P. Siostrzonek: Malá příručka do postní doby

Vydání: 2006/9 Jak bojovat proti rutině v duchovním životě?, 27.2.2006, Autor: Prokop Siostrzonek

Jazykové školy nabízejí zájemcům o studium celou řadu kurzů: pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé. Existuje však také kurz pro tzv. věčné začátečníky. Tito lidé se mnohokrát pokoušeli naučit se cizímu jazyku, ale nikdy nevydrželi dlouho, vždy to po čase vzdali. Také naše „jazyková škola“ nabízí těmto věčným začátečníkům zvláštní, šestitýdenní kurz. Vždyť s pravidelnou modlitbou je možné začít kdykoliv, tak proč ne zrovna teď? Kurz je navíc zcela zdarma a zváni jsou do něj i všichni ostatní, kteří rádi hovoří s Bohem. Takže pozor - zvonek zvoní, učitel vchází do třídy a první hodina právě začíná.

* * *


1. POSTNÍ NEDĚLE

MYŠLENKA TÝDNE: Putování – celý náš život je poutí k cíli. Jelikož jsme příliš „usazeni“, potřebujeme zvláštní období, během něhož budeme brát svoje směřování k Bohu opravdu vážně. Postní doba je pro mě dobou návratu k Otci!

NEDĚLNÍ BOŽÍ SLOVO: Smlouva s Noem (Gn 9,8-15) - první smlouva v celé řadě smluv. Znamením je duha, která připomíná luk položený na nebi – Bůh už se mnou nechce bojovat!

CO SI MOHU PŘEČÍST? Józef Augustyn: Svátost smíření (vydalo Karmelitánské nakladatelství)

2. POSTNÍ NEDĚLE

MYŠLENKA TÝDNE: Péče o duši – v češtině máme dva výrazy, které jsou podobné, ale mají různý odstín: péče a starost. Pečujeme o to, co nás těší; starost je péče s obavami, s napětím. Bůh chce, abychom pečovali o to, co nám přinese radost věčnou. Člověk si denně připouští starosti a zanedbává péči. Jeden dánský konvertita ze 17. století se modlil: „Bože, bez tvé vůle nesejde z hlavy vlas, nespadne list ze stromu ani ptáček z nebe, nepřijde myšlenka na mysl ani hlas na jazyk ani se nepohne ruka. Ty jsi mne dosud vodil po neznámých cestách, veď mě nadále po stezce své milosti - ať už to vidím, nebo nevidím.“

NEDĚLNÍ BOŽÍ SLOVO: Smlouva s Abrahamem (Gn 22,1-18) – je oceněna víra a poslušnost Abrahamova jako předobraz Krista. Chci-li být následovníkem Krista, musím být ve všem jako on. A to do krajnosti! Vidět i v situacích vedoucích ke kříži vůli Otce, to je opravdové následování Pána poslušného až k smrti!

CO SI MOHU PŘEČÍST? Tomáš Špidlík: Jak očistit své srdce (vydalo Refugium Velehrad-Roma)

 

3. POSTNÍ NEDĚLE

MYŠLENKA TÝDNE: Půst - „Všechno je mi dovoleno, ale ničím se nesmím nechat spoutat” (1Kor 6,12). Kdybychom v klidu uvážili, kolik věcí a skutečností nám už nedělá radost, pak bychom pocítili potřebu vrátit se k pravému významu půstu, což je obnova pravé radosti ze všeho, co v tomto světě užíváme. Skutečnou radost mám jen z těch věcí, na nichž jsem vnitřně nezávislý!

NEDĚLNÍ BOŽÍ SLOVO: Smlouva s Mojžíšem (Ex 20,1-17) – Boží přikázání jsou jádrem smlouvy Boha s jeho lidem. Pro křesťana nestačí jen plnit Desatero, protože Boží vůle je daleko mnohotvárnější. Normou pro křesťana totiž není mrtvé pravidlo, ale živý Ježíš.

CO SI MOHU PŘEČÍST? Anselm Grün: Půst (vydalo Karmelitánské nakladatelství)  

4. POSTNÍ NEDĚLE

MYŠLENKA TÝDNE: Almužna – jakýkoli skutek milosrdenství a hmotná pomoc poskytnutá tomu, kdo ji potřebuje. „Žádnou jinou vlastností se nepřipodobníme Bohu víc než milosrdenstvím“ (sv. Řehoř Nysský). „Hladovým se Bůh musí zjevit v podobě chleba“ (Gándhí).

NEDĚLNÍ BOŽÍ SLOVO: Porušení smlouvy (2Par 36,14-23) – lid prožívá vyhnanství jako trest za porušování smlouvy. Bůh však slibuje záchranu. Žádný hřích není tak těžký, aby nemohl být Bohem odpuštěn, stojí-li člověk o odpuštění a nápravu.

CO SI MOHU PŘEČÍST? Apofthegmata I a II (vydalo Benediktinské arciopatství v Břevnově)

5. POSTNÍ NEDĚLE

MYŠLENKA TÝDNE: Modlitba - při každé společné modlitbě církve prožíváme konkrétně to, co je obsaženo v Apoštolském vyznání víry: věřím ve společenství svatých. My zastupujeme i mnoho z těch, kteří se neumějí modlit, na modlitbu nemají čas anebo na ni už zapomněli. To je smysl i každé denní modlitby církve, kterou se modlí kdokoliv i mimo kláštery a kostely.

NEDĚLNÍ BOŽÍ SLOVO: Zaslíbení nové smlouvy (Jer 31,31-34) – nebude už napsána na kamenných deskách, ale v lidských srdcích. Boží vůle nemůže být křesťanem pociťována jako vnucování cizí vůle. Bůh skrze Ducha vkládá do srdce člověka lásku, která je dokonalým naplněním zákona. Jak tuto lásku uskutečňovat v rozličných situacích, to musí člověk denně znovu objevovat.

CO SI MOHU PŘEČÍST? Anselm Grün: Modlitba jako setkání (vydalo Karmelitánské nakladatelství)

 

6. POSTNÍ NEDĚLE

MYŠLENKA TÝDNE: Křest – vrcholí příprava katechumenů ke křtu, pro ostatní toto období znamená přípravu k obnově křestních slibů. Vím vůbec, kdy a kde jsem byl pokřtěn? Tu chvíli mi připomíná každé znamení kříže svěcenou vodou u vchodu do kostela. Vrátím tomuto znamení jeho původní smysl?

NEDĚLNÍ BOŽÍ SLOVO: Ježíšovo utrpení a smrt – Markovo evangelium (14-15 kap.). „Co může být účinnější k uzdravení ran svědomí a k očištění dna duše než časté rozjímání o Kristových ranách? Dokážeme-li se soustředit a rozjímat o Kristově utrpení a skrýt se do jeho ran, najdeme nejlepší lék proti všem pokušením“ (sv. Bernard).  

CO SI MOHU PŘEČÍST? Raniero Cantalamessa: Pascha (vydaly Paulínky)

* * *

Upozornění pro všechny uživatele příručky pro postní dobu:

Stará legenda vypráví, že se na poradu sešly pekelné mocnosti. Radily se, jak nejlíp získat člověka a odvést ho od konání dobra. Padaly různé názory, ale knížeti temnot se nelíbil ani jeden. Nakonec on sám řekl: „Řeknu vám, přátelé, co musíte udělat. Stačí, když ve vhodnou chvíli zašeptáte člověku jedno jediné slůvko. Jestliže se člověk nachytá, máte vyhráno. Zapamatujte si to slovo. Zní: ,Později!‘ “

Je to důvtipné: získat člověka k jakési hře na odkládání. Člověk má klidné svědomí, vždyť se přece nevzdal boje, jen ho odložil na blíže neurčené „později“. Nechce se přece vzdát boje, jen čeká, až bude mít lepší náladu, až bude lepší počasí, až budou lepší podmínky, až bude po té zkoušce, až dostavíme dům, až budu v důchodu... Ovšem vím určitě, že to „až...“ přijde?

Svatý Augustin věděl, jak nebezpečná je ta hra na odkládání, protože sám dlouho otálel se změnou života. A proto tento světec varuje: „Jestliže máš záměr něco udělat později, proč to neuděláš hned? A jestli to neuděláš hned, jak se k tomu odhodláš později?”

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Téma, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 50 6. – 12. prosince 2022

Středoškoláci mají zájem o spiritualitu

Čtrnáct procent středoškolských studentů věří v Boží existenci a bezmála polovina ze všech dotázaných připouští „něco nad námi“, jak vyplývá z celostátního…

celý článek


Výstava korunovačních klenotů

Při příležitosti třicátého výročí vzniku České republiky budou od 17. do 21. ledna vystaveny české korunovační klenoty. Netradičně přímo v pražské katedrále.

celý článek


Od omezování až k technologickým inovacím

celý článek


DARUJTE Katolický týdeník

Už začínáte přemýšlet nad dárky pod stromeček? Tím naším můžete povznášet, inspirovat a (in)formovat po celý rok! Líbí se vám Katolický týdeník a chcete, aby…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay