Nominované tituly do velké čtenářské ankety...

Vydání: 2009/44 Všichni svatí, 28.10.2009

A.M.I.M.S. (APOSTOLATUS MARIAE IMMACULATAE MATRIS SPEI)

Ladislav Simajchl: Stáří
Pár myšlenek, jak si dobře žít i „na stará kolena“ a jak dokázat moudře a radostně zvládnout stáří, vrcholnou životní šanci.

Marek Dunda: Jak kázal Vianney o svaté zpovědi 
V těchto tvrdých promluvách můžeme rozpoznat láskyplné srdce duchovního pastýře faráře z Arsu, kterému jde o záchranu každého člověka a vysvětlení důležitosti svaté zpovědi.

Marek Dunda: Můžeš růst
Promluvy otce Marka Dundy při poutních setkáních ve Vranově nad Dyjí uspořádala Markéta Voříšková. Čtenář zde najde řadu impulsů pro duchovní život a pro růst v lásce k Bohu a k bližnímu.

Marek Dunda: To promodlím
Inspirace pro chvíle modlitby. Různé modlitby a základy věrouky.BAOBAB

Thimothée de Fombelle: Tobiáš Lolness, I. a II. díl
Velký dobrodružný román o chlapci, který měří jen o něco víc než jeden milimetr! Domovem Tobiášova miniaturního lidu je odedávna obrovský strom: města větví, lesy lišejníků a mechů, údolí kůry, opuštěná hnízda, otvory vyhloubené hmyzem. Kniha o křehkosti světa a lidské statečnosti, strhující příběh, který je už dnes řazen po bok klasikům dětské dobrodružné literatury.

Měsíček svítí - 27 lidových písní v obrazech Terezy Říčanové
Originální zpěvník přináší výběr lidových písní, který společně sestavily výtvarnice Tereza Říčanová a zpěvačky sestry Steinovy. Podobně jako v Kozí knížce nebo Vánoční knížce představuje se Tereza Říčanová jako svébytná autorka, jejíž ilustrace jsou zemité, prosáklé Vysočinou a obstojí jako samostatné výtvarné dílo.

Tereza Horváthová: Max a Saša aneb zápisky z našeho domu
K čemu je dobré pořídit si notes, kam můžete zapisovat úplně obyčejné i úplně neuvěřitelné věci a občas i něco namalovat, vás přesvědčí Max, vypravěč příběhů „z našeho domu“. Kniha je společným dílem autorské dvojice manželů Horváthových – zábavný a vkusný notes, který přímo láká k otevření.

CESTA

Anthony de Mello SJ: Cesta k lásce
Jezuitský kněz v této knize zaznamenal své poslední meditace. Podle autora právě meditace pomáhají naučit se „vidět“ a vnímat Boha a druhého člověka. Hlavní myšlenkou reflexivního díla je snaha nasměrovat čtenáře k nalezení skutečné lásky v životě člověka.

František Lízna SJ: Šel jsem však vytrvale
Deník P. Františka Lízny z pouti za sv. Cyrilem a Metodějem Kniha je deníkovým záznamem jezuity Františka Lízny, který se mj. věnuje lidem na okraji společnosti. Autor vykonal řadu duchovních poutí a o zážitky z jedné z nich se dělí v této knize. Ve svých 66 letech se vydal pěšky ze slovensko-ukrajinské hranice až do krymského Chersones, spojeného s věrozvěsty Cyrilem a Metodějem.

Marek Orko Vácha: Tančící skály
O vývoji života na Zemi, o člověku a Bohu. Zdrojem této knihy jsou autorovy přednášky z hodin náboženství na Biskupském gymnáziu v Brně. Autora fascinuje vývoj lidské existence od velkého třesku až po vznik samostatně uvažujících bytostí s nesmrtelnou duší, které nazývá tančícími skálami.

Max Kašparů: Sedmero zastavení u klíčové dírky
Publikace nám dovoluje vstoupit do pracovny psychiatra a premonstrátského terciáře Maxe Kašparů a zamyslet se nad otázkami a problémy, které občas musí řešit každý člověk při výběru partnera. Nahlížet klíčovou dírkou může čtenář do rozhovorů na toto téma, které autor vedl s mnoha lidmi během své dlouholeté praxe.

VYDAVATEĽSTVO DON BOSCO

Ferdinando Bombelli: Milovať telom a dušou
Kniha o harmónii medzi manželmi. Odmieta sexualitu bez lásky, no ak je v službe lásky, prijíma ju naplno.

Antonio Mazzi: Ako pokaziť dieťa desiatimi ťahmi
Autor trefne odhaľuje rodičovské chyby a vracia výchove jej nenahraditeľné miesto v súčasnom svete konzumu a kariérizmu.

Osvaldo Poli: Srdce otca
Táto publikácia nazerá do zákutí otcovej duše a poukazuje na jeho nenahraditeľnú úlohu vo vzťahu k dieťaťu.

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ

Vojtěch Kodet: Učednictví
Krátké meditace a úvahy Vojtěcha Kodeta, které mohou být inspirací a povzbuzením pro náš duchovní život.

Matka Tereza: Pojď, buď Mým světlem
Soukromá korespondence světice z Kalkaty Dlouho očekávaný titul dává nahlédnout do soukromí Matky Terezy a je svědectvím o jejích duchovních zápasech. Zárukou kvality textu je editor Brian Kolodiejchuk, který čerpá z materiálů pro beatifikační proces Matky Terezy.

Zdirad Čech: Papežské znaky
Unikátní monografie s více než 1 800 kresbami popisuje historii a vývoj papežských znaků.

MATICE CYRILOMETODĚJSKÁ

Jaroslav Němec: Zázraky ke kanonizaci českých světců
Koncem 20. století byli kanonizováni tři čeští světci: roku 1989 Anežka Česká a roku 1995 Zdislava z Lemberka a mučedník kněz Jan Sarkander. Autor publikace, který působil jako profesor v Itálii a Olomouci a jako ředitel tajného papežského archivu na Kongregaci pro svatořečení v Římě, shrnul v tomto pojednání hlavní požadavky ke kanonizaci: svatost života anebo mučednictví kandidátů a zázraky na jejich přímluvu. Spisek obohacuje obrazová příloha a stručný dodatek o nových českých kauzách svatořečení.

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Kázání o svatých
Sbírka promluv o svatých, které pronesl papež Benedikt XVI. ještě jako kardinál. Světci jsou výkladem Ježíše Krista, který se v nich stává konkrétním – to je základní přesvědčení, z něhož Ratzinger vychází. Spolu s uměním označuje svaté za apologety církve. Teprve když znovu objevíme svaté, najdeme znovu i církev.

Gabriele Amorth: Za jedním úsměvem
Blahoslavená Alexandrina Maria da Costa Životopis portugalské stigmatizované mystičky bl. Alexandriny Marie da Costa (1904 – 1955), která byla 30 let upoutána na lůžko a 13 let a 7 měsíců byla jejím jediným pokrmem konsekrovaná hostie.

PAULÍNKY

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Boží světlo v naší době
Meditace k církevnímu roku Současný papež se zastavuje u jednotlivých hlavních svátků a osobností církevních dějin a dívá se na ně tradičním i zcela novým pohledem.

Jan Dobraczyński: Stín Otce
Románový příběh o Josefovi z Nazaretu, o jeho zvláštní úloze i o jeho osobních vnitřních bojích a cestě k pochopení a také o jeho vztahu k Marii, plném lásky a obdivu.

Anna Penna: Svědek Boží lásky - Život Jana Marii Vianneye
Čtivý portrét prostého faráře z Arsu, který se během několika let stal nejvyhledávanějším zpovědníkem Francie. Příspěvek nejen ke 150. výročí jeho úmrtí a Roku kněží.

PERIPLUM

Andrzej Stasiuk: Cestou do Babadagu
Touto knihou navázal Andrzej Stasiuk na knihu esejů Moje Evropa (2000), kterou napsal s přítelem, ukrajinským spisovatelem Jurijem Andruchovyčem. V Cestou do Babadagu tak znovu otevírá a rozvíjí téma středoevropského „zeměpisu“. Stasiukovy texty jsou automobilovými deníky z krajin, „kam ještě nikdo nedojel, a tím spíše se nikdo nevrátil“.

Petr Mikeš: Starý dům
Sbírka Starý dům je jeho vyznáním – rodnému domu, milované ženě, oblíbeným místům, přátelům, autorům, které překládá, ať již žijícím či už zemřelým (např. R. Caddel, P. Muldoon, B. Bunting, S. Watts, K. S. Keys, S. Pollet, E. Pound). Kromě jednoho sonetu jde převážně o krátké až epigramatické básně, často ve formě haiku. Sbírka obsahuje celkem sedmdesát sedm básní.

Nikki Giovanniová: Houpání na duze
Autorka začala publikovat koncem 60. let a okamžitě zaujala místo mezi slavnými a zároveň kontroverzními básníky USA. Ve své tvorbě evokuje minulost i přítomnost národa, je velice osobní, citlivá, přímá, otevřená, politicky zanícená, rozhořčená, přesvědčivá.

REFUGIUM

Pierre François-Xavier de Charlevoix: Paraguay v době jezuitských redukcí
Významný dokument z doby, která připravovala zrušení jezuitského řádu, přímo z centra koloniálního politikaření v Latinské Americe. Výpovědi svědků, kteří v redukcích pracovali, představují základní historický pramen.

Tomáš Špidlík: Apoštol národů svatý Pavel
K Roku svatého Pavla předložil kardinál Špidlík své meditace o apoštolu národů: o tom, jak mu křesťanství dalo světový rozhled…

Régine Pernoudová: Život a smrt Jany z Arku
Oblíbený a často vydávaný titul francouzského literárního světa představuje historické svědectví přímých svědků rehabilitačního procesu Panny Orleánské, opírající se o dobovou dokumentaristiku. Autorka uspořádala rozsáhlá procesní akta a výpovědi účastníků rehabilitace tak, aby čtenář získal co nejplastičtější představu o charakteru výjimečné světice Jany z Arku.


VYŠEHRAD

Jan Heller: Na čem mi záleží
V knize jsou zaznamenány biblické rozhovory Petra Vaďury s biblistou a starozákonníkem Janem Hellerem. Vedle přepisu rozhlasových pořadů zabývajících se starozákonními knihami, perikopami a různými biblickými postavami zde čtenáři naleznou i citované vyznání Jana Hellera Na čem mi záleží, které dalo svazku jmé- no.

Marta E. Holečková: Cesty českého katolického samizdatu
Vzpomínky pamětníků přibližují nejen fungování nezávislých tiskáren a organizaci distribuční sítě, ale i úvahy o vztazích křesťanů a Charty 77, zkušenostech se zahraničím, vzájemných vztazích v „tichém společenství“ samizdatu. Vedle osobních svědectví autorka využila dokumentů vzešlých z činnosti StB, svědčících o jejím zájmu o tuto nepohodlnou skupinu obyvatel i o dopadu činnosti tajné policie na samizdatové aktivity.

Karel Vrána (ed.): V jednom společenství
Životní příběhy světců Kniha staví čtenářům před oči příběhy mužů i žen, kteří v nejednom případě stáli i u počátků dějin různých národů, a učí nás věrnosti, lásce i odhodlání pokračovat v rozvíjení prvokřesťanských tradic. Podle kalendáře vybírají autoři na každý den roku osobnost světce spojenou s konkrétním datem.

Petr Kitzler (ed.): Příběhy raně křesťanských mučedníků
Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury První reprezentativní výbor z latinských a řeckých textů, jež soustřeďují svůj zájem na postavy raně křesťanských mučedníků – žen a mužů, kteří se v prvních třech staletích našeho letopočtu dostali do sporu s oficiální římskou mocí kvůli své křesťanské víře, jíž se i za cenu vlastní smrti odmítli vzdát.

Sdílet článek na: 

Sekce: Domácí, Zpravodajství, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 12 21. – 27. března 2023

Na cestě ke křtu

„Prosme Pána, aby tento vyvolený překonal každé pokušení. Aby byl vděčný za to, že si ho Bůh vyvolil, že se mu dává poznat,“ zazní pátou neděli postní ve farnostech…

celý článek


Neplést si zpověď s psychoterapií

Svátost smíření, duchovní doprovázení a psychoterapie mají jedno společné: jsou to tři způsoby práce s nitrem člověka. Ale děje se to pokaždé jinak. Zpovědnici nelze…

celý článek


Když se náš svět setká se světem Božím

Bůh většinou mlčí. Jen někdy, výjimečně, hlasitě promluví, viditelně se ukáže, prolomí nebesa, pronikne do našeho srdce. Jednou z takových událostí bylo vzkříšení…

celý článek


Jak uspořádat besedu

Byl by zájem a vy máte chuť zorganizovat program se zajímavým hostem pro svou farnost? Jak na to? O zkušenosti s technikou i propagací se dělí pořadatelé přednášek, debat…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay