Sedm statečných, sedm svatých

Vydání: 2016/43 Sedm statečných, sedm svatých, 18.10.2016

Mučedníky i pastýře na periferiích, šest mužů a jednu ženu – mladičkou učitelku duchovního života – svatořečil minulou neděli ve Vatikánu papež František. K této události se dostavilo na 80 tisíc poutníků, kteří zaplavili takřka celý Vatikán.


Sedmero svatořečení z minulé neděle se zapsalo svým významem i počtem návštěvníků mezi vrcholné momenty Svatého roku milosrdenství. Snímek ČTK

Zájezdy věřících i oficiální delegace z Argentiny, Mexika, Španělska, Francie a Itálie, z pěti zemí, z nichž noví svatí pocházejí (poslední dvě země mají dokonce dva nové světce), se postaraly o široce mezinárodní slavnost. Shodou okolností tak mířili do Říma především zástupci zemí s románskými jazyky, takže jim mohlo být blízké, že vlastní kanonizační obřad se jako obvykle konal v latině.

Svatí jsou ti, kdo bojují modlitbou

„Chtěl bych na závěr této bohoslužby srdečně pozdravit vás všechny, kteří jste přišli z různých zemí vzdát hold novým světcům. Příklad a přímluva těchto zářících svědků ať je každému oporou v jednotlivých oblastech jeho práce a služby pro dobro církve a občanské společnosti,“ uvedl papež František.

Právě modlitba se stala tématem jeho homilie (viz str. 16), kterou označil za vlastní zbraň svatosti. „Svatými jsou muži a ženy, kteří plně proniknou do tajemství modlitby. Muži a ženy, kteří bojují modlitbou a dovolí Duchu Svatému, aby se modlil a bojoval v nich; bojují až do konce všemi svými silami a vítězí,“ zdůraznil papež duchovní charakter sedmi svatořečených.

Mezi pasáky dobytka

Kanonizováni byli v tomto pořadí: Salomón Leclercq (1745–1792) byl mučedník z dob řádění Francouzské revoluce. Chlapec José Sánchez del Rio (1913–1928) byl rovněž mučedník, a to z doby pronásledování katolické církve v Mexiku ve dvacátých letech 20. století. Španěl Manuel Gonzáles García (1877–1940) působil jako biskup a vynikl vroucí eucharistickou úctou, horlivou pastorací a sociálním nasazením.

Ital Lodovico Pavoni (1784–1849) sloužil jako kněz, který v epoše hlubokých politických a sociálních proměn na Apeninském poloostrově proslul na poli výchovy a vzdělání mládeže. Alfonso Maria Fusco (1839–1910) byl rovněž italským knězem a coby horlivý pastýř se věnoval dětem a mládeži. Papeži blízký argentinský kněz José Gabriel del Rosario Brochero (1840–1914) pracoval nejprve jako rektor kněžského semináře, než byl v roce 1869 jmenován farářem na území 3 327 km2 a stal se pastýřem tamějších gaučů, kteří byli obdobou severoamerických kovbojů; dával jim duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly a postavil pro ně exerciční dům, kterým prošlo na 40 tisíc exercitantů. Zemřel poté, co se po vyčerpávající službě v kontaktu s malomocnými smrtelně nakazil. Poslední z nových světců je Francouzka Alžběta od Nejsvětější Trojice, vl. jménem Alžběta Catezová (1880–1906), bosá karmelitka, mystička a autorka mnoha duchovních spisů.

MARTIN T. ZIKMUND


Homilie – 16. října

Modlit se znamená bojovat

Na počátku dnešní liturgie jsme se obraceli k Pánu touto modlitbou: „Stvoř v nás velkodušné a věrné srdce, abychom ti mohli sloužit oddaně a v ryzím duchu.“ My sami nejsme s to stvořit si takové srdce, může to učinit jedině Bůh, a proto jej o to prosíme v modlitbě, prosíme jej o dar, který je jeho „výtvorem“. Takto jsme uvedeni do tématu modlitby, které je jádrem biblických čtení této neděle a které interpeluje i nás, kteří jsme se zde shromáždili ke kanonizaci nových světců. Oni dosáhli cíle, měli velkodušné a věrné srdce díky modlitbě. Modlili se všemi silami, bojovali a zvítězili.

Tedy modlit se jako Mojžíš, který byl především Božím mužem, mužem modlitby. Vidíme jej, jak stojí s pozdviženými pažemi v bitvě s Amalekem. Nejednou mu však paže tíží poklesnou a v té chvíli se lidu přestává dařit. Árón a Chur tedy umožnili Mojžíšovi, aby si mohl sednout, a podpírají jeho rozpažené ruce až do konečného vítězství.

Toto je styl duchovního života, který od nás chce církev. Nikoli kvůli vítězství války, nýbrž kvůli vítězství míru!

V příběhu s Mojžíšem je jedno důležité poselství: nasazení v modlitbě vyžaduje vzájemnou podporu. Únava je nevyhnutelná, někdy to nezvládáme, ale s podporou bratří a sester může naše modlitba pokračovat, dokud Pán svoje dílo nedovrší.

V „bitvě“ o vytrvalost nelze zvítězit bez modlitby. Nikoli však nějaké sporadické a kolísavé modlitby, nýbrž takové, které učí Ježíš v dnešním evangeliu: „modlit se stále a neochabovat“ (Lk 18,1). Toto je způsob křesťanského jednání: být stálí v modlitbě, abychom setrvali pevně ve víře a svědectví. Je pravda, že každý se unaví. Nejsme však sami, jsme součástí Kristova těla, církve, jejíž paže jsou pozdviženy dnem i nocí k nebi díky přítomnosti zmrtvýchvstalého Krista a jeho Svatého Ducha. A jedině v církvi a díky modlitbě církve můžeme ve víře a ve svědectví zůstat pevní.

Modlit se znamená bojovat a nechat také Ducha Svatého, aby se modlil v nás. Duch Svatý nás učí se modlit, vede nás v modlitbě a umožňuje nám modlit se jako synové.

Vytrvat až do vítězství

Svatými jsou muži a ženy, kteří plně proniknou do tajemství modlitby. Také těchto sedm svědků, kteří byli dnes kanonizováni, bojovalo dobrý boj víry a lásky modlitbou. Pro jejich příklad a na jejich přímluvu, ať Bůh dá také nám, ať jsme muži a ženami modlitby; ať dnem i nocí voláme k Bohu, neochabujeme a dovolíme Duchu Svatému, aby se modlil v nás, a navzájem se modlitbou podpíráme, abychom vytrvali s pozdviženými pažemi, dokud nezvítězí Boží Milosrdenství.

(podle radiovaticana.cz)
 

Sdílet článek na: 

Sekce: Články, Zahraniční, ZpravodajstvíAktuální číslo 43 19. – 25. října 2021

Příležitost k naslouchání

Synodální cesta církve v českých a moravských diecézích začala minulou neděli. Biskupové ji oficiálně zahájili bohoslužbami v katedrálách.

celý článek


K práci ve skupinách je zván každý

Období od konce října 2021 do konce ledna 2022 bude patřit práci ve skupinách ve farnostech, ale klidně také ve školách, společenstvích, řeholních komunitách, laických…

celý článek


Blahořečení papeže úsměvů

Cesta k beatifikaci „papeže úsměvů“, jak říkali Janu Pavlu I., je otevřena. Papež František totiž uznal zázrak uskutečněný na jeho přímluvu – šlo o uzdravení…

celý článek


Křesťanský státník, císař a král

Narodil se na zámku Persenbeug v Dolních Rakousích jako nejstarší syn arcivévody Oty Františka, který byl synovcem císaře Františka Josefa I. Vzhledem k tomu, že císařův…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay