Misie - společné dílo všech

Vydání: 2008/42 Pontifikát Pia XII., 14.10.2008, Autor: Jiří Macháně

Letos je to přesně 190 let, co dvacetiletá francouzská dívka Pauline Jaricotová stála u zrodu dnešních Papežských misijních děl (PMD). Zakládá Dílo šíření víry, které se postupně stalo největší agenturou na podporu misií v historii katolické církve. Misijní neděle se slaví od roku 1926, je tématem našeho rozhovoru s ředitelem PMD v Česku P. Jiřím Šlégrem.

Jak se Misijní neděle slaví?

Lidé na celém světě se vždy předposlední říjnovou neděli za misie modlí. A sbírají potřebné finanční prostředky na projekty Díla šíření víry. Každý rok mě překvapí, jak jsou lidé vynalézaví. V mnoha farnostech se kromě dospělých zapojují též děti a mládež.

Co se ve farnostech děje?
Můžeme vidět typické akce PMD, jako je Misijní jarmark, do něhož děti z Misijních klubek vkládají své umění a vyrábí nepřeberné množství dárečků, aby je nabídly dospělým s prosbou o finanční pomoc misiím. Tradiční je též malování Pohledů pro misie, Misijní dny a Misijní koláč, který se již dokázal proměnit v Misijní lunapark, guláš či slivovici – opět s výtěžkem pro misie. Po Česku putují naše výstavy, pořádají se benefiční koncerty, lidé svěřují Pánu misie při adoracích a modlí se misijní růženec.

Mohou se oslavy Misijní neděle odrazit třeba i v liturgii?
Jistě. Například speciálními přímluvami, komentovaným průvodem s obětními dary (viz strana C přílohy), v němž se představují všechny světadíly a jejich potřeby. Oblíbený je Misijní most modlitby v sobotní předvečer Misijní neděle (viz strana C přílohy – pozn. red.). Měsíc říjen je vhodnou příležitostí k pravidelnému aktivnímu zapojení jednotlivců či skupinek všech věkových kategorií do aktivit PMD. Lze slavnostně přijmout děti do Misijního klubka nebo založit Misijní klub a Misijní růže pro dospělé. Podrobnější informace poskytneme v národní kanceláři (viz www.misijnidila.cz).

Kolik se při této příležitosti vybere peněz?
V roce 1994, kdy se u nás po pauze způsobené komunistickým režimem se slavením Misijní neděle znovu začalo, se vybralo 3,5 milionu Kč. Před deseti lety – v roce 1998 – to bylo 11,6 milionu Kč a za loňský rok věřící věnovali 16,1 milionu Kč. Když k této částce připočtu i dary minulého roku na bohoslovce a chudé děti v misiích, vychází to celkem přes 26 milionů korun. Chci upřímně poděkovat všem dobrodincům. Zároveň moc prosím o další spolupráci a doufám, že i během letošních oslav dokážeme, že nám na misiích záleží, protože žádostí z misií přichází mnoho.

K čemu jsou peníze z Misijní neděle použity?
Všechny darované peníze podle přesně určených pravidel podporují Papežské misijní dílo šíření víry. Zajišťujeme kvalitní a systematickou pomoc nejchudším v přibližně 1.100 diecézích. Je to přibližně 40 % katolického světa a podílí se na ní téměř 650 tisíc biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic, katechetů, bohoslovců a laických spolupracovníků. Podporujeme katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, školy, nemocnice, domovy pro sirotky a staré lidi, dispensária a leprostřediska, stavby a opravy kostelů a jiné. Činnost Díla zcela závisí na darech věřících a zapojují se do něho též všichni věřící lidé z misií.

Kolik je vlastně Papežských misijních děl? Můžete v tom udělat „pořádek“?
Papežská misijní díla jsou čtyři. Každé z nich se zaměřuje na jinou oblast pomoci. Působení Papežského misijního díla šíření víry jsme si vysvětlili již v souvislosti s Misijní nedělí.
Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola zaměřuje svoji pomoc na výchovu a formaci více než 80 tisíc bohoslovců na misiích, studujících přibližně v jednom tisíci seminářích. Ročně pak z nich bývá vysvěceno asi dva tisíce novokněží. Přispívá též na postgraduální studium v Římě několika desítkám vybraných studentů z řady kongregací pracujících v misiích. Oni se po návratu zpět stávají učiteli a přispívají ke vzdělání ostatních. Další pomoci se skrze toto Dílo dostává řeholnímu dorostu (asi 10 tisíc noviců a novicek), nemocným a starým kněžím, misionářům v chudých oblastech světa. Pomoc pro jednoho bohoslovce činí na rok 25 tisíc Kč. Není nutné přispívat celými částkami, jakákoliv pomoc je vítána.
Dalším z té čtveřice je Papežské misijní dílo jednoty kněží a řeholníků (Misijní unie). To vede kněze, řeholníky i laiky k aktivnímu zapojení do misijní činnosti církve a podporuje ostatní Papežská misijní díla. Vnáší misijní smýšlení mezi seminaristy, kněze a řeholníky, je srdcem všech Misijních děl a vede každého pokřtěného k aktivní účasti na misijním poslání církve.

A co Papežské misijní dílo dětí (PMDD)?
Jsme jednou ze 130 zemí světa, kde se do misií mohou díky němu zapojit také děti. Průměrná pomoc skrze projekty PMDD vychází ročně na 200 Kč pro jedno dítě, tím se zachrání alespoň z té největší bídy. Studium stojí měsíčně přibližně 500 Kč. Každý rok se prostřednictvím PMDD zachraňuje řada milionů trpících dětí, mezi něž patří sirotci, unášené a hladové děti, dětští vojáci a děti ulice. Veliký důraz klademe na kvalitní vzdělání a šíření evangelia. Veškerá pomoc jde skrze ruce katolíků a pomáhá všem bez ohledu na jejich vyznání, barvu pleti a národnost. Na základě téměř 200leté praxe a zkušeností podporujeme vždy celé skupiny dětí – školy, sirotčince, dětské domovy a útulky, diecézní a farní programy. S dětmi, které podporujeme, jsme prostřednictvím vedoucích projektů v kontaktu. Pomáháme dětem, jejichž jména z etických důvodů nepožadujeme. Heslem PMDD je „Děti pomáhají dětem“.

Jak je zaručeno, aby se pomoc dostala k těm nejpotřebnějším?
Garantem každého projektu je vždy místní biskup, kromě něho vykonává dohled nad využitím finanční pomoci také místní národní ředitel PMD a ředitelé v jednotlivých diecézích. Proto tam ani není nutné jezdit na inspekce. Mnoho se ušetří i tím, že za projekty a pomocí potřebným stojí domorodí odpovědní lidé, kteří dobře znají místní situaci a hovoří jazyky chudých. Skrze PMD se pomoc spravedlivě rozděluje, protože misijní pracovníci mají k dispozici tisíce žádostí ze všech oblastí a mohou je tedy podle potřeby porovnávat. Autory projektů jsou lidé z misií, my jsme jejich partneři a pomáháme jim hlavně v začátku. Chceme, aby se dokázali o chod projektů sami postarat. Vedoucí projektů jsou povinni podávat včas zprávu o využití darů, vždy musí doložit i spoluúčast, aby se místní lidé postupně stávali nezávislými a samostatnými.

Co vám osobně dělá největší radost při práci „šéfa“ Misijních děl v ČR?
Když vidím, jakou radost naše pomoc do často neradostných situací a životních osudů chudých lidí přináší. Jsem moc rád, že se každým rokem zapojuje stále více dobrých lidí do tolik potřebné pomoci. Nezapomenutelné okamžiky zažívám i při setkání s dětmi. Například když mi jeden nevěřící chlapec z druhé třídy základní školy při misijní besedě řekl: „Jenom z jedné věci mám strach, jestli mně maminka dovolí dát všechny moje našetřené penízky na chudé děti v misiích!“ Hmatatelně zažívám, jak všechny, kdo misijní radost evangelia šíří, právě tato radost proměňuje a obohacuje. Na přímluvu Matky Terezy – a podobně jako ona – chceme dělat jen nepatrné věci, ale s velkou láskou – tak, aby z nás měl sám nebeský Šéf misií radost.


Sdílet článek na: 

Sekce: Domácí, Zpravodajství, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 39 26. září – 2. října 2023

Na křižovatce civilizací v Marseille

Důraz na téma migrace a soužití lidí z různých kultur kladl papež František při svém dvoudenním pobytu ve francouzské Marseille (22. a 23. září). Znovu se tak vydal…

celý článek


Tři kroky k vnitřní svobodě

„Nemůžeme se stát opravdu svobodnými, pokud nepřijmeme, že ne vždy jsme svobodní,“ říká P. Jacques Philippe, který byl letos hlavním hostem na charismatické konferenci v Brně.

celý článek


Najít pokoj v tekuté společnosti

Jak budeme pěstovat dar pokoje my – křesťané 21. století? Tuto otázku rozebíral opat novodvorského trapistického kláštera na Fóru o míru v benediktinském opatství Pannonhalma…

celý článek


Tajemný host, zkouška pro farnost

Když do vaší farnosti přijde nevěřící, čeho si všimne, jak se bude cítit? Bude rozumět tomu, co se kolem děje? A s jakými pocity bude odcházet? Napovědět může nový…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay