Brazilští laikové nás inspirují

Vydání: 2004/6 Handicapovaní, 9.9.2004, Autor: Olga Valeská

S KARDINÁLEM MILOSLAVEM VLKEM O CÍRKVI V BRAZÍLII
Pražský kardinál arcibiskup Miloslav Vlk strávil svou desetidenní lednovou dovolenou v Brazílii. Po návratu jej pro Katolický týdeník vyzpovídala Olga Valeská.

Proč jste si vybral právě Brazílii?
Jel jsem tam na pozvání asi dvaadvaceti brazilských biskupů, s nimiž se už léta stýkám při různých příležitostech, například na celosvětových biskupských synodách. Tam se vzájemně blíže poznáváme, a z toho pak vyplývají i různá pozvání. Setkáváme se společně i v rámci spirituality, nesené charismatem jednoty. K poslání biskupů totiž patří také budování jednoty v církvi. Do Brazílie jsem byl zván už dávno. V této době je tam léto, doba dovolených, a tak jsem byl opětovně zván, abychom společně strávili nějakou chvíli u moře, měli nerušený čas a prostor ke vzájemným rozhovorům, mluvili spolu o svých církvích a v neposlední řadě opravdu žili a zakoušeli atmosféru bratrských vztahů.

Jaká je situace katolické církve v Brazílii?
Brazílie je se svou obrovskou rozlohou a 180 miliony obyvatel největší katolickou zemí. Je to federace sedmadvaceti států, Brazilská biskupská konference přitom čítá 400 biskupů. Kněží je tam přesto nedostatek, a proto v tamních obrovských farnostech, které jsou často tak velké jako u nás celá diecéze, mají laici v církvi velice důležitý úkol. Domnívám se, že právě v této věci se můžeme od brazilské církve hodně přiučit. Do některých farností například přijíždí kněz jen jednou za rok. Není ovšem možné, aby i v takovýchto podmínkách život farního společenství ustrnul a nerozvíjel se dál, proto jsou pověřeny skupiny laiků, aby vedly celá společenství - nebo, jak říkají, základní komunity. Velká farnost má třeba dvacet takových společenství. Je obdivuhodné, jak žijí opravdovým náboženským životem a jsou i přes všechny obtíže spojeni s kněžími nebo s biskupem. Myslím, že takové aktivity laiků mohou být pro nás velkou inspirací.

Co konkrétně tyto komunity dělají?
Organizují nejrůznější aktivity a setkání, například biblická setkání, katechetickou práci, vzdělávání věřících, přípravy na křest, manželství i ostatní svátosti, ale konají i bohoslužbu slova. Když do takové farnosti zavítá kněz, laici přejímají odpovědnost za všechny praktické záležitosti a připraví i liturgii. Jestliže totiž mezi sebou nemají kněze, jsou ti, kteří jsou na to připraveni jak vzděláním, tak formací, schopni vést i liturgii. Většinou se pak po bohoslužbě slova podává i svaté přijímání.

Která místa jste v Brazílii navštívil?
Nejel jsem tam samozřejmě za turistickým atrakcemi. Navštívil jsem především Sao Paulo, dvacetimilionové město velkých sociálních kontrastů. Poblíž pak jedno velmi zajímavé místo, spjaté svým vznikem s úsilím jedné pozoruhodné ženy - Ginetty Calliari - jejíž jméno toto místo nese. Ginetta zemřela nedávno a proslavila se po celé Brazílii, protože její život byl prodchnut Kristovým evangeliem, to znamená, že byl především nesen láskou ke všem lidem, zvláště k chudým, byl prodchnut vytrvalým úsilím o jednotu mezi lidmi všech ras, náboženství, národů... Byla z Hnutí fokoláre a vybudovala zde v podstatě jakési malé městečko, kde je smyslem života žít ve vzájemných vztazích opravdu podle evangelia.

V tomto místě jsou také různé dílny a podniky, které se snaží, aby i podnikatelský život byl založen na principech evangelia. Snaží se v této oblasti řídit zásadami tak zvané "ekonomiky společenství", podle níž nejde jen o co největší dosažený zisk, ale také o to, jak bude využíván, aby byl použit například také pro chudé, nejen na rozšiřování podniků apod. Určitá část zisku, většinou třetina, jde tedy chudým. Další třetina zisku je použita pro výchovu a duchovní i profesní formaci lidí, kteří by měli evangelium v srdci a byli schopni pro něj pracovat a žít i v této "světské" sféře. Proto tam existují různé formační kurzy - pro laiky všech povolání a zaměstnání i pro kněze. Právě v době mé návštěvy zde probíhal kurz sociálního učení asi pro čtyři sta mladých lidí. Byli to věřící z celé Brazílie. Ti potom přinášejí své zkušenosti i do ostatních částí země. Toto místo, o němž hovořím a kterému se také říká Citadela Ginetta, je malý zázrak. Když jeho zakladatelka zemřela, vzdal jí brazilský parlament poctu a dík za vše, co pro zemi udělala.

Návštěva tohoto místa byla pro mne velikým zážitkem, neboť člověk tu vidí a může se hmatatelně přesvědčit, že evangelium je - jak říká list Římanům - opravdu Boží síla pro každého člověka, Boží síla, která reálně působí i ve společnosti.

Kardinál Vlk s brazilskými biskupy (Citadela Ginetta, Brazílie, leden 2004)

Snímek archiv M. Vlka


 

Sdílet článek na: 

Sekce: Zahraniční, Zpravodajství, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.




Aktuální číslo 12 21. – 27. března 2023

Na cestě ke křtu

„Prosme Pána, aby tento vyvolený překonal každé pokušení. Aby byl vděčný za to, že si ho Bůh vyvolil, že se mu dává poznat,“ zazní pátou neděli postní ve farnostech…

celý článek


Neplést si zpověď s psychoterapií

Svátost smíření, duchovní doprovázení a psychoterapie mají jedno společné: jsou to tři způsoby práce s nitrem člověka. Ale děje se to pokaždé jinak. Zpovědnici nelze…

celý článek


Když se náš svět setká se světem Božím

Bůh většinou mlčí. Jen někdy, výjimečně, hlasitě promluví, viditelně se ukáže, prolomí nebesa, pronikne do našeho srdce. Jednou z takových událostí bylo vzkříšení…

celý článek


Jak uspořádat besedu

Byl by zájem a vy máte chuť zorganizovat program se zajímavým hostem pro svou farnost? Jak na to? O zkušenosti s technikou i propagací se dělí pořadatelé přednášek, debat…

celý článek




Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay