Dítě je darem od Boha

Vydání: 2004/16 Nemůžeme mít děti, 3.9.2004, Autor: Kateřina Nešlehová

Pohledem kněze a lékařky
Bezdětné páry toužící po dítěti se snaží nalézt pomoc především u zdravotníků, psychologů, ale v neposlední řadě je jejich duchovním rádcem i kněz. Proto jsme oslovili P. Gereona Tomáše Biňovce OPraem z pražské farnosti sv. Ludmily a předsedkyni Etické komise Ministerstva zdravotnictví České republiky MUDr. Dagmar Pohunkovou, kteří nám odpověděli na otázky vážící se k tomuto tématu.


Chodívají lidé za knězem často pro radu v případě, že nemohou mít děti?
G. B.: Setkávám se spíše s těmi, kteří už tuto otázku nějakým způsobem vyřešili. Nemyslím si, že by knězi nedůvěřovali v duchovním vedení, ale nejprve se snaží řešit to jaksi “přirozeně”, tedy léčbou a konzultacemi s lékařem. Pokud se spolehnou jen na tuto oblast, patrně se o nich kněz vůbec nedozví, a pokud ano, tak když už je dítě počato např. umělým oplodněním. Neznalost nauky církve je myslím také dost velká.

Druhou skupinou jsou křesťanští manželé, kteří se opravdu snaží žít ve shodě s Boží vůlí, modlí se za narození dítěte a doufají, že Bůh je tak mocný, aby změnil i přirozený běh věcí. Proto i v malých manželských společenstvích doporučuji nenásilnou a nevtíravou formu takové přímluvné modlitby.

Snaží se církev u párů toužících po dítěti odbourávat psychický blok?
G. B.: V církvi musí být podpora těch párů, které svůj stav neplodnosti a bezdětnosti těžce nesou. Nejde primárně o stav ponížení a méněcennosti, ale o kříž, který je třeba přijmout. Psychický blok může nastoupit po nepřijetí této skutečnosti. Tady je na místě doporučit manželům, že mohou být i jinak plodní než fyzicky. Mohou být sami nositeli požehnání pro adoptované děti, a tím se otvírat a nezůstávat v pocitu ukřivděnosti a zatrpklosti.

Říká se - Bůh dá, aby manželé byli rodiči. Jak to řešit, když se jim to nedaří?
G. B.: Dovolím si tady uvést jedno svědectví. Kontemplativní ženský klášter sester premonstrátek v Doksanech na Litoměřicku má specifický způsob apoštolátu modlitby. Modlí se totiž zvláště za matky v požehnaném stavu a za zdárné narození dětí, ale také za neplodné páry, které zatím nemohou mít děti. Samy dávají budoucím matkám a manželským párům modlitbu sv. Norberta, k němuž se také mohou obracet, protože je uctíván jako patron Vtělení (premonstrátský řád se “narodil” na Vánoce 1121). Denně jim přicházejí prosby o modlitbu a také, lze-li to tak nazvat, výsledek jejich duchovní činnosti, děkovné dopisy a fotografie narozených dětí. Statistika za několik posledních let je výmluvná: na 680 narozených a zdravých dětí a ze 130 neplodných párů již má 38 dítě.

Jak se staví církev k otázce neplodnosti?
G. B.: Stanovisko je dáno jasně v instrukci Kongregace pro nauku víry Donum vitae (Dar života), kde se hovoří o dítěti jako daru od Boha. Je to plod vzájemného darování rodičů (manželů) a jejich účasti na stvořitelském díle. Respekt před jednotou manželství a důstojností lidské osoby odporují umělému oplodnění. Místo kvality vztahu pak nastupuje technika, a tak se odděluje plodivá funkce od manželského spojení, což není mravně přípustné.

DÍTĚ ZE ZKUMAVKY?
V posledních letech se ve světě i u nás narodilo mnoho dětí „ze zkumavky“. S dr. Pohunkovou jsme hovořili o tom, jak pohlížet na ty katolíky, kteří sáhnou k poslednímu pokusu - mít dítě tímto způsobem.
„Podle mé zkušenosti se katoličtí manželé neuchylují k asistované reprodukci,“ říká Dagmar Pohunková a pokračuje: „Podstupují různá lékařská vyšetření, aby se zjistila příčina neplodnosti jejich manželství, a tu se snaží odstranit a vyléčit. Pokud se to nepodaří, snaží se adoptovat dítě, které by mohli mít rádi a o něž by mohli pečovat - s vědomím rizika, jemuž se však nevyhneme ani u geneticky vlastních dětí. Často se stává, že po adopci žena nečekaně otěhotní spontánně. Pokud se však neplodní manželé rozhodnou mít dítě ,ze zkumavky´, uchylují se k takovému postupu zpravidla z veliké touhy a lásky za cenu velikých obětí. Je to jejich rozhodnutí, za něž musí sami převzít odpovědnost a my nemáme právo je soudit."

Církev tuto praxi odmítá. Je tím důvodem větší počet zbylých oplodněných vajíček, i když zmrazených a samostatného života neschopných? Nejsou tendence, jak tento problém vyřešit?
D. P.: Církev odmítá oplození mimo tělo ženy, protože při něm dochází k rozpojení aktu manželské lásky a početí nového jedince. To je zásadní námitka: dítě je Boží dar, má vznikat ,přirozeně´, nikoli ,na objednávku´, technickým zásahem. Morální teologové upozorňovali již před lety, že ,oplození ve zkumavce´ je prvním krokem po šikmé ploše, na cestě vedoucí ke genetickým manipulacím, k volbě pohlaví, ke genetické selekci embryí a ke klonování. Praxe, kdy je oplozeno více vajíček, než kolik embryí je možno vložit do dělohy a bezpečně donosit, vede k zabíjení nebo zneužití zmrazených ,přespočetných´ embryí. O oplození ve zkumavce žádají často starší ženy po přechodu nebo vdovy. Problémem je také mužská neplodnost a její řešení dárcovstvím spermií. S tím vším jsou spojeny veliké etické i právní problémy, které v současnosti řeší na různých mezinárodních fórech nejen věřící odborníci.

Jak se stavějí lékaři-katolíci k tomu, když manželský pár zvolí tuto cestu početí? Je jejich pohled jednoznačný?
D. P.: Katoličtí lékaři se jen výjimečně věnují gynekologii, protože se v tomto oboru dostávají do různých konfliktů ve svědomí. Pokud pracují v poradnách nebo například ve výzkumných ústavech, hledají příčiny neplodnosti, snaží se jí předcházet a léčit ji. Mnozí však zastávají názor, že oplození ve zkumavce má své oprávnění jako léčebná metoda, a to za určitých - zákonem stanovených - podmínek, respektujících zájem budoucího dítěte: může být prováděno jen u manželských dvojic v plodném věku, nemá se používat darovaných zárodečných buněk (vajíček a spermií), nemá být vytvářeno více embryí, než kolik jich matka může bezpečně donosit (bezpečná jsou dvojčata) - a pokud se vytvoří embrya ,navíc´ a jsou zamražena, mají být k dispozici biologickým rodičům jako rezerva pro případné další těhotenství. Těmito zásadami se také většinou řídí zákonodárství států Evropské unie.

O založení rodiny zatím ještě neuvažují.

Sdílet článek na: 

Sekce: Téma, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 13 28. března – 3. dubna 2023

Se školáky o Velikonocích

Proč se slaví Velikonoce? Mnohá pedagogická a katechetická centra biskupství, ale i samy farnosti vítají v těchto dnech školáky, aby jim přiblížily smysl křesťanských…

celý článek


Notre Dame bude ještě hezčí

Vyčištěné vitráže, varhany i nové osvětlení – to vše rozjasní vnitřní prostor pařížské katedrály, až se koncem příštího roku otevře. O plánu oprav, na nichž…

celý článek


Statečná úřednice a nezlomní kněží

Z 260 zmapovaných případů mučedníků komunistické éry vybíráme čtyři příběhy méně známých statečných svědků víry.

celý článek


Osobnosti Moravy v křížové cestě

Autorka křížové cesty v kostele blahoslavené Marie Restituty Kafkové v Brně-Lesné HANA JAKRLOVÁ vystudovala architekturu, ale pracuje jako fotografka a vizuální umělkyně.…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay