Nový biskup: Mám v srdci pokoj

Vydání: 2018/21 Nový biskup: Mám v srdci pokoj, 22.5.2018, Autor: Jiří Prinz

Poprvé od roku 2010 zažila svatovítská katedrála v Praze svěcení biskupa. V sobotu se novým pomocným biskupem pražské arcidiecéze stal Mons. Zdenek Wasserbauer.


Dva jáhnové drží evangeliář a Zdenek Wasserbauer přijímá biskupské svěcení. Snímek Roman Albrecht/Člověk a Víra

„Máte apoštolské pověření?“ ptá se před zaplněnou katedrálou jednoho z diecézních kněží předsedající obřadu, kardinál Dominik Duka. „Máme,“ zní odpověď. Obřad svěcení nového biskupa začíná. K tomu, aby byl platný, musí mít hlavní světitel – jímž může být pouze biskup – k dispozici ještě minimálně další dva biskupy jako spolusvětitele. Tentokrát jsou jimi brněnský Vojtěch Cikrle a královéhradecký Jan Vokál.

Návštěvníci katedrály sledují vše přímo nebo na obrazovkách. K mikrofonu přichází nástupce Mons. Wasserbauera ve farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech P. Jan Houkal a předčítá bulu, kterou papež František jmenuje nového biskupa. Čte ji v latině, pak v češtině. Rozhodnutí Svatého otce dát arcidiecézi nového pastýře odměňuje katedrála sborovým „Bohu díky“.

K ambonu přichází kardinál Dominik Duka. „Náš drahý kandidáte Zdenku, nedostaneš mitru, aby ses proslavil jako král David tím, kolik jsi pobil nepřátel. Křesťanský vojín, jak nás učí sv. Augustin a jak nás učí náš Pán Ježíš Kristus, je ten, který musí především bojovat se sebou, se svými slabostmi, který musí bojovat s tím, aby nerezignoval, aby nepodléhal takovému tomu pocitu ‚já nic, musíš ty, Pane‘,“ říká ve svém kázání kardinál Duka. Svému dosavadnímu generálnímu vikáři, který se už za pár minut stane jeho pomocným biskupem, vzkazuje: „Musíš se nasadit zcela a úplně. A víme, že největší čest patří ne tomu vojákovi, co se vrátil, ale tomu, který padl a zůstal na bojišti.“

Když chrámem znějí litanie

Nastává vrcholný okamžik svěcení. Svěcenec předstupuje před kardinála Duku a dva spolusvětitele a odpovídá na položené dotazy. Zavazuje se přitom k plnění povinností spojených s biskupským úřadem. „Chceš bez ustání a řádně plnit úkol vyplývající z plnosti kněžství?“ ptá se hlavní světitel. „Ano. Kéž mi Bůh při tom pomáhá.“ Gestem prostrace – padnutím tváří k zemi – pak odevzdává svou službu do rukou Božích. Chrámem znějí litanie ke všem svatým.

Po chvíli Mons. Wasserbauer vstane, přistoupí k hlavnímu světiteli a poklekne. Kardinál Duka mlčky vloží ruce na jeho hlavu. Po něm učiní totéž oba spolusvětitelé a poté i všichni ostatní biskupové, kteří jsou právě v katedrále přítomni. Dva jáhnové vzápětí nad svěcencovou hlavou rozloží evangeliář, biskupové odloží mitru a kardinál Dominik Duka pronáší konsekrační modlitbu. Poté pomaže Zdenka Wasserbauera křižmem na temeni hlavy, nasadí mu biskupský prsten, mitru a odevzdá berlu – symbol pastýřské služby. Následně jej vyzve, aby usedl po jeho pravici.

Pivo, ikona i růže jako dar

Na konci bohoslužby přicházejí novému biskupovi gratulovat zástupci pražské arcidiecéze. Od kněží dostává Zdenek Wasserbauer 14 lahví piva – z území každého vikariátu jedno. Kancléřka arcidiecéze Marie Kolářová mu pak spolu s ekonomem Karlem Štíchou předávají jménem zaměstnanců arcibiskupství ikonu Dobrého pastýře. Od farníků, které zastupuje jedna rodina, dostává sedm růží symbolizujících sedm darů Ducha Svatého.

A jak na nového biskupa vzpomínají ti, kdo mu byli nablízku? „Chodili jsme k němu pravidelně na duchovní rozhovory, ke svátosti smíření, na kus řeči. Vždycky když jsme zazvonili u jeho dveří, ozvalo se silné a dlouhé ‚anóóó‘. Několikrát jsme toto Zdenkovo ‚anóóó‘ opakovali a dělali si z toho legraci. On to přijímal vždy v dobré náladě a říkal nám, že jsme lupínci,“ vzpomíná na dobu v pražském semináři, kde Zdenek Wasserbauer působil jako spirituál, P. Jan Paseka, dnes biskupský vikář pro pastoraci královéhradecké diecéze. K nynějšímu biskupskému „ano“ mu přeje hodně požehnání.

„Necítím se ani nejinteligentnější, ani nejzkušenější, ale věřím, že takto je to Boží vůle. Cítím se proto naprosto normálně a klidně. Mám v srdci pokoj,“ dělí se s plnou katedrálou o své pocity nový biskup Zdenek Wasserbauer.

JIŘÍ PRINZ

 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Zpravodajství, Domácí, ČlánkyAktuální číslo 5 31. ledna – 6. února 2023

Co popřát novému prezidentovi

Ke gratulacím nově zvolenému prezidentovi ČR Petru Pavlovi se připojují i představitelé církve. „Nevidím vítězné ani poražené voliče. Vidím, že v této volbě vyhrály…

celý článek


Není čas naříkat, ale rozhlížet se

Co je církev? Říkáme, že je Kristovo Tělo – a já věřím, že Bůh jej v tomto světě nenechá zaniknout. Dosud se totiž církev dostala i přes sebevětší krize a byla…

celý článek


Proč nás volby rozdělily a co s tím

Důležitý problém kolem prezidentských voleb je „polarizace společnosti“, tedy to, že se lidé o kandidátech a jejich názorech často hádali a někdy i rozkmotřili. A…

celý článek


A stíháš dělat ještě něco?

S narozením prvního potomka si maminky začnou klást otázky: Neztratím se v nekonečném kolotoči krmení, přebalování a péče o domácnost? A kde najdu čas pro sebe, manžela, Boha?

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay