HOMILIE: I my jsme se stali posly Ježíšova vzkříšení

Vydání: 2021/14 Velikonoce s papežem, 30.3.2021

Letošní Velikonoce, stejně jako ty loňské, prožíváme v omezení pod tíhou pandemie. Není však nic, čím by se dala pravda o zmrtvýchvstání Ježíše Krista zastavit. Skutečnost „Kristova světla“, které vlévá novou naději do našich srdcí a našich životů, je zřejmá. Řečeno slovy velikonočního chvalozpěvu: „Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu.“

Liturgie Božího slova nám v těchto dnech předkládá škálu úryvků, které se týkají nejen události prázdného Ježíšova hrobu, ale především zkušenosti setkání s živým Kristem. Znovu máme možnost slyšet hlasy přímých svědků: hlas Marie Magdalské, jež v zahradě jako první viděla zmrtvýchvstalého Pána; hlasy žen, které Pána potkaly, když vyděšené a šťastné běžely za učedníky, aby jim sdělily, že hrob je prázdný; hlasy dvou učedníků, kteří se vydali do Emauz; hlasy jedenácti apoštolů, kteří spatřili svého Pána ve večeřadle, když je pozdravil: „Pokoj vám!“ a ukázal jim rány na svém těle. Zkušenost všech, kdo se setkali se Vzkříšeným, vyústila v radostné zvolání: „Aleluja!“, což znamená: „chvalte Pána“. Radostné „Aleluja“ se tak jednou provždy vepsalo do srdce církve. A k onomu dva tisíce let trvajícímu „Aleluja“ se opět připojujeme, když prožíváme velikonoční radost!

Při myšlence na Ježíšovo vzkříšení se nám obyčejně vybaví všechny zmíněné postavy: ženy, apoštolové a další učedníci. Nelze však bez povšimnutí přejít Pánova posla. Evangelista Matouš píše: „Vtom nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něj. Jeho zjev byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh“ (Mt 28,2-3). Všichni evangelisté pak upřesňují, že když přišly ženy ke hrobu a nalezly jej otevřený a prázdný, oznámil jim anděl, že Ježíš vstal z mrtvých. U Matouše jim tento posel říká: „Nebojte se. Vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl“ (Mt 28,5-6); potom jim ukazuje prázdný hrob a nechává jim vzkaz pro učedníky. V evangeliu sv. Marka je anděl popsán jako „mladý muž oděný v bílém rouchu“, jenž ženám svěřuje stejné poselství (srv. Mk 16,5-6). Lukáš mluví o „dvou mužích v oslnivě bílém rouchu“, kteří ženám připomínají, co Ježíš ještě před svou smrtí a vzkříšením předpověděl (srv. Lk 24,4-7). Také Jan mluví o „dvou andělech v bílém rouchu“, jež spatřila Marie Magdalská, když stála u hrobky a plakala, a kteří jí řekli: „Ženo, proč pláčeš?“ (Jan 20,11-13).

Anděl, jakožto posel Boží, předává zprávu a sděluje, co se stalo. Jeho poslání je zcela ojedinělé a mimořádné, když zvěstuje pravdu o vzkříšení. Podobně i my křesťané máme být zvěstovateli lásky Kristovy: máme být posly jeho vzkříšení, jeho vítězství nad zlem a smrtí, máme být nositeli jeho božské lásky. Svou přirozeností samozřejmě zůstáváme jen lidmi, ale v jistém slova smyslu se nám jako těm, kdo uvěřili a skrze křest se stali součástí velké rodiny Božích dětí, dostalo „poslání andělů“. Kéž bychom tomuto mimořádnému poslání zůstali věrní a kéž bychom si to vždy uvědomovali, když říkáme: „Aleluja! Kristus byl vzkříšen a žije!“

VLASTIMIL KROČIL, biskup českobudějovický


 

 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Ostatní, ČlánkyAktuální číslo 50 7. – 13. prosince 2021

Cesta k pramenům bratrství

Papež se vydal na Kypr a do Řecka ve stopách apoštolů Pavla a Barnabáše. Přijel, aby povzbudil katolickou menšinu, promluvil o jednotě křesťanů a vybídl k přijímání…

celý článek


Odpouštět sobě i druhým

Smiřovat se učíme odmala. Pokud žijeme v manželství a chceme, aby náš vztah za něco stál, musíme v této disciplíně dosáhnout téměř mistrovské úrovně. A bez usmiřování…

celý článek


Na Šumavu za lidovými podmalbami

Stoletou tradici podmaleb na skle představuje Muzeum Kvilda v tomto oblíbeném šumavském zimovisku. Lidovou techniku si lze na místě dokonce vlastnoručně vyzkoušet.

celý článek


DARUJTE Katolický týdeník

Už začínáte přemýšlet nad dárky pod stromeček? Předplatným KT můžete udělat radost, povznášet, inspirovat a (in)formovat po celý rok!

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay