Ženské vlastnosti Boha

Vydání: 2005/10 Svět řízený ženami, 1.3.2005, Autor: Renáta Holčáková-Masto

O postavení ženy v dnešní společnosti se toho už hodně řeklo a zcela jistě ještě řekne. Každý z nás si na základě vlastních zkušeností jistě vytvořil svůj názor. Co ale zamyslet se nad tím, co o ženě říká Bible? Jaký je vlastně prototyp, vzor ženy, který nám chce Ježíš ukázat? O několik myšlenek na toto téma jsme požádali P. Vojtěcha Suchého.

Jaký charakter mají zmínky o ženách v Bibli?

Matouš klade na počátek svého evangelia Ježíšův rodokmen (Mt 1,1-17). Působivá série dvaačtyřiceti jmen dává stékat dějinám Izraele ve třech vlnách směrem k Ježíši: synu Davidovu, synu Abrahamovu, Synu Božímu. V rodokmenu uvádí evangelista čtyři ženy, a to je úplná novinka v kultuře Izraele i všech antických národů. Ne že by nebyly mnohé jiné ženy, které měly významné postavění v dějinách Izraele (vzpomeňme jen např. Deboru, Judit, Ester coby zachránkyně národa), ale v Izraeli to byl právě původ odvíjející se od otce, co vytvářelo příslušnost potomků k rodovému klanu či národu.

Proč jsou zmiňovány právě tyto ženy?

Důvodem, proč jsou v Ježíšově rodokmenu výslovně jmenovány právě tyto čtyři ženy, pravděpodobně je, že všechny jsou pohanky: Tamar a Rachab Kananejky, Rut Moabka, Batšeba Chetitka; a ne všechny byly příkladného života: Rachab prostitutka, Batšeba cizoložnice a Tamar něco mezi tím. Matouš nás chce poučit, že Ježíš přišel proto, aby spasil nejen Židy, ale i pohany; nejen spravedlivé, ale i hříšníky. Možná tím, že začíná rodokmen právě na tom nejnižším stupni u pohanských žen a hříšnic, chtěl svatopisec zdůraznit, že ženy mají stejná práva jako muži.

Oproti těm čtyřem „ženám hříchu“ staví Matouš na konci rodokmenu „ženu milosti“ - Josefovu snoubenku Marii, ze které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. Tím chce říct, že Ježíš se narodil z Marie, ne z Josefa, ačkoli Josef jakožto legální otec zakládá příslušnost Ježíšovu k rodině Davidově a ke kmeni Abrahamovu.

Co je společné dalším ženám, které se postupně v Bibli objevují? Jak byste je charakterizoval?

V evangeliích nacházíme celou řadu žen, ale žádná z nich nezradila, nezapřela nebo není vylíčena jako odstrašující příklad - stranou nechme pět pošetilých panen (jde o podobenství, ne konkrétní osoby). První skutečná záporná ženská postava v Novém zákoně je až Safira ve Skutcích apoštolů, která vědomě spolu se svým mužem podváděla Petra i celou církevní obec. Ale obecně se všechny ženy – ať už byly hříšnice, či ctnostné, chudé, či bohaté – při setkání s Pánem jakožto Boží láskou otevírají a hovoří o svých obtížích, které je sužují. Cítí se nemilované a nepřijaté, a proto neustále pokoušené nepřijetím sebe sama, až sebepohrdáním. Vnitřní hlasy ruší jejich pokoj a namlouvají jim, že nejsou dost dobré, že se nechovají správně, že nemají nadání a talent. Tyto ženy cítí nedůvěru okolí v to, že zvládnou určité situace, proto jsou neustále na okraji rizika, že se uzavřou, že se budou bát, že rezignují... Je pravda, že pýcha, hrdost a sebeláska nás ničí, to vše způsobuje naše pády, ale zdá se mi, že lidé častěji bojují s přijetím sebe sama než s přeceňováním. A právě Ježíšova slova, pronesená k ženám v evangeliu, jdou přesně opačným směrem. Probouzejí v člověku sílu přijmout se takový, jaký je, a vlévají odvahu: Jdi v pokoji, tvá víra tě zachránila, vzpřim se a vzdávej chválu Bohu!

Můžete uvést nějaký příklad?

Ježíš s dojetím řekl vdově z Naimu: „Neplač!“ - není důvod prolévat slzy, já ti dávám útěchu. Ženě, která trpěla dvanáct let krvácením: „Jdi v pokoji, tvá víra tě zachránila,“ - už nemusíš být neklidná a nejistá, už nemusíš všechno svěřovat lékařům, tvá víra je veliká a já si jí vážím. Ženě, která se  osmnáct let nemohla napřímit: „Jsi osvobozená ze své nemoci,“ - žij spořádaně, svobodně, žij hrdě a v klidu, ponížení je pryč, již nejsi zotročena. Cizoložné ženě: „Nikdo tě neodsoudil? Ani já tě neodsuzuji,“ - běž, vrať se ke své rodině a začni znovu.

Ježíš prostě vrací ženě její ženskost i důstojnost, schopnost navazovat vztahy, dává možnost vytvářet rodinu. Vrací ji do svobodného, otevřeného života. Není divu, že mnohé ženy pak Ježíše doprovázely na jeho apoštolských cestách, pomáhaly jemu i učedníkům, podporovaly je; když jim nastaly těžké chvíle po Ježíšově zatčení, zůstaly statečně při něm až do konce na Kalvárii. Možná proto se nedivme, že prvním zjevením po zmrtvýchvstání poctil Ježíš Marii Magdalskou...

Někteří teologové dnes dokonce uvažují o ženských vlastnostech Boha. Co tím mají na mysli?

Vůbec to neznamená, že by se chtěli přít o to, zda je Bůh mužského, či ženského rodu. Chtějí spíš zdůraznit, že u Boha nehraje roli pohlaví, ale že některé jeho činy - jak nám je Písmo popisuje - vykazují znaky ženských vlastností. Například miluje tak, že je z lásky až bezmocný, je trpělivý a nezasahuje silou, znovu a znovu odpouští, čeká na zatoulaného syna. Americký františkán Rohr píše, že je dobré, že Ježíš přišel na svět jako muž. Kdyby totiž přišel na svět jako žena, plná milosrdenství, učící nenásilí, trpělivá, každý by řekl: „Typická žena!“ Ale fakt, že muž v patriarchální společnosti na sebe přijal „ženské“ vlastnosti, byl přelomový. A proto když nás Ježíš vybízí, abychom byli milosrdní, jako je milosrdný náš nebeský Otec, paradoxně to pro nás znamená učit se „ženským“ vlastnostem Boha.

Některé Boží činy vykazují ženské vlastnosti - Bůh miluje tak, až je z lásky bezmocný, je trpělivý atd.

Sdílet článek na: 

Sekce: Téma, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 12 21. – 27. března 2023

Na cestě ke křtu

„Prosme Pána, aby tento vyvolený překonal každé pokušení. Aby byl vděčný za to, že si ho Bůh vyvolil, že se mu dává poznat,“ zazní pátou neděli postní ve farnostech…

celý článek


Neplést si zpověď s psychoterapií

Svátost smíření, duchovní doprovázení a psychoterapie mají jedno společné: jsou to tři způsoby práce s nitrem člověka. Ale děje se to pokaždé jinak. Zpovědnici nelze…

celý článek


Když se náš svět setká se světem Božím

Bůh většinou mlčí. Jen někdy, výjimečně, hlasitě promluví, viditelně se ukáže, prolomí nebesa, pronikne do našeho srdce. Jednou z takových událostí bylo vzkříšení…

celý článek


Jak uspořádat besedu

Byl by zájem a vy máte chuť zorganizovat program se zajímavým hostem pro svou farnost? Jak na to? O zkušenosti s technikou i propagací se dělí pořadatelé přednášek, debat…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay