Průběh svatořečení je dlouhý a náročný

Vydání: 2006/44 Jak se stát svatým, 31.10.2006, Autor: Václav Štaud

Mons. Josef Laštovica, žijící v Římě, je postulátorem současné římské fáze beatifikačního procesu boromejky matky Vojtěchy Hasmandové. Protože má s průběhem svatořečení mnoho praktických zkušeností, požádali jsme jej o několik informací.

Kdo může dát podnět k zahájení procesu?

Na to má právo kterýkoliv věřící, adresátem je vždy příslušný biskup, v jehož diecézi kandidát svatosti zemřel a kde se potom příslušný proces uskutečňuje. Biskup, než uzná žádost za vhodnou, je povinen se přesvědčit, zda má kandidát v místě svého života pověst svatosti. Poté žádá římskou Kongregaci pro případy blahořečení a svatořečení o svolení k zahájení procesu. Rozhodnutí, takzvané „nihil obstat“ (nic nebrání), přichází zpravidla v krátké době. Kandidát je poté označován jako „služebník Boží“.

Jaký je průběh diecézního řízení?
Biskup ustanoví zvláštní senát diecézního soudu a postulátora, který je výkonným orgánem. Biskup dále jmenuje jednoho nebo několik cenzorů, jejichž úkolem je prozkoumat písemnosti, které kandidát zanechal nebo o něm byly napsány. To se týká také dalších důkazních materiálů, jako jsou fotografie, film, kresby, video nebo audio nahrávky. Vše musí být řádně dokumentováno. Na závěr cenzoři pod přísahou dosvědčí, že nenalezli nic, co by odporovalo víře a dobrým mravům. Soud se mezitím zabývá výslechy svědků. Pokud již nežijí, jedná se o proces historický a jsou posuzovány dochované dokumenty. Všichni účastníci vždy skládají přísahu.

Kdy může kauza odejít do Vatikánu?
Na závěrečném slavnostním zasedání doporučí soud biskupovi, aby kauzu postoupil k dalšímu vyřízení do Říma. Veškerá dokumentace procesu je přeložena do italštiny, zapečetěna a s jednou kopií převezena k prozkoumání do Věčného města. Odborníci v příslušné kongregaci vše prostudují a na interním zasedání je rozhodnuto o platnosti výsledků diecézního procesu. Zatímco originály zůstávají v archivu kongregace, kopie všech dokumentů jsou poté rozděleny do svazků po asi 300 stranách a pod vedením pracovníka kongregace – tzv. relátora – z nich nově jmenovaný postulátor se spolupracovníky vypracují knižní podkladový materiál, takzvanou Pozici o ctnostech kandidáta.

Vystupuje i v dnešním procesu kdysi mediálně známá postava tzv. „ďáblova advokáta“?
Role promotora fidei zůstala zachována. Jeho povinností je najít v kandidátově životě stinné stránky a nedokonalosti, zabránit případnému omylu. Jeho protiváhou je zmíněný relátor, který na kritické připomínky odpovídá a musí dokázat, že pokud kandidát za života opravdu něco špatného provedl, později se také kál a vinu se snažil napravit. Všechny materiály dostává k prostudování řada odborných konzultorů kongregace. Jsou to zejména teologové, a pak další odborníci – od lékařů, psychologů až po historiky. Všichni, kněží i laici, pracují pod přísahou. Scházejí se, diskutují, často od postulátora vyžadují další podrobné dokumenty, vysvětlení. O výsledku se rozhodne na závěrečném zasedání všech zúčastněných.

Jaká je závěrečná fáze?
Kardinál-prefekt, dnes je jím Portugalec José Saraiva Martins, předloží kauzu zvláštní komisi biskupů a kardinálů, jmenované Svatým otcem. Každý z členů musí dostat (ve zmíněné knižní podobě) k prostudování schválené materiály, rozhoduje se hlasováním. Na závěrečné jednání přichází Svatý otec a na základě kladného rozhodnutí komise prohlásí, že ctnosti dotyčného kandidáta zasluhují následování. Tomu odpovídá označení „ctihodný“.

A nyní již nastává doba čekání na zázrak?
Hovoříme zpravidla o okamžitém a trvalém uzdravení, které je za současného stavu lékařské vědy nevysvětlitelné. Musí se to stát na přímluvu zemřelého kandidáta svatosti, nikoliv již za jeho života. Když k podobné skutečnosti dojde, jsou znovu jmenovány a pod přísahu brány odborné komise v diecézi i v Římě. Jejich úroveň musí být vysoká, univerzitní. Až na základě definitivního rozhodnutí a papežského schválení může dojít k beatifikaci. Od požadavku zázraku lze upustit pouze tehdy, když se jedná o prokazatelný případ smrti mučednické, krve prolité za víru, pro věrnost Kristu.

U vlastního aktu blahořečení došlo nedávno ke změně...
Svatý otec Benedikt XVI. brzy po svém nástupu rozhodl, že beatifikaci bude jeho jménem vyhlašovat kardinál-prefekt Kongregace pro případy blahořečení a svatořečení přímo v konkrétní diecézi, kde je pak blahoslavený uctíván. Papež si ponechal jen slavnostní formulaci svatořečení, která je zpravidla vyhlašována v Římě.

A kdy se z kandidáta stane světec?
Zjednodušeně můžeme říci, že se celý proces znovu opakuje včetně nezbytnosti dalšího zázraku. Aby svatý mohl být „postaven na oltář“ jako vzor pro celou katolickou církev, je opravdu nezbytné velmi pečlivé šetření.

Jak dlouho celý popsaný proces probíhá?
Blahořečení v řádu desítek let, kanonizace, jak víme, trvala i několik staletí. I když se tato doba v posledním čase přece jen zkracuje, není to postup snadný. Kromě jiného přináší také značné finanční nároky. Diecéze nebo řád musí za odvedenou práci platit specialistům, překladatelům a třeba také tiskařům a knihvazačům, nehledě na náklady vlastní závěrečné slavnosti. To uvádím proto, že nezbytné sbírky na účel konkrétní beatifikace nebo kanonizace byly mnohdy špatně pochopeny, jako by na nich chtěla církev zbohatnout. Opak je pravdou!
K velmi důležitým podmínkám všech úspěšně zakončených procesů blahoslavení a svatořečení patří i modlitba lidu. Je rovněž zásluhou všech, kdo svými prosbami podporovali papeže Jana Pavla II., že mohl během svého pontifikátu prohlásit tak neuvěřitelné množství – 1 345 blahoslavených a 483 svatých. Nepochybuji, že se k nim sám brzy přidruží.


Sdílet článek na: 

Sekce: Téma, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 49 29. listopadu – 5. prosince 2022

Za svobodu vyznání

K alarmující situaci milionů lidí pronásledovaných ve světě za své náboženské přesvědčení přitáhla pozornost Červená středa – mezinárodní iniciativa, která…

celý článek


Myslet i na druhé, kteří nemají

Kromě dárků pro své blízké lze myslet i na ty, kteří se potýkají s nedostatkem. Charitativní organizace k tomu připravily řadu projektů a sbírek.

celý článek


Aby nám něco důležitého neuteklo

Říká se, že vše zrychluje a něco na tom bude. Rychlé nákupy, zpravodajství z celého světa okamžitě na dosah ruky, internet rychlý jako blesk, o autech ani nemluvě.

celý článek


DARUJTE Katolický týdeník

Už začínáte přemýšlet nad dárky pod stromeček? Tím naším můžete povznášet, inspirovat a (in)formovat po celý rok! Líbí se vám Katolický týdeník a chcete, aby…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay