Diecézi pomohou dobrovolní dárci

Vydání: 2017/37 Papež na cestě za smířením, 12.9.2017

Příloha: Diecézní zpravodajství - Brněnská diecéze

V loňském roce zahájil svou činnost Puls – Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Jeho činnost podpoří sbírka v neděli 24. září. Jeho správci, biskupskému delegátovi P. PAVLU KAFKOVI, jsme položili několik otázek.


Biskup Vojtěch Cikrle přijímá od P. Kafky symbolickou „kartu donátora“. Tu v menším provedení obdrží každý registrovaný dárce. Držitelům přinese různé výhody a bonusy. Snímek Vít Kobza

Proč byl tento fond zřízen?

Vznik fondu souvisí se změnou stávajícího způsobu přispívání věřících na potřeby diecéze. Do loňského roku přispívala každá farnost na potřeby diecéze deseti procenty ze svých příjmů, tzv. „desátkem“. Nový způsob je postaven na vizi velké rodiny malých dárců. Právě k realizaci tohoto záměru byl zřízen fond, do kterého mohou dobrovolně podle svých možností přispívat jednotliví dárci. Tyto dary jsou projevem spoluodpovědnosti za život brněnské diecéze.

Jaké je poslání fondu?

Jeho úkolem, jak název napovídá, je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace naší diecéze. Jeho výdaje směřují do tří oblastí. Zaprvé kněžím – jedná se o prioritní oblast, která pokrývá náklady na mzdy a výdaje spojené s formací a vzděláváním kněží. Zadruhé farnostem – bude pokrývat náklady na zajištění technické a ekonomické agendy farností, tj. vedení účetnictví, administraci dotačních žádostí, zajištění stavebních akcí apod. A zatřetí diecézi – každý rok bude podpořen jeden vybraný projekt, který odpovídá na aktuální potřeby a výzvy v diecézi.

Jak fond získává finanční prostředky?

Cílem je, aby většina peněz pocházela od dobrovolných dárců, kteří se registrují jako donátoři a svým pravidelným darem chtějí podporovat kněze a pastoraci v naší diecézi. Dalším příjmem fondu je účelová sbírka, která proběhne ve všech kostelích v neděli 24. září 2017. Poslední zdroj příjmů pak utvoří roční příspěvky farností.

Kolik jednotlivé farnosti přispívají?

Příspěvky farností jsou stanoveny částkou 280 korun za každou dospělou osobu ve farnosti podle sčítání účastníků bohoslužeb a dále pak procenty z hospodaření s farním majetkem.

Roční příspěvek farnosti je snížen o výši zářijové sbírky konané ve farnosti a o všechny dary donátorů, kteří při registraci uvedli farnost, kterou chtějí podpořit. Smyslem tohoto na první pohled složitého způsobu započítávání darů je, aby každý donátor svým darem podpořil nejenom život v diecézi, ale i svou vlastní farnost.

Pro mnohé z nás je slovo „donátor“ zcela novým pojmem.

Slovo donátor pochází z latiny (donum = dar, donator = dárce) a církevní tradice takto označovala dárce odedávna. Donátorem brněnské diecéze se může stát každý, kdo se zaregistruje jako dárce a svým darem chce podpořit život církve. Ve mně osobně navíc toto slovo evokuje pocit hrdosti na to, co podporuji a pod co jsem ochoten se podepsat.

Poprvé jsem se s tímto označením setkal během studií v Římě, kdy jsme se každý den modlili za donátory naší české koleje Nepomucenum. Díky tomu mám donátorství spojeno s projevy duchovní vděčnosti. Proto je za všechny donátory měsíčně obětována mše svatá a jsou provázeni každodenní prosbou o Boží požehnání.

„Velká rodina malých dárců“, to zní povzbudivě.

Právě „velká rodina malých dárců“ je nosnou myšlenkou fondu. Stále jsou aktuální slova sv. Jana od Kříže, že dárce je víc než dar. Lidé ochotní se zapojit do života diecéze, a to třeba i prostřednictvím finanční podpory, jsou cennější než dary samotné. Ochota stát se donátorem je především gestem, kterým dávám najevo, že mi záleží na budoucnosti církve.

Jakou formou se do podpory fondu mohou zapojit jednotlivci nebo rodiny?

Nejdříve bych zmínil podporu duchovní. Stále platí, že bez Božího požehnání marné lidské namáhání. Důležitá je rovněž podpora v podobě zpětné vazby na činnost fondu, šíření jeho dobrého jména, propagace fondu ve farnosti nebo nabídka profesní pomoci. Neméně důležitá je pomoc finanční. Každý je zván k donátorství, a tak přispět k tomu, aby brněnská diecéze pulzovala životem. Konkrétním krokem je výběr jednoho z dárcovských programů uveřejněných na webu nebo na letácích fondu a následná donátorská registrace.

Kde je možné najít více informací o fondu?

Veškeré informace jsou dostupné na stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.

MARTINA JANDLOVÁ, mluvčí brněnského biskupství

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Diecéze, ČlánkyAktuální číslo 22 30. května – 5. června 2023

Za pár dnů z nich budou kněží

Pán Bůh povolává ke kněžství rázně a náhle, jindy tiše a pomaličku, ale vždy ponechává svobodu odpovědět. O povolání i kněžských vyhlídkách jsme hovořili se…

celý článek


Požehnání za volant i řídítka

Prázdniny se blíží. Boží ochranu na cesty vyprošují a ke vzájemné ohleduplnosti vybízejí kněží a jáhni při žehnání řidičům a jejich automobilů, motorek i dalších…

celý článek


Na kole do Polska či Bavorska

Prázdniny se blíží. Boží ochranu na cesty vyprošují a ke vzájemné ohleduplnosti vybízejí kněží a jáhni při žehnání řidičům a jejich automobilů, motorek i dalších…

celý článek


Ať objeví, že se mají rádi

„Mami, ségra je zlá, už si s ní nikdy nebudu hrát. – Tati, ten brácha otravuje, furt za mnou leze, udělej s tím něco.“ Vztahy mezi sourozenci dávají rodičům někdy…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay