Papež: Rodina je lék na neduhy světa

Vydání: 2015/41 Papež: Rodina je lék na neduhy světa, 6.10.2015, Autor: Monika Klimentová

V Římě se po roce opět scházejí kardinálové, biskupové, teologové, manželské páry a další delegáti, aby se v nadcházejících říjnových týdnech věnovali tématu „povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě“.
 
Papež František s rodinou, která cestovala 13 tisíc mil, aby se s ním mohla setkat.Snímek ČTK
 
Českou biskupskou konferenci na XIV. řádném zasedání biskupské synody, která se ve Vatikánu bude konat do 25. října, reprezentuje královéhradecký biskup Jan Vokál.
 
Již v sobotu 3. října odpoledne zaplnily náměstí sv. Petra desítky tisíc věřících, aby se účastnily doprovodného programu a vigilie, kdy se společně se Svatým otcem modlily za úspěšný průběh nadcházející synody. V neděli pak papež František spolu se synodními otci oficiálně zahájil tento sněm slavnostní bohoslužbou v bazilice sv. Petra. František ve své homilii hovořil mimo jiné o nerozlučnosti manželského svazku, ale současně vyzval církev, aby přijala s milosrdenstvím raněné páry. „Církev musí být polní nemocnicí,“ řekl papež, „a nechat dveře otevřené a přivítat každého, kdo zaklepe s žádostí o pomoc a podporu.“ Podle něj má církev v jejím poslání doprovázet láska. „Být církví, která učí a hájí základní hodnoty a zároveň nezapomíná, že ‚sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu‘ (Mk 2,27) a že Ježíš rovněž řekl: ‚Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky.‘ Být církví, která vychovává k autentické lásce, schopné zbavovat osamělosti, ale zároveň nezapomíná, že jejím posláním je být milosrdným Samaritánem zraněného lidstva,“ připomněl Svatý otec.
 
Na společné cestě
 
Synoda (doslova „společná cesta“) je církevní sněm biskupů, který má za cíl projednat a urovnat záležitosti týkající se církevní nauky a praxe. Letošního sněmu o rodině se účastní 270 synodních otců – z toho 42 je přítomno z titulu úřadu, což jsou představitelé římských dikasterií a synodů východních církví, 183 biskupů je zvolených (jedním z nich je Jan Vokál) a 45 jmenovaných papežem. 54 synodních otců pochází z Afriky, 64 z Ameriky, 36 z Asie, 107 z Evropy a 9 z Oceánie. Biskupské synody se navíc zúčastní 24 expertů nebo spolupracovníků, 51 posluchačů a posluchaček a 14 delegátů nekatolických církví. Vzhledem k tématu je dán zvláštní prostor manželům a rodičům, kterých bude na synodě přítomno 18. Ti promluví přímo na plénu a předají účastníkům svědectví z rodinného života.
 
Vatikán zveřejnil k synodě již v červnu 2015 pracovní dokument Instrumentum Laboris, podle něhož budou probíhat jednání synody a jehož hlavními třemi okruhy jsou výzvy, povolání a poslání rodiny. „Dokument spolehlivě odráží vnímání a očekávání celé církve v klíčové otázce rodiny. Současně zahrnuje výsledek z loňského synodního shromáždění,“ uvedl k pracovnímu dokumentu kardinál Lorenzo Baldisseri, generální sekretář synody. Předchozí, mimořádná synoda, která se ve Věčném městě konala před rokem, se na popud papeže Františka otevřeně věnovala nejen výzvám, ale i ožehavým otázkám, jimž církev musí v současné době čelit. Text pracovního dokumentu k synodě navazuje na loňské zasedání a k jeho závěrečné zprávě jsou navíc připojeny odpovědi na otázky zaslané místním církvím a další postřehy od farností, rodin či jednotlivců.
 
Svatořečení rodičů sv. Terezie z Lisieux
 
Letošní synoda bude probíhat poněkud jinak než ty minulé. Dříve bylo zvykem, že nejprve byly vyslechnuty všechny příspěvky účastníků a pak následovaly diskuse v jednotlivých jazykových skupinách. Letos je poprvé synoda rozdělena do tří částí podle tematických oddílů dokumentu Instrumentum Laboris. O každém tématu zvlášť tak budou biskupové nejprve hovořit na plénu a poté se mu budou věnovat více do hloubky v jedné ze 13 jazykových skupin. Na závěr bude z práce každé skupiny vyhotoveno shrnutí. Po ukončení všech tří částí bude komisí, složené z biskupů všech pěti kontinentů, vypracována jedna závěrečná zpráva. Ta bude předložena 22. října plénu, které o ní po připomínkách bude hlasovat 24. října. Výsledný text bude předložen papeži, jemuž přísluší další rozhodování.
 
Zajímavou částí programu synody zcela jistě bude svatořečení manželů Ludvíka a Zélie Guérinových, rodičů sv. Terezie z Lisieux. Jde o vůbec první manželský pár v dějinách církve, který bude svatořečen společně, i když nezemřel mučednickou smrtí. Tito manželé, jejichž relikvie budou stejně jako při loňské synodě letos vystaveny po celou dobu v římské bazilice Panny Marie Větší, se podle prefekta Kongregace pro svatořečení kardinála Amata vyznačují „mimořádným svědectvím manželské a rodinné spirituality“. Společně s manžely Martinovými prohlásí papež 18. října na náměstí sv. Petra za svaté italského kněze Vincenza Grossiho a španělskou řeholnici Marii od Neposkvrněného početí.
 
 
Sdílet článek na: 

Sekce: ČlánkyAktuální číslo 39 22. – 28. září 2020

Křesťanské symboly v politice

Symboly jsou pro lidskou povahu důležité, ale u každého z nich musíme mít neustále na paměti, že je pouze pomůckou k pochopení něčeho většího a hlubšího.

celý článek


Libanon: zachováváme si naději

Osm týdnů po masivním výbuchu, který zdemoloval libanonskou metropoli Bejrút a připravil statisíce lidí o přístřeší, do země stále míří mezinárodní pomoc. Místní…

celý článek


Přinuceni k útěku jako Ježíš

V naší době se miliony rodin nacházejí v bezútěšné situaci podobné té, jakou zakoušela Svatá rodina na útěku do Egypta. Upozorňuje na to papež František ve svém poselství…

celý článek


Katolický týdeník mění distributora novin

KT bude od příštího vydání do schránek čtenářů doručovat prostřednictvím své sítě společnost PNS - nikoliv Česká pošta, jak tomu bylo dosud. Správa předplatitelského…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay