Aby nás „plevel“ neohrožoval

Vydání: 2020/29 Velehradské díky lidem v první linii, 14.7.2020, Autor: Mireia Ryšková

Příloha: Perspektivy 29

Proč Ježíš mluví k zástupům v podobenstvích? A to i o těch klíčových tématech naší víry, jako je realita „nebeského království“. V úryvku z této neděle (Mt 13,24-43) používá tří obrazů: plevel, hořčičné zrno a kvas, který vše prokvasí.


Plevel je třeba nechat růst až do žně, nabádá své učedníky Ježíš. Scestná a ničivá je snaha vykořenit všechno zlo, které nás obklopuje. Snímek Pixabay

Třináctá kapitola Matoušova evangelia patří mezi pět Ježíšových dlouhých řečí a jejím obsahem je série podobenství o nebeském království. Ježíš za svého pozemského působení mluvil k zástupům v podobenstvích, aby jim z jejich životní zkušenosti a praxe přiblížil, co jim chtěl sdělit jako závažnou věc. A právě Boží království patřilo k nejdůležitějším tématům jeho učení. Příklady z praxe vedou vždycky k lepšímu pochopení sdělovaného, je-li člověk schopen brát je v intencích přirovnání a nepřetěžuje je spekulacemi. To zná každý dobrý učitel.

Zvěst pro všechny lidi

V desátém verši se však učedníci nečekaně ptají, proč Ježíš mluví k zástupům v podobenstvích. A dostávají poněkud záhadnou odpověď: „Protože vám je dáno znát tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou. A plní se na nich proroctví Izaiášovo: ‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí očima a ušima neslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím‘“ (Mt 13,11-15).

Ježíš nepochybně chtěl, aby zvěst o Božím království byla přijata všemi lidmi, k nimž mluvil. Evangelista však reflektuje, že přes značnou srozumitelnost přirovnání a obrazů, které Ježíš používal, mnoho lidí z Izraele jeho učení nepřijalo. A vidí v tom naplnění Izaiášova proroctví. Stejně jako za dob tohoto proroka, i v době Ježíšova působení nebyli mnozí ochotni změnit své navyklé postoje a chápání věcí. Dalo by se dokonce říci, že navzdory srozumitelnosti Ježíšova sdělení mu mnozí ke své škodě neuvěřili a nevzali jeho slova vážně.

Odhalení velikého tajemství

Evangelista dále vysvětluje Ježíšovu řeč v podobenstvích jako odhalení velikého, věky skrytého tajemství, tedy jako něco nesmírně důležitého, co však leželo v Božím plánu od počátku světa. Proto má odmítnutí takový dosah.

A jelikož realitu Božího království, jež zcela přesahuje lidskou představivost, nelze přiblížit jinak než obrazy a také aby své posluchače Ježíš zbavil falešných představ, používá nečekané obrazy. V podobenství o hořčičném zrnu a kvasu jde o to, že prosazení Boží vlády není záležitostí velkého rozruchu, vítězství, fanfár a halasných proklamací, nýbrž je děním nenápadným.

V lidské realitě se prosazuje nepozorovaně, postupně, ale jistě. Počátky jsou sice malé, až „nicotné“, ovšem síla Božího působení je obrovská – lze se na ni spolehnout. Dá se v tom číst i Ježíšův příběh: za svého pozemského působení mohl obsáhnout jen omezený okruh adresátů, ale skrze jeho učedníky, skrze církev, se Boží království může rozrůstat do neuvěřitelných rozměrů a může skýtat životní prostor pro mnohé.

Podobenství o koukolu (plevelu) na poli je srozumitelné snad každému, kdo pleje záhony. Do určité doby je těžké rozeznat, jde-li o zasetou rostlinu, nebo o plevel. Proto je třeba nechat obojí růst. Zde je podobenství vypointováno na sám kraj, protože plevel se nechá růst až do žně. A majitel musí trpělivě přihlížet, jak mu pole zarůstá plevelem. I pro učedníky bylo obtížné „skousnout“ tohle podobenství.

Nebe na zemi nevytvoříme

Ježíš na tomto místě varuje před nerealistickými tužbami po dokonalosti, po čistotě. Snaha vykořenit všechno zlo spojená s představou, že lze vytvořit ideální svět, je scestná a ničivá. To není výzva k pohodlnosti, nýbrž varování před snahou realizovat „nebe na zemi“, jak ji v dějinách nabízely nejrůznější ideologie a dodnes je charakteristická pro nejrůznější sekty. Boží království sice v tomto světě roste a jeho hodnoty jsou nabízeny všem, neznamená však automatické odstranění problémů, nespravedlnosti, utrpení a zla.

Občas se stáváme slepými

Plnost Božího království bude možné prožívat až po překročení naší pozemské reality. Rozlišit dobro a zlo není úplně snadné a definitivní rozlišení nenáleží člověku, nýbrž Bohu: nepřísluší lidem, aby vynášeli konečné soudy o druhých. Dobro a zlo, pokud jde o druhé, máme totiž tendenci hodnotit ze svého pohledu, ze své omezené zkušenosti a omezených znalostí. A protože se sami téměř automaticky považujeme za to dobré obilí, přejeme si, aby nás „plevel“ neohrožoval, neubíral nám místo na slunci a dobrou půdu. Jenže jsme občas slepí.

Na Ježíšových podobenstvích je nápadné, jak jsou jím volené obrazy Božího království provokativní, nečekané a zároveň jakoby triviální a nepovznášející: nedůležité zrnko, kvas v díži, zaplevelené pole… A přitom vypovídají o té největší naději člověka i světa.

Mireia Ryšková. Autorka přednáší biblistiku na KTF UK v Praze 

Sdílet článek na: 

Sekce: Přílohy, Perspektivy, ČlánkyAktuální číslo 6 7. – 13. února 2023

V Praze začala evropská synoda

„Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, shromážděni ve tvém jménu.“ Slovy starobylé modlitby „Adsumus“, která od začátku doprovází společnou synodální cestu církve,…

celý článek


Přestaňte drancovat Afriku

„Chci dát hlas těm, kteří ho nemají,“ vysvětlil papež svou šestidenní cestu do Konga a Jižního Súdánu (31. ledna až 5. února), kde mluvil ostře o problémech kontinentu,…

celý článek


Někdy pláču i s rodiči

O svém trápení v nemoci si potřebují povídat nemocné děti, ale hlavně jejich rodiče. K tomu slouží mimo jiné nemocniční kaplani. V několika nemocnicích tuto službu…

celý článek


Rutina, kterou potřebujeme

Národní týden manželství, který začíná 13. února, má jako letošní motto „manželské kontrasty“. Zkusili jsme se proto podívat na jeden z nich: všední versus nevšední.…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay