Diskuse

Šílené vystoupení.

25.1.2014 21:23 vložil JosefVojtěch

Na pořad Máte slovo se občas dívám, takže vím, že to tam mají diskutující vždy těžké. A na začátku jsem se těšil, že T.Holub divákům ukáže jak se dá i v takovém pořadu "normálně" diskutovat. Na konci jsem musel konstatovat, že to těžce nezvládl. Překvapilo mně to, neboť jsem ho z jiných mediálních výstupů znal jako kultivovaně vystupujícího s věcnými argumenty. Tentokrát - musím zopakovat- to nezvládl (na rozdíl od zástupců nekatolických církví, byť ti nebyli u pultíku) . Myslím, že restitucím udělal T.Holub tímto vystoupením spíše "medvědí službu". Nicméně na jeho otázky v závěru svého blogu za sebe odpovídám:
- Zda bylo správné rozhodnutí se jako přestavitel církve a kněz takovéto debaty účastnit? ANO
- Jak se zachovat v budoucnosti, jestliže by náhodou přišlo nové pozvání? - PŘIJMOUT

Věřím, že pro příští pořad dokáže využít této zkušenosti a lépe se připravit. A nemyslím po argumentační stránce, tam se moc vymyslet nedalo, ale po psychické, rétorické, nonverbální. Přeji mu k tomu hojnost darů Ducha svatého.


Re: Co se vlastně stalo.

26.1.2014 03:51 vložil Jiří Edy Zajíc

Ano, Tomáš Holub je mezi současnými představiteli katolické církve co se týče schopnosti mediálních vystoupení skutečnou hvězdou. Na nedávné konferenci pořádané Fakultou sociálních věd k tématu Církev a média jsem ho dokonce na příkladu vystupování při jedné tiskové konferenci k tématu "restituce" uváděl jako vzácný typ kněze, který působí jako normální, kompetentní chlap, který současně umí přiznat i svou chybu nebo nedostatek "své strany". Jako katastrofální protipól jsem tam ukazoval tiskovou konferenci s arcibiskupem Stanislavem Zvolenským k případu "Bezák".

Tentokrát si počínal způsobem, který z hlediska SMYSLU účasti významného představitele církve - kněze a generálního sekretáře biskupské konference - v takové debatě dobrý nebyl.
Příliš se nechal hned od počátku vyprovokovat k tomu, že zaujal konfrontační pozici, a byl to on, kdo nejčastěji druhým skákal do řeči, častokrát nereagoval na jádro toho, o čem byla řeč, ale uchyloval se k (někdy i vtipným) komunikačním figurám, které ovšem destruovaly z hlediska diváka probíhající komunikaci a měnily ji jen v překřikování. Kdybych předpokládal, že měl nějaké "mediální poradce", tak bych musel konstatovat, že mu poradili vskutku špatně, pokud ho nabádali k tomu, aby byl od počátku "ostrý muž", který si nenechá nic líbit, a sarkasmem a někdy i zjevnou agresí bude své oponenty zastrašovat. Tomáš je už tak dost chlapský, aby nemusel "tlačit na pilu"

Myslím, že je tu ale opravdu strategičtější otázka, kterou si sám Tomáš Holub klade: je to vůbec úloha, které by se měl chápat kněz? Navíc kněz v tak vysokém postavení? V debatě, kde jde - konec konců - o něco tak podružného, jako jsou peníze a majetek? (Jistě, že se dá vykládat, že jde o mnohem vážnější věci - službu ostatním atd. atd. atd. - jenomže tomu většina nevěří, takže to bere automaticky jako zastírací manévr)
On je totiž takový kněz mnohem zranitelnější. Jak se ostatně několikrát stalo, snadno mu mohou oponenti předhazovat, že vystupuje spíš jako politik, než jako kněz. A neobstojí námitka, že přece kněz není žádný ustrašený trouba, který si má nechat všechno líbit. Jeho postavení ve společnosti i očekávání spojená s jeho povoláním mu v tomto směru dost svazují ruce a vystavuje ho to přesně do té pozice, kterou Tomáš Holub nakonec sám vidí, jako problematickou.

Opravdu nevidím jediný rozumný důvod pro to, aby v podobných situacích za církev vystupoval kompetentní laik, který ovšem není politikem (protože ti mají zase jinak těžkou situaci) - ekonom, publicista, politolog, historik apod. Ten může mnohem svobodněji zacházet s případnou agresivitou. Navíc, s ohledem na svou odbornou kompetenci toho zpravidla ani nemá zapotřebí.
V tomhle bohužel za celých 24 let představitelé naší církve nepokročili a snadno se podvolují diktátu médií, která samozřejmě chce zvát "monsiňory", protože do nich se dá snadno strefovat. Správné by bylo, aby na takové pozvání dostali příslušní redaktoři odpověď: v této oblasti nás (=katolickou církev) zastupují pánové XY či XZ nebo paní AB resp. CD.
Je ovšem jasné, že by tyto odborníky schopné kompetentních mediálních vystoupení měla mít katolická církev k dispozici průběžně a také se s nimi radila při vydávání veřejných stanovisek. Měl by to být tým lidí, z nichž někteří by byli zaměstnanci církve (tým analytického oddělení na centrální úrovni a na úrovni diecézí) doplněný schopnými dobrovolníky. Tento "mozkový trust" by byl zárukou toho, že by církev byla schopná kompetentně a včas reagovat na aktuální záležitosti a měla dostatek lidí schopných mediálních vystoupení.Re: Šílené vystoupení.

27.1.2014 14:06 vložil milena

Vřele s Vámi souhlasím. Mě navíc nejvíc "nadzvedlo" tvrzení pana Holuba, že do 30ti let se stát nebude umět postarat o své lidi a proto budou muset hledat útočiště u církve, která jim bude moci pomoci díky restitucím. To považuji za velmi nebezpečnou úvahu! Pana Holuba jsem poznala ještě jako vojenského kaplana - při jedné své přednášce obhajoval vojenské nasazení v Afghanistánu a nutnost boje s muslimy. Už tehdy jsem se v duchu ptala a kde je Kristus? Při postojích a výpovědích pana Holuba jsem odpověď dosud nenašla.


Kdo říká pravdu?

23.1.2014 09:22 vložil frasty

Forma vystupování pana Holuba ve zmíněném pořadu je jedna věc ale druhá a pro mne závažnější je to co říkal. Jako člověk zabývající se restitucemi by měl přiznat tak jako pan biskup Radkovský, že zákon podle kterého restituce probíhají je pro církve špatný! Výnosy z navráceného majetku a finančního vyrovnání za nějakých sedmnáct až třicet let nepokryjí ani běžný provoz církve, natož aby z něj mohly být financovány sociální služby. Naopak stát který nevrátí zdaleka celý zabavený majetek uvolnil ruce obcím a do budoucna se zbavil financování církví. Kdo tedy říká pravdu? Já věřím spíše panu biskupovi.


PROSÍM! Opravdu už nic neřešte...

22.1.2014 21:21 vložil Grimma

Chvála Kristu!
Poprvé v životě jsem viděla "našince", tj. katolického kněze, který se nechoval mezi "syny světa" jako mimozemšťan :-) Vždycky mě iritovalo, vidět vystoupení některých našich duchovních s hlavou pokorně mírně nakloněnou ke straně chrlící zbožné fráze a silně připomínající karikaturu kněze ze "Slunce, seno...", přičemž mnoho z nich jsem znala v soukromí jako naprosto normální lidi. Která doktrína našeho učení praví, že máme dobrovolně vystupovat na hranici trapnosti a potlačovat své přirozené charisma, které máme od Ducha sv. a má sloužit k evangelizaci davů?! Právě jsem rozšířila svou soukromou skupinu normálních duchovních, tj. Sv. Otec František, pan kardinál D. Duka a teď Vy. Takže už mám hierarchii komplet :-)
Modlím se za Vás a určitě bych k Vám ke svátosti smíření šla. Měla bych totiž jistotu, že porozumíte tomu, co Vám vyprávím...


Ale ano, je moc dobře, že to Tomáš Holub řeší

26.1.2014 03:55 vložil Jiří Edy Zajíc

Tomáš Holub je příliš vzácný na to, aby se zrovna kvůli celkově nešťastné záležitosti nápravy křivd stal trvalým terčem útoků většinové společnosti, když je díky svým schopnostem i zkušenostem perspektivním evangelizátorem těch, kteří právě ty kněze-karikatury nemohou ani cítit.


Re: Ale ano, je moc dobře, že to Tomáš Holub řeší

27.2.2014 22:04 vložil Grimma

No ano, v tomto smyslu ať řeší :-) Chtěla jsem P. Tomáše pouze podpořit, aby se nezabýval sebetrýzněním, že něco z titulu duchovního v tomto pořadu nezvládl. Myslím si, že to zvládl velmi dobře!


Vaše reflexe je lichá

22.1.2014 19:43 vložil Aneta

Monsignore, říkáte: "Na druhé straně vnitřně cítím, jak výtky o arogantnosti, suverénnosti a demagogii nejsou zase úplně liché, protože neúprosná pravidla daného vysílacího formátu naprosto nutně pro úspěšné vystupování vyžadují dryáčnický způsob..."
Já slyším: "Veškeré ty nelichotivé rysy a vlastnosti, které mi, diváci, připisujete, přeci nevycházejí z mého nitra. Nemohl bych v tom šíleném pořadu vůbec obstát, kdybych se tak nechoval".
Myslím, že si jdete málo na kost. Pořad není tak šílený a mohl Vám, schopnému řečníkovi, velmi dobře posloužit. Máchání rukama nad hlavou ("omlouvám se") s očima při tom nejistě sklopenýma k podlaze potřeba nebylo a neustálé skákání do řeči rovněž ne. Vaše argumenty mohly být přijaty s větší otevřeností, kdybyste se takhle neprojevil.
S pozdravem a přáním všeho dobrého.
Aneta Kocmanová


Manipulativní televize vrhá oběti do "procesu"

22.1.2014 19:36 vložil Michal

Divák chce krev a tak i jinak ostřílený člověk je systematicky za spolupráce psychologů "vytočen", zbaven přesnější sebekontroly, najede na režim ohrožení. Každý máme achilovu patu, nejen špionské agentury jí věnují pozornost, ale i marketing. Na tu se útočí a reakce bolestí, instinktivním chováním na sebe nedá dlouho čekat.

Kdo chce do kotlů, musí více cvičit, nejen si v rámci zralosti života osahat zranitelné vlastní povrchy, ale i vést protiútok. "Odstřelit" zbraní své osobnosti útočníky, a pokud to nestačí, nasadit odpovídající manipulativní techniku. Moderátoři bývají utuženi, ale tím spíše podceňují místa, nektyrá brněním.

Potom na štítu odnášejí nebo bez štítu prchá sama útočící strana. Chce to jen pozornost k řeči těla soupeře, náš instinkt nám napoví, kde kolísá, možná jen změnou lesku jeho očí.

StBáky při výsleších likvidovat bylo hravé, než jeden narazil na "slabého", tedy malý terč. Na jednoho z 5% zajatců, kteří odololali čínskému mučení, zatímco 95% selhalo, právě pro svůj "silný" postoj. K majetku možná kompaktibilnější nějaký bosý predikant, které ulice již otloukla dostatečně.


Re: Manipulativní televize vrhá oběti do "procesu"

22.1.2014 19:59 vložil Aneta

Michal napsal

Divák chce krev a tak i jinak ostřílený člověk je systematicky za spolupráce psychologů "vytočen", zbaven přesnější sebekontroly, najede na režim ohrožení. Každý máme achilovu patu, nejen špionské agentury jí věnují pozornost, ale i marketing. Na tu se útočí a reakce bolestí, instinktivním chováním na sebe nedá dlouho čekat. Kdo chce do kotlů, musí více cvičit..
Tak to je přesné! Myslím, že mě by dostali. Pan Holub si ale tímto článkem řekl o reakce, tak přidávám spíše kritickou. Snad mu všechny názory pomohou na sobě do dalšího pořadu zapracovat a vytřít oponentům zrak (+ mít pravdu) :)


Příspěvek Jana Kopeckého do diskuze

22.1.2014 16:03 vložil admin

Zpráva pro Otce kardinála:

Ve čtvrtek dne 16. ledna v 21:30 hod na ČT 1 proběhl pořad s paní

Jílkovou o církevních restitucích.

Především bych chtěl zdůraznit, že pořad byl více než chaotický a paní

Jílková, jako moderátorka jej vůbec nezvládla a hlavně byla velmi neobjektivní

a stála na straně představitelů komunistů a bezvěrců, eventuelně na straně pana

Jeronýma Klimeše, který se naopak ke katolické církvi vehementně hlásil, ale

způsob jeho argumentace byl někdy i horší než obou pánů po jeho pravici.

Naopak je třeba zdůraznit velmi dobrý až heroický výkon Msgr. Holuba a

věcnost pana poslance za TOP 09 pana Laudáta. Třetí osobou stojící na straně

církve byl soukromě hospodařící rolník, který však bohužel svoje, možná dobře

míněné myšlenky, neuměl příliš vhodně formulovat.

My nezaujatí pozorovatelé tohoto pořadu jsme jednu chvíli měli o Msgr.

Holuba skoro strach, kdy se nechal trochu unést a musel zvyšovat hlas, protože

to ve studiu přímo vřelo. Po této maličké krisi však Msgr. Holub se uklidnil a

pak velmi dobře a s přehledem reagoval na všechny dotazy i z „lidu“, který byl

v pozadí studia. Část těchto lidí naštěstí byla naladěna procírkevně a dobře

podporovala věcnými argumenty oba řečníky tj. Mgsr. Holuba a poslance pana

Laudáta. Dokonce vystoupil i člen církve husitské s výborným rozkladem

činnosti této církve.

Chtěl bych zdůraznit, že Msgr. Holubovi nelze v takto vypjaté atmosféře

vůbec nic vytknout a pokud někdo tak učiní nyní po skončení tohoto pořadu,

pak bych chtěl jen připomenout krásné české přísloví :“ Po bitvě je každý

generálem!“ a tato vlastnost bohužel u českého člověka bývá dosti rozšířená…

Chtěl bych takového kritika vidět „ in natura „ v pořadu kde i moderator je proti

Vám. Nutno však dodat, že paní Jílková si možná uvědomila jak se chovala a

poslední minutu či dvě pořadu nechala Mgsr. Holubovi k závěrečnému slovu.

Bohužel hluk přísedících přehlušoval i tento projev.

Msgr. Holubovi je nutno jen poblahopřát !! avšak církev či církve by

měly mít takovýchto „bojovníků“ více, protože nelze žádat od Msgr. Holuba,

aby se účastňoval takovýchto pořadů jen sám a jediný. Byl by brzy opotřebován.

Závěrem se vtírá myšlenka zda na eventuelní další pokusy podobných

pořadů vůbec reagovat, neboť diskutující nebyli lidé, kteří by měli kdy v úmyslu

vůbec diskutovat a přemýšlet o realitě církevních restitucí a veškeré argumenty

se ztrácely v jejich nepochopení stavu věci, eventuelně v naučených

komunistických poučkách o zbytečnosti církví jako takových. I v tomto pořadu

byla u části „účinkujících“ znát zloba a negace na cokoliv týkající se nejen

církve katolické, ale církví jako takových.

Jan Kopecký, exvelvyslanec České republiky, ing. prof. PhD h.c.

Praha 18.1.2014


Nelze projít koželužnou a nepáchnout

22.1.2014 19:48 vložil Michal

Jen slunce svítí do latrín a je čisté. Pořad se mi příčí shlédnout, natož mít doma televizi. Nemohu mít vše.

Věnuji se spíše zdrojům informací, než zábavným projektům. Televize není postavena na informování, je to ryze manipulativní projekt, který má pouze obchodní cíle. Product placement (herečka nejen hraje ve filmu, ale i doporučuje prezidentského kandidáta) , podprahové informace (kvantitu nelze třídit, hodnotit, zbývá dojem) a ideální hypnabilita. Lidská bytost je stavěna na celistvé a ověřitelné prostředí, když se z něj stane jen směs barev a zvuků, je v rauši. Podobně lunatici. Mít televizi Goebles, vyhrál válku na všech kontinentech.


Re: Příspěvek Jana Kopeckého do diskuze

22.1.2014 21:37 vložil Magda

Přemýšlím, zda je příspěvek míněn vážně, nebo jde o ironii. Říkat "my nezaujatí pozorovatelé" v příspěvku, který je tak zjevně zaujatý, může být opravdu snad jen projevem poněkud zvláštního smyslu pro humor. Podobně jako ten krásně černobílý popis celé diskuse, který snad nikdo nemůže brát - ani myslet - jinak než v žertu.


Diskuze přinesla mnoho dobrých poselství

20.1.2014 23:51 vložil LukasHolub

Shlédl jsem diskuzi dvakrát a při druhém sledování jsem se zaměřoval na komunikační styly jednotlivých řečníků i moderátorky (u ní hlavně na vyhraněnou nonverbální komunikace, zejména proxemiku vůči Tomášovi). Přes velmi hrubé urážky a opravdu nechutnosti zejména pana Vaňka a pana Klimeše se podle mne Tomášovi podařilo reagovat zejména vtipně a v nadsázce na podpásovky a komunikační fauly. Při druhém sledování jsem si všímal toho, že Tomáš nikoho neurážel! A hlavně ve velmi vypjaté atmosféře se mu podařilo na dotazy paní Jílkové sdělit několik zásadních poselství o pomoci a snaze církev starat se o všechny lidi bez rozdílu vyznání. Na závěr se Tomáš nebál dát slib a ujištění, která pro mne osobně mají silnou hodnotu. Toto všechno je důležitý výstup z tohoto pořadu - Adekvátní komunikační styl (včetně icebreaků a scének)schopný sebereflexe (sice nonverbálně akcentované) a současně schopnost koncentrovat se na jasná sdělení postojů církve, která hledí na Krista a nikoliv do lesů nebo na obrazy!


Děkuji za reakci, ale...

20.1.2014 16:47 vložil Magda

Jsem ráda, že se zde objevila reakce na vystoupení, které si nepochybně komentář zasluhuje. A jsem ještě radši, že v této reakci zaznívá - sice opatrně, ale přece jen - i určitá pochybnost o tom, zda zvolený způsob prezentace byl tím nejšťastnějším. Za to děkuji.

Co se mi naopak v reakci nelíbí, je to, že vyznění vystoupení prezentuje jako nezbytný důsledek typu pořadu a že tvrdí, že existují vlastně pouze dvě volby - buď do pořadu nejít vůbec, nebo do něj jít a chovat se neslušně. To si nemyslím. Ač nepatřím k fanouškům paní Jílkové, měla pravdu v tom, že pořad dělají lidé, kteří v něm vystupují. Je tedy na každém, zda se opravdu "nechá strhnout", nebo se snaží diskusi držet v určitých mantinelech.

A že "neúprosná pravidla daného vysílacího formátu naprosto nutně pro úspěšné vystupování vyžadují dryáčnický způsob"? No, záleží, jak kdo definuje "úspěšné vystoupení". Je-li cílem zapsat se do povědomí lidí jako někdo, kdo chce být buď hrdinou, nebo padouchem, ale v každém případě něčím velkým, pak takové vystoupení "úspěch" zřejmě přináší. Je-li cílem něco jiného, např. lidem cosi sdělit, nebo je o něčem přesvědčit, pak se obávám, že tudy cesta nevede.

Forma totiž může přebít obsah a argumenty, zazní-li vůbec nějaké, se ve všeobecném křiku a fascinaci z toho, kam až lze v diskusi zajít, zcela ztratí. A to je pro diváky, kteří pořad neberou jen jako "pokleslou diskusi, ve které vůbec nejde o to, přesvědčit jakéhosi vnímavého posluchače", škoda.

Závěrem Vám, pane Holube, přeju, abyste na otázky, které kladete ve své reakci, našel odpověď. A oceňuji, že si ty otázky kladete.


Kdákat a snášet vejce je dvojí

20.1.2014 14:13 vložil vvenc

Výborný článek! Podle mého mínění není třeba k němu dodávat další dobrozdání, co mohl, měl nebo neměl pater Holub v televizní debatě říkat.
Autor přece sám čtenářům otevřeně doznává, jak je velmi ošidné a nesnadné udržet naprosto korektní vystupování v tak vypjaté a naaranžované atmosféře, kdy zůstává nezbytností - buď přijmout styl a atmosféru debaty, nebo se ji neúčastnit.
Neúčast v debatě by ovšem byla význakem, že církev se bojí všelidově hlásané „pravdy“ a ani nemá odvahu své stanovisko obhajovat. Účast v debatě pak zase předpokládala nehrát dobrovolně úlohu „otloukánka“!
Toto se pateru Holubovi bezvadně podařilo a nemyslím si, že by někdo z církevních, v restitučním řízení angažovaných osob, tento nesnadný úkol mohl lépe splnit! (Ono kdákat a snášet vejce je dvojí!)


Re: Kdákat a snášet vejce je dvojí

25.1.2014 19:48 vložil krilad

Plně souhlasím. Otec Holub se diskuse zhostil výborně!


A o tohleto jde?

26.1.2014 04:31 vložil Jiří Edy Zajíc

Cože se "to" pateru Holubovi povedlo bezvadně? Ukázat, že se nebojí? To přece o něm je dávno známé. Vojenský kaplan, který strávil v tomhle drsném prostředí skoro deset let, nemůže být "velebníček" podle tradičních českých představ.

Ale myslíte, že se mu podařilo aspoň část diváků přesvědčit, že církev si nic nenakradla, že je ten zákon spravedlivý, že představitelům církev jde skutečně v prvé řadě o pomoc potřebným lidem bez ohledu na to, jestli jsou či nejsou katolíky?
O tom tedy velice pochybuji.


Poděkování

20.1.2014 12:52 vložil Jasmi

Díky za Vaši otevřenou reflexi vystoupení v Máte slovo. Ono vlastně není ani tak podstatné, na kterou stranu se přiklonit - jestli jste se do této diskuze tímto způsobem měl pouštět nebo ne. Já osobně se spíše kloním k tomu, že jste se do ní pustit takto měl.
Ale přesto to opravdu podstatné je, že jste schopen a ochoten vše reflektovat a zvažovat na pozadí svého kněžského poslání. Že jste na tuto reflexi nezapomněl! To je pro mě obrovská jistota, že Vám mohu jako knězi důvěřovat! Díky.


Díky za osobní reflexi, ale...

19.1.2014 21:16 vložil agas7

Milý Tomáši,

přiznám se, že jsem po shlédnutí tohoto pořadu také pátral po Tvém mailu, abych Ti něco od plic napsal... Nejsem žádnej cimprlich, ale musím říct, že tou formou, kterou ses do toho celého zapojil (a myslím, že lze i bez nadsázky říct, formou, kterous to celé spoluutvářel) jsi mě upřímně vyděsil. Proto jsem moc rád, že jsi napsal to, cos tady napsal. Asi Ti tak mohu víc rozumět... Ale nechme stranou formu - chtě nechtě se musím zeptat - co ty obsahové zkratky, podivná tvrzení či polopravdy???

Církev jako poskytovatelka sociální péče MÍSTO státu?
Církev, která VŠE dělá lépe než stát?
Církev, která MÁ 100% hospiců v České republice?
Církev, která VŠECHEN svůj majetek získala čestným způsobem?
VŠECHNA historická fakta, kromě těchto lží, mluví v náš prospěch?
Církev, která chce za výtěžek z restitucí PŘEDEVŠÍM sloužit veřejnosti formou hospiců, nemocnic a škol (když třeba plzeňský biskup pořád opakuje, že z výtěžku restitucí tak tak zvládneme základní provoz)?
Církev, která své sociální služby ZNĚKOLIKANÁSOBÍ?

Toto jsi všechno opravdu myslel vážně?

Petr Hruška, Cheb


Re: Díky za osobní reflexi, ale...

20.1.2014 15:39 vložil Romuald

Milý Petře,

trochu se mi zdá, že jsi rád ve stálé opozici. Vystupovat v živém přenosu je velmi náročné a zvlášť v takovémto. Zkus si to někdy. Stačí v rádiu. Z pohodlíčka a klidu za počítačem se pak dobře píše, co jsi napsal Ty. Zkus jít Ty na trh s kůží. Přes nějaké nepřesnosti tady docela obdivuji výkon Tomáše a jeho řečnické schopnosti, protože Michaela Jílková nebyla žádnou nestrannou moderátorkou tohoto pořadu...

Romuald štěpán Rob, Znojmo


Re: Re: Díky za osobní reflexi, ale...

20.1.2014 19:31 vložil agas7

Milý Romualde,

děkuji za tvůj názor. Myslím, že i z toho, co ve své reflexi píše Tomáš, je celkem pochopitelné, že někdo prostě jeho výkon obdivuje, jiný je jím zas zděšen. Vůbec nepopírám, že vystupování v takovémto pořadu je náročné a vůbec si nejsem jistý, jestli bych já k tomu měl odvahu. A Tomáše obdivuji ani ne tak za to, že tam lezl a už vůbec ne za jeho "výkon" (který skutečně považuji i z čistě marketingového hlediska za velmi nevydařený), ale za jeho schopnost následné sebereflexe.

A protože tento pořad i v mém okolí vzbudil značné emoce (a to většinou se blížící spíše tomu zděšení, než tomu obdivu) a protože právě svojí vlastní sebereflexí si Tomáš dle mého tak trochu o nějaké další reakce řekl, měl jsem potřebu se jej zeptat na to, co mi ani z jeho reflexe nebylo jasné:

Zda za tím, co tam říkal, také vážně stojí (nebo zda je to dokonce třeba brát za oficiální názor ČBK), či zda tato podivná tvrzení byla také způsobena oněmi "neúprosnými pravidly daného vysílacího formátu" a nemáme je tedy brát zas až tak vážně.

Petr Hruška
z pohodlíčka za svým počítačem ;-)


Tomáš Holub má na víc

26.1.2014 04:25 vložil Jiří Edy Zajíc

Sám dobře z vlastní zkušenosti vím, že obstát v debatní živě vysílaném pořadu, a to jak z hlediska formy, tak obsahu, je značně náročné.
Pávě proto pokládám za strategicky nevhodné, když tak "profláknutou" záležitost, jakou jsou "církevní restituce" hájí vysoce postavený kněz. I tak mediáně schopný člověk, jako je Tomáš Holub, je v tomto případě velmi snadno zranitelný - a také se to opakovaně ukazovalo: oponenti mu pochopitelně předhazovali, že se vlastně nechová jako kněz. Je to samozřejmě z jejich strany poněkud pokrytecké, ale účinné.
Kdyby s touto vehemencí Tomáš Holub hájil Ježíšovo vzkříšení, tak mu nebude moci nikdo vytýkat, že je arogantní, že mluví jako politik a kdo ví co ještě.
Tady prostě naše církev doplácí na to, že za celých 24 let si duchovní představitelé nezvykli, že na řadu oblastí jsou většími odborníky laici. Politolog, historik, publicista - kteří by současně mohli být pokládáni za "hlas církve", by v téhle situaci měli mnohem lepší výchozí podmínky. Natož, kdyby to byla žena.

Současně se ukazuje, že pokud naše církev konečně nezačne vážně řešit stále se opakující námitky přiměřenějším způsobem, než dosud, tak se naše pozice nezlepší.
Oč jde?
Jaké typy námitek se pořád omílají?
1) Církev je zločinecká, případně zbytečná organizace, která jen ohlupuje lidi
Tady je třeba shromáždit poctivě soubor těch hlavních argumentů ukazující, že "Katolická církev po dobu bytu svého způsobila v našich zemích víc dobrého než zlého" (Palacký). Přičemž právě by to měly být argumenty podstatně vycházející i z prostředí mimokatolického.
2) Církev získala majetek nespravedlivě (nakradla, strašením lidí atd.).
Měli bychom být konečně schopní opravdu doložit, jak byl který majetek získán (a ne jen nějakými obecnými řečmi o tom, že vznikl hlavně z darů a patronátů). Prostě udělat aspoň třeba pro začátek v několika okresech kompletní doložení toho, odkud se ty majetky vzaly. A krom toho nějakou solidní historickou rešerši, jak tomu bylo na našem území.
3) Majetek církvi ve skutečnosti nepatřil (měla ho jen propůjčený, spravovala ho atd.)
Nestačí říkat, že ústavní soud rozhodl. Je třeba jasně také uvádět, proč tak rozhodl. Tedy argumenty, které jsou obsažené ve čtyřech posudcích odborných pracovišť a v rozhodnutí ústavního soudu.
4) Finanční náhrada vychází z nadhodnoceného ocenění pozemků (ve srovnání s restitucemi ze začátku 90. let)
Tady je třeba přiznat, že tam, kde restituentům v 90. letech nebyl vydán naturální majetek, byli leckdys ošizeni. Z toho ovšem nevyplývá, že tato křivda by se měla opakovat.
Ohodnocení neprováděly církve, ale odborné instituce a bylo auditováno nezávislou firmou.
5) Církev je bohatá a kdoví, jak bude s tím obrovským majetkem nakládat
Konečně by se už mělo naplnit stanovisko Plenárního sněmu, že církev na všech úrovních (zejména ale celostátní a diecézní) bude uveřejňovat kompletní a průhlednou zprávu o hospodaření, kde budou zahrnuté skutečně všechny příjmy i výdaje.
Současně by měl být poskytnutý solidní odborný odhad reálných výnosů navráceného majetku i získaných náhrad. A k tomu střednědobá ekonomická strategie, z níž by bylo vidět, že přijatý zákon rozhodně z katolické církve bohatou instituci neudělal (protože je tu břemeno církevních památek, což je hlavní "žrout" peněz, několikanásobně větší, než jsou platy církevních osob.

Tak to jsem jen stručně zrekapituloval, co musíme podniknout, aby ta naše debata se společností měla větší šanci na úspěch, než jak předpokládal Jeroným Klimeš. Pokud se nám to totiž nepodaří, tak bude mít pravdu on.


Reagovat v této diskusi může jen registrovaný uživatel. V případě zájmu se registrujte ZDE. Pokud jste již registrován/a, můžete se přihlásit ZDE.Aktuální číslo 33 9. – 15. srpna 2022

Tisíce mladých lidí míří do Hradce Králové

Tento týden v Hradci Králové probíhá dlouho připravované Celostátní setkání mládeže, jež se koná jednou za pět let.

celý článek


Nechat se proměnit na Mladifestu

„Na dovolenou do vlastního srdce“ pozval papež František účastníky letošního festivalu mládeže Mladifest na známém hercegovském poutním místě Medžugorji.

celý článek


Je třeba, abychom je brali vážně

V salesiánské komunitě v Brně-Žabovřeskách se P. Libor Všetula věnuje mladým lidem už deset let.

celý článek


Kam kráčíš, člověče?

Kromě toho, že jsem knězem, jsou rána, kdy kolem druhé nebo třetí vstávám a jdu řídit autobus pražské MHD. Jsem člověk jako každý jiný.

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay