Dobrá politika slouží míru

Vydání: 2019/1 Tři králové vyrážejí na koledu, 2.1.2019

Příloha: Perspektivy 1

I politika se může – za určitých podmínek – stát výsostnou podobou lásky. Upozorňuje na to Svatý otec František ve svém Poselství k 52. Světovému dni míru (1. ledna 2019), které přinášíme.

 
Přinášet pokoj patří k poslání Kristových učedníků, říká papež František. Ilustrační snímek ČTK
 
Když Ježíš vysílá své učedníky na jejich misi, říká jim: Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám (Lk 10,5-6).

Přinášet pokoj je jádrem poslání Kristových učedníků. Tato nabídka je určena všem, mužům i ženám, kdo uprostřed dramat a násilí lidských dějin vkládají svou naději do míru. „Dům“, o němž Ježíš hovoří, zahrnuje každou rodinu, každé společenství, každou zemi, každý světadíl v jejich jedinečnosti a s jejich dějinami; především však je to každý člověk – bez jakéhokoli rozdílu a diskriminace. A rovněž se tím myslí náš „společný dům“ – planeta, kterou nám Bůh dal k obývání a o niž máme starostlivě pečovat.

Právě toto je mé přání k počátku nového roku: „Pokoj tomuto domu.“

Jako květ mezi kameny

Mír je podobný naději, o níž hovoří básník Charles Péguy: je jako křehký květ, který se snaží vzejít mezi kamením násilí. Víme, že snaha získat moc za každou cenu vede ke zneužití a k nespravedlnosti. Politika je základním prostředkem pro utváření lidské pospolitosti a institucí, ale když ji její činitelé nežijí jako službu, může se stát nástrojem útlaku, sociálního vylučování, nebo dokonce
destrukce.

„Kdo chce být první – říká Ježíš – ať je ze všech poslední a služebníkem všech (Mk 9,35). Papež sv. Pavel VI. zdůrazňoval:

Praktická politika na rozličných úrovních – místní, krajské, národní a světové – znamená totéž co vštěpovat člověku, a sice každému člověku, povinnost uvědomit si, co je a co znamená svobodná volba, která se mu nabízí, aby se spolu s ostatními snažil o blaho obce, národa i lidstva (encyklika Octogesima adveniens).

Politická funkce a zodpovědnost ve skutečnosti představuje trvalou výzvu pro všechny, kdo dostávají mandát, aby sloužili své zemi, aby chránili ty, kdo tam žijí, a pracovali pro nastolení podmínek pro důstojnou a spravedlivou budoucnost. Pokud se politika praktikuje při respektování základní úcty k životu, ke svobodě a k lidské důstojnosti, může se skutečně stávat výsostnou podobou lásky.

Láska a lidské ctnosti

Papež Benedikt XVI. připomínal, že k této lásce je povolán každý křesťan podle svého povolání a dle možností svého vlivu v obci … Je-li úsilí o společné dobro oživováno láskou, má vyšší cenu než pouze světské a politické nasazení. … Je-li konání člověka na zemi inspirováno a podporováno láskou, přispívá k vytváření onoho univerzálního Božího města, k němuž směřují dějiny lidské rodiny.

To je program, na němž se mohou shodnout všichni politici jakékoli kulturní a náboženské příslušnosti, kteří chtějí společně pracovat pro dobro lidské rodiny a uskutečňovat ty ctnosti, na nichž spočívá dobrá politická práce: spravedlnost, rovnost, vzájemná úcta, upřímnost, čestnost a věrnost.

V této souvislosti stojí za zmínku „blahoslavenství pro politika“, jak je předložil vietnamský kardinál François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, který zemřel v roce 2002 a byl věrným svědkem evangelia:


Blahoslavený politik, který si je vědom významu své role a hluboce rozumí jejímu obsahu.

Blahoslavený politik, který je příkladem důvěryhodnosti.

Blahoslavený politik, který pracuje pro společné dobro, a nikoli pro vlastní zájem.

Blahoslavený politik, který zůstává věrný a důsledný.

Blahoslavený politik, který uskutečňuje jednotu.

Blahoslavený politik, který se nasazuje pro radikální změnu.

Blahoslavený politik, který umí naslouchat.

Blahoslavený politik, který nemá strach.

Každé nové volby, každé funkční období a každá etapa veřejného života se stávají příležitostí pro návrat ke zdrojům a inspiračním pramenům spravedlnosti a práva. Jsme si jisti, že dobrá politika je ve službě míru; respektuje a posiluje základní lidská práva, která jsou zároveň vzájemnými povinnostmi, aby se mohlo mezi současnými a budoucími generacemi vytvářet pouto důvěry a úcty.

Více v článku, který lze nalézt v aktuálním vydání Katolického týdeníku, který je k mání elektronicky na www.katyd.cz/predplatne v řadě kostelů a ve vybraných novinových stáncích a knihkupectvích.

Přeložil P. Jiří Kratochvíl, redakčně upraveno
 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Přílohy, Perspektivy, ČlánkyAktuální číslo 39 26. září – 2. října 2023

Na křižovatce civilizací v Marseille

Důraz na téma migrace a soužití lidí z různých kultur kladl papež František při svém dvoudenním pobytu ve francouzské Marseille (22. a 23. září). Znovu se tak vydal…

celý článek


Tři kroky k vnitřní svobodě

„Nemůžeme se stát opravdu svobodnými, pokud nepřijmeme, že ne vždy jsme svobodní,“ říká P. Jacques Philippe, který byl letos hlavním hostem na charismatické konferenci v Brně.

celý článek


Najít pokoj v tekuté společnosti

Jak budeme pěstovat dar pokoje my – křesťané 21. století? Tuto otázku rozebíral opat novodvorského trapistického kláštera na Fóru o míru v benediktinském opatství Pannonhalma…

celý článek


Tajemný host, zkouška pro farnost

Když do vaší farnosti přijde nevěřící, čeho si všimne, jak se bude cítit? Bude rozumět tomu, co se kolem děje? A s jakými pocity bude odcházet? Napovědět může nový…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay