Všímat si více vztahů v rodině

Vydání: 2020/44 Biskupové: Nebojte se!, 27.10.2020

Příloha: Perspektivy 44

Zpráva o rodině, kterou vypracovávají odborníci pro vládu, patří k nejdůležitějším podkladům státu i krajů pro rodinnou politiku. Letos se v ní poprvé objevila kapitola o stabilitě rodiny a hodnotě vztahů. Je to důležitá změna, protože se vztahům (nejen v rodinné politice) dosud věnovala malá pozornost. Zpráva nepřímo poukazuje na důležitost práce církve v centrech pro rodinu a centrech pro mládež.

 
© Jan Hrubý

KOMENTÁŘ Marie Oujezdské

Zpráva o rodině uvádí, že se při zachování intenzity rozvodovosti roku 2018 rozvede 45 % sezdaných párů, nejvíce mezi pátým a patnáctým rokem trvání manželství. Trápí to někoho? Nebo ví se vůbec, že by se dalo na lepších vztazích v rodině pracovat? Podle psychologů přichází čtyři z pěti párů do poraden pozdě. Tedy jestliže pomoc vůbec hledáme, nehledáme ji většinou včas.

Než vypukla koronavirová krize, mohli jsme se v médiích tu a tam dočíst, že se zastavil pokles počtu sňatků a také nárůst počtu rozvodů. Zřejmě tento trend není náhodný. Zpráva o rodině uvádí, že rodina má v porovnání s penězi, prací, volným časem a přáteli nejvyšší hodnotu. Téměř 85 % dotázaných považuje rozvody manželství i rozpady soužití nesezdaných za špatný trend. Manželství si jako nejpreferovanější formu partnerského soužití vybralo 74 % lidí.

Následky rozvodů

Rozvod svých rodičů zažívá ročně přibližně 23 tisíc dětí, osudy 10 tisíc dětí po rozpadu soužití nesezdaných rodičů řeší orgány sociálně právní ochrany dětí. Počet dětí je ve skutečnosti ale ještě vyšší, protože chybí údaje o rozpadech dalších nesezdaných párů.

Následky rozpadů rodiny však neseme v jistém ohledu všichni: neúplná rodina je častěji ekonomicky závislá na sociálních dávkách a častěji se potýká s patologiemi. Kvůli rozchodu rodičů se ani „nestačí“ narodit všechny děti, se kterými rodiče třeba původně počítali. Tím se prohlubuje demografický propad.

Možná někoho překvapí, že tak často zmiňované materiální podmínky nejsou podle Zprávy o rodině nejdůležitější. Dobré bydlení se umístilo na pátém místě a přiměřený příjem na sedmém. Nejvíce je ceněná věrnost, tolerance, dobré sexuální soužití a ochota diskutovat o problémech. Jako hlavní důvody rozpadu jsou uváděny nevěra a nedostatečná komunikace.

Většinová společnost neví, že existuje možnost se na manželství připravovat. Výzkumy hovoří o tom, že za určitou přípravu na stabilní manželství mnozí považují nesezdané soužití, které končí svatbou.

Důležitost prevence

Církev dlouhodobě dělá to, k čemu stát vyzývali psychologové na konferencích Ministerstva práce a sociálních věcí: klást důraz na vztahy, věnovat pozornost fungující rodině, oceňovat manželství a nabízet vzdělávací programy, poradenství a psychoterapii.

V době, kdy se u nás o rodině uvažovalo jen v rámci sociální politiky, píše papež Jan Pavel II. ve své adhortaci Familiaris consortio (O úkolech křesťanské rodiny v současném světě) z roku 1981 o tom, že církev má kráčet s rodinou a že potřebnější než kdy předtím je příprava mladých lidí na manželství a rodinný život (čl. 65 a 66). Příprava má začít v dětství v rodině a doprovázet mladého člověka až ke svatbě.

Pro přípravu na manželství a práci s rodinami zřídila církev v 90. letech v jednotlivých diecézích centra pro rodinu. I když se obsah příprav formou i dílčími tématy liší, většinou se program zaměřuje na prevenci nejčastějších příčin rozpadů manželství. Podle Zprávy o rodině jimi jsou nevěra (40 %), problémy v komunikaci (31 %), vzájemné odcizení (24 %), neshody v zacházení s penězi (17 %), závislosti (15 %), nedostatek času (12 %) a násilí (9 %). Církev se snaží učit lidi pracovat na vztazích k Bohu i člověku. Toto vzdělávání neboli programy na zvyšování manželských kompetencí, jak se systematické práci na vztazích říká, se osvědčuje jako lék na jednu z nejvážnějších nemocí dnešní doby – rozpad rodin. Potřeba budovat lidskou stránku vztahu se netýká jen věřících. Již dnes jsou absolventy příprav na manželství praktikující i nepraktikující páry. V rámci možností je snaha rozšiřovat nabídku i pro ty, kteří se připravují na civilní manželství.

Zkvalitňovat vztahy

Publikovaná zjištění potvrzují, že církev má předpoklady, aby si získávala důvěru společnosti. Nejen díky svému působení v charitativní oblasti a školství, ale i pozorností věnovanou zkvalitňování vztahů v rodinách. Důležitost funkčních vztahů v rodinách se ukazuje zřetelně zvlášť nyní, v době pandemie. Kolika rodinám vděčíme za to, že poskytují zázemí, podílí se na vzdělávání dětí ve spolupráci se školou nebo pomáhají seniorům. A to i za cenu klesajících příjmů kvůli většímu nasazení
v rodině.

Letošní rok nepřináší jen průlom ve výzkumech rodiny, ale nabízí i jiné možnosti k šíření naděje. Byla by velká škoda jich nevyužít.

Autorka je ředitelkou Národního centra pro rodinu

 

 

 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Přílohy, Perspektivy, ČlánkyAktuální číslo 21 23. – 29. května 2023

Blíží se Noc kostelů

Více než 1 700 kostelů a modliteben se návštěvníkům otevře v pátek 2. června. Organizátoři jubilejního 15. ročníku Noci kostelů dokončují poslední přípravy.

celý článek


Maraton „zušek“ propojí umění a pomoc

Po celé republice mohou v těchto dnech lidé zdarma navštívit některý z pěti set koncertů a dalších akcí festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Sedmý ročník…

celý článek


Práce dozorce je službou všem

Historicky první mši sv. za příslušníky a zaměstnance Vězeňské služby ČR hostil ke 30. výročí jejího vzniku minulý čtvrtek vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého na…

celý článek


Rabín, který se přátelí s papežem

„Jsme přátelé v nejhlubším významu toho slova,“ popisuje vztah k papeži Františkovi argentinský rabín ABRAHAM SKORKA. Dne 10. května obdržel čestný doktorát Trnavské…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay