Jaký je smysl diecézní části synody

Vydání: 2021/47 Na návštěvě u papeže Františka, 16.11.2021

Příloha: Perspektivy 47

Po celé republice startuje diecézní část synody. Důležité jsou především farnosti. Jaký je jejich úkol?

 
© Jan Hrubý


KOMENTÁŘ P. Josefa Mikuláška

Dne 17. října 2021 byla zahájena v jednotlivých diecézích katolické církve v České republice (a v ekvivalentním Apoštolském exarchátu řeckokatolické církve) diecézní fáze přípravy na synodu biskupů v říjnu 2023. Pro zjednodušení nazývejme tuto fázi „synodálním procesem“ na diecézní úrovni. Všem lidem, ať žijí aktivním životem jako součást katolické církve, anebo nikoliv, nabízí tento proces zkušenost společného duchovního rozlišování toho, jak je možné uvažovat o církvi jako synodální záležitosti, tj. o společném putování Božího lidu v dějinách. Jistě jsme už měli možnost se přiblížit k základním informacím o této synodální konzultaci Božího lidu a o jejím poslání. Jak konkrétně však tato diecézní fáze probíhá a co je její náplní?

Každý diecézní biskup v ČR už jmenoval osobu, která se stala koordinátorem diecézní fáze procesu. V mnoha diecézích koordinátoři také shromáždili tým několika dalších lidí, s nimiž se snaží naplnit svůj úkol: tedy poskytovat „metodologickou podporu“ všem farnostem, řeholním komunitám či jiným společenstvím (např. na půdě církevních škol, charitních středisek atd.), která mají chuť se do společné práce zapojit. To se konkrétně děje také tím, že Národní synodální tým připravil pro diecézní koordinátory a jednotlivé pracovní skupinky několik brožurek (celkem šest), skrze které je možné získat ucelenou představu o průběhu a cíli této diecézní fáze dotazování se Božího lidu.

Farní skupinky

Práce diecézního koordinátora a jeho týmu je pak v této fázi zaměřena zejména na oslovení farností, řeholních komunit a dalších církevních společenství a na povzbuzení jejich zájmu o účast v synodálním procesu. Sekretariát ČBK k tomuto účelu připravil informační letáčky, které jsou dostupné jak v tištěné verzi ve farnostech, tak na webu www.cirkev.cz. Zde je rovněž možné najít brožurky, metodiky k práci jednotlivých skupinek.

Jak tyto pracovní skupinky mohou vznikat? V zásadě dvojí cestou: jednak se do synodálního setkávání mohou zapojit již existující společenství (např. společenství manželů, seniorů či mládeže, společenství modliteb matek a otců, farní evangelizační buňky) a jednak diecézní koordinátoři ve spolupráci s kněžími ve farnostech povzbuzují třeba členy farních pastoračních rad a také všechny ostatní, aby takové pracovní skupinky vytvořili. Jak je doporučováno v dokumentech, které jsme obdrželi ze Sekretariátu synody biskupů, nemají být příliš velké: pouze pět až osm členů. A to proto, aby mohly efektivně fungovat.

Skupinky si na svém prvním setkání vyberou téma, jemuž se budou věnovat. Nejde o témata náhodně vybraná: Vademecum synodálního procesu nastiňuje deset témat, která ve svém propojení mapují situaci synodální církve (např. téma vzájemného naslouchání, umění rozlišování či téma autority a spoluzodpovědnosti v místních společenstvích). Zájem o účast snad může povzbudit i zdůraznění, že tyto pracovní skupinky se v průběhu nadcházejících měsíců setkají pouze třikrát! Nejde tedy o nějakou velkou časovou zátěž, která by nás mohla odrazovat.

Diskuse i naslouchání

Praktický cíl těchto pracovních skupinek je dvojí: nejprve je jeho plodem jistě možnost vzájemného setkání, promlouvání a naslouchání, které se děje ve vědomí toho, že nás shromažďuje Duch Svatý a že právě v jeho moci můžeme sdílet vlastní zkušenost víry v konkrétních církevních společenstvích, kde žijeme.

Tím druhým, „hmatatelným“ cílem bude závěr ve formě zápisu, formuláře, který zavčas poskytne Národní synodální tým. V něm pracovní skupinky uvedou téma, kterému se věnovaly, a nejdůležitější body vlastního sdílení. Následně dojde k odevzdání těchto závěrů diecéznímu synodálnímu týmu, který z nich vypracuje diecézní syntézu, a ta bude následně postoupena k vypracování národní syntézy v ČR.

Jak jsme se mohli doslechnout z médií, Sekretariát synody biskupů prodloužil všeobecně termín odevzdání této národní syntézy na 15. srpna 2022. V posledních dnech byla tato změna projednána českými a moravskými biskupy tak, aby mohlo dojít i k posunu v odevzdání závěru pracovních skupinek na diecézní úrovni, a to z původně plánovaného konce ledna 2022 o jeden měsíc později. Tedy: závěry pracovních skupinek je třeba zaslat do Popeleční středy, 2. března 2022, diecézním synodálním týmům, které z nich vypracují diecézní syntézu. Následně (v průběhu dubna či začátkem května 2022) se pak v jednotlivých diecézích bude konat „diecézní presynodální setkání“, na němž bude připravovaná syntéza diskutována a případně upravena.

Autor je členem Národního synodálního týmu a koordinátorem synodálního procesu v Arcidiecézi Olomouc 

Sdílet článek na: 

Sekce: Názory, ČlánkyAktuální číslo 4 18. – 24. ledna 2022

Kolik lidí se hlásí k víře

Statistický úřad zveřejnil výsledky loňského sčítání lidu, které se poprvé konalo elektronicky. Ke katolické církvi se v něm přihlásilo 741 tisíc lidí.

celý článek


Pozvání k práci na sobě

Se začátkem nového roku jsme slyšeli řadu přání: štěstí, zdraví, Božího požehnání. A také spokojenosti. Co to vlastně je a odkud se bere? A můžeme být spokojení…

celý článek


Tableta nestačí, blízkost je lék

Naše populace stárne, schopnost mezigeneračního soužití a dialogu ale často pokulhává. Ke společnému kráčení napříč generacemi pravidelně vyzývá i papež František.…

celý článek


Lekce duchovní i praktické

„Chceme se vzít“ – s tímto sdělením zaklepe na dveře far každý rok zhruba pět tisíc párů. Tvoří asi 10 % všech, kteří v daném roce vstupují do svazku manželského.…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay