Hovoříme s trpícím Kristem o našich slabostech

Vydání: 2007/11 Církev svatá a hříšná, 12.3.2007

Křížová cesta nám staví před oči Kristovo utrpení. Máme-li jí rozumět, musíme si uvědomit, že to bylo skutečné utrpení skutečného člověka. Kristovy Velikonoce nebyla liturgická slavnost se zpěvy, krásnými obřady a vonným kadidlem. To byly rány, urážky, mdloby, krev a smrt.

1. zastavení

Soud nad Kristem – ústupek davu, výsměch právu. Rozsudek nejpotupnější, nad nevinným. Hle, člověk soudí Boha. Smrtelný odsuzuje Věčného k smrti. Děkujeme ti, Pane, že jsi vydal své božství k soudu lidem a že se do rukou hříšníků vydáváš dodnes, každý den. Prosíme tě: na přímluvu tvé svaté Matky vlej moudrost a sílu mateřského citu matkám, které se právě rozhodují odsoudit k smrti počaté dítě. Ať své záměry změní ve prospěch života a lásky.

2. zastavení
Ježíš objímá a pozdvihuje dřevo. Je klidný. Ne proto, že by nevěděl, co bude následovat, ale pro velkou jistotu v Otce. Započal zápas krutý a bolestný, v němž v úradku Otcově vynese svým božstvím k vítězství i naše lidství. Prosíme tě, Pane, o sílu klidu pro chvíle, kdy na nás dolehnou starosti. Jsme lidé slabí, lehko klesáme a těžko snášíme utrpení. Dej nám nezapomínat, že naše utrpení má smysl jen tehdy, je-li spojeno s tíží tvého kříže. Dej hodně síly všem, kdo se rozhodují přijmout dobrovolně jakýkoliv kříž oběti a lásky.

3. zastavení
Tíže dřeva je taková, že i Bůh klesá. Ten, který byl schopen jít po vodách, je náhle bezmocný. Leží v prachu cesty, přitisknut k zemi křížem.
Pane Ježíši, pomáhej naší slabosti, abychom s každým překonaným pádem nabývali poznání, že krása duše je skryta nejen v její neporušené čistotě, ale také v zacelených jizvách. Prosíme tě: Všem, kdo si po velkém životním pádu doživotně nesou trauma viny a smutku, dej pocítit, že tvé milosrdenství je nekonečné.

4. zastavení
Teď ji uviděl – čekala. Poslušná nevěsta Ducha přišla spolu se Synem nést muka jeho blížící se smrti. Společně se vydávají na poslední cestu své lásky, strmou cestu na horu Golgotu.
Maria, uč nás mateřské lásce. Vždyť svět je plný ztracených dětí, které na své křížové cestě trpí opuštěností. Chraň a veď mladé matky a otce, aby před rodičovskými povinnostmi nedávali přednost kariéře nebo sobeckému pohodlí. Aby byli v očích svých dětí autoritou, prvním velkým příkladem lásky a obětavosti.

5. zastavení
Zahyne dřív, než dojde k popravě – pomyslel si velící setník. Někdo mu musí pomoci! Výběr padl na jakéhosi sedláka, spěchajícího tudy domů. Šimon se brání, ale když jeho pohled padne na trpícího Krista, beze slova bere do rukou konec břevna.
Všemohoucí Bože, dej nám poznat, že za někdy nepochopitelnými činy našich bližních může být tvůj moudrý úradek. Zbav nás lhostejnosti a pochyb, ať smysl svého života dokážeme vidět především v konání dobra. Nauč nás vidět potřeby starých a nemocných stejně jako mladých rodin i osamělých matek.

6. zastavení
Jeho klopýtání bylo jedněm pro smích, kapky potu a krve zase u části davu vzbuzovaly zuřivost. Tehdy vystoupila žena a podala šátek. Ta statečná žena čekala, nechtěla minout jako Šimon.
Pane Ježíši, dej nám víc statečnosti a laskavosti. Abychom dokázali přijímat i ty dary, které nám jsou obtížné. Vždyť v každém daru můžeme vidět otisk tvé svaté tváře. Dopřej nám poznat, že člověk je nejen obrazem svých rodičů, ale také obrazem Stvořitele. Abychom i v postižených bližních viděli tebe.

7. zastavení
Když byli katané svědky něhy a soucitu, ženou ho vpřed ještě tvrději a nelítostněji, až Ježíš padne podruhé. Je to jeho láska, co mu pomůže vstát a dokonat dílo.
Kriste, dej nám poznat, proč je na naší cestě tolik pádů, z nichž každý nás vrhá zpět k počátkům cesty. Dej nám sílu, abychom ve tvém jménu dokázali vždy znovu zvedat kříž na cestě za tebou. Ať naše pády nepřinášejí pohoršení u nevinných dětských duší.

8. zastavení
Cesta je nekonečná, trpící si už přeje jen rychlý konec. A přece se zastaví, když míjí skupinu plačících žen. Ví, že bude následovat trest, další rány. Ale on byl poslán, aby hlásal slovo Boží a poslušně svůj úkol plní i v této strašné chvíli. Pane, dopřej nám nahlédnout do hloubky tvého poslání. Abychom, když tě potkáváme ve svých bližních, měli vždy na paměti, že je třeba více činů než nářků a planých slov. Pomáhej nám, abychom šli příkladem vzájemné úcty a nezištného přátelství.

9. zastavení
Když cesta začíná stoupat k vrcholu, Ježíš klesá potřetí, mezi kameny cesty. I v tomto pádu vidíme vzor nejvyšší pokory a poslušnosti.
Probuď, Pane, naše svědomí, abychom dokázali rozpoznat příčiny i důsledky svých pádů. Zachraň všechny, kdo se propadli do přeludů drog a opilství. Chraň mládež, která ještě nedokáže dohlédnout na konec své cesty. Zachovej jí čistotu, zdravý stud a svědomí. Pošli jí dobré přátele a duchovní rádce!

10. zastavení
Došel a nyní je vydáván hanbě. Jen trnová koruna zůstává Muži bolesti. Připravili jej o spravedlivý soud, o přátele, nyní i o šaty. Ale ani v tomto největším ponížení nepřestal lidstvo milovat.
Ježíši, nauč nás správně zacházet s majetkem. Abychom všemu, co jsme z tvé ruky dostali, dokázali dát pravé místo a pravý smysl. Pomoz všem, jimž byly jako tobě z těla servány šaty, kdo byli znásilněni nebo jinak zneužiti. Aby našli klid, ztracenou sebedůvěru a dokázali znovu navazovat krásné lidské vztahy.

11. zastavení
Rozevřeli jeho náruč, byla však širší, než mysleli. Museli mu hřeby prorazit dlaně. Tak bolestně vzal na sebe hříchy lidstva. Kříž býval znamením hanby, Kristovou zásluhou se z něho stalo znamení dobroty a lásky. Znamení naše!
Jak podivuhodně dokážeš, Pane, změnit utrpení v dobro. Když tě přikovali a vztyčili, mysleli, že se zbavili tvého působení. A přitom vlastně otevřeli cestu Duchu, který vane, kam chce. Dopřej, prosíme, aby všichni, kdo jsou přikováni na bolestná lůžka svých nemocí, stáří a neštěstí, došli úlevy a s pocitem tvé blízkosti získali i dar vnitřní svobody.

12. zastavení
Odmítl nápoj otupující smysly, neboť to, co vykonal a ještě bude konat, má být vědomé. Například když odevzdá lidstvo své Matce a Matku lidstvu do věčné vzájemné lásky. Pak jej pojala úzkost, volá Otce a okolo třetí hodiny umírá.
Pane, ty jsi nám svou smrtí daroval život. Nedokážeme sami jako ty vstát z mrtvých, a proto nám dovol stále úžeji se s tebou spojovat, aby nás tvoje síla jednou vynesla ze sevření našeho smrtelného těla do plnosti života věčného.

13. zastavení
Země pukala a slunce pohaslo. Jen několik nejvěrnějších zůstalo u kříže. Ti sňali tělo a připravili je k pohřbu. Byla to poslední služba nejen Mistrovi, ale i jeho Matce. Co by si s mrtvým Synem sama počala?
Maria a vy, svatí věrní od Ježíšova kříže, proste za nás, abychom měli vaši věrnost a vytrvalost. Vyprošujte nám, abychom dokázali být vytrvalí i v modlitbách za nevěrné, kteří se prohřešují proti Božím přikázáním. Protože před Božím milosrdenstvím není nikdy nic ztraceno.

14. zastavení
K Ježíšovu hrobu přivalili kámen a mocní k němu pověsili pečeti. Aby jejich vítězství bylo navždy jisté. Jan odvádí slzící Matku, všude jen tma a vzdechy. Nastal veliký klid a Ježíš odešel nepředstavitelně daleko, překročil hranice života a smrti.
Náš Pane, ty vnášíš život do podsvětí, ale znovuoživuješ i nás živé, vždy, když v Eucharistii vstupuješ do našeho srdce. Vlij tam, prosíme, velikost víry, pevnost naděje a jasnost své lásky. Připrav nás, abychom uměli vzdorovat každému zlu. Prosíme tě o to velmi vroucně, protože vlny zla hrozí zaplavit svět.

Závěr
Pane, udrž nás v okruhu svého spásného kříže, ať se děje cokoliv. Kam bychom utekli? Vždyť vše zanikne, ale tvá láska, láska kříže, nezanikne nikdy.
Podle knihy P. Petra Piťhy, Ave Crux, Spes Unica


Sdílet článek na: 

Sekce: Odpovědny, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 48 23. – 29. listopadu 2021

Papež žehnal základní kameny k výročí Mendela

Při soukromé audienci v ranních hodinách 17. listopadu, kdy Česko slavilo Den boje za svobodu a demokracii, požehnal papež František tři základní kameny, které budou součástí…

celý článek


Očkujte se, vybízí arcibiskup

K apelům papeže Františka i biskupů mnoha zemí světa, aby se lidé nechali očkovat proti covidu, se připojil předseda ČBK, arcibiskup Jan Graubner.

celý článek


Sladká a tichá adventní zastavení

Mnoho rodičů v těchto dnech vybírá svým dětem adventní kalendář. Volí mezi čokoládou, vánočními příběhy, každodenním tvořením nebo listem dobrých skutků.

celý článek


DARUJTE Katolický týdeník

Už začínáte přemýšlet nad dárky pod stromeček? Předplatným KT můžete udělat radost, povznášet, inspirovat a (in)formovat po celý rok!

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay