Věří muži jinak než ženy?

Vydání: 2017/34 Povzbuzení mládeže z Olomouce, 22.8.2017, Autor: Michal Kaplánek

Vzrůstající zájem o mužskou spiritualitu vychází z předpokladu, že muži prožívají svou víru jinak než ženy. Je tomu ale opravdu tak?


Odlišné prožívání víry mužů a žen koření v jejich rozdílné psychologii. Snímek Jana Podhorská

V první kapitole Bible čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, … jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1,27). Vzájemné doplňování muže a ženy považujeme za Boží záměr. Ze zkušenosti také víme, že mnoho jevů v životě prožívají muži jinak než ženy. Proto i způsob prožívání víry, tedy to, čemu jsme si v posledních staletích zvykli říkat spiritualita, má mnoho barev a odstínů, které se různě projevují u lidí z rozdílných kultur, rozdílného temperamentu – nebo i rozdílného pohlaví.

Pojem spiritualita se v posledních desetiletích dostal do módy. Jeho obsah je tak široký, že si ho mnozí definují, zužují a rozšiřují podle vlastních představ. Pokud tímto pojmem označujeme duchovní život křesťana a jeho praktické důsledky, vycházíme z pojetí svatého Pavla, který považoval křesťany za lidi duchovní (řec. pneumatikoi, lat. spirituales). Pro Pavla je duchovním člověkem ten, kdo je naplněn Duchem Svatým.

Rozdílná psychologie mužů a žen

Duch Svatý je pouze jeden, ale každý jej ve svém životě vnímá jinak. Rozdíly ve spiritualitě mužů a žen pramení hlavně z psychologických rozdílů mezi nimi. Představitelka feministické teologie Ulrika Wagner-Rau připomíná, že muži nalézají svou identitu spíše tím, že se odlišují a vymezují, ženy naopak tím, že vstupují do vztahu. Jestliže vycházíme z toho, že základem křesťanské praxe, zejména charity, je (laskavý) zájem o bližního, nemůžeme se divit tomu, že je současná forma převládající křesťanské spirituality bližší ženám než mužům.
Evangelický teolog Hans-Jürgen Fraas uvádí ještě další příklady pojmů a postojů, které jsou pro křesťanství konstitutivní, ale pro moderního člověka, zejména pro muže, těžko přijatelné. Jedním z příkladů je pojem „milost“, který označuje Boží dar, jejž dostáváme bez vlastních zásluh. Muž si ale chce zpravidla to, co dostává, nějak „zasloužit“ – vydělat či vybojovat. Dostat něco jenom „z milosti“ se považuje za ponižující. Vzpomeňme, jak se cítí mnozí muži, kteří ztratili zaměstnání a pobírají podporu v nezaměstnanosti!

Zatímco v agrárním světě byl výkon spojován s darem, takže sedlák právě při své práci žil z milosti Boží, v dnešním průmyslovém světě je výkon od daru oddělen. Potom už slovo milost je spíše symbolem nezdaru. To začíná už v klukovských hrách: když spolu dva zápasí a jeden prosí o milost, znamená to, že se podrobil. Prosit o milost je nedůstojné, rovná se kapitulaci.

Podobně je tomu s obraty jako třeba Matka církev anebo malé stádce. Tato – v církvi běžná – vyjádření automaticky asociují postavení nedospělého dítěte, které musí být vedeno a vychováváno. Zapomínáme, že postavení dospělého člověka je zcela jiné.

Církev nesmí zapomínat na specifické potřeby mužů

Úvahy nad rozdílným prožíváním křesťanství u mužů a u žen většinou začínají docela obyčejně. Menší počet mužů skoro při všech křesťanských náboženských shromážděních v nás provokuje otázky, zda naše prožívání víry není jednostranné. Zejména citově zaměřená zbožnost tradičních anebo i současných duchovních hnutí tento dojem ještě zvyšuje. Samotného mě udivuje, že se například v moderní hudbě používané při liturgii či modlitbě uplatňují spíše líbivé melodie a jednoduché texty než skladby vyjadřující energii a sdělující prorockou (burcující) myšlenku.

Před mnoha lety mě potkal jeden přítel z Církve bratrské a ptal se mě, zda je možné nějak změnit trend velkého počtu dívek a malého počtu chlapců mládeže jejich sboru. Napadla mě tehdy jediná otázka: Nabízíte své mládeži také nějaké aktivity, které by zajímaly kluky, třeba sport? Asi za rok mě můj kamarád znovu potkal a sděloval mi, že se pokusili změnit obsah schůzek mládeže, a za nějaký čas se ukázal výsledek: počet chlapců na pravidelných setkáních se zvýšil.

Tento příběh je starý asi dvacet let. Od té doby se nejen v církvi, ale i v sociální práci a v pedagogice začala věnovat poměrně značná pozornost specifickým potřebám dívek a chlapců, a to zejména v těch prostředích, kde hrozilo, že jedna z těchto skupin bude zastíněna druhou. Ve vzdělávacích programech, kde jsou úspěšnější dívky, se začalo mluvit o „práci s chlapci“; v sociálních službách, jako třeba v nízkoprahových zařízeních, jsou nezřídka pořádány zvláštní programy pro dívky.

V německé katolické církvi existuje tradice různých sdružení pro muže a pro ženy, a proto zde čas od času vycházejí podněty pro prohloubení práce s muži, zaměřené zejména na otcovství a svět práce. V roce 2002 vyšel například v diecézi Freiburg materiál s výstižným názvem: „Řekni, kde ti muži jsou…“.

V českém prostředí je velmi uznávaný františkán Richard Rohr, který vede muže k tomu, aby vědomě přijali svou životní roli a dokázali ji reflektovat. Aktivity, které jsou u nás inspirovány jeho pojetím „mužské spirituality“, jsou samy o sobě důkazem aktuality této otázky.

P. Michal Kaplánek. Autor je teolog, působí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Články, TémaAktuální číslo 12 21. – 27. března 2023

Na cestě ke křtu

„Prosme Pána, aby tento vyvolený překonal každé pokušení. Aby byl vděčný za to, že si ho Bůh vyvolil, že se mu dává poznat,“ zazní pátou neděli postní ve farnostech…

celý článek


Neplést si zpověď s psychoterapií

Svátost smíření, duchovní doprovázení a psychoterapie mají jedno společné: jsou to tři způsoby práce s nitrem člověka. Ale děje se to pokaždé jinak. Zpovědnici nelze…

celý článek


Když se náš svět setká se světem Božím

Bůh většinou mlčí. Jen někdy, výjimečně, hlasitě promluví, viditelně se ukáže, prolomí nebesa, pronikne do našeho srdce. Jednou z takových událostí bylo vzkříšení…

celý článek


Jak uspořádat besedu

Byl by zájem a vy máte chuť zorganizovat program se zajímavým hostem pro svou farnost? Jak na to? O zkušenosti s technikou i propagací se dělí pořadatelé přednášek, debat…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay