Vánoce podle Benedikta XVI.

Vydání: 2020/51-52 Aby se vaše radost naplnila, 15.12.2020, Autor: Pavel Frývaldský

Příloha: Perspektivy 51-52

Emeritní papež Benedikt XVI. nás ve svých úvahách a spisech vybízí, abychom se i my spolu s mudrci a pastýři vydali do Betléma a společně nalezli nové světlo a novou radost.

 
„Bůh se chtěl stát bytostí, která je odkázaná na matku, na ochraňující lásku člověka,“ připomněl emeritní papež Benedikt XVI. v jedné ze svých vánočních homilií. Snímek ČTK

Každý rok nám vánoční svátky nabízejí příležitost slavit a prožívat události Ježíšova narození a dětství. V důsledku pandemie koronaviru však letošní Vánoce budou jiné, skromnější a pravděpodobně omezené jen na nejbližší rodinu. Přesto i v této situaci, která je náročná, zaznívá radostné poselství z Betléma. A do něj můžeme být uvedeni emeritním papežem Benediktem XVI., který evangelním zprávám o Ježíšově narození věnoval mnoho svých meditací a homilií a který v závěru svého pontifikátu doplnil svou trilogii Ježíš Nazaretský o svazek věnovaný vánočním událostem. Jeho myšlenky nás mohou vést k novému a hlubšímu zamyšlení nad tajemstvím Božího vtělení a lidského narození.

Evangelium jako vzpomínka

Příběhy o počátcích Ježíšova života nalezneme v Matoušově a Lukášově evangeliu. Bibličtí badatelé vedou debaty o historické věrohodnosti těchto zpráv. Joseph Ratzinger do této otázky vnáší důležitý poznatek: novozákonní texty o Ježíšově narození a dětství nejsou faktografickým záznamem historie v moderním slova smyslu, nejsou ale ani pouhým „mýtem“ nebo jen teologickým konstruktem. Evangelia vyprávějí skutečné historické události, které interpretují ve světle starozákonních předpovědí.

Benedikt XVI. se přiklání k názoru, že jde o „rodinnou kroniku“, tedy o vzpomínku, která je uchovávaná a promýšlená v milujících srdcích Ježíšových učedníků. Tato skutečnost koresponduje s Lukášovým svědectvím, že Ježíšova matka všechny vánoční události „uchovávala věrně ve svém srdci a rozvažovala o nich“ (Lk 2,51; 2,19). Klasické podání, že Lukáš zaznamenal příběhy o Ježíšově dětství, jak byly tradovány od Marie nebo od jejího okruhu, tedy opravdu může mít reálný základ.

Jisté je, že Matoušovy a Lukášovy zprávy jsou vzpomínkou rané církve na historické události vyprávěné z pohledu víry a teologicky interpretované slovy Starého zákona. Tato vzpomínka zaznamenaná v Novém zákoně ovšem nekončí v raném křesťanství, nýbrž stále pokračuje. Liturgické slavení Vánoc představuje vždy nové rozpomínání na vánoční události, jež jsou v paměti církve zpřítomňovány a křesťany opětovně zakoušeny a promýšleny v nových dějinných okolnostech.

Mariina víra a radost

Víra církve nás uvádí do vánočního tajemství, které však nepronikneme pyšným intelektualizováním. O betlémských událostech spíše potřebujeme, jako Ježíšova matka, „rozjímat v srdci“. S touto Mariinou niterností se setkáváme při zvěstování, když uvažuje o andělově pozdravu (Lk 1,29) a když pokorně a svobodně vyslovuje své „ano“ Bohu a jeho vůli. Maria je první, která Ježíše přijímá, a je počátkem všech dalších „ano“, jimiž lidé odpovědí na Boží oslovení v Ježíši Kristu. Ratzinger připomíná učení církevních otců, kteří hovoří o tom, že Maria nejprve počala ve svém srdci, až pak ve svém těle (prius corde quam corpore). Maria je vnitřně otevřena Božímu slovu a svou naslouchající připraveností se dává zcela k dispozici Božímu plánu spásy. Nazaretská dívka je proto především postavou poslušné víry, o níž její příbuzná Alžběta prohlašuje: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána“ (Lk 1,45).

Emeritní papež poukazuje na to, že se z Mariiny víry rodí vánoční radost. Andělův pozdrav Marii „chaire“ (Lk 1,28) můžeme překládat jako obyčejný pozdrav „zdrávas“, přesto hlubší význam skýtá doslovný překlad: „Raduj se!“ V andělském pozdravuje je totiž oznámeno naplnění starozákonního proroctví Sofoniáše: „Raduj se, siónská dcero! Jásavě výskej, Izraeli… Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe“ (Sof 3,14-17). Maria tedy reprezentuje svatý Izrael a je novou „archou úmluvy“, v níž přebývá Bůh. „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“ – čteme v Janově prologu (Jan 1,14). A toto neslýchaně realistické přebývání Boha mezi lidmi je důvodem nezměrné radosti. Můžeme si všimnout, že stejnou radost zvěstuje anděl pastýřům: „Zvěstuji vám velikou radost pro všechen lid“ (Lk 2,10). Každé narození člověka je radostnou událostí – a Ježíšovo narození je jí ještě více, protože v něm se člověku daruje sám Bůh. Tuto skutečnost vystihuje také evangelista Matouš, který Ježíše nazývá „Emanuelem“, tedy „Bohem s námi“ (Mt 1,23). Vánoční poselství je proto skutečným evangeliem: radostnou zvěstí o Bohu, který je člověku blízko. V Ježíši se Bůh stává naším bratrem a my se stáváme syny a dcerami Božími.

Více v článku, který lze nalézt v aktuálním vydání Katolického týdeníku, který je k mání elektronicky na www.katyd.cz/predplatne v řadě kostelů a ve vybraných novinových stáncích a knihkupectvích.

P. PAVEL FRÝVALDSKÝ. Autor je katolický kněz, který se odborně zabývá dílem Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. Působí rovněž jako externí pedagog na KTF UK.


 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: ČlánkyAktuální číslo 26 21. – 27. června 2022

Do služby se chystá 11 novokněží

Od soboty je brněnská diecéze bohatší o tři kněze a jednoho jáhna. Tento víkend následují kněžská svěcení v Olomouci a Českých Budějovicích. Další bude 2. července…

celý článek


Rodinný poklad církve

V lednu letošního roku papež František jmenoval učitelem církve Ireneje z Lyonu. Hlavní přínos tohoto světce z 2. století podle příslušného dekretu spočíval v tom,…

celý článek


I přes bouřky zažíváme milost

Poslední květnový den si želivská kanonie premonstrátů zvolila nového opata. Stal se jím čtyřicetiletý P. TADEÁŠ RÓBERT SPIŠÁK OPraem.

celý článek


Vysoká inflace jako mor společnosti

Inflace se po dlouhé době vynořila z temnot, kam ji svět v osmdesátých a Česko v devadesátých letech zahnaly, a ztěžuje nám zase život.

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay