Literární anketa - Dobrá kniha 2005

Vydání: 2006/6 Když se zhroutí životní plány, 6.2.2006, Autor: Jan Paulas

Již poosmé se čtenáři na stránkách Katolického týdeníku setkávají s výsledky literární ankety Dobrá kniha. Dotázané osobnosti rozhodly o následujícím pořadí:

 

1. místo: 9 bodů

Tomáš Halík: Noc zpovědníka. Paradoxy malé víry v postoptimistické době (Nakl. Lidové noviny)

 

2. místo: 6 bodů

Marie Svatošová: Až k prolití krve. Radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka (Karmelitánské nakl.)

 

3. místo: 5 bodů

Ivan Medek: Děkuji, mám se výborně (nakl. Torst)

 

4. - 5. místo: 4 body

Gertruda Goepfertová: Půlnoční deník (Triáda)

Marek Orko Vácha: Návrat ke Stromu života. Evoluce a křesťanství (nakl. Cesta)

6.- 10. místo: 3 body

Rotrekl: Skryté tváře; Heller: Podvečerní děkování; Mertl: Časy nečasy; Hanuš: Tradice českého katolicismu ve 20. století; O Božím vedení s Karlem Herbstem

Letos jsme oslovili 100 osobností, z nichž nám 68 odpovědělo na následující otázku:

Které tři knihy vám v minulém roce udělaly radost a pokládáte je za dobré knihy roku 2005?

Někdy dotázaní uvedli i víc titulů. Každá kniha pak získala jeden bod bez ohledu na pořadí. Zároveň jsme zjišťovali úspěšnost jednotlivých nakladatelů, tj. kolik jejich titulů na sebe dokázalo upozornit (viz rámeček).

PROKOP SIOSTRZONEK OSB, břevnovský převor

1. Jan Heller: Podvečerní děkování (Vyšehrad) - zajímavý vhled do hlubin biblistovy duše; 2. O Božím vedení s Karlem Herbstem (Karmelitánské nakl.) - kdo z nás nepotřebuje stále prohlédat, aby viděl Boží ruku?; 3. Arto Paasilinna: Chlupatý sluha pana faráře (Hejkal) - vtipná humoreska o krizi mužské i farářské identity.

JAROSLAV MED, literární historik

1. Walter Gross a Karl-Josef Kuschel: Bůh a zlo (Vyšehrad); 2. Hugo Friedrich: Struktura moderní lyriky (Host); 3. Philip Roth: Lidská skvrna (Volvox Globator).

KVĚTOSLAVA NERADOVÁ, publicistka

1. Bohuslav Reynek: Dnes jen o té prašivině (Paseka) - velmi seriózně a decentně pojednaný příběh osamělé mladé dívky a básníka, který měl pro její situaci mimořádné porozumění; 2. Romano Guardini: Svět a osoba (Trinitas) - ojediněle a velice srozumitelně esejisticky napsaná kniha o křesťanském chápání člověka jako osobnosti; 3. Tomáš Halík: Noc zpovědníka (Nakl. Lidové noviny) - nejjemnější kniha T. Halíka, psaná s jeho dosud největší pokorou. Velmi aktuální, týkající se problémů současného věřícího člověka; 4. Orlando Figes: Natašin tanec (Dobrovský - BETA a Ševčík) - jedinečným způsobem napsané kapitoly z kulturní historie Ruska.

DOMINIK JOSEF DOUBRAVA, farář na Svatém Kopečku u Olomouce a autor knih

1. Joseph kardinál Ratzinger: Křesťanství na přelomu tisíciletí (Portál); 2. Tomáš Halík: Noc zpovědníka (Nakl. Lidové noviny); 3. O globalizaci s Radimem Paloušem (Karmelitánské nakl.).

JIŘÍ ŠINDLER, grafik

1. Marek Orko Vácha: Návrat ke Stromu života (Cesta); 2. Giuseppe Ungaretti: Cítění času (BB art) - překlad Jan Vladislav; 3. Gertruda Goepfertová: Půlnoční deník (Triáda).

ALEŠ OPATRNÝ, kněz a vyučující na KTF UK

1. Iain Matthew: Zasažen Bohem (Karmelitánské nakl.) - setkání s Janem od Kříže; 2. Jan Heller: Podvečerní děkování (Vyšehrad) - vzpomínky, texty a rozhovory; 3. Marek Orko Vácha: Návrat ke Stromu života (Cesta).

ADOLF RÁZEK, dokumentarista ÚDV

1. Marie Svatošová: Až k prolití krve (Karmelitánské nakl.) - při čtení této knížky se mi vybavily vzpomínky na „Prosby k svatým všedních dní“, jak je formuloval tehdejší biskup Štěpán Trochta. Pater dr. Kubíček, o jehož životě knížka pojednává, je vzorem, jak prostě je možné plnit svůj životní úkol; 2. Vojtěch Vlček: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964 (Matice cyrilometodějská) - je lékem proti ztrátě paměti zvlášť pro ty, kteří z minulosti vzpomínají jen na Pacem in Terris a jiná selhání; 3. Protože do života patří radost, přidávám Stříbrné vteřiny od Jiřího Mikuláška (Cesta), které nabízejí okamžiky radosti. Z jedné myšlenky o chození do kostela cituji: „Víš, co mi to dává? Pokoj duše.“

=

DOMINIK DUKA, biskup královéhradecký

1. Tomáš Petráček: Maria-Joseph Lagrange. Bible a historická metoda (Krystal OP) - mladý, pro mnohé neznámý autor píše o slavné postavě a zakladateli novodobé katolické biblistiky - u nás také neznámé osobě. Oh, ta naše neznalost!; 2. Georg Scherer: Tomáš Akvinský (Karmelitánské nakl.) - o tom, jak je možné porozumět i nesnadným autorům a pochopit, proč jsou tak známí; 3. Jeruzalémská Bible. Dvanáct proroků (Krystal OP) - Starý zákon v českém překladu Jeruzalémské Bible je konečně celý na světě!

HELENA TŘEŠTÍKOVÁ, filmová režisérka

1. Sandra Kalnietová: V plesových střevíčkách sibiřským sněhem (Lubor Kasal); 2. Alena Müllerová: Odporný svět (Host); 3. -

DRAHOMÍR ŠAJTAR, literární kritik a historik

1. Orlando Figes: Natašin tanec (Dobrovský - BETA a Ševčík) - kulturní historie Ruska; 2. František Hrubín - Václav Černý: Vzájemná korespondence z let 1945-53 (Torst); Tomáš Glanc, Jana Kleňková: Lexikon ruských avantgard 20. století (Libri).

JAROSLAV ŠERÝCH, výtvarník

1. Tomáš Halík: Noc zpovědníka (Nakl. Lidové noviny); 2. Crucifixion / Ukřižování (Phaidon press limited London); 3. Descent / Snímání (Phaidon press limited London).

JAN STŘÍBRNÝ, historik

1. Jan Heller: Podvečerní děkování (Vyšehrad) - je radost se začíst do textů tohoto moudrého muže, z jehož křesťanského svědectví vyzařuje laskavost a radostnost; 2. Tomáš Halík: Noc zpovědníka. Paradoxy malé víry v postoptimistické době (Nakl. Lidové noviny) - velmi podnětné uvažování o limitech a šancích víry v dnešním rozbouřeném světě; 3. Marie Svatošová: Až k prolití krve (Karmelitánské nakl.), Jiří Hanuš: Tradice českého katolicismu ve 20. století (CDK), Vojtěch Vlček: Ženské řehole za komunismu 1948-1989 (Matice cyrilometodějská) a Milena Šimsová: V šat bílý odění. Zápasy a oběti Akademické Ymky 1938-1945 (Eman).

MARIE BLAŽKOVÁ, šéfredaktorka Radia Proglas

1. Jacques Le Goff: Kultura středověké Evropy (Vyšehrad); 2. Ignác z Loyoly: Souborné dílo - Duchovní cvičení, Vlastní životopis, Duchovní deník (Refugium Velehrad-Roma); 3. Krzysztof Wons: Pokušení - a jak jim čelit? (Karmelitánské nakl.)

JAN LIPŠANSKÝ, hudební publicista

1. O Božím vedení s Karlem Herbstem (Karmelitánské nakl.) - jak prostou formou předat radost ze své víry i konkrétní příklady; 2. Jan Pavel II.: Paměť a identita (Karmelitánské nakl.) - odvážná slova pro dnešní dobu, která neztrácejí na aktuálnosti; 3. Andrej Tarkovskij: Krása je symbolem pravdy (Camera Obscura) - vynikající a stále platná filozoficko-nábožensko-filmařská zamyšlení.

Josef Kořenek, lékař a básník

1. Karel Vysloužil: Příběh (Lípa Vizovice) - humánní svědectví o síle překonání těžkého osudu a vytrvalého hledání pravých životních hodnot; 2. Jiří Karas, Jan Schwarz: Krásný život pod psa (Sypták) - potřebné svědectví o prožitém a současně prožívaném úsilí o zachování úcty k důstojnosti lidského života; 3. Maria Panno, Matko Slova (Matice cyrilometodějská) - poutavý přehled krásných veršů oslavujících naši nebeskou Matku.

OTO MÁDR, teolog

1. Ctirad V. Pospíšil: Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii (Krystal OP a Karmelitánské nakl.); 2. Josef Blaha: Úvod do Knihy žalmů (Marek Konečný, Brno); 3. Richard Rohr: Adamův žebřík. Mužská iniciace (Vyšehrad).

JOLANA POLÁKOVÁ, filozofka

1. Ctirad V. Pospíšil: Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii (Krystal OP a Karmelitánské nakl.); 2. Ignác z Loyoly: Duchovní cvičení (Refugium Velehrad-Roma) - překlad R. Kunert, redakce M. Altrichter a P. Ambros; 3. Ivan Medek: Děkuji, mám se výborně (Torst).

JOSEF PAZDERKA, redaktor České televize

1. Silným zážitkem pro mne bylo čtení útlé vzpomínkové knihy Ivana Medka Děkuji, mám se výborně (Torst). Vytříbený jazyk, fascinující rodinné a životní téma. Vím, že „honců“ snažících se ulovit Medkovy cenné vzpomínky bylo v posledních letech mnoho. Nakonec – byť jen částečně – uspěl spisovatel a rozhlasový redaktor Ivan Binar. Záporem krásné Medkovy vzpomínkové knihy je její neúplnost a roztříštěnost. Pane Medku, pokračujte, prosím. Kvůli nám, mladší generaci, která zapomíná a neví... 2. Jinak mne zaujala i další vzpomínková kniha vytříbené autorky Lenky Reinerové – Praha bláznivá (Labyrint). 3. Kontinuálně čtu s radostí články a rozhovory z dílny Miloše Doležala. Cením jejich vytrvalé objevování poloztracených a polozapomenutých příběhů i osudů, které si zaslouží naši pozornost.

MILOŠ DOLEŽAL, básník a redaktor literární redakce ČRo3-Vltava

1. Zdeněk Rotrekl: Skryté tváře. Spisy 5 (Atlantis) - vydávání výborně připravených sebraných spisů vstoupilo do druhé poloviny. Autor svědek, pamětník i pronikavý esejista; 2. Gertruda Goepfertová: Půlnoční deník (Triáda) - sen jako metafora; 3. Věroslav Mertl: Časy a nečasy. Malé paměti (Růže) a Alphonse Daudet: Listy z mého mlýna (Arbor Vitae) - s ilustracemi M. Chlupáče. Obě knihy: teskné ohlížení po ztraceném ráji, pospolitosti a mrtvých přátelích.

JANA FRANKOVÁ, herečka

1. Christopher Day: Duch a místo (ERA) - kniha o architektuře 21. století, citlivé k okolnímu prostředí a svým uživatelům. Knížka nejen pro architekty!; 2. Gertruda Goepfertová: Půlnoční deník (Triáda); 3. Tereza Říčanová: Kozí knížka (Baobab) - nepletu se, když dětem domů přinesu knížku z tohoto nakladatelství. 4. Josef Petr Ondok: Muklovský Vatikán (CDK) - svědectví o tom, že také Čunátl vstoupí do nebe (viz str. 17)!

František Lízna SJ, kněz

1. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu: Securitas imperii 11 (ÚDV) – další díl publikace vypovídající o tom, jak rafinovaně lze zlomit lidskou duši; 2. Kateřina Sienská: Dialog s Boží prozřetelností (Krystal OP) – úžasná síla ženy, která do dospělosti neuměla číst ani psát, a nakonec ovlivnila dějiny papežství; 3. Karel Bartošek: Český vězeň (Paseka) – mj. o úžasné dobrotě Růženy Vackové, o tom, jak pro paní Slánskou a Fučíkovou byla strana něco jako církev, anebo o tom, že ve vězení byli nejstatečnější sedláci.

ALEŠ PALÁN, publicista a autor knih

1. Jiří Kovtun: Republika v nebezpečném světě. Éra prezidenta Masaryka 1918-1935 (Torst) - tak jako Koperník svou ideou heliocentrické soustavy rozbil iluzi o tom, že země je středem vesmíru, Kovtun svým devítisetstránkovým pojednáním rozbil bláhovou představu o tom, že evropské dějiny se točí kolem Československa. Autor napsal historii postavenou nikoliv na datech, ale na souvislostech a vztazích; 2. Marie Svatošová: Až k prolití krve. Radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka (Karmelitánské nakladatelství) - vroucí a živoucí pojednání o výjimečné osobnosti; 3. Georgi Gospodinov: Přirozený román (Nakl. Lidové noviny) - již pár měsíců po českém vydání nabízelo nakladatelství tuto knihu s 50 % slevou. Dá se tedy usuzovat na čtenářský nezájem. Nevelké dílko současného bulharského spisovatele přitom zaznamenalo ohlas bez nadsázky evropský. Proč je tomu u nás jinak? Možná proto, že Gospodinův vskutku současný jazyk a syžet usvědčují mnohé české „moderní“ autory jen z upachtěnosti a provincionalismu.

VĚRA DVOŘÁKOVÁ, literární historička

1. Ladislav Klíma: Mea (Torst) - 1. svazek sebraných spisů, editor Erika Abrams; 2. Jiří Kovtun: Republika v nebezpečném světě (Torst); 3. František Hrubín - Václav Černý: Vzájemná korespondence z let 1945-53 (Torst).

JAN PEŇÁZ, děkan ve Velkém Meziříčí

1. Marie Svatošová: Až k prolití krve (Karmelitánské nakl.) - kniha o P. Ladislavu Kubíčkovi; 2. Marek Orko Vácha: Návrat ke Stromu života (Cesta); 3. Marek Dunda: Lidové misie (Fatym, Vranov nan Dyjí).

JIŘÍ ZAJÍC, publicista

1. Tomáš Halík: Noc zpovědníka. Paradoxy malé víry v postoptimistické době (Nakl. Lidové noviny) - jsem vděčný, že u nás dokáže někdo psát i takhle; 2. Bart D. Ehrman: Šifra mistra Leonarda. Pravda a smyšlenky (Knižní klub) - konečně úvod do biblistiky Nového zákona pro českého (polovzdělaného) čtenáře; 3. Karel Hvížďala: Jak myslet média (Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj) - doporučuji vřele každému, kdo se stejně jako já trápí tím, jak s námi prostřednictvím médií „cvičí“ konzumní náboženství „růstu Růstu“.

ZDENĚK ROTREKL, básník a spisovatel

1. Král Lear / King Lear (Atlantis); 2. Jan Trefulka: Dědictví. Spisy 2 (Atlantis); 3. Ivan Medek: Děkuji, mám se výborně (Torst). 

GERTRUDA GRUBEROVÁ-GOEPFERTOVÁ, spisovatelka a malířka

1. Zdeněk Rotrekl: Skryté tváře. Spisy 5 (Atlantis) - obdivuhodně rozlehlá a pronikavá autorova znalost celonárodní kultury a jejích nositelů, především těch (kdykoliv) umlčovaných, záslužně zkouší zachraňovat, co bylo dobovým přerušováním vážně ohroženo...; 2. Hana Prošková: Zametačky sněhu (Autora) - posmrtně vydané básně. Celou sbírkou prostupuje poetickým podáním zvládnutý, ale všudypřítomně naléhavý cit; 3. Peter Sager: Unterwegs zu Künstlern und Bildern / Cestou za umělci a obrazy (DuMont Reiseverlag) - reportáže a portréty (proslavených i neznámých po zásluze i neprávem).

JIŘÍ ŠTOURAČ, malíř a ilustrátor

1. Mojmír Horyna: J. B. Santini-Eichel. Život a dílo (Karolinum); 2. S. Gabliková: Selhala moderna? (Votobia); 3. Vladimír Neuwirth: Apokalyptický deník (Triáda).

CTIRAD V. POSPÍŠIL, teolog a vysokoškolský profesor

1. Karel Skalický: V zápase s posvátnem (CDK); 2. Pavel Marek: Arcibiskup pražský prof. dr. František Kordač (Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci v nakl. Moneta-FM); 3. Karl Barth: Boží božství a Boží lidství (CDK) - překlad Petr Gallus a Jan Štefan.

KARLA LADWIGOVÁ, publicistka a editorka

1. Etty Hillesum: Přervaný život (Karmelitánské nakl.) - úchvatný deníkový záznam o krátkém životě a duchovním obrácení holandské židovské dívky; 2. Jacques Le Goff: Hledání středověku (Vyšehrad) - proslulý medievista vyjadřuje v rozhovorech své názory o středověku, jeho civilizaci a humanismu a dalším; 3. Tomáš Halík: Noc zpovědníka (Nakl. Lidové noviny) - výpovědi o současném světě a lidech z perspektivy zpovědníka, o krizích, jež mohou být šancí, otevírající cestu k zamyšlení nad vlastním životem.

JERONÝM KLIMEŠ, psycholog a publicista

1. Jeroným Klimeš: Partneři a rozchody (Portál) - největší radost mi udělalo vydání mé knihy - dva roky intenzivní práce; 2. Radek Mikuláš, Jan Stodola, Tomáš Matoušek: Na bruslích Českou republikou (Dokořán) - nesoustavný turistický průvodce po Čechách a Moravě, jak je lze vidět ze zamrzlých hladin. Včetně návodů na výlety s rodinou a jak učit drobotinu bruslit.

VÁCLAV MALÝ, pomocný biskup pražský

1. Richard Pipes: Rusko za starého režimu (Argo); 2. Joachim Wanke: Postavit světlo na svícen (Karmelitánské nakl.); 3. Pavel Marek: Arcibiskup pražský prof. dr. František Kordač (Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci v nakl. Moneta-FM).

MOJMÍR TRÁVNÍČEK, editor a literární kritik

1. Věroslav Mertl: Kruhy pod očima II (H + H, Jinočany) a Časy a nečasy (Růže, České Budějovice) - vzájemně se doplňující dvojice knih; 2. Robert Krumphanzl: Minutové vzdálenosti (Revolver Revue); 3. Jiří Karas: Krásný život pod psa (Sypták).

JITKA BEDNÁŘOVÁ, literární historička

1. Tereza Brdečková: Nebezpečí, jaké je tvé jméno? (Argo) - fejetony a jiné texty; 2. Stopy Adrieny Šimotové (Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj) - tři dialogy Karla Hvížďaly s Adrienou Šimotovou; 3. Stanislav Krátký: K plnosti (Cesta) - rozhovory Jana Mazance s dobrým bratrem a biskupem skryté církve.

MAX KAŠPARů, psychiatr a autor knih

1. Tomáš Halík: Noc zpovědníka (Nakl. Lidové noviny); 2. Marie Svatošová: Až k prolití krve (Karmelitánské nakl.); 3. Patricia Porubčanová a kol.: Nevyliečitelne chorí v súčasnosti (SSU Trnava).

MARIE SVATOŠOVÁ, zakladatelka hospicového hnutí a autorka knih

Byla bych pokrytec, kdybych nepřiznala, že největší radost mi udělala a stále dělá kniha Až k prolití krve, ale uvádět ji v anketě se v mém případě nehodí. Takže další: 1. Karel Herbst: O Božím vedení (Karmelitánské nakl.); 2. Vojtěch Kodet: O eucharistii (Karmelitánské nakl.); 3. Maria Di Lorenzo: Matka Tereza - zář lásky (Karmelitánské nakl.).

PAVEL KUNEŠ, farář v Praze-Vršovicích

1. Marek Orko Vácha: Návrat ke Stromu života (Cesta) - kvůli uctivosti, s jakou mluví o Pánu Bohu; 2. Ivan Medek: Děkuji, mám se výborně (Torst) - vyprávěná česká historie; 3. Charles Magnin: Dějiny loutkového divadla v Evropě (AMU Praha) - 150 let po francouzském vydání.

 

JANA ŠTROBLOVÁ, básnířka a prozaička

1. Karla Erbová: Vasquezův jestřáb (Fraus Plzeň); 2. Zuzana Hutňanová: Třetí svíce (Drvoštěp, Dobříš); 3. Pavel Janský: Dštění (Torst).

JOSEF DOLISTA, teolog

1. Martin Weis, Rudolf Svoboda, Petr Zubko (ed.): Osvícenství a katolická církev (Katedra církevních dějin TF JU České Budějovice); 2. Jacek Moskwa: Papež, který změnil svět (Knižní klub); 3. Zdeněk Vojtíšek: Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství (L. Marek).

MIREK KOVÁŘÍK, recitátor a pedagog

1. Zdeněk Rotrekl: Skryté tváře. Spisy 5 (Atlantis) - další segment spirituálního obranného valu konstruovaného v letech totality s čitelným přesahem do našich dnů; 2. Pódia z krabičky aneb Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století (NIPOS Praha) - také pro památku na jednoho z aktérů velkého hnutí naší generace Pavla Dostála i jako mimořádné a objevné připomenutí velké éry české kultury, doložené navíc pěti zvukovými alby!; 3. Radek Malý: Větrní. Zcestné verše (Petrov) - třetí „objevitelská“ sbírka nové nadějné tváře české poezie s přihlédnutím k dosavadnímu dílu překladatelskému i osobitě pojatému Slabikáři z roku předešlého.

RUDOLF MATYS, literární kritik a esejista

Čím dál hůř snáším přežvýkanou, rozmělněnou a chuťově všelijak přikořeněnou duševní stravu, jsou-li k dispozici původní suroviny a prameny. Můj výběr je tedy záměrně „protipublicistický“: 1. Svět je podvodný verbíř (Argo) - rozsáhlá, objevná antologie českého barokního kazatelství - po dvou výborech z barokní prózy další významný počin editora Miloše Sládka!; 2. Josef Ratzinger: Evropa, její základy dnes a zítra (Karmelitánské nakl.) - daleko raději se dovídám něco přímo od Benedikta XVI. než od jeho hodnotitelů!; 3. Ignác z Loyoly: Souborné dílo (Refugium Velehrad-Roma) - totéž!

VĚROSLAV MERTL, prozaik a esejista

1. Robert Sak: Život na vidrholci. Příběh Bedřicha Fučíka (Paseka); 2. Aleš Palán: Kdo chodí tmami (Torst) - rozhovory s bratry Reynkovými o Bohuslavu Reynkovi; 3. Bohuslav Nuska: O Paní Vševládné (Petrov) - kniha povídek o Smrti, jak nás provází dějinami.

ELIŠKA VLASÁKOVÁ, psycholožka a spisovatelka

Gertruda Goepfertová: Půlnoční deník (Triáda); 2. Frank McCourt: Andělin popel (Academia); 3. Robert Krumphanzl: Minutové vzdálenosti (Revolver Revue); 4. Nicolo Ammanitti: Já se nebojím (Havran).

TOMÁŠ HALÍK, kněz a univerzitní profesor

1. Pavel Hošek: Na cestě k dialogu (Návrat domů); 2. Jonathan Saks: O svobodě a náboženství (Nakl. P3K); 3. Václav Umlauf: Kierkegaard (CDK).

JAROMÍR ZELENKA, básník

1. Radost mi udělaly atlasy Země i oblohy, knihy o stromech či ptactvu, zvláště však Františkánské prameny, jež vydávají na Velehradě. Z loňských knih, na něž nezapomenu, vybírám: 1. Po Židoch Cigáni. Svědectví Romů ze Slovenska 1939-1945, I. díl (Triáda); 2. Josef Mlejnek: Nelegendy o malých inkvizitorech (Hejkal); 3. William Least Heat-Moon: Modré silnice (Paseka).

MARKÉTA KORONTHÁLYOVÁ, klasická filoložka

1. Lenka Reinerová: Praha bláznivá (Labyrint) - žena, která zažila prvorepublikovou Prahu jako průmět české, německé a židovské kultury, útěk před nacismem i komunistické represe je poslední německy píšící pražskou žurnalistkou a spisovatelkou. Vzpomíná na své přátele a své zážitky s nimi konfrontuje se současnou Prahou a lehkým humorem a elegancí svých devadesáti let; 2. Tomáš Halík: Noc zpovědníka. Paradoxy malé víry v postoptimistické době (Nakl. Lidové noviny) - zkušenosti kněze naší doby v šestnácti esejích; 3. Peter Tremayne: Paní temnot (Vyšehrad) - zatím poslední z u nás přeložených příběhů sestry Fidelmy z pera irského profesora historie, odborníka na dějiny Keltů a keltskou kulturu a právo, které ukazují prostředí irské společnosti v 7. stol. po Kr. S překvapením zjišťujeme, že irská katolická církev i tehdejší státní zřízení umožňovaly ženám nejen vysoké vzdělání, ale i uplatnění ve všech oblastech života včetně nejvyšší funkce na soudním dvoře, tzv. dálaigh; 4. Vladimír J. Koudelka OP: Milá sestřičko... Dopisy otce Vladimíra sestře Růženě (Karmelitánské nakl.) - výborná knížka pro každého, kdo se snaží každodenně prožívat svůj vztah k Bohu (nejen pro řeholníky).

   

PAVEL STUDNIČKA, publicista

1. Václav Černý: Baroko a klasicismus, svazek 3 (H + H, Jinočany) - kniha má motto z Calderóna „Čest patří duši a duše Bohu“; 2. Věroslav Mertl: Časy a nečasy. Malé paměti (Růže České Budějovice) - připomenutí slavné doby Růže v dobách naštěstí minulých; 3. Maria Panno, Matko Slova (Matice cyrilometodějská) - uspořádal M. Trávníček. Panna Maria jako inspirátorka české poezie 20. století. Kdo z čtenářů KT nebude potěšen těmito skutečnostmi u těchto knih?

TEREZIE POKORNÁ, šéfredaktorka Revolver Revue

Uvedu je jednu knihu. Jan Lopatka: Posudky (Torst) - k vydání připravil Michael Špirit.

 

JIŘÍ ZIZLER, literární kritik

1. Bob Dylan: Lyrics / Texty 1962-2001 (Kalich) - přeložili Gita Zbavitelová a Michal Bystrov. Přes místy povážlivou úroveň překladů velkolepý ediční počin, přibližující nám kompletní písňovou tvorbu patrně největšího žijícího umělce; 2. Léon Bloy: Chudá žena (Karmelitánské nakl.) - přeložil Josef Heyduk. Bloyův román možná v lecčem zastaral, ale několik strhujících pasáží má nepřekonatelnou sílu; 3. Walter Gross, Karl-Josef Kuschel: Bůh a zlo (Vyšehrad) - přeložil Jiří Hobzík. Pozoruhodné úvahy o věčném tajemství teodiceje.

MARTIN WEIS, církevní historik

1. Josef Dolista: Křesťanská víra a racionalita. Teologický přístup (Zdravotně-sociální fakulta JU) - podnětná studie řešící moderní témata vztahu teologie a filozofie; 2. Pavla Stuchlá: Prachatický vikariát 1676-1750 (Filozofická fakulta UK) - obsažná studie řešící vybraná témata regionálních církevních dějin; 3. Karel Skalický: V zápase s posvátnem (CDK) - obsáhlá studie předního českého teologa, religionisty. Vítaná pomůcka pro studenty religionistiky.

PAVEL AMBROS, teolog a profesor na CMTF UP

1. Nikolaj Berďajev: Vlastní životopis (Refugium Velehrad-Roma) - o knize můžeme snad říci, že Berďajev podobně jako Goethe napsal o sobě knihu, která by právem mohla nést název Poezie a pravda mého života. Jsem rád, že jsou mezi námi tak bytostně čistí lidé, kteří nepotřebují pochlebovat mocným tohoto světa; 2. Dušan Foltýn a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů (Libri) - velmi, velmi užitečná a praktická příručka, radost pohledět; 3. Sborník Velehrad - filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí založení (Refugium Velehrad-Roma) - zdravě polemické, nepřehlédnutelné, při četbě si říkám: Jestli má mít návrat ke kořenům nějaký jasný tvar a postoj, pak by to snad mělo vypadat přesně takto.

JIŘÍ GRYGAR, astrofyzik

1. Daniel Reynek, Jiří Reynek, Aleš Palán: Kdo chodí tmami (Torst); 2. Jan Novák: Zatím dobrý (Petrov); 3. Marek Chown: Čarodějná pec (Granit).

PETRUŠKA ŠUSTROVÁ, novinářka

1. Andrzej Stasiuk: Jadac do Babadag (Czarne); 2. Petra Hůlová: Cirkus Les Mémoires (Torst); 3. Norman Davies: Boj o Varšavu. Povstání Poláků proti nacistům 1944 (Prostor).

JAROSLAV ŠEBEK, historik a publicista

1. Jan Pavel II.: Paměť a identita. Rozhovory na přelomu dvou tisíciletí (Karmelitánské nakl.) - domnívám se, že právě tato kniha by neměla z loňské produkce zapadnout, a to nejen proto, že připomíná velkou osobnost předchozího papeže, ale i kvůli podnětným reflexím místa člověka v dnešní době a společnosti, v níž se často těžko orientujeme; 2. Jiří Hanuš: Tradice českého katolicismu ve 20. století (CDK); 3. Richard Rohr, Louis Glanzman: Duchovní bratři. Muži Bible mluví k mužům dneška (Cesta).

ANTONÍN BRADNA, farář v Budyni nad Ohří

1. George Weigel: Svědek naděje (Práh) - životopis Jana Pavla II.; 2. Romano Guardini: Svět a osoba (Trinitas); 3. Jaroslav Macek: Biskupství litoměřické (Karmelitánské nakl.) - reprezentativní publikace.

O. A. KUKLA, historik umění

1. George Weigel: Svědek naděje (Práh); 2. Peter Seewald - Benedikt XVI.: Křesťanství na přelomu tisíciletí (Portál) a Benedikt XVI.: Můj život (Barrister & Principal); 3. Erich Fromm: Obraz člověka u Marxe (L. Marek); 4. Stanislav Konečný: Vzbouření a veřejné násilí v Poličce 23. září 1949 aneb Jak Poličští bránili děkana Jaroslava Daňka (Okresní archiv v Litomyšli) - jde o pozoruhodný dokument o vzpouře katolíků na malém městě nedlouho po únoru 1948; 5. Jacques Le Goff: Hledání středověku (Vyšehrad) - přeložila Věra Dvořáková.

JAROMÍR HOŘEC, spisovatel

1. Josef Hrubý: Osoby (Fraus Plzeň) - moderní poezie dneška v současné epidemii blábolů, sdělná a srozumitelná vnitřním souzněním.

ŠÁRKA GRAUOVÁ, překladatelka

Jan Heller: Jak orat s čertem. Kázání (Kalich) - protože se zde pojí hluboké vzdělání s hlubokou lidskou moudrostí; 2. Celá řada Lectio Divina, završená v roce 2005 posledním svazkem (Karmelitánské nakl.) - protože je jako pomůcka na cestě církevním rokem k nezaplacení; 3. všechny dosavadní ročníky časopisu Teologie & společnost (CDK) - protože vzácně kultivuje veřejný křesťanský prostor.

JAN ŠULC, knižní editor

1. Jiří Hanuš: Tradice českého katolicismu ve 20. století (CDK); 2. Hans Küng: Malé dějiny katolické církve (Vyšehrad); 3. Eliška Vlasáková: Jako sen (Eman).

KAREL VYSLOUŽIL, básník a spisovatel

1. Leo Žídek: Psáno před popravou (Matice cyrilometodějská) - Milada Horáková, Boris Volek, P. Jan Bula, Antonín Janošík, Alois Jaroš, Václav Švéda, Heliodor Píka; 2. Léon Bloy: Chudá žena (Karmelitánské nakl.); 3. George Orwell: Nadechnout se (Nakl. Lidové noviny).

JAROSLAV SOMEŠ, publicista

1. Ivan Medek: Děkuji, mám se výborně (Torst); 2. Marie Svatošová: Až k prolití krve. Radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka (Karmelitánské nakl.); 3. Dějiny českého výtvarného umění, díl V., 1938-1958 (Academia).

JAN HALAS, vedoucí literární redakce ČRo 3-Vltava

1. Michal Bauer: Tíseň tmy (Filip Tomáš - Akropolis); 2. Martin Malia: Sovětská tragédie (Argo); 3. Robert Sak: Život na vidrholci (Paseka).

MICHAELA FREIOVÁ, Společnost pro podporu rodiny

Whittaker Chambers: Svědek / Mária Schmidt: Zákulisní taje (Občanský institut Praha) - dvojsvazek; 2. Pavel Strachota: Hlasy otců. Liturgický rok s osobnostmi církevních dějin (Karmelitánské nakl.); 3. J. R. Porter: Ztracená bible. Co se do Bible nedostalo (TRIO Publishing).

MAGDALENA KŘENKOVÁ, výtvarnice

1. Tomáš Špidlík: Slyšet Boha v ranním vánku (Karmelitánské nakl.); 2. Na minutku s Maxem Kašparů. Jinými slovy (Karmelitánské nakl.); 3. Kol. autorů: Ilustrovaný tematický slovník anglicko-český (Fraus).

ZDENĚK JANÍK, spisovatel

1. Milena Fucimanová: Tančila jsem v synagoze (Cesta); 2. Jiří Pilka: Výpravy proti času (Doron); 3. Karla Erbová: Vasquezův jestřáb (Fraus).

VOJTĚCH ELIÁŠ, kněz a vysokoškolský pedagog

1. Richard Rohr: Radikální milost (Vyšehrad); 2. Tomáš Halík: Noc zpovědníka (Nakl. Lidové noviny); 3. Jiřina Rákosníková: Hrajeme si u maminky (Vyšehrad).

OTMAR OLIVA, akademický sochař

1. O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým (Karmelitánské nakl.); 2. Tomáš Špidlík: Znáš Boha Otce, Syna i Ducha Svatého? (Refugium Velehrad-Roma); 3. Joseph Heller: Bůh ví (BB art).

TAŤÁNA LUKEŠOVÁ, publicistka

1. Vítězslav Houška: T. G. Masaryk známý i neznámý (Riopress); 2. Tereza Brdečková: Ještě jsem tady (Nakl. Lidové noviny); 3. O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou (Karmelitánské nakl.).

 

 

 

 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Zpravodajství, Kultura, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 38 19. – 25. září 2023

30 let spojují Východ se Západem

V Mnichově se sešli 12.–14. září příznivci, dárci i příjemci pomoci nadace Renovabis. Ta již 30 let podporuje křesťanské projekty ve střední a východní Evropě.…

celý článek


Slovenská mise kardinála Parolina

Státní sekretář kardinál Pietro Parolin – „druhý muž Vatikánu“ navštívil minulý týden Slovensko. Tři dny zde putoval ve stopách papeže Františka přede dvěma lety.

celý článek


Domov a přijetí budou vždy v kurzu

Diecézní centra života mládeže vznikala před třiceti lety s nadšením ze svobody. Zakladatel a první vedoucí centra Vesmír v královéhradecké diecézi Mons. PAVEL ROUSEK…

celý článek


Jak měnit čtvrť k lepšímu?

Pomalými krůčky ke změně k lepšímu, která vytrvá, by se dala charakterizovat myšlenka „komunitní práce“, která vtahuje obyvatele vyloučených lokalit do veřejného…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay