Dobrá politika slouží míru

Vydání: 2019/1 Tři králové vyrážejí na koledu, 2.1.2019

Příloha: Perspektivy 1

I politika se může – za určitých podmínek – stát výsostnou podobou lásky. Upozorňuje na to Svatý otec František ve svém Poselství k 52. Světovému dni míru (1. ledna 2019), které přinášíme.

 
Přinášet pokoj patří k poslání Kristových učedníků, říká papež František. Ilustrační snímek ČTK
 
Když Ježíš vysílá své učedníky na jejich misi, říká jim: Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám (Lk 10,5-6).

Přinášet pokoj je jádrem poslání Kristových učedníků. Tato nabídka je určena všem, mužům i ženám, kdo uprostřed dramat a násilí lidských dějin vkládají svou naději do míru. „Dům“, o němž Ježíš hovoří, zahrnuje každou rodinu, každé společenství, každou zemi, každý světadíl v jejich jedinečnosti a s jejich dějinami; především však je to každý člověk – bez jakéhokoli rozdílu a diskriminace. A rovněž se tím myslí náš „společný dům“ – planeta, kterou nám Bůh dal k obývání a o niž máme starostlivě pečovat.

Právě toto je mé přání k počátku nového roku: „Pokoj tomuto domu.“

Jako květ mezi kameny

Mír je podobný naději, o níž hovoří básník Charles Péguy: je jako křehký květ, který se snaží vzejít mezi kamením násilí. Víme, že snaha získat moc za každou cenu vede ke zneužití a k nespravedlnosti. Politika je základním prostředkem pro utváření lidské pospolitosti a institucí, ale když ji její činitelé nežijí jako službu, může se stát nástrojem útlaku, sociálního vylučování, nebo dokonce
destrukce.

„Kdo chce být první – říká Ježíš – ať je ze všech poslední a služebníkem všech (Mk 9,35). Papež sv. Pavel VI. zdůrazňoval:

Praktická politika na rozličných úrovních – místní, krajské, národní a světové – znamená totéž co vštěpovat člověku, a sice každému člověku, povinnost uvědomit si, co je a co znamená svobodná volba, která se mu nabízí, aby se spolu s ostatními snažil o blaho obce, národa i lidstva (encyklika Octogesima adveniens).

Politická funkce a zodpovědnost ve skutečnosti představuje trvalou výzvu pro všechny, kdo dostávají mandát, aby sloužili své zemi, aby chránili ty, kdo tam žijí, a pracovali pro nastolení podmínek pro důstojnou a spravedlivou budoucnost. Pokud se politika praktikuje při respektování základní úcty k životu, ke svobodě a k lidské důstojnosti, může se skutečně stávat výsostnou podobou lásky.

Láska a lidské ctnosti

Papež Benedikt XVI. připomínal, že k této lásce je povolán každý křesťan podle svého povolání a dle možností svého vlivu v obci … Je-li úsilí o společné dobro oživováno láskou, má vyšší cenu než pouze světské a politické nasazení. … Je-li konání člověka na zemi inspirováno a podporováno láskou, přispívá k vytváření onoho univerzálního Božího města, k němuž směřují dějiny lidské rodiny.

To je program, na němž se mohou shodnout všichni politici jakékoli kulturní a náboženské příslušnosti, kteří chtějí společně pracovat pro dobro lidské rodiny a uskutečňovat ty ctnosti, na nichž spočívá dobrá politická práce: spravedlnost, rovnost, vzájemná úcta, upřímnost, čestnost a věrnost.

V této souvislosti stojí za zmínku „blahoslavenství pro politika“, jak je předložil vietnamský kardinál François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, který zemřel v roce 2002 a byl věrným svědkem evangelia:


Blahoslavený politik, který si je vědom významu své role a hluboce rozumí jejímu obsahu.

Blahoslavený politik, který je příkladem důvěryhodnosti.

Blahoslavený politik, který pracuje pro společné dobro, a nikoli pro vlastní zájem.

Blahoslavený politik, který zůstává věrný a důsledný.

Blahoslavený politik, který uskutečňuje jednotu.

Blahoslavený politik, který se nasazuje pro radikální změnu.

Blahoslavený politik, který umí naslouchat.

Blahoslavený politik, který nemá strach.

Každé nové volby, každé funkční období a každá etapa veřejného života se stávají příležitostí pro návrat ke zdrojům a inspiračním pramenům spravedlnosti a práva. Jsme si jisti, že dobrá politika je ve službě míru; respektuje a posiluje základní lidská práva, která jsou zároveň vzájemnými povinnostmi, aby se mohlo mezi současnými a budoucími generacemi vytvářet pouto důvěry a úcty.

Více v článku, který lze nalézt v aktuálním vydání Katolického týdeníku, který je k mání elektronicky na www.katyd.cz/predplatne v řadě kostelů a ve vybraných novinových stáncích a knihkupectvích.

Přeložil P. Jiří Kratochvíl, redakčně upraveno
 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Přílohy, Perspektivy, ČlánkyAktuální číslo 49 30. listopadu – 6. prosince 2021

Za svobodu vyznání

Už počtvrté se v Česku konala připomínka pronásledovaných pro víru Červená středa. 130 míst se zapojilo, červeně byl poprvé nasvícen také Mariánský sloup nebo česká…

celý článek


Synoda už běží napříč diecézemi

Synodální proces se už rozběhl v celé řadě farností. Zjišťovali jsme napříč diecézemi, kolik skupinek se již přihlásilo.

celý článek


Setkává se s námi tam, kde jsme

Adventní čas, do něhož jsme vstoupili, je spojený nejen s očekáváním, ale i s Izaiášovým motivem cesty. „Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí…

celý článek


DARUJTE Katolický týdeník

Už začínáte přemýšlet nad dárky pod stromeček? Předplatným KT můžete udělat radost, povznášet, inspirovat a (in)formovat po celý rok!

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay