Jak bude vypadat KT v novém?

Vydání: 2014/50 Náboženští vůdci odmítají otroctví, 9.12.2014, Autor: Aleš Palán

Aktuální vydání KT je jedno z posledních ve stávající podobě. Od nového roku přibudou týdeníku nové stránky, rubriky, zmodernizuje se grafická podoba novin. KT v novém kabátě představuje jeho šéfredaktor ANTONÍN RANDA.
 
 
Přínosem nové podoby týdeníku jsou mj. diecézní přílohy a svěží grafika. Snímek Aleš Masner
 
Katolický týdeník prochází možná největší změnou ve své novodobé historii. Znamená to, že dosud byl tak špatný?
 
Ještě než jsme se do změn pustili, jsem cítil, že určité věci bychom měli dělat jinak a lépe. Až když jsme se ale novou koncepcí začali zabývat systematicky, ukázala se řada dalších problémů. Na začátku jsme si představovali určité množství práce, a záhy se ukázalo, že jí bude mnohem víc. Takže ano, některé věci jsme opravdu dělali špatně. I proto se nemůžu dočkat nového roku, s nímž přijde vylepšená podoba týdeníku.
 
Co bylo prvním impulzem ke změně?
 
Od svých prvních chvil v KT jsem považoval za handicap, že nemáme diecézní přílohy. Z ekonomických důvodů nebylo možné je vyrábět a ani teď nebylo snadné vytvořit podmínky pro jejich vznik. Vedla se komplikovaná jednání, museli jsme změnit tiskárnu… Ale zprávy z diecézí pokládám za natolik důležitou součást novin, že za riziko stojí.
 
Hlavní problém byl tedy ekonomický?
 
Ano, je to drahý špás. Kolik novin si může dovolit vyrábět regionální přílohy? Přitom každý čtenář si rád přečte kromě hlavního obsahu i to, co se děje v jeho městě, kraji, kde žije. My jsme to vyřešili tím, že v každém čísle bude mít každá diecéze jednu stránku formátu A4.
 
Vnitřní sešit, kde bude kromě zpráv z diecézí televizní program a komerční příloha, není ale jedinou změnou.
 
Z nových rubrik si čtenáři asi nejvíce všimnou stránky věnované papeži Františkovi. Papeže máme v redakci velmi rádi, otevírá témata, u nichž bychom možná narazili, kdybychom je otevřeli my sami. Abych byl konkrétní, dovedu si představit, že by v rubrice odpovědna mohl dotaz, zda lze pokřtít dítě nesezdanému páru, mít dvě rozdílné podoby: „opatrnou“ a „otevřenou“ – podle toho, zda by ji autor psal předtím, než Svatý otec nesezdanému páru dítě pokřtil, nebo potom. Respektuji, že každý nemusí s papežem ve všem souhlasit, ale obdivuji se jeho odvaze do citlivých témat se pouštět. Celou stránkou věnovanou papeži proto chceme jasně deklarovat, že jsme prořímští a cítíme se být s papežem Františkem na jedné lodi.
 
Tato stránka je tedy úzce personifikována. Znamená to, že pokud by byl papežem někdo jiný, podobná stránka by nevznikla?
 
Papež František byl pro nás tak silným podnětem, že šlo o spontánní reakci. Cítili jsme, že to zkrátka musíme udělat. Pokud by byla na papežském stolci jiná osobnost, ctili bychom ji a vážili si jí, ovšem nemusela by pro nás být tak silnou inspirací. Nová stránka, o níž hovoříme, je více spjata s osobou současného papeže než s jeho úřadem jako takovým.
 
Výraznou změnou prošly také Perspektivy. Začínaly jako měsíčník, v posledních letech byly čtrnáctideníkem a nyní se dostávají do týdenní periodicity.
 
Vystavovat čtenáře situaci, kdy musí zjišťovat, zda je v aktuálním týdeníku příloha Perspektivy, nebo příloha Doma, není správné. Své oblíbené čtení má nacházet v každém čísle. Když jsme před lety přecházeli v Perspektivách z měsíční na čtrnáctidenní periodicitu, zaznívaly hlasy, že to nezvládneme, že je třeba věci hlouběji promýšlet a analyzovat. Čas ukázal, že takové texty lze bez problémů zpracovat i ve čtrnáctidenní frekvenci. Dnes zaznívají podobné hlasy znovu a já jsem tomu rád, protože Perspektivy mají zůstat přílohou pro přemýšlivého čtenáře. Ovšem nároky čtenářů na aktuální témata jsou stále vyšší. My se tomuto trendu chceme přizpůsobit a zároveň zachovat vysokou kvalitu textů.
 
Jaká tedy bude obsahová změna Perspektiv?
 
Nejvýraznější změnou bude názorová stránka, kterou bychom chtěli koncipovat tak, že kromě komentářů a glos zde bude fejeton a občas názorový střet dvou osobností. Ne na všechno má církev jednoznačný názor, mnoho témat zasluhuje diskusi a my bychom takový prostor chtěli nabízet. Ve výběru témat budeme dávat prostor oblasti společenské, kulturní a politické. Ve věcech nauky církve, v oblasti víry a mravů se pochopitelně budeme držet jasných výkladů, avšak těch se tato rubrika týkat nebude.
 
Další novinkou bude pravidelný kreslený vtip či karikatura. Z toho mám, upřímně řečeno, největší obavu, protože my katolíci příliš smysl pro humor nemáme. Nebo snad ano?
 
Za zmínku pak stojí i poslední čtvrtá strana Perspektiv – ta bude spirituální. Vycházíme tím vstříc hlasům, které si přály mít týdeník duchovnější.
 
Změnu prodělala také stránka kultury, z vlastního týdeníku přešla do Perspektiv. Prošla i obsahovou změnou?
 
Část kultury dosud byla v KT a část v Perspektivách, nyní bude sjednocena. Kromě kulturního zpravodajství a recenzí se budeme snažit nacházet kulturní fenomény, všímat si podstatných jevů, které bychom mohli čtenářům přiblížit a náležitě je rozebrat.
 
V neposlední řadě čeká přerod titulní stranu novin.
 
Nevím, nakolik si toho čtenáři všimnou. První strana přestane být vysloveně zpravodajskou a nabídne ochutnávku toho nejlepšího z celých novin. Nebude dublovat nic z vnitřku listu, ale bude se snažit čtenáře upoutat a ukázat mu:
Podívej, jsme tady, jsme zajímaví, kup si nás.
 
Nejviditelnější změnou je pak zřejmě nová grafika.
 
S tím jsme měli nejvíc práce. Přitom si vůbec nejsem jistý, jak ji čtenáři ocení. Noviny budou formátově o něco větší. Odolali jsme pokušení a nezvýšili počet písmen na stránce. Dosud nás trápila malá vzdušnost textů, dávali jsme hodně informací na nevelký prostor, což se projevovalo na jejich nižší přehlednosti. Starší čtenáři si někdy stěžovali, že se jim noviny špatně čtou. To vše by mělo být nyní lepší. Nová grafika respektuje moderní trendy výroby novin. V průběhu naší práce vyšla v modernizované podobě MF DNES nebo Hospodářské noviny a my s překvapením zjistili, že řada jejich ideí byla shodná s těmi našimi. Přitom jsme od nich neopisovali. Vycházíme z dosavadní podoby KT, změna je zásadní, ale zůstáváme sví.
 
Bylo třeba přijmout nové redaktory?
 
Posílili jsme regiony. Když třeba v západních Čechách postavili novou kapličku a zeptali se nás, jestli o tom nechceme napsat, museli jsme to mnohdy odmítnout. Taková zpráva do celostátního zpravodajství nepatří, tím spíš, že v religiózně silnějších oblastech jsou podobné události takřka na denním pořádku. Jsou to důležité okamžiky, ale jen pro místní farnost, potažmo diecézi. Žurnalisticky byl tento postup správný, jenže přinášel situace, kdy si někdo mohl říct: Když my nezajímáme vás, ani vy nezajímáte nás. Diecézní přílohy toto vakuum vyplňují. Chceme, aby to byl signál čtenářům: Jsme vaše noviny, chceme psát o církvi, jak ji zažíváte u vás doma.
 
O kolik se bude Katolický týdeník zdražovat?
 
Cena zůstává stejná, jsme pořád na třinácti korunách, což je částka, která je na trhu ve srovnání s obdobnými tiskovinami suverénně nejnižší. Čtenář dostane od nového roku kvalitnější a rozsáhlejší tiskové médium za stejnou cenu. Vlastníkem listu je Česká biskupská konference a rozhodnutí o úpravě ceny spadá do její kompetence. Musím uznat, že jde o velkorysé gesto.
 
Změna, se kterou přicházíme, není pro ekonomiku KT levnou záležitostí a dlouhodobě je taková cena neudržitelná. Vždyť noviny dnes běžně stojí 18 i více korun. Můžete pracovat ve skromných poměrech a šetřit, kde se dá, ale noviny musí někdo vyrobit a distribuovat – to jsou náklady, které se snížit nedají. Pracujeme za méně peněz, než kolik nabízejí za stejnou práci sekulární média, ale s nějakým rozpočtem se zkrátka pracovat musí. Náklad periodického tisku klesá, s tím se v současné době potýká každá redakce.
 
Proto si nemyslím, že KT v nové podobě dokáže zvednout čísla prodaného nákladu. Buďme realisté. Rozhodnutí otců biskupů vnímám jako signál čtenářům: Chceme vám četbu KT co nejvíce zpřístupnit a jeho cena nesmí být překážkou, aby si ho někdo nemohl koupit.
 
Jaké očekáváte reakce čtenářů na novou podobu listu?
 
Jak jsem zmínil, v průběhu roku prošly modernizací některé deníky. Pokud jsem mohl sledovat reakce jejich čtenářů, byly zpočátku spíše negativní. Čtenář si na něco zvykne a přijde mu normální, jak jeho noviny vypadají. My jsme vynaložili velké úsilí, aby se nový katolický týdeník čtenářům líbil. Musím poděkovat kolegům, kteří se na úpravách podíleli. Všechny nás to mimořádně bavilo, ale musím přiznat, že jsme z toho také všichni mimořádně vyčerpaní.
 
Od nového roku předkládáme čtenáři výsledek naší mnohaměsíční práce a věříme, že ocení smysluplnější a přehlednější řazení stránek, modernější grafiku a čtivější materiály. Naše noviny budou navíc celoberevné – i to považujeme za plus. Ačkoli si vzpomínám, že když jsme s velkou slávou přidali poprvé do týdeníku barvu, těšili jsme se, že už nebudeme ony nenápadné šedivé noviny krčící se vzadu v kostele. Ale někteří čtenáři tuto změnu zprvu nepřijali, říkali, že když jsme barevní, jsme bulvární. Na aktuální reakce jsme tedy opravdu zvědavi, v očekávání těch pochvalných jsme velmi opatrní a jsme připraveni přijímat i kritiku.
 
Dostane se čtenářům do rukou konečný tvar, nebo přijdou další dílčí změny?
 
Dílčí změny určitě nastanou, ale budou se týkat spíše interního provozu. Nyní je výrobní proces novin nastaven „na jistotu“, abychom měli čas na řešení mimořádných událostí. Považuji to za důležité pro nynější stav, ale z dlouhodobějšího hlediska se budeme snažit klást větší důraz na flexibilitu a aktuálnost. Co se týče obsahu KT, může se stát, že po reakcích čtenářů něco změníme, zrušíme či naopak rozšíříme. Noviny nejsou nikdy definitivní, je to živý organismus, který se nemůže umrtvit. Svou práci jsme udělali nejlépe, jak jsme dokázali, ale nemůžeme zůstat bez zpětné vazby. Zde bych chtěl ujistit, že v redakci nejsme zvyklí plácat se po ramenou. Čtenář by byl možná překvapen, jak otevřeně si na poradách říkáme své výhrady. Za konkrétní připomínky tedy budeme vděčni.
 
To je vše, co mohou čtenáři pro KT udělat?
 
Pokud se čtenářům bude nový týdeník líbit, bylo by skvělé, kdyby si to nenechali pro sebe a řekli svým přátelům a známým, že se KT dá číst. Nejsme dotované médium, musíme hospodařit výlučně s tím, co máme od našich čtenářů a co nám přinese inzerce. Někoho možná udiví, že i tzv. sbírka pro média, která probíhá v kostelích, se Katolického týdeníku netýká. Nestojíme o finanční dotace, ale chceme dělat svou práci natolik dobře, aby si jí lidi všimli a noviny si koupili. V tomhle na čtenáře opravdu spoléháme. Ale věříme i v pomoc pánů farářů, biskupů a dalších – je-li jim týdeník sympatický, velice nám pomůže, když za nás ztratí dobré slovo a pomohou rozšířit naši čtenářskou obec. 
 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Články, Rozhovory

Zobrazit vše Zobrazit vybrané

Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 22 30. května – 5. června 2023

Za pár dnů z nich budou kněží

Pán Bůh povolává ke kněžství rázně a náhle, jindy tiše a pomaličku, ale vždy ponechává svobodu odpovědět. O povolání i kněžských vyhlídkách jsme hovořili se…

celý článek


Požehnání za volant i řídítka

Prázdniny se blíží. Boží ochranu na cesty vyprošují a ke vzájemné ohleduplnosti vybízejí kněží a jáhni při žehnání řidičům a jejich automobilů, motorek i dalších…

celý článek


Na kole do Polska či Bavorska

Prázdniny se blíží. Boží ochranu na cesty vyprošují a ke vzájemné ohleduplnosti vybízejí kněží a jáhni při žehnání řidičům a jejich automobilů, motorek i dalších…

celý článek


Ať objeví, že se mají rádi

„Mami, ségra je zlá, už si s ní nikdy nebudu hrát. – Tati, ten brácha otravuje, furt za mnou leze, udělej s tím něco.“ Vztahy mezi sourozenci dávají rodičům někdy…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay