Synovská korekce Svatého otce?

Vydání: 2017/40 Poutníci oslavili patrona české země, 3.10.2017, Autor: Lukáš Nosek

Autoři dopisu papeži Františkovi, který nese název „Synovské korekce propagovaných herezí“, vyjmenovávají sedm nebezpečných heretických tendencí, k nimž podle nich Svatý otec směřuje a nabádá.

Dopis (viz www.correctiofilialis.org) uvádí sedm herezí, ke kterým podle autorů směřuje exhortace Radost z lásky (Amoris laetitia) a některé výroky papeže Františka. Signatáři dopisu pokračují v myšlenkové linii, kterou před časem předložili čtyři konzervativnější kardinálové: Raymond Burke, Walter Brandmüller a nedávno zesnulí Carlo Caffarra a Joachim Meisner. Ti písemně vyslovili pochybnosti (tzv. dubia) ohledně učení Amoris laetitia již v listopadu 2016 a adresovali je papeži. Svatý otec jim přímo neodpověděl, i když se několikrát k jejich postojům vyjádřil.

Výtky se stále točí kolem výkladu osmé kapitoly s názvem: Provázet, rozlišovat a integrovat slabosti. Pojednává o tom, jak má církev jednat s těmi, jejichž životní stav neodpovídá zčásti nebo vůbec katolické nauce. Zásadními pojmy jsou v ní „rozlišování“, „doprovázení“ a „integrování“ skrze „pastorační milosrdenství“.

Autoři současné „synovské korekce“ vyjmenovávají sedm nebezpečných tendencí, které vedou k herezím. A podle signatářů k nim Petrův nástupce směřuje a nabádá. Společným jmenovatelem je pak údajná papežova relativizace – ta se týká Boží milosti v ospravedlněném člověku; těžkého hříchu po civilním rozvodu znovu sezdaných; následků porušení Božího zákona; poslušnosti Božího zákona; schopnosti lidského svědomí pravdivě posoudit svůj životní stav; existence přirozeně zlých skutků. Posledním nebezpečím je údajné papežovo prohlašování tradiční církevní nauky za překonanou a nabádání k širokému udělování rozhřešení osobám, které neprojevují pravou kajícnost ohledně svého životního stavu ani pevné předsevzetí se napravit. Takto si totiž kritici zmíněnou kapitolu exhortace vykládají.

Komentáře podporují papeže

V teologických reakcích na dopis se na prvním místě podtrhuje, že kritika jde v linii odpůrců Druhého vatikánského koncilu. Dosavadní veřejná kritika papežů opakuje stále stejné argumenty: relativizace učení církve z důvodu modernistických vlivů a příklon k učení Martina Luthera. Takto byli obviňováni už papežové Jan XXIII., Pavel VI. nebo Jan Pavel II. Jablkem sváru je ekumenismus, náboženská svoboda a mezináboženský dialog. Svatý Jan Pavel II. byl kritizován například za to, že protestanty nazval bratry a křesťany, že židy pojmenoval staršími bratry ve víře nebo že v roce 1986 zorganizoval mezináboženské setkání v Assisi.

Co František nenapsal

V druhé řadě si komentáře všímají toho, že v dopise naznačené hereze či sklony k nim se v Amoris laetitia nevyskytují. V centru pozornosti je naopak pobídka k hlubšímu promýšlení nauky církve, která chce aktivně reagovat na bolest některých věřících.

„V dopise jde o problém intelektuální čestnosti a o teologickou nekompetentnost. Intelektuální čestnost vyžaduje nevkládat do uvozovek věty, které jsou užity jako obžaloba, ale které papež nikdy nenapsal ani nevyslovil. A naopak v těch sedmi bodech obžaloby chybějí přímé citace papežových výroků a vět. Jde tedy o závěry vycházející z velmi volné a diskutabilní interpretace papežova poselství v Amoris laetitia,“ komentuje respektovaný italský teolog, profesor fundamentální teologie z Papežské lateránské univerzity Giuseppe Lorizio v italském deníku Avvenire.

Reakce několika českých biskupů

A jak reagovala česká církev? „Je mi smutno, když pozoruji, jak někteří souvěrci u nás i ve světě včetně svěcených osob šíří nelibost vůči papeži Františkovi a obviňují ho dokonce z hereze. Jejich malost vítězí nad snahou pochopit Františkovo upřímné úsilí o církev otevřených dveří. Svědčí to o jejich touze zastavit čas a redukovat evangelium na etiku a právní normy,“ uvádí biskup Václav Malý na Facebooku. V podobném duchu píše plzeňský biskup Tomáš Holub: „Naštěstí jen 62 z desetitisíců teologů si oproti Písmu myslí, že zákon je víc než milosrdenství (Mt 9,13). Škoda, že to budí tolik pozornosti.“ S nadhledem situaci ještě popsal pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul: „Co k tomu dodat? Snad jen slova irského dramatika a nositele Nobelovy ceny G. B. Shawa: Kacíř je ten, kdo zapaluje oheň, ne ten, kterého v něm upalují.“

Umět číst v celistvosti

Papež, který byl již o dopisu informován, se při nedávné cestě do Kolumbie setkal s 65 tamními jezuity a zmínil se i o Amoris laetitia, jak uvedl P. Antonio Spadaro pro list La Civiltá Cattolica. „Slýchám mnoho komentářů o posynodální apoštolské exhortaci Amoris laetitia, které sice zasluhují respekt, protože je řekli Boží synové, ale jsou pomýlené,“ citoval papeže. Pokud chceme zmíněný dokument pochopit, musíme ho podle Františka číst od začátku do konce a také si přečíst, co se řeklo na synodě. „Dále někteří lidé tvrdí, že podkladem Amoris laetitia není katolická morálka. V odpovědi na to bych chtěl jasně zdůraznit, že morálka Amoris laetitia je tomistická, podle velikána sv. Tomáše,“ zdůraznil Svatý otec a dodává: „Pomozte lidem, kteří si myslí, že morálka je čirá kazuistika, aby si uvědomili, že v učení velikána sv. Tomáše máme obrovské bohatství, které nás stále dokáže inspirovat. Avšak pouze na kolenou.“

LUKÁŠ NOSEK
 

Sdílet článek na: 

Sekce: Zpravodajství, Zahraniční, ČlánkyAktuální číslo 49 30. listopadu – 6. prosince 2021

Za svobodu vyznání

Už počtvrté se v Česku konala připomínka pronásledovaných pro víru Červená středa. 130 míst se zapojilo, červeně byl poprvé nasvícen také Mariánský sloup nebo česká…

celý článek


Synoda už běží napříč diecézemi

Synodální proces se už rozběhl v celé řadě farností. Zjišťovali jsme napříč diecézemi, kolik skupinek se již přihlásilo.

celý článek


Setkává se s námi tam, kde jsme

Adventní čas, do něhož jsme vstoupili, je spojený nejen s očekáváním, ale i s Izaiášovým motivem cesty. „Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí…

celý článek


DARUJTE Katolický týdeník

Už začínáte přemýšlet nad dárky pod stromeček? Předplatným KT můžete udělat radost, povznášet, inspirovat a (in)formovat po celý rok!

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay