Pozvání na nadcházející významné akce jubilejního roku brněnské diecéze

Vydání: 2007/23 Když rodiče mluví dětem do života, 5.6.2007

Diecézní pouť ke kořenům
diecéze, k jejím patronům sv. Petru a Pavlovi, se koná v Brně na Petrově v sobotu 30. června od 9 hodin.
Bude to jedna z hlavních akcí Roku die­céze 2007. Pouť – den po slavnosti diecézních patronů – nabídne bohatý duchovní i kulturní program:
9.00 Zahájení (přednáška o diecézi, vystoupení katedrální scholy Pavlováček, modlitba růžence)
10.30 Pontifikální bohoslužba – hlavní celebrant brněnský biskup Vojtěch Cikrle
od 13.00 hodin doprovodný kulturní program v Denisových sadech (divadlo pro děti – Víťa Marčík, dílna pro děti – stavba katedrály, promenádní koncert ap.)
16.15 Svátostné požehnání
17.00 Koncert duchovní hudby:
(Charles Gounod: Slavnostní mše k poctě sv. Cecílie, Te Deum)
Další nabídka: po celou dobu programu bude výstav Nejsvětější svátosti v katedrální kapli Zvěstování P. Marii; v areálu Petrova zdarma prohlídky katedrály, Diecézního muzea, krypty, vyhlídky z věží apod. Nabídka občerstvení.
Na hlavní oltář se při této příležitosti vrátí původní socha svatého apoštola Pavla, která prošla dramatickým vývojem – ukradena a po dlouhých letech nalezena, poškozena a s pomocí velkorysých dárců restaurována do původní krásy.
(red)Putování ke kořenům víry
Pouť ke svatým Cyrilu a Metoději bude
ve čtvrtek 5. července v 16.30
v Mikulčicích.
Na místech, posvěcených požehnaným působením našich věrozvěstů, se každoročně schází Boží lid s biskupy obou našich církevních provincií. K duchovnímu prožitku přispívá krása lidových krojů moravského Podluží, lidová hudba i možnost prohlídky vzácných archeologických památek.

Cyrilometodějská tradice si zaslouží pozornost celé diecéze. Jistě není náhodou, že brněnský biskup Vojtěch Cikrle užívá jako pektorál (kříž, který nosí na prsou jako znak pastýřské hodnosti) repliku kříže z doby Velké Moravy. Také tímto způsobem se hlásí k duchovnímu dědictví našich otců.
(vaš)Den Brna
pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a primátora města Brna Romana Onderky
Sobota 18. srpna 2007
19.15 Katedrála sv. Petra a Pavla – pozdravy představitelů diecéze a města
19.25 Přednáška Ludvíka Kolka: Panna Maria Svatotomská, ochránkyně města
20.00 Koncert duchovní hudby
21.15 Vystoupení historického vojska, kladení věnce u pamětní desky R. de Souches, ohňostroj

Neděle 19. srpna 2007
10.30 Katedrála sv. Petra a Pavla – pontifikální bohoslužba na poděkování
Bohu a za šťastnou budoucnost města BrnaPouť ke svaté Zdislavě
se letos uskuteční u příležitosti stého výročí beatifikace paní Zdislavy
v neděli 26. srpna v Křižanově.
7.30 Mše svatá – celebruje P. Metoděj Kotík
10.00 Pontifikální mše svatá pod širým nebem s přenosem do kostela – hlavní celebrant otec biskup Vojtěch Cikrle
12.00–14.30 Polední přestávka s doprovodným programem (živá hudba, občerstvení, výstava „K poctě sv. Zdislavy“, prohlídky kostela a zámecké kaple s výkladem)
14.30 Průvod poutníků na Svatou horu, vzdálenou 3 km. Bude také možné použít kyvadlový autobus.
16.00 Pobožnost na Svaté hoře k poctě sv. Zdislavy z Křižanova a závěrečné svátostné požehnání otce biskupa poutníkům.
V sobotu 25. 8. od 19.00 předvečer pouti na farní zahradě s kulturním programem a občerstvením.Diecézní pouť rodin a farností
ve Žďáru nad Sázavou
bude v sobotu 1. září od 9 do 16 hodin
s mottem: „Diecéze – živý organismus.“
9.00 Příprava na bohoslužbu – svědectví rodin, zpívání s kapelou
10.00 Pontifikální mše svatá, celebruje brněnský biskup Vojtěch Cikrle
11.30 Program na hlavním pódiu, na zámeckých nádvořích a v bazilice: loutkové divadlo, koncerty, krátké přednášky pro rodiče a mládež, výtvarné dílny, soutěže, lukostřelba, pohádková zahrada, adorace, prohlídka muzeí, středověké městečko pro děti a mládež a další
15.45 Závěrečná modlitba, požehnání, písnička na cestu

V programu během dne vystoupí Divadlo „V“ studio Brno, křesťanská folková skupina Bethel, multifolková kapela Bezefšeho a další. Moderuje Kateřina Jakubcová z TV Noe.
Po celou dobu programu je prohlídka areálu kláštera, muzeí, zámku a Zelené hory pro rodiny zdarma. Maminky s kojenci mají k dispozici místnost pro přebalování. K obědu je možné zakoupit párky. Po skončení pouti naváže další oblíbený program pod názvem Klášterní noc.Diecézní děkovná pouť
uzavře Rok diecéze v katedrále
v sobotu 1. prosince.
S arcibiskupem Janem Graubnerem, metropolitou Moravy, poděkujeme za všechny milosti, které jubilejní rok 2007 přinesl, a budeme prosit o Boží požehnání a o ochranu patronů diecéze do dalších let.

Kněží a věřící nejen z brněnské diecéze jsou zváni do katedrály sv. Petra a Pavla na pravidelné poutní bohoslužby, které se konají každý čtvrtek za rodiny a za povolání k manželství, ke kněžství a k zasvěcenému životu. Program: výstav Nejsvětější svátosti oltářní od 16.30 hodin s možností soukromé adorace, v 17 hodin následuje společná adorace a v 17.30 hodin vrcholí modlitební a adorační program eucharistickou bohoslužbou.

Každý měsíc má vyhlášený konkrétní úmysl. Červen – za všechny, kdo se modlí a přinášejí oběti za nová povolání, za semináře, aby se v nich upevňovalo a dozrávalo povolání ke kněžství. Červenec – za rodiče, vychovatele a formátory, za zpovědníky a duchovní vůdce, aby byli dobrými průvodci na cestě k Bohu. Srpen – za nespravedlivě pronásledované a bojující za práva člověka. Září – za školy, zejména církevní, aby formovaly mladé lidi k přijetí odpovědnosti za svůj život i život druhých. Říjen – za obnovení a posílení víry. Listopad – za nová povolání ke kněžství. Prosinec – za obnovu rodin, za povolání k manželství a rodinnému životu.
V Roce diecéze jsou pravidelné čtvrteční poutní bohoslužby do katedrály obdarovány (za splnění obvyklých podmínek) milostí plnomocných odpustků.Svatocecilské setkání
chrámových hudebníků se uskuteční
v sobotu 24. listopadu v 9 hodin
v katedrále na Petrově.
Organizuje jednota Musica sacra, občanské sdružení chrámových hudebníků. Jednota má téměř 500 členů – kantorů, varhaníků, sbormistrů, zpěváků, skladatelů, pedagogů, hudebních vědců z celé ČR.

Musica sacra usiluje o zkvalitnění hudební složky liturgie především zvýšením liturgické a hudební úrovně kantorů-varhaníků. Pro chrámové sbory dětí a mládeže pořádá jednota dubnové „Setkání“, pro sbory dospělých červnové „Sborování“. Iniciuje také vznik nových liturgických skladeb.


Sdílet článek na: 

Sekce: Domácí, Zpravodajství, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 39 26. září – 2. října 2023

Na křižovatce civilizací v Marseille

Důraz na téma migrace a soužití lidí z různých kultur kladl papež František při svém dvoudenním pobytu ve francouzské Marseille (22. a 23. září). Znovu se tak vydal…

celý článek


Tři kroky k vnitřní svobodě

„Nemůžeme se stát opravdu svobodnými, pokud nepřijmeme, že ne vždy jsme svobodní,“ říká P. Jacques Philippe, který byl letos hlavním hostem na charismatické konferenci v Brně.

celý článek


Najít pokoj v tekuté společnosti

Jak budeme pěstovat dar pokoje my – křesťané 21. století? Tuto otázku rozebíral opat novodvorského trapistického kláštera na Fóru o míru v benediktinském opatství Pannonhalma…

celý článek


Tajemný host, zkouška pro farnost

Když do vaší farnosti přijde nevěřící, čeho si všimne, jak se bude cítit? Bude rozumět tomu, co se kolem děje? A s jakými pocity bude odcházet? Napovědět může nový…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay