Stůjte za svým biskupem

Vydání: 2004/10 O česko-německém smíření, 6.9.2004, Autor: Štěpán Plaček

V LITOMĚŘICÍCH BYL VYSVĚCEN BISKUP PAVEL POSÁD
"Omlouváme se, že máme tak malou katedrálu," řekl mons. Josef Koukl 28. února hned na začátku slavnosti svěcení nového biskupa litoměřické diecéze Pavla Posáda. Dovnitř se všichni nevešli, ale průběh slavnosti sledoval velký zástup věřících na velkoplošné obrazovce na prostranství před katedrálou sv. Štěpána. Nového pastýře litoměřické diecéze osobně uvítali až po vlastním obřadu svěcení, kde jim uděloval své požehnání. Řada návštěvníků přijela z Moravy, kde Pavel Posád léta působil jako duchovní správce či spirituál kněžského semináře.


"Při službě pro druhé bude váš biskup mnohdy zakoušet svoji bezmocnost. Stůjte za svým biskupem Pavlem, aby Bůh stál za vámi, pomáhejte mu modlitbou, aby mohl obstát," vyzýval všechny při slavnostní homilii brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Zdůraznil také důležitost biskupa v životě církve: "Církev je tam, kde jsou lidé spojeni s Kristem. A toto spojení představuje biskup," řekl Vojtěch Cikrle v chrámu naplněném řeholníky, kněžími, představenými řádů a řadou dalších hostů.

VE SPOJENÍ S APOŠTOLY
Vlastní biskupské svěcení přijal Pavel Posád z rukou českého primase kardinála Miloslava Vlka. Spolusvětiteli byli za přítomnosti ostatních českých a moravských biskupů olomoucký arcibiskup Jan Graubner a administrátor litoměřické diecéze biskup Josef Koukl. Při vkládání rukou byla novému biskupovi předána apoštolská posloupnost, která představuje kontinuitu s Ježíšovými apoštoly. Poté přijal znamení biskupské služby: evangelium, prsten, mitru a berlu. Po bohoslužbě vítala nového biskupa řada osob včetně regionálních politiků.

DALŠÍ DNY BUDOU NÁROČNÉ
"To je dojem nadosmrti. Bylo to krásné. A navíc tu byl svěcen náš bratranec. My jsme z Budkova u Moravských Budějovic," říká jedna z přihlížejících na Dómském náměstí před katedrálou. Vedle stojí skupina žen v moravských krojích a na otázku odpovídají všechny: "Je to pro nás nezapomenutelný zážitek. My jsme z Ratíškovic u Hodonína a otec Pavel u nás sloužil dva roky jako kněz. Jezdí k nám sloužit mše, když je nějaké výročí."

Kardinál Miloslav Vlk popřál biskupu Posádovi, aby se mu dařilo opravdu vytvořit diecézní rodinu. "To znamená, aby se mu podařilo spojit všechny síly aktivních laiků, kteří jsou ochotni spolupracovat. Aby byl pro ně otcem, aby dnešní radost a důvěra pokračovaly," dodal Miloslav Vlk. Nový litoměřický biskup řekl k svému slavnému dni: "Je to první den ve službě a následovat budou i další dny, které samozřejmě nebudou tak slavné. Budou pracovní, náročné, abychom dokázali i něco dobrého vykonat."

Pavel Posád střídá dosavadního litoměřického biskupa Josefa Koukla, který zde působil od roku 1989. Litoměřická diecéze má ve 437 farnostech 130 kněží. Z 1,3 milionu obyvatel území diecéze je katolíků asi 162 tisíc, přičemž nedělních bohoslužeb se účastní okolo 11 až 12 tisíc lidí.

Homilie Mons. Vojtěcha Cikrleho na biskupském svěcení Mons. Pavla Posáda v Litoměřicíchsobota 28. února 2004
Milí bratři a sestry v litoměřické katedrále i venku, už nějaký čas čeká tato diecéze na nového biskupa a jistě jste se nejen za nového, ale především za dobrého biskupa modlili. Čekání končí, modlitby byly vyslyšeny, dnes dostanete nového biskupa. K čemu vlastně potřebujete biskupa?Potřebujete jej k tomu, abyste byli církví. Církev je společenství lidí, kteří se nechali přitáhnout Kristovou láskou a proto i přes všechny rozdílnosti patří k sobě. Církev je životní společenství s Ježíšem Kristem pro tento čas i pro věčnost. Církev je tam, kde jsou lidé spojeni s Kristem. A této životní jednotě slouží biskup. Jeho úkolem je, aby lidé byli spojeni s Kristem a našli v něm spásu.

II. vatikánský koncil říká: „V biskupech, kterým stojí po boku kněží, ….. je uprostřed věřících přítomný Pán Ježíš jako nejvyšší kněz“.To také platí o vašem biskupovi. Na něm máte vidět, že Kristus je s vámi jako pastýř svého lidu. Biskup je znamením, že v diecézi je přítomný Kristus. Biskup nemůže Krista zakrývat, ale musí jej dělat viditelným. Prsten, mitra, berla, které za chvíli biskup Pavel obdrží, ho mají dělat srozumitelným. Tyto insignie ukazují na to, že „zastupuje“, že na jeho místě stojí někdo jiný – Ježíš Kristus.Už biskup Cyprian, který byl umučen v polovině 3. století, napsal: “Biskup je v církvi a církev je v biskupovi a kdo není s biskupem, není ani v církvi.“ Být spojený s biskupem tedy znamená být spojený s církví. A být spojený s církví znamená být spojený s Kristem.

Potřebujete tedy biskupa, abyste měli společenství s Kristem, abyste byli církví. Nikdo si nemůže biskupský úřad sám přivlastnit. Biskup je vysvěcený. To se stane za chvíli otci Pavlovi, když mu přítomni biskupové vloží své ruce na hlavu. Tak mu předávají plnost kněžské moci, kterou sami skrze vkládání rukou přijali. Toto vkládání rukou jde až k apoštolům, kterým zmrtvýchvstalý Pán řekl: „Jako mě poslal Otec, tak já posílám vás…“A potom dodává: „Přijměte Ducha Svatého.“ Toto naše spojení s počátkem, s apoštoly a přes ně i s Kristem, je zárukou, že to rozhodující se stalo. Že skrze vkládání našich rukou Bůh sám vyvoleného posvětí na biskupa a obdaruje Duchem Svatým. Biskupu Hippolytovi vděčíme za první popsání biskupského svěcení na začátku 3. století. Vkládání rukou popisuje takto: „Všichni mají mlčet a ve svých srdcích prosit Ducha Svatého.“ To chceme dělat také my v této chvíli. Modlit se, aby Bůh vylil svého Ducha na našeho vybraného bratra. Ducha, který utěšuje, posiluje a činí schopným vést. V síle tohoto Ducha má otec Pavel jako biskup vést litoměřickou církev. A nebude to dělat ve svém jménu ani, ve jménu lidu nebo lidí, ale ve jménu Ježíše Krista, jak to vyjádřil sv. Pavel. Obdržená plnost moci, aby mohl jako biskup litoměřické církve vést svou diecézi, není moc, jak si ji představuje, jak jí rozumí svět, ale je to duchovní plnost moci. Ta přísluší biskupské službě, aby přinášela lidem spásu. Jak se má tato služba naplňovat? To ukazuje sám Ježíš, když říká: Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř dává za své ovce svůj život. (Jan 10,11). Biskup má podíl na Kristově pastýřství, když žije pro druhé. Přitom bude vždycky zakoušet, že je zranitelný a bezmocný. Právě na základě takové zkušenosti napsal sv. Pavel Korinťanům: Bůh nás, apoštoly, jako zasvěcené smrti, postavil na poslední místo (1 Kor 4.9). Váš biskup nebude tedy vysvěcený pro sebe, ale pro vás. Když v roce 1989 váš dosavadní biskup Josef vstupoval do služby, vybral si heslo „Bůh je láska“a v tomto hesle nesl břímě své služby . V této chvíli mu přísluší poděkovat... Na jeho místo nastupuje biskup Pavel, který si jako své heslo vybral slova „Zajeď na hlubinu“ a od tohoto hesla se má odvíjet jeho osobní život i služba.

Milí bratři v kněžské službě. Vy jste zvláštním způsobem spojeni se svým biskupem. On je hlava a střed vašeho společenství. Sv. Ignác z Antiochie na začátku 2. století to vyjádřil takto: „Presbyterium ať je se svým biskupem jako struny na citeře.“ – Myslel tím samozřejmě naladěnou citeru. Řekl ale také: „Když někdo něco dělá za zády biskupa, slouží ďáblu.“ Stůjte, bratři, věrně za svým biskupem. Jen tak může mít vaše služba jednotě diecéze úspěch.

Milí bratři a sestry litoměřické církve, také vy stůjte za svým biskupem, aby Bůh stál za vámi. To je i moje dnešní prosba. Stůjte za biskupem Pavlem, aby Bůh stál za vámi. Pomáhejte mu modlitbou a vším, čím můžete, aby on mohl obstát ve své odpovědnosti, kterou dnes za vás všechny přebírá.

Milý bratře Pavle, přebíráš dnes vedení litoměřické diecéze. Ať je pro tebe modlitba pramenem síly. Modlitba, naslouchání Pánu, to je asi ta nejdůležitější věc. Naslouchej hlasu Pána, abys jej mohl následovat. A když břímě tíhy pastýřské služby bude velmi těžké vzpomeň si na slova sv. Augustina. Ten v jednom svém kázání při výročí biskupského svěcení řekl o biskupské službě: „Čím větší láska, tím lehčí břemeno.“ Protože láska činí všechno lehkým. Amen.

Nový litoměřický biskup žehná věřícím po obřadu svěcení.

Sdílet článek na: 

Sekce: Domácí, Zpravodajství, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 38 14. – 20. září 2021

František, poutník v srdci Evropy

„S Marií a Josefem na cestě za Ježíšem“ provází Slováky papež František na své 34. apoštolské cestě. Na Slovensko přiletěl v neděli 12. září a zdrží se až…

celý článek


Příběh první české světice

V pozdním létě roku 921 skončila na Tetíně pozemská pouť přemyslovské kněžny Ludmily rukama najatých vrahů. Proč se tak stalo, jak místo jejího mučednictví vypadá…

celý článek


Nikdo se nemůže izolovat

Přinášíme plné znění projevu papeže Františka k politickým a společenským představitelům a diplomatickému sboru v zahradě Prezidentského paláce v Bratislavě při…

celý článek


Vtáhnout je do chodu domácnosti

Je u vás běžné, že děti si doma po sobě uklízí, že se podílí na domácích pracích – a to bez odmlouvání a samy od sebe? S největší pravděpodobností budete patřit…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay