Za pár dnů z nich budou kněží

Pán Bůh povolává ke kněžství rázně a náhle, jindy tiše a pomaličku, ale vždy ponechává svobodu odpovědět. O povolání i kněžských vyhlídkách jsme hovořili se…

celý článek


Požehnání za volant i řídítka

Prázdniny se blíží. Boží ochranu na cesty vyprošují a ke vzájemné ohleduplnosti vybízejí kněží a jáhni při žehnání řidičům a jejich automobilů, motorek i dalších…

celý článek


Na kole do Polska či Bavorska

Prázdniny se blíží. Boží ochranu na cesty vyprošují a ke vzájemné ohleduplnosti vybízejí kněží a jáhni při žehnání řidičům a jejich automobilů, motorek i dalších…

celý článek


Ať objeví, že se mají rádi

„Mami, ségra je zlá, už si s ní nikdy nebudu hrát. – Tati, ten brácha otravuje, furt za mnou leze, udělej s tím něco.“ Vztahy mezi sourozenci dávají rodičům někdy…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay