Najít povolání jako smysl života

Vydání: 2018/39 Česko má nového nuncia, 25.9.2018, Autor: Tereza Zavadilová

Aby se církev s mladými nemíjela, ale potkávala je a byla jim užitečnou a oživující průvodkyní. A aby pastorační programy lépe odpovídaly jejich potřebám. Proto se v Římě od 3. do 28. října shromáždí biskupové z celého světa. S papežem Františkem budou diskutovat o „mladých lidech, víře a rozlišování povolání“.


Chvění, znepokojení i obavy provázejí zásadní životní rozhodnutí nejen mladých. Jak by jim církev v těchto okamžicích mohla být oporou? I o tom bude synoda. Snímek Petr Nedoma/Člověk a Víra

V křesťanském pojetí slovo povolání zahrnuje jak kněžství a řeholní život, tak službu laiků, manželství a rodinu, potažmo celkovou úlohu člověka ve společnosti. A to, že jsme všichni povoláni ke svatosti, zdůraznil papež František ve svém nejčerstvějším povzbuzení Radujte se a jásejte (Gaudete et exsultate).

„Jednou z možností, jak odstranit zmatky mladých lidí… je vrátit se k Písmu svatému… Mladí lidé se musejí setkat s Ježíšovým posláním, ne s tím, co jim může připadat jako nedostižné mravní očekávání,“ upozorňuje pracovní dokument Instrumentum laboris, který sestavili účastníci mezinárodní březnové pre-synody včetně 15 tisíc lidí na sociálních sítích.

Papež František ve svém březnovém poselství pro 33. Světový den mládeže v Panamě připomněl, že před zásadními životními volbami zakoušíme stejně jako Maria „chvění“, „býváme znepokojeni a přepadají nás mnohé obavy“. A právě zde přichází potřeba rozlišovat, což začíná pohledem do nitra a „pojmenováním“ vlastních strachů.

Zapojit ženy a dívky

Mladí lidé jsou pro budoucnost planety nejdůležitější, a přitom nejohroženější skupinou. Zatímco v Africe, Asii nebo Latinské Americe zakoušejí církev jako blízkou, jak upozorňuje Instrumentum laboris (IL), na stárnoucím evropském kontinentu mají problém najít v ní adekvátní prostor k zodpovědnému zapojení. Jako by jim ti, kdo stojí hierarchicky výše, nevěřili, že neudělají chybu z nezkušenosti.

Jak dále dokument uvádí, to první, co mladí od církve naléhavě vyžadují, je naslouchání. „Církev pak musí mladé lidi vtáhnout do svých rozhodovacích procesů a nabídnout jim více vedoucích pozic. Ty musí existovat na farní, diecézní, národní i mezinárodní úrovni, dokonce i ve vatikánských komisích,“ vybízí IL. Synoda má mladé ujistit o tom, že církev stojí v náročném období rozlišování povolání na jejich straně. Tvůrčím způsobem je možné působit v pastoraci, pracovat na vývoji mobilních aplikací nebo jiného multimediálního obsahu.

Opora v Kristu, zranitelnost a přiznání se k vlastním selháním, to by měly být podle výsledků pre-synody jedny z hlavních poznávacích znaků důvěryhodné církve. „Církev má odsuzovat sexuální násilí a zneužívání moci a prostředků,“ apeluje dokument k současnému akutnímu tématu. A právě v reakci na ztrátu důvěry mladých v instituce a častý rozchod s organizovaným náboženstvím vyjadřuje dokument hned na několika místech důležitost podpory úlohy žen v církvi i v celé společnosti – a to včetně vedoucích rolí, kde mohou zužitkovat své intelektuální a profesní obdarování. „Jestliže získat v církvi pocit přináležitosti a vedení je těžké pro mladé lidi obecně, v mnohem větší míře to platí o dívkách a mladých ženách,“ připomíná IL. „Vybízíme církev… aby ženám v duchu své lásky k Panně Marii umožnila větší zapojení.“ Papež ostatně připomněl, že Marii byl důležitý úkol svěřen právě proto, že byla mladá. Vyzval proto mladé, aby svou energii aktivně využili ke zlepšování světa, počínaje tím, co je jim nejblíže.

Nezůstat v bublině

Dokument mezi hlavní výzvy a příležitosti současné církve řadí obecně nutnost formace osobnosti uprostřed životních milníků, jako je volba studijního oboru a povolání, rozhodnutí k víře, objevování vlastní sexuality nebo uzavírání celoživotních závazků. Právě poslední bod se totiž málokdy shoduje s tím, co mladí chtějí, ale takový vnitřní rozpor doprovází mimo otázky nesezdaného soužití i jiné body církevního učení (potraty, homosexualita nebo celibát). „Vedou se diskuse bez ohledu na to, nakolik účastníci rozumí v dané záležitosti církevní nauce,“ poznamenává dokument. Mladí lidé proto ve víře potřebují skutečné svědky a vzory.

Dokument také pozitivně hodnotí dialog kultur, kdy si – slovy papeže Františka – „každá kultura uchovává svou vlastní identitu: jednotu v různosti“. V globalizovaném světě proto „musí církev předkládat a dále rozpracovávat existující teologické směrnice pro vedení pokojného a konstruktivního dialogu s lidmi odlišné víry a tradice,“ zdůrazňuje IL. Varuje naopak před nebezpečnou realitou sociálních bublin v kyberprostoru, a tím pádem před nedostatkem příležitostí k poznávání odlišností. „Je důležité poskytnout mladým formaci zaměřenou na to, jak mají vést svůj digitální život,“ uvádí dokument.

Synoda je poradní orgán papeže (syn – spolu, hodos – cesta, resp. synodus – shromáždění), jehož výstupem je pak papežský text zvaný exhortace. Ta slouží jako povzbuzení pro jednotlivé biskupské konference. Naposledy se konala synoda o rodině v letech 2014–2015 a jejím výsledkem byla exhortace Radost z lásky (Amoris laetitia).

TEREZA ZAVADILOVÁ

 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Téma, ČlánkyAktuální číslo 23 2. – 8. června 2020

Církev opět křtí dospělé a biřmuje

Měli být pokřtěni na Velikonoce, kvůli pandemii muselo však kolem 1 200 čekatelů na křest počkat až do uplynulého víkendu, na slavnost Seslání Ducha Svatého. Odklad…

celý článek


Stavbu tisíciletí v Berlíně ozdobil kříž

Rozměrný pozlacený kříž korunoval minulý týden kopuli Humboldtova fóra v Berlíně. Symbolicky se tak završila obnova někdejšího královského sídla i několikaletá debata…

celý článek


Moc, která nedrtí silou

Ústředním tématem Ježíšova kázání byla zvěst o blížícím se Božím království. Svým posluchačům se tak snažil přiblížit, co tato skutečnost doopravdy znamená.…

celý článek


Co jste chtěli vědět o umění

Umění nerozumíte, výstavy vás nebaví a věci, které se dnes vydávají za umělecké, vám přijdou jako snůška šíleností. Nejste sami. A proto vznikla svěží publikace…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay