HOMILIE: Já jsem vzkříšení a život

Vydání: 2020/13 Velikonoce na obrazovkách, 24.3.2020

Vzkříšení Lazara je posledním a největším znamením, které Ježíš vykonal za svého veřejného působení. On jediný ví, co ho v Jeruzalémě čeká, ač to vícekrát předpovídal. Slova – „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, bude žít, i kdyby zemřel. A nikdo, kdo věří ve mne, neumře navěky“ – jsou adresována každému člověku až do konce času. Tato slova Ježíš potvrdil v Jeruzalémě. Vzkříšení a život nejsou tedy vzdálenou nadějí, nýbrž jistotou, kterou Ježíš přesvědčil ženu Samaritánku u studny i slepého od narození, jemuž blátem potřel oči a přikázal mu umýt se v rybníku Siloe.

Na Ježíše už je vydán zatykač. Marta a Marie znají přesné místo, kde se Ježíš skrývá. Patří k Ježíšovým nejvěrnějším a nejspolehlivějším přátelům. Proto se na něj s důvěrou obrací, když nemoc ohrožuje Lazarův život: „Tvůj přítel Lazar je nemocen!“ – „Přijdu a uzdravím ho!“ Kéž bychom měli vždy tak důvěrný vztah k Ježíši, že by nebylo třeba více slov! Musíme ovšem počítat s tím, že Ježíš klade na své přátele velké nároky. Nechá je trpět, a Lazara dokonce zemřít. Bude to však požehnané utrpení. „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by neumřel. Ale vím, že ať bys požádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá,“ řekla Marta Ježíšovi. Její srdce jí napovídá, že tam, kam přijde Ježíš, není nikdy nic ztraceno. On jí odpoví: „Tvůj bratr vstane.“ Marta reaguje jakoby větou z katechismu: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Následují Ježíšova slova: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ Tato naléhavá otázka dovede Martu až k vyznání: „Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“ Teď už Ježíš může vyslyšet prosbu svých přátel. U hrobu především děkuje Otci, že mu připravil tuto příležitost, aby přítomní uvěřili, že ho Otec poslal. Dříve, než oslaví Otce, slaví jej svým synovským díkůvzdáním.

Ježíš nevykonal tento zázrak pouze a hlavně z přátelství a náklonnosti k Lazarovi a jeho sestrám, ale navázal na jejich víru, důvěru a oddanost, která dovedla překonat i zklamání, že se všechno neodehrává tak, jak čekali. Zapojil je do oslavy Otce a dal jim účast na svém poslání. Když byl Lazar vzkříšen z mrtvých, mnozí lidé uvěřili. Tak se stalo utrpení Ježíšových přátel účastí na budoucím utrpení Mesiáše. Také my se přijetím každého kříže stáváme Ježíšovými spolupracovníky na díle vykoupení. I když se židé rozhodli Ježíše zabít a uvažovali i o zabití Lazara, dům v Betánii byl i v posledních dnech před Ježíšovým utrpením útočištěm. Byli jeho přáteli na život a na smrt.

Nedomnívejme se, že Kristův příslib nového života musíme prožít jen nad hrobem někoho drahého. Dostatečnou příležitostí je i postní doba. Prožít zodpovědně postní dobu, k níž patří i svátost smíření, je zárukou pravé velikonoční radosti.

Jeden známý teolog na otázku, proč je křesťanem, odpověděl: Jsou i jiná učení, možná líbivější a atraktivnější než křesťanství, ale neřeší otázku smrti. Tu poctivě řeší jen křesťanství. Proto jsem křesťanem. Neřeší ji ovšem jen učení, ale osoba, Bohočlověk Ježíš Kristus, který o sobě prohlašuje: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, bude žít, i kdyby zemřel. A každý, kdo věří ve mne, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“ Ježíš neříká, já mám život, ale já jsem vzkříšení a život. Být Ježíšovým přítelem jako Lazar a jeho sestry znamená být napojen na dárce života, na Otce, s nímž je Syn jedno. Od tohoto spojení nás nemůže odloučit ani tělesná smrt, kterou budeme muset projít a musel ji znovu protrpět i Lazar.

Mons. JIŘÍ MIKULÁŠEK

 

 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Ostatní, ČlánkyAktuální číslo 38 15. – 21. září 2020

Lesná se raduje z nového chrámu

Džbánek piva, koloběžka i miska horkého guláše jsou vyobrazeny vedle tradičních křesťanských symbolů na fasádě nového kostela v Brně na Lesné. Mají připomínat,…

celý článek


Světlo pro naši cestu životem

Asi každý máme tu knihu doma. Někteří na předním místě v knihovně, v pěkném provedení, jako novou. Jiným leží na dosah ruky nebo na nočním stolku už pěkně ohmataná.…

celý článek


Povzbudivé čtení na celý rok

Na knihkupecké pulty přichází nový Cyrilometodějský kalendář (CMK) na rok 2021. Co v něm naleznete, přibližuje jeho hlavní editor JAN PAULAS.

celý článek


Hledat Boží přítomnost ve světě

Biskup VÁCLAV MALÝ oslaví týden před svátkem sv. Václava své sedmdesáté narozeniny. Ačkoliv říká, že je slaví nerad, připomínáme je rozhovorem, v němž se ohlíží…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay