Role křesťanského učitele ve společnosti

Vydání: 2006/37 Nebezpečné dovolené?, 12.9.2006

Příloha: Doma

Je konec srpna, a přestože si většina studentů a žáků ještě užívá volna, v prostorách technické fakulty České zemědělské univerzity v pražském Suchdole postávají skupinky mužů a žen. Při kávě v pauze mezi přednáškami debatují o vyučování a výchově.
Probíhá zde totiž již 15. ročník letního semináře křesťanských pedagogů, tentokrát mimo jiné na téma česko-německých vtahů. Pedagogové se mu věnují proto, že v učebnicích pro výuku dějepisu mu není věnována potřebná pozornost. Stávající předsedkyně Unie křesťanských pedagogů Olga Paulusová říká: „Sama pocházím ze Sudet a vím, jak bylo drama okupace a následného vysídlení pro tamní obyvatele těžké a bolestné.“ Problematikou vzájemných vztahů mezi Čechy a Němci se ve svém projevu v prvním dnu semináře zabýval také P. Angelus hrabě Waldstein, kněz benediktinského řádu a bývalý ředitel německého gymnázia v bavorském Ettalu. Hrabě Waldstein pochází ze šlechtické rodiny, která žila v Doksech a byla vysídlením také zasažena. Ve své přednášce sděloval pozitivní zkušenosti svého gymnázia z dlouholetého patronátu a spolupráce s naším gymnáziem v České Lípě. Ve vzájemné spolupráci, která se osvědčila, spatřuje perspektivu budoucích generací v rámci Evropské unie.
Letní semináře UKP se konají vždy koncem prázdnin, a to střídavě v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Spolupráce se Združením krestanských pedagógov Slovenska pokračuje od 90. let i po rozdělení státu. Také letošního seminárního jednání se zúčastnili slovenští kolegové.

Školy mají větší volnost
Pauza končí a učitelé se vracejí do přednáškového sálu k diskusi o přednášce profesora dějepisu Mgr. Bahníka. Dotazy se týkají různých dějinných událostí, nejen těch česko-německých. Na přetřes se dostává i kontroverzní a žáky matoucí Šifra mistra Leonarda a problematika výkladu křižáckých výprav.
Jednání letošního semináře má téma „Křesťanská výchova a reforma na našich základních školách“. Vedení Unie se snaží reagovat na aktuální situaci a problémy v oblasti výchovy. Věnovala pozornost například změnám v postavení školy a roli učitele v moderní společnosti, vlivem postmoderního pluralismu na výchovu, zejména mravní. Dále novým nárokům na školství ve třetím tisíciletí, hodnotové výchově v podmínkách rozpadu tradičních hodnot, novým metodám práce školy a probíhající školské reformě u nás. Tři z dosavadní série seminářů byly připraveny za účasti Evropské asociace katolických učitelů SIESC, jejímž je UKP řádným členem, a Světové organizace katolických učitelů UMEC. „Jejich jednání se zúčastnily desítky učitelů z různých evropských i mimoevropských zemí,“ uvádí bývalá předsedkyně a zakládající členka Unie V. Bokorová.
Letní semináře na sebe tematicky navazují. Poslední dva se zabývají naší školskou reformou na úrovni základních škol, kde se začíná už realizovat. Loni byly na programu způsoby, jak připravit program na církevních školách, protože reformě chybí dostatečná průprava učitelů, na jejichž práci a tvořivost jsou kladeny nové a vysoké nároky. Každá škola má totiž na základě ministerstvem zadaného rámcového vzdělávacího programu vypracovat svůj vlastní školní vzdělávací program tak, aby odpovídal požadovaným výstupům, čili výsledné kvalitě vzdělání absolventů. Přitom má vzdělávací program každé školy vycházet z jejích vlastních možností a podmínek, tj. místních předpokladů a výhod vybavenosti personální i materiální.
Školy tak získávají mnohem větší volnost v práci než dříve. Mohou si uzpůsobovat výukové osnovy, propojovat jednotlivé předměty do nových celků, průřezových témat, připravovat učební projekty a prohloubit určité výsekové obsahy. Mohou a mají uplatňovat nové metody, aby nepřevládala tzv. frontální výuka, kdy učitel předává žákům hotové poznatky. Jde o to, aby žáci sami rozvíjeli aktivitu, kladli otázky a hledali odpovědi, učili se kritičnosti, samostatnému logickému myšlení a řešení problémů. Učitel má za úkol podněcovat jejich zvídavost a motivaci k učení, schopnost komunikace a spolupráce i radost z učebních činností. Výsledkem vzdělávání mají být kompetence, zahrnující nejen poznatky, ale také aplikační praktické dovednosti, žádoucí postoje a hodnoty, včetně snahy o celoživotní vzdělávání se. To ostatně vyžaduje rychlý rozvoj vědy i změny ve společnosti a jejím způsobu života.
Seminář měl duchovní dimenzi v každodenní mši svaté s promluvou a koncertem duchovních písní manželů Radových. Završením setkání byla prohlídka historických památek Vyšehradu a Slavína.
-bok- Sdílet článek na: 

Sekce: Přílohy, Doma, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 27-28 30. června – 13. července 2020

Slovanským jazykem proti pohanským kultům

Jaký asi byl duchovní svět Moravanů v době, kdy na naše území připutovali soluňští věrozvěstové? Co prozrazují dobové prameny i nálezy z pohřebišť – přibližuje…

celý článek


Rybníkářství podle věrozvěstů i na Velehradě

Nové terénní úpravy v okolí Velehradu odpovídají moderním trendům v ekologii a hospodaření s vodou. Zároveň jsou ale v souladu s nejstaršími tradicemi. Dokládají to…

celý článek


Z poutníků se stali zedníci

Také díky pomoci dobrovolníků z naší vlasti se od ledna tohoto roku mohou sloužit bohoslužby v opraveném kostele sv. Hilaria nedaleko francouzského Avignonu, ve stavbě pocházející…

celý článek


Žiju příběh Mariánského sloupu

PETR VÁŇA – ten, který vytesal z kamenů nový Mariánský sloup. Zdaleka to však není jediné jeho dílo. Vypravili jsme se za ním do jeho ateliéru pod hradem Karlík u Berounky.

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay