Uplatňování demokratických principů?

Vydání: 2004/23 Demokracie v církvi, 2.9.2004, Autor: Jan Mazanec

Katolická církev je ve své podstatě budována hierarchicky, ovšem v některých oblastech a na některých úrovních jsou uplatněny demokratické principy. Zeptali jsme se, zda a kde by v církvi mohlo (či nemohlo) být demokratických principů uplatněno víc.

MAREK VÝBORNÝ, učitel gymnázia a delegát plenárního sněmu
Církev je společenstvím, které má duchovní rozměr, ale zároveň od Krista dostalo institucionální podobu. Současný model vychází z hierarchické pyramidy, která je jistě garancí ortodoxie a zabraňuje extrémům. Ale tím, že od řadových členů příliš nevyžaduje, vyhovuje těm, kdo za ni nechtějí přijmout odpovědnost. Podle mě je tedy nejprve potřebné usilovat o změnu celkového vnitřního naladění. Vědět, že církev je tvořena především laiky (95 %?), kteří by tedy mohli aktivně spolurozhodovat o svém společenství a zároveň předpokládat ochotu tuto spoluodpovědnost převzít.

Základním prostorem k uplatňování demokratických principů je život farnosti, kde již tyto prvky existují v rámci pastoračních či ekonomických rad (ovšem i zde má výsadní postavení správce farnosti). Otázkou je, jak by mohla farnost promlouvat např. do ustanovování svých správců. A jak by se zde promítlo samofinancování církve? I zde by mohla být motivace. Správce farnosti (společenství) by neměl být neomezeným vládcem. Neměl by být problém při uplatnění demokratických principů v ekonomické oblasti, v administrativě a zčásti i v pastoraci (existuje např. paradoxní ustanovení o tom, že vzdělaný laik smí pronést povzbuzující slovo, které nesmí připomínat kázání). Situace, kdy je správce farnosti přetížen neduchovními úkoly, je neudržitelná. I proto by bylo vhodné umožnit mu věnovat se svátostné službě a duchovnímu doprovázení. Demokratické principy by bylo možné více uplatnit i na úrovni diecéze (poradní orgány biskupa, diecézní synody apod.). Optimální recept pro život církve neznáme. Existují omezení, mantinely definované kodexem. Ale daleko zásadnější je změna smýšlení - laiků i kléru. Usilujme o ni a postupně směřujme od hierarchické pyramidy k soustředným kružnicím, kde je uprostřed Kristus–hlava a kolem něho my, spoluodpovědní za tvář církve. Tím se vrátíme k modelu života prvotních církevních obcí, s přihlédnutím k situaci 21. století.

P. JAKUB KAREL BERKA OPraem, administrátor v Milevsku
Mluvit o demokratických principech v církvi není zapotřebí, protože všechny objektivně dobré vlastnosti, které jsou znakem demokracie, se v církvi objevují. Pokud se podívám na církev kritickým okem, tak tyto prvky v jejím životě vidím. Takže dohady o tom, zda by církev měla být demokratičtější, jsou podle mě spíše extrémní reakcí na určitou nepružnost a na krizi autority vůbec. Ovšem tyto hlasy není možné podceňovat ani přehlížet. Jestliže jim totiž nenasloucháme, pak se zákonitě jde do krajnosti a volá se po větším vlivu a zásahu lidí... To však v církvi nikdy nebylo a není dobré.

V lidském pojetí má demokracie své opodstatnění a je nutná - ale řekněme si otevřeně, že málokdy a málokde se její ideál naplnil. Církev tím, že (naštěstí) není lidského, ale Božího původu, se nemusí spoléhat na lidská řešení. Problém je vždy jen s otevřeností, nasloucháním a s přiznáním chyb. Pokud jsme církví, která nezavírá oči před sebebolestnější pravdou a dokáže ji vyslovit, je věrná způsobu a jednání Ducha Kristova, pak hledání "demokratických cest" nemá opodstatnění. S lecčíms není nutno souhlasit, ale vcítěním a pochopením lze nalézt cestu k řešení.

JIŘÍ TUŠIL, programátor
Já bych to rozdělil: otázky, co je morální, co je etické, věroučné bych řešil hierarchicky, a otázky, jak administrativně a ekonomicky spravovat farnost a diecézi, bych řešil demokraticky. Ale například u liturgie si nejsem jistý.

Úlohou magisteria je nalézat pravdu zjevení.

Sdílet článek na: 

Sekce: Téma, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 26 21. – 27. června 2022

Do služby se chystá 11 novokněží

Od soboty je brněnská diecéze bohatší o tři kněze a jednoho jáhna. Tento víkend následují kněžská svěcení v Olomouci a Českých Budějovicích. Další bude 2. července…

celý článek


Rodinný poklad církve

V lednu letošního roku papež František jmenoval učitelem církve Ireneje z Lyonu. Hlavní přínos tohoto světce z 2. století podle příslušného dekretu spočíval v tom,…

celý článek


I přes bouřky zažíváme milost

Poslední květnový den si želivská kanonie premonstrátů zvolila nového opata. Stal se jím čtyřicetiletý P. TADEÁŠ RÓBERT SPIŠÁK OPraem.

celý článek


Vysoká inflace jako mor společnosti

Inflace se po dlouhé době vynořila z temnot, kam ji svět v osmdesátých a Česko v devadesátých letech zahnaly, a ztěžuje nám zase život.

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay