Patnáct zastavení v plzeňské diecézi

Vydání: 2008/21 O důležitých životních okamžicích, 20.5.20081. Blahoslavený Hroznata, patron diecéze

Blahoslavený Hroznata byl český šlechtic narozený kolem roku 1170, zakladatel premonstrátského kláštera v Teplé a ženského premonstrátského kláštera v Chotěšově. Zemřel mučednickou smrtí poté, co byl zajat nepřáteli kláštera a odmítl zaplatit výkupné. Bl. Hroznatu jmenoval Jan Pavel II. patronem Diecéze plzeňské a v září 2004 byl zahájen proces jeho svatořečení, který probíhá dodnes. V rámci diecézní poutě putují věřící z celé diecéze k ostatkům bl. Hroznaty do kláštera v Teplé každoročně začátkem září. Více: www.klastertepla.cz

2. Motto diecéze
Na každý církevní rok si v diecézi stanoví motto z Písma svatého a po celý rok se ho snaží žít. Má celoročně připomínat snahu a praxi života z Božího slova a napomáhat ve společném evangelním zrání. Na letošní rok jsou určena Ježíšova slova z modlitby k Otci: „Posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda,“ (J 17,17).

3. Vikariátní exercicie
Konají se přibližně osmkrát do roka. „Umožňují účastníkům přehlédnout svůj život pohledem Ježíše Krista, rozhodnout se pro Krista, uvěřit, že Bůh má pro ně připravenu novou cestu,“ říká exercitátor Mons. Josef Žák. Pětidenní duchovní cvičení probíhají od r. 2002 v Horní Blatné, Perninku, Plánici, Teplé nebo na Svaté Hoře ve spolupráci kněží a laiků – jezdí na ně dvacet až padesát účastníků.4. Trapisté v Novém Dvoře u Toužimi

Před deseti lety se rozhodli členové řádu trapistů, jehož opatství je v Sept – Fons ve Francii, založit v Čechách klášter. Zvolili rekonstrukci zchátralého barokního statku Nový Dvůr, kde postupně vzniká Klášter Matky Boží. V minulém roce byl klášter povýšen na převorství. Jak je pro řád trapistů typické, mniši se živí prací: chovají ovce, hospodaří v lese a vyrábějí speciální hořčici podle vlastní receptury.
Komunita vede život modlitby v tichu a odloučení svého kláštera. Více: www.novydvur.cz

5. Diecézní charita Plzeň
Diecézní charita Plzeň (DCHP) vznikla 1. listopadu 1993. Začínala s jednou službou, a to ošetřovatelskou a pečovatelskou, dnes zastřešuje více než čtyři desítky projektů a zařízení – od pomoci maminkám s dětmi v nouzi přes seniory a zdravotně postižené až po cizince, lidi bez domova či rodiny, které se neúnosně zadlužily. Terénní krizová služba je samozřejmou součástí Integrovaného záchranného systému. Více: www.dchp.cz

6. Slučování farností
K 1. lednu 2005 bylo v diecézi původních 363 farností sloučeno do 71 nových farností, loni navíc vznikla další v Plzni na Borech. Důvodem reorganizace bylo především zjednodušení administrativy, změna osídlení, kdy zejména menší farnosti zaznamenaly úbytek věřících, a snaha vytvořit takové podmínky pro pastoraci, které by odpovídaly současným nárokům a potřebám.

7. Duchovní obnovy ve farnostech
Pod vedením týmu kněží a laiků se mohou jednotlivá farní společenství půl roku až rok setkávat při četbě Písma, modlitbě a sdílení Božího slova i života. Zkušenost ukazuje, že je to přínosné pro jednotlivce, ale posiluje i celá společenství. Pořádá je Pastorační centrum pro laiky při Biskupství plzeňském již od založení diecéze a zúčastnilo se jich už 50krát 30 farností.

8. Zpravodaj plzeňské diecéze
Zpravodaj vydává Biskupství plzeňské v nákladu 2000 ks měsíčně už patnáctým rokem. Přináší informace o dění v diecézi, pozvánky na nejrůznější akce, představuje farnosti, komunity, charitní zařízení a další instituce, ale i významné osobnosti, zajímavé církevní stavby a poutní místa. Kromě distribuce v kostelích si jej lze předplatit nebo objednat zdarma elektronickou poštou. Více: www.bip.cz/info_zpravodaj.php9. Křížová cesta centrem města

Svou jedinečnou akci má v diecézi i dospívající mládež. Setkání mládeže probíhá pravidelně ve všech diecézích, ale jen v Plzni bývá už v pátek vždy zahájeno netradiční podvečerní křížovou cestou historickým centrem města. Jednotlivá zastavení připravují mladí z různých farností a křížová cesta přitahuje rok od roku více a více účastníků. Diecézní centrum mládeže připravuje řadu dalších neobvyklých akcí, např. prázdninová putování na kajacích, cyklistický výlet do Regensburgu, celodiecézní sportovní utkání o pohár biskupa a další.

10. Ekumenická setkávání plzeňských křesťanů
Ekumenická společenství se scházejí v Plzni nepřetržitě už od dob totality. Setkávají se jak kněží a pastoři z farností a sborů, tak i křesťané z různých denominací. Zejména v Plzni je úroveň vztahů mezi církvemi neobvykle přátelská a osobní, což se projevilo např. letos v lednu, kdy se křesťané z plzeňských církví společně s přísluš- níky Židovské obce sešli při protestní akci proti neonacismu a antisemitismu.11. Meditační zahrada

– Památník obětem zla v Plzni-Doudlevcích Unikátní Meditační zahradu s Památníkem obětem zla vytvářel od r. 1960 bývalý politický vězeň Luboš Hruška na vlastním pozemku jako místo naděje, pravdy, odpuštění a usmíření, jako místo pro vzpomínku na všechny oběti zla v dějinách i pro načerpání síly a pokory do všedního dne. Součástí Památníku obětem zla je také křížová cesta, kterou vytvořil akademický sochař Roman Podrázský z hořického pískovce. Zahrada a památník jsou přístupné veřejnosti od dubna do října od středy do neděle. Více: www.bip.cz/pamatnik.php12. Plzeňská madona
Nejcennější a nejznámější uměleckou památkou katedrály v Plzni je milostná socha Panny Marie, tzv. Plzeňská madona, stojící ve výklenku na hlavním oltáři. Vznikla kolem r. 1390 v tzv. období krásných madon. Autor není znám, ale předpokládá se, že pocházel z blízkosti rodiny Parléřů. Madona je vytesána z opuky, měří 1,34 m a patří k nejvzácnějším gotickým památkám v Česku vůbec.

13. Prodej bývalých farních budov
Od roku 2004 prodává biskupství některé nevyužívané fary, které už neslouží potřebám církve a vyžadují včasnou rekonstrukci. O výběru far k prodeji rozhodují představitelé diecéze společně se zástupci příslušných farností. Prodej probíhá metodou výběrového řízení, valnou většinu těchto nemovitostí si noví majitelé upravují na rekreaci nebo k bydlení. Peníze z prodeje by měly farnosti využívat tak, aby přinášely dlouhodobé výnosy. „Neprodáváme fary , abychom se obohatili, ale abychom je zachránili,“ zdůrazňuje plzeňský biskup. Více: www.fary.net

14. Plzeňské panenky
Toto mateřské centrum má za sebou deset let činnosti. Vytvářejí tu program nejen pro maminky s dětmi, ale pořádají i nejrůznější tvůrčí dílny, víkendové a prázdninové pobyty, rekolekce, přednášky, pro nejmenší děti je během programu zajištěno hlídání. Více: www.plzenskepanenky.cz15. Setkání chrámových sborů

Každoročně na podzim se scházejí chrámové sbory a scholy z diecéze, aby si vyměnily zkušenosti a společně zazpívaly. Setkání se koná střídavě vždy jeden rok v plzeňské katedrále a další rok na jiném místě diecéze. Jednotlivé sbory se představí a předvedou ukázky ze svého repertoáru. Vyvrcholením je pak společný podvečerní veřejný koncert. V podání zhruba dvou set hlasů při něm zazní skladby autorů duchovní hudby od klasických až po současné. Letos proběhne jubilejní desátý ročník. Více: http://hpld.sdh.cz
(bip)

Sdílet článek na: 

Sekce: Články, Domácí, Zpravodajství

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 38 19. – 25. září 2023

30 let spojují Východ se Západem

V Mnichově se sešli 12.–14. září příznivci, dárci i příjemci pomoci nadace Renovabis. Ta již 30 let podporuje křesťanské projekty ve střední a východní Evropě.…

celý článek


Slovenská mise kardinála Parolina

Státní sekretář kardinál Pietro Parolin – „druhý muž Vatikánu“ navštívil minulý týden Slovensko. Tři dny zde putoval ve stopách papeže Františka přede dvěma lety.

celý článek


Domov a přijetí budou vždy v kurzu

Diecézní centra života mládeže vznikala před třiceti lety s nadšením ze svobody. Zakladatel a první vedoucí centra Vesmír v královéhradecké diecézi Mons. PAVEL ROUSEK…

celý článek


Jak měnit čtvrť k lepšímu?

Pomalými krůčky ke změně k lepšímu, která vytrvá, by se dala charakterizovat myšlenka „komunitní práce“, která vtahuje obyvatele vyloučených lokalit do veřejného…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay