Literární anketa Dobrá kniha 2007

Vydání: 2008/9 Umírání dříve a dnes, 26.2.2008, Autor: Jan Paulas

VÁCLAV MALÝ, pomocný biskup pražský
1. Finkelstein, Silberman: Objevování Bible (Vyšehrad); 2. Heller, Prudký: Obtížné oddíly knih Mojžíšových (Karmelitánské nakl.); 3. Voskovec – Werich: Korespondence I. (Akropolis)

JIŘÍ GRYGAR, astrofyzik
1. Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku (Nakl. LN); 2. Rudolf Zahradník: Laboratorní deník. Zač jsme bojovali (Národohospodářský ústav J. Hlávky); 3. Úžas, radost a paradoxy života v díle G. K. Chestertona (Karmelitánské nakl.).

JAROSLAV MED, literární historik
1. Pavel Švanda: Paměť esejisty (Atlantis) – velice moudrý pohled křesťanského intelektuála na život v totalitě; 2. Karel VI. Schwarzenberg: Torzo díla (Torst) – vynikající ediční čin připomínající dílo významného představitele českého konzervativního myšlení; 3. Pierre Lepape: Země literatury (Host) – čtivý a nesmírně zajímavý pohled na dějiny francouzské literatury.

MAREK ORKO VÁCHA, kněz a autor knih
1. Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku (Nakl. Lidové noviny); 2. Dagmar Halasová: Snová existence aneb nazývám kočku kočkou (Atlantis); 3. Emanuel Rádl: Dějiny biologických teorií novověku I, II (Academia).

DANIELA DRTINOVÁ, moderátorka ČT
1. Marjane Satrapi: Persepolis 1, 2 (BB art); 2. C. S. Lewis: Velký rozvod nebe a pekla (Návrat domů); 3. Malcolm Barber: Noví rytíři (Argo).

VĚROSLAV MERTL, prozaik a esejista
1. Pavel Švanda: Paměť esejisty (Atlantis) – excelentní ukázka pravdě zcela oddané esejistiky; 2. Zdeněk Šimek: Rezidua (Lynx Brno) – plody více než 40letého dobrovolného mlčení jihočeského básníka, před nimiž by měla literární kritika pokleknout, ne mlčet; 3. Josef Váchal: Šumava umírající a romantická (Jihočeská vědecká knihovna) – jedinečný pohled vznešeného osamělce na divukrásný kout české země.

OTMAR OLIVA, akademický sochař
1. Úžas, radost a paradoxy života v díle G. K. Chestertona (Karmelitánské nakl.); 2. Vojtěch Kodet: Marta a Marie trochu jinak (Karmelitánské nakl.); 3. Karl Rahner: Má dnes Ignác z Loyly ještě co říci? (Refugium Velehrad-Roma).

MAX KAŠPARů, psychiatr a autor knih
1. Benedikt XVI.: Ježíš Nazaretský (Barrister & Principal); 2. Úžas, radost a paradoxy života v díle G. K. Chestertona (Karmelitánské nakl.); 3. Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku (Nakl. LN).

DAGMAR POHUNKOVÁ, lékařka a publicistka
1. Benedikt XVI.: Ježíš Nazaretský (Barrister & Principal); 2. Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku (Nakl. LN); 3. Salve – 2/2007 Prostituce. Revue pro teologii a duchovní život (Krystal OP) – monotematické číslo s vynikajícím rozborem závažného fenoménu z teologického, antropologického, sociálního a pastorálního hlediska s uvedením praktických zkušeností street-workerů v ČR.

MOJMÍR TRÁVNÍČEK, editor a literární kritik
1. Jitka Bednářová: Josef Florian a jeho francouzští autoři (CDK); 2. Pavel Švanda: Paměť esejisty (Atlantis); 3. Jaroslav Med: Texty mého života (Torst). Kromě toho mě koncem roku potěšila kniha Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny, uspořádaná Michalem Bauerem (Torst).

JAN PEŇÁZ, děkan ve Velkém Meziříčí
1. Vojtěch Kodet: Marta a Marie trochu jinak (Karmelitánské nakl.) – začíná starověkem a končí internetem, a vždy ukazuje duchovní přístup; 2. Peter Hahne: Konec legrace (Návrat domů) – ukázala, že Němci jsou na tom jako my: také potřebují pomoc, ale sami si nepomohou; 3. Petr Piťha: Jedeme na pouť (Poustevník) – je tam vše pro poutníky, kteří nemohou pěšky, ale hodně i pro ostatní. A prémie navíc: Nezbedův humor (Knihovnička Nezbedy) – pro kněze je vždy těžké najít vtip, aby nebyl ani sprostý, ani politický. Tady je 100 stránek takových pěkných vtipů.

DOMINIK DUKA, biskup královéhradecký
1. Dagmar Halasová: Snová existence aneb nazývám kočku kočkou (Atlantis); 2. Aldo Parmeggiani: Bekenntnisse (St. Benno, Leipzig) – pravdivá, ale otřelá přiznání se k víře; 3. Jean-Hervé Nicolas: Syntéza dogmatické teologie II. Vtělení slova (Krystal OP) – teologie, která otevírá hloubku Božího života.

JAROSLAV ŠERÝCH, výtvarník
1. Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku (Nakl. Lidové noviny) – vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou; 2. Khaled Hosseini: Lovec draků (Rozmluvy a MozART); 3. Františkánské prameny II (Serafín Bratislava).

JAROSLAV ŠEBEK, historik a publicista
1. Karel Fořt v rozhovoru s Janem Paulasem: Život voněl člověčinou (Karmelitánské nakl.); 2. Karel Pilík s Alešem Palánem: Není trní bez růže (Karmelitánské nakl.); 3. Lubomír Mlčoch s Janem Bártou: Čas pravé radosti (Portál). Tři portréty lidí, kteří pro mě byli a jsou stálou inspirací.

OLGA KOPECKÁ-VALESKÁ, novinářka
1. Miloslav Vlk: Meditace nad křížovou cestou (Karmelitánské nakl.) – nádherný podnět k meditaci; 2. Karel Fořt: Život voněl člověčinou (Karmelitánské nakl.) – zajímavé pro bývalé posluchače (a pracovníky) Rádia Svobodná Evropa; 3. Václav Hollar (1607–1677) – sborník Národní galerie k 400. výročí narození slavného českého grafika.

JOSEF ŠINDAR, farář v Tišnově
V uplynulém roce jsem se rád nechával pozvat Alešem Palánem na jeho svědecké besedy: 1. s biskupem Petrem Esterkou Rozhodni se pro risk (Karmelitánské nakl.); 2. s posledními z rodu Josefa Floriana Být dlužen za duši (Host); 3. rovněž jsem si rád zopakoval se svým jmenovcem Jiřím Šindarem Putování po poutních místech Čech, Moravy a Slezska (Karmelitánské nakl.).

MARIE RÚT KŘÍŽKOVÁ, editorka a autorka knih
1. Charta 77: Dokumenty 1977–1989 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) – překvapující, jak svým rozsahem, tak obsahem a dopadem pro nás, tehdejší aktéry, i historiky; 2. Kenneth McAll: Uzdravení rodových kořenů (Karmelitánské nakl.) – otestovala jsem to na své rodině. Pozor, funguje! 3. Daniel Reynek: Z vln, které zkameněly (Karmelitánské nakl.) – knížka pro potěchu s krásnými fotografiemi D. Reynka a básněmi B. Reynka.

ZDENĚK JANÍK, spisovatel
1. Léon Bloy: Stránky z díla (Triáda) – autor byl velkým učitelem J. Floriana, J. Demla, B. Reynka a J. Zahradníčka. Stále málo překonaný vzor pamfletisty v nejlepším smyslu slova; 2. Karel Fořt: Život voněl člověčinou (Karmelitánské nakl.) – obraz života kněze, misionáře, redaktora Svobodné Evropy a skauta v jedné osobě. Napoprvé přečtete jedním dechem a pak se budete vracet; 3. Olga Nytrová: Mince duše v úplňku (Blahoslav) – metaforicky bohatá poezie, vyrostlá z prožívaného křesťanství, dává dozrát dobrým plodům v mysli přemýšlivého čtenáře.

TOMÁŠ HALÍK, kněz a univerzitní profesor
1. Hans Küng: Krédo (Vyšehrad); 2. Mother Theresa: Come be my Light (Doubleday) – překvapivý vhled do „temných nocí“ moderní světice z Kalkaty; 3. Mark Juergensmeyer: Teror v mysli Boží (CDK) – důkladná studie o nábožensky motivovaném násilí v dnešním světě.

JITKA BEDNÁŘOVÁ, literární historička
1. Mojmír Trávníček: Eseje, portréty, vyznání (Dalibor Malina) – zejména dvě krásné, hluboké úvahy Kalendář a O četbě nepovinné i povinné, otištěné poprvé; 2. Božena Němcová: Korespondence IV (Nakl. LN) – poslední svazek jedinečného edičního projektu; 3. Radana Lencová: Rozhovory o písmu rukopisném (Svět).

ADOLF RÁZEK, dokumentarista
1. Roman Cílek: Holocaust – zřetězení zla (P3K Praha) – podíl řadových členů bojůvek (neonacisté!) na upevnění moci a růstu zla; 2. Peter Žaloudek: Otec malomocných a Molokai (Karmelitánské nakl.) – hrdinové, které nechtějí znát média.

JIŘÍ ZAJÍC, publicista, pedagog a mediální analytik
1. Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku (Nakl. LN) – pravá „řeč“ v pravou chvíli. Nemohl jsem se od toho odtrhnout, ač autora i jeho myšlení dobře znám; 2. Lubomír Mlčoch: Ekonomie důvěry a společného dobra (Karolinum) – povinná četba pro každého, kdo chce pochopit dnešní společensko-ekonomickou realitu a hledat pro ni skutečně křesťanské řešení; 3. Thomas Hylland Eriksen: Tyranie okamžiku (Doplněk) – perfektní analýza naší přítomnosti z dílny norského sociálního antropologa; 4. Israel Finkelstein, Neil Asher Silberman: Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie (Vyšehrad) – knížka, která tu od 60. let chyběla: odborně fundovaná, čtenářsky zajímavá a stanovující východiska přiměřené práci s Biblí.

KAREL VYSLOUŽIL, básník a spisovatel
1. Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Ježíš Nazaretský (Barrister & Principal).

KVĚTOSLAVA NERADOVÁ, publicistka
1. Joseph Ratzinger: Ježíš Nazaretský (Barrister & Principal) – tajemnou osobu Ježíšovu nám přibližuje jako Ježíše historického a s plnou důvěrou k evangeliím. Je to dílo významné i tím, že je dnešnímu čtenáři plně srozumitelné a v mnohém ohledu i inspirativní; 2. Dietrich Bonhoeffer: Etika (Kalich) – podle autora se má křesťanská etika vztahovat k přítomnosti a nemá se vyčerpávat teoretickými úvahami nebo normami a příkazy. Jeho etika je plně zakotvena ve své době, je konkrétní a je výzvou k politické odpovědnosti a radikálnímu odporu proti každému náznaku totality; 3. Vojtěch Kodet: Marta a Marie trochu jinak (Karmelitánské nakl.) – katolický kněz, karmelitán se zamýšlí z pozic dnešního věřícího nad věčně aktuální otázkou: Jak máme jako křesťané správně žít? Máme před sebou dva modely duchovního života, které představují dvě ženy: Marie a Marta. Který přístup víc zdůraznit? Autor odpovídá, že oba jsou důležité a mají být v křesťanském životě realizovány v harmonické shodě.

ANTONÍN RANDA, šéfredaktor KT
Stará Říše je má dávná láska, takže v první řadě nemohu dát nic jiného než knihu Aleše Palána Být dlužen za duši (Host). Jedno z míst, kde nacházím souznění díla Božího a lidského, je břevnovský klášter. Kniha zde vydaná Besedy o obnově břevnovského kláštera s Prokopem Siostrzonkem mi poodhalila tajemství této symbiózy. Třetí knihou jsou vzpomínky kněží a řeholníků pronásledovaných za komunismu Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel od Vojtěcha Vlčka (Karmelitánské nakl.).

MARIE SVATOŠOVÁ, zakladatelka hospicového hnutí a autorka knih
1. Vojtěch Kodet: Marta a Marie trochu jinak (Karmelitánské nakl.); 2. Petr Esterka – Aleš Palán: Rozhodni se pro risk (Karmelitánské nakl.); 3. Kenneth McAll: Uzdravení rodových kořenů (Karmelitánské nakl.).

OTO MÁDR, teolog
1. Václav Vaško: Dům na skále 2. Církev bojující (Karmelitánské nakl.); 2. Tomáš Špidlík: Duchovní jednota nové Evropy (Refugium); 3. Královský Vyšehrad III. (Karmelitánské nakl.) – sborník příspěvků ze semináře „Vyšehrad a Přemyslovci“.

JOLANA POLÁKOVÁ, filozofka
1. Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Úvod do křesťanství (Karmelitánské nakl.) – nový překlad Vratislava Slezáka; 2. Václav Vaško: Dům na skále 2. Církev bojující (Karmelitánské nakl.); 3. Jean-Marie Tézé: Zjevení Krista ve třinácti staletích křesťanského umění (Refugium).

O. A. KUKLA, historik umění
1. Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Ježíš Nazaretský (Barrister & Principal); 2. Israel Finkelstein, Neil Asher Silberman: Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie (Vyšehrad); 3. Michio Kaku: Paralelní světy. Putování stvořením, vyššími dimenzemi a budoucností vesmíru (Argo – Dokořán).

RUDOLF MATYS, literární kritik a esejista
1. Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Ježíš Nazaretský (Barrister & Principal); 2. Aleš Klégr: Tezaurus jazyka českého (Nakl. LN) – fundamentální vydavatelský čin. Kniha nejen pro odborníky, ale pro každého, kdo se rád kochá nepřebernými významovými možnostmi jazyka; 3. Úžas, radost a paradoxy života v díle G. K. Chestertona (Karmelitánské nakl.)

VÁCLAV SOKOL, výtvarník
1. Čan: Básně (Triáda) – k vydání připravil Michal Kosák, grafická úprava Markéta Jelenová, sazba Robert Konopásek. Básním Tomáše Ungára (1946–1997) se dostalo nádherného, i když ne okázalého tvaru. Za zdánlivou jednoduchostí (papírová vazba, jediný groteskový font) je zřejmá invence a vtip, důslednost a mnoho práce, téměř mravenčí; 2. Graham Greene: Vyhaslý případ (Kalich) – grafická úprava Viktor Karlík. V 60. letech jsme si půjčovali nesehnatelný výtisk prvního českého vydání ve špatném „kartáčovém“ obtahu, jehož listy se sypaly z improvizovaných lepenkových desek. Stále živého Greena dnes čteme v krásně upravené knize. Pokrok tedy existuje.

MILOSLAV FIALA, kněz
1. Jitka Bednářová: Josef Florian a jeho francouzští autoři (CDK) – obsáhlá, dobře propracovaná studie s bohatou dokumentací o fenoménu staroříšského Dobrého díla a jeho zakladateli J. Florianovi; 2. Jacques Maritain: Člověk a stát (Triáda) – poučná studie vnášející světlo i do české politiky ohledně vztahu stát – církev; 3. Henri Bergson: Dva zdroje morálky a náboženství (Vyšehrad) – kniha zdůrazňuje význam intuice jako vyšší poznávací schopnosti.

JIŘÍ TRÁVNÍČEK, literární kritik a teoretik
1. Ota Filip: Osmý čili nedokončený životopis (Host); 2. Ismail Kadare: Krvavý duben (Odeon); 3. Jaroslav Med: Texty mého života. Rozhovor Aleše Palána a Jana Paulase (Torst).

MARIE BLAŽKOVÁ, šéfredaktorka Radia Proglas
1. Tomáš Špidlík: Duchovní cvičení s Janem Pavlem II. (Refugium Velehrad-Roma); 2. Oto Mádr: V zápasech za Boží věc (Vyšehrad); 3. Bernard Ugeux: Hledání vnitřního pramene (Paulínky).

VOJTĚCH VLČEK, historik
1. Boris Simon: Hadráři z Emauz (Karmelitánské nakl.) – skvělé beletristické svědectví o světecké osobnosti Abbé Pierra; 2. Oto Mádr: V zápasech o Boží věc (Vyšehrad) – obdivuhodný život Oty Mádra; 3. Radek Fukala: Slezsko – neznámá země Koruny české (Veduta) a Bůžek, Král (edd.): Člověk českého raného novověku (Argo) – dvě vynikající historické novinky.

PAVEL STUDNIČKA, publicista
1. Jitka Bednářová: Josef Florian a jeho francouzští autoři (CDK); 2. Mojmír Trávníček: Eseje, portréty, vyznání (D. Malina Vsetín); 3. Jan Čep: Dojmy z Anglie (Sternberg).

MARKÉTA KORONTHÁLYOVÁ, klasická filoložka
1. Mireille Negreová: Pro tebe, můj Bože, tančím (Karmelitánské nakl.) – strhující příběh naší současnice, která prošla velkým dobrodružstvím: z primabaleríny pařížské opery se stala karmelitánkou; 2. Vojtěch Kodet: Marie a Marta trochu jinak (Karmelitánské nakl.) – konečně to někdo jasně a srozumitelně vyslovil: duchovní život není jen luxus pro osoby řeholní a kněze. Žít v hlubokém vnitřním spojení s Bohem je možné i uprostřed starostí a prací všedního dne; 3. Kateřina Lachmanová: Síla přímluvné modlitby (Karmelitánské nakl.) – zcela nový pohled na význam přímluvné modlitby, která není jen „nouzová vycpávka volného času pro ty, kdo nic lepšího dělat neumějí nebo nemohou“, ale duchovní zbraň těžkého kalibru.

KAREL HERBST, pomocný biskup pražský
1. Joseph Ratzinger: Ježíš Nazaretský (Barrister & Principal); 2. Jaroslav Med: Texty mého života (Torst); 3. Petr Sommer: Svatý Prokop (Vyšehrad).

PETRUŠKA ŠUSTROVÁ, novinářka
1. Khaled Hosseini: Lovec draků (Rozmluvy); 2. Petr Placák: Fízl (Torst); 3. Niall Ferguson: Britské impérium (Prostor).

PAVEL ŠVANDA, básník a esejista
1. Karl-Josef Kuschel (ed.): Teologie 20. století. Antologie (Vyšehrad); 2. Antologie české poezie, II. díl, 1986–2006 (dybbuk, Jan Šavrda); 3. Jitka Bednářová: Josef Florian a jeho francouzští autoři (CDK).

ZDENĚK ROTREKL, básník a spisovatel
1. Pavel Švanda: Paměť esejisty (Atlantis); 2. Ludmila Vrkočová (ed.): Svědectví. Osudy politických vězňů 1947–1976 (nakl. Ludmila Vrkočová); 3. Václav Havel – František Janouch: Korespondence 1978–2001 (Akropolis).

JAN STŘÍBRNÝ, historik
1. Stanislav Balík, Jiří Hanuš: Katolická církev v Československu 1945–1989 (CDK) – první a hned vynikající syntéza historie církve za celé období komunismu; 2. Oto Mádr: V zápasech za Boží věc (Vyšehrad) – další doklad o Mádrově autentickém svědectví víry a věrnosti církvi při uchování osobní svobody v dramatickém 20. století; 3. Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku (Nakl. Lidové noviny), Karel Fořt: Život voněl člověčinou (Karmelitánské nakl.) a Václav Vaško: Dům na skále 2 (Karmelitánské nakl.).

TAŤÁNA Lukešová, publicistka
1. Myšlenky životní moudrosti (Karmelitánské nakl.); 2. Paulo Coelho: Jako řeka, jež plyne (Argo); 3. Ludvík Vaculík: Hodiny klavíru (Atlantis).

PETR DOKLÁDAL, farář ve Starém Jičíně
Bylo by ode mne nepravdivé, kdybych neuvedl knihu Doba Mariina je zde, kterou jsem vydal (vlastním nákladem). Vyznávám se v ní ze svého vztahu k Panně Marii, jejíž roli v církvi vnímám často jako nedoceněnou nebo naopak prožívanou někdy až příliš citově; 2. Benedikt XVI.: Ježíš Nazaretský (Barrister & Principal) – mimořádný niterný pohled do hloubky odhalující pravdy naší víry v osobnosti Božího Syna; 3. Katedrály – jsem uchvácen těmito skvosty sakrální architektury. Napadá mne mnoho dalších skvělých publikací, jako třeba Eucharistické zázraky v korespondenci s vynikajícím pořadem v televizi Noe.

LADISLAV SOLDÁN, literární historik a editor
1. František Listopad: Rosa definitiva (Cherm) – básník sbírku ohlašuje jako svou „poslední“, ale je to spíš jeden z „mladých návratů starého mistra“; 2. Günter Grass: Při loupání cibule (Atlantis) – kniha vzpomínek na to, jak se mladý člověk stává Němcem i za vlády Hitlera. Zároveň kniha o úporném pěstování talentu umělce; 3. Schody do azuru. Katolická moderna a souputníci (jako bibliofilii vydal VR Atelier Praha) – antologii sestavil a doslav napsal Hroznata F. Janoušek OPraem. Po roce 1948 první výběr básní a překladů básní katolických modernistů a jejich pokračovatelů.

DOMINIK JOSEF DOUBRAVA, farář na Svatém Kopečku u Olomouce
1. Matteo Ricci: Rozprava o přátelství (Refugium Velehrad-Roma); 2. Benedikt XVI.: Ježíš Nazaretský (Barrister & Principal); 3. Jan Heller: Znamení odkazující k nebi (Vyšehrad).

MAGDALENA KŘENKOVÁ, výtvarnice
1. Jan a Gabriel Florianovi v rozhovoru s Alešem Palánem: Být dlužen za duši (Host); Petr Esterka v rozhovoru s A. Palánem: Rozhodni se pro risk (Karmelitánské nakl.); 3. Michael March: Uzdravení skrze svátosti (Jiří Brauner Brno).

PAVEL AMBROS, vysokoškolský profesor
1. Jean-Pierre de Caussade: Odevzdanost do Boží prozřetelnosti. Milost přítomného okamžiku (Refugium Velehrad-Roma) – potěšil mě bratr dominikán, který řekl: Vida, jezuité a skutečná mystika (a je to tak!); 2. Gerard W. Hughes: Boh prekvapeni (Dobra kniha) – oxfordský praktik. Tak má vypadat pomoc lidem dnešní doby; 3. Tomáš Marný z Bludovic: Murphyho zákony o církvi (Karmelitánské nakl.) – umíme-li naše rozdílnosti a chyby pojmenovat i humorně, není to s námi až tak špatné.

ŠÁRKA GRAUOVÁ, překladatelka
1. Putování za Svatým Grálem (Triáda) – přeložil a studií doprovodil Jiří Pelán; 2. Markéta Křížová: Ideální město v divočině (Nakl. LN); 3. Dietrich Bonhoeffer: Etika (Kalich).

VLADIMÍR KÖRNER, spisovatel
1. Roger Moorhouse, Norman Davies: Mikrokosmos – portrét jednoho středoevropského města (BB art); 2. Henrik Eberle: Akta Hitler (Ikar) – tajná složka NKDV pro J. Stalina; 3. Vulliamy (ed.): Údobí pekla. Porozumění válce v Bosně (Naše vojsko).

MARTIN WEIS, církevní historik
1. Jaroslav Hrdlička: Život a dílo prof. Františka Kováře. Příběh patriarchy a učence (L. Marek); 2. Milan M. Buben: Žebravé řády. Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, III. díl (Libri); 3. Josef Dolista, Jaromír Feber: Filozofická antropologie (VŠERS Č. Budějovice).

Martin C. Putna, literární historik
Jelikož dlím od podzimu v Americe, dovolím si upozornit na tři z množství zdejších knih z posledních let, souvisejících s americkým katolicismem a kulturou: 1. Richard W. Fox: Jesus in America (Harper, San Francisco) – dějiny kulturních proměn Ježíšovy postavy, od spirituality španělských misií a novoanglických puritánů po dnešní akce „Co by Ježíš jedl?“ a „Co by Ježíš řídil?“; 2. Paul Elie: The Life You Save May Be Your Own (Farrar, Strauss and Giroux, New York) – paralelní životopisy čtyř vůdčích osobností amerického kulturního katolicismu 20. století: Dorothy Day, Flannery O´Connor, Walker Percy a Thomas Merton. Zvláště o první z nich tu vycházejí nové knihy snad každý rok. Kdybych měl krátce vysvětlit, kdo byla Dorothy Day, řeknu prostě: byla takový americký Josef Florian, jenže jinak; 3. Donal Godfrey: Gays and Grays. The Story of the Inclusion of the Gay Community at Most Holy Redeemer Catholic Parish in San Francisco (Lexington Books, Lanham – Boulder – New York) – sociologická studie sanfranciského jezuity o tom, jak může být konkrétní přístup jedné farnosti moudřejší než papežské výnosy.

PAVEL KOSATÍK, spisovatel a publicista
Stejně jako ve vánoční literární anketě LN vybírám: 1. Pavel Švanda: Paměť esejisty (Atlantis) – velmi inspirativní klíč k historii 20. století, psaný s vhledem do duše „malého českého člověka“; 2. Rebecca Goldsteinová: Neúplnost. Důkaz a paradox Kurta Gödela (Argo/Dokořán) – o poznání bez hranic. Život geniálního matematika původem z Brna; 3. Karel VI. Schwarzenberg: Torzo díla (Torst) – být Čechem má smysl, tato kniha to dokazuje.

JINDŘICH ŠTREIT, fotograf
1. Dějiny českého výtvarného umění 1958–2000, 2 sv. (Academia) – velký počin; 2. Lenka Procházková: Narušitel (Eroika); 3. Philip Roth: Umírající zvíře (Mladá fronta), Olga Walló: Kráčel po nestejně napjatých lanech (Labyrint) a Jan Balabán: Ještě jsme tady (Host).

VĚRA DVOŘÁKOVÁ, literární historička
1. Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku (Nakl. Lidové noviny); 2. Jiří Voskovec, Jan Werich: Korespondence (Akropolis); 3. Barbara Tóthová: Karel Schwarzenberg – životopis (Torst).

JAN ŠULC, redaktor a editor
1. Dietrich Bonhoeffer: Etika (Kalich); 2. Jan Čep: Dojmy z Anglie (Sternberg); 3. Jakub Deml: Cena skutečnosti (Host).

ELIŠKA VLASÁKOVÁ, psycholožka a spisovatelka
1. Albert Cohen: Milá Páně (Paseka); 2. Zbyněk Hejda: Sny (Revolver revue); 3. Otakar A. Funda: Ježíš a mýtus o Kristu (Univerzita Karlova) a Vladimír Nabokov: Dar (Paseka). Chtěla bych pochválit ještě sloupky Daniely Iwashity v kulturní příloze Lidových novin.

JOSEF DOLISTA, teolog
1. Marek Šmíd: Masaryk a česká katolická moderna (L. Marek); 2. Martin Weis: Výuka náboženství v letech 1899–1989 jako ukazatel vztahu státu a katolické církve se zřetelem na českobudějovickou diecézi (Seminár sv. Karola Boromejského Košice); 3. Josef Hrdlička: Život a dílo prof. Františka Kováře. Příběh patriarchy a učence (L. Marek).

JIŘÍ ZIZLER, literární kritik
1. Jitka Bednářová: Josef Florian a jeho francouzští autoři (CDK) – velká práce o velké postavě, konečně; 2. Mircea Eliade: Paměti (H + H) – dílo o intenzivním, organickém, heroickém růstu a cestě; 3. Viola Fischerová: Předkonec (Agite/Fra) – protože je to krásná poezie.

MIROSLAV KOVÁŘÍK, interpret poezie, pedagog a autor rozhlasového týdeníku Zelené peří
1. Vladimír Křivánek: Kolik příležitostí má báseň. Kapitoly z české poválečné poezie 1945–2000 (Host) – konečně fundované dílo pokoušející se o syntetický pohled na poválečné literární dějiny včetně nepřehlédnutelného vkladu křesťansky orientovaných básníků; 2. Ondřej Fibich: Prácheňský poklad. Pověsti z kraje mezi Třemšínem, Ostrým a Libínem (vlastním nákl.) – další díl literární vlastivědy strakonického básníka, pokračovatele klostermannovské tradice; 3. Jitka Badoučková: Andělská lékárna (Holos Opava) – mnohaletá žeň adventní a vánoční poezie básnířky a překladatelky knih tibetského lámy Lobsanga. Sličně ozvláštněno cyklem fotografických zátiší A. Orlíka.

FRANTIŠEK BURDA, organizátor literárních dílen Ars Poetica
1. Karel VI. Schwarzenberg: Torzo díla (Torst) a Michal Bauer (ed.): Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny (Torst); 2. Jan Štolba: Nedopadající džbán (Torst) a Aleš Palán, Jan Paulas – Jaroslav Med: Texty mého života (Torst); 3. Aleš Palán – Jan a Gabriel Florianovi: Být dlužen za duši (Host) a Louise Glucková: Divoký kosatec (Opus).

JAROMÍR ZELENKA, básník
1. Léon Bloy: Stránky z díla (Triáda); 2. Petr Maděra: Černobílé rty (Protis); 3. Zdeněk Volf: A mrvě prsteny (Protis) a Jonáš Hájek: Suť (Agite/Fra).

MILAN BALABÁN, teolog, básník a univerzitní profesor
1. Dietrich Bonhoeffer: Etika (Kalich); 2. Jan Balabán: Prázdniny (Host); 3. Finkelstein, Silberman: Objevování Bible (Vyšehrad).

IRENA SARGÁNKOVÁ, tisková mluvčí ČBK
1. Květa Hyršlová: My, zvěstovatelé konce (Brána); 2. Richard Bach: Jonathan Livingston Racek (Argo); 3. Graham Greene: Ministerstvo strachu (Knižní klub).

JOSEF LACMAN, knihkupec
1. Miloš Dvořák: O Jakubu Demlovi (Cherm) – edičně připravil Ladislav Soldán; 2. Jaroslav Med: Texty mého života (Torst); 3. Karel VI. Schwarzenberg: Torzo díla (Torst).

KARLA LADWIGOVÁ, publicistka
1. Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku (Nakl. LN) – setkání víry s nevírou: o jejich střetech, úkrytech, o lhostejnosti i svatosti ve světle evangelijního příběhu o Zacheovi; 2. Etty Hillesum: Myslící srdce (Karmelitánské nakl.) – dosud nepublikovaná část korespondence holandské židovské dívky; 3. Aleš Palán: Být dlužen za duši (Host) – osudy Dobrého díla ve výpovědích Jana a Gabriela Florianů ze Staré Říše.

JAROSLAV ŠUBRT, odpovědný redaktor Perspektiv
1. Joseph Ratzinger: Úvod do křesťanství (Karmelitánské nakl.) – kniha do českého prostředí potřebná jako sůl, přestože vyšla už před čtyřmi desetiletími; 2. Paul Allen: Katyň. Stalinský masakr a triumf pravdy (Knižní klub) – pro naše severní sousedy dodnes nezacelená rána. Snad se někdy dočkáme i překladu odborného pojednání na toto téma z pera některého z polských historiků; 3. Zdeněk Nešpor, Dušan Lužný: Sociologie náboženství (Portál) – solidní úvod do oboru, čerpající z nejnovějších poznatků. Po přečtení nás napadne, že s religiozitou západního člověka to není zas až tak beznadějné.

JAKUB BERKA, administrátor v Milevsku
1. Benedikt XVI.: Ježíš Nazaretský (Barrister & Principal) – čím více Benedikt XVI. poznává svého Mistra, tím bravurněji o něm píše. Papež je „teologický básník“; 2. Tomáš Špidlík: Slyšet Boha v ranním vánku (Karmelitánské nakl.) – krátká rozhlasová zamyšlení mají jiskru a je neuvěřitelné, v jakém věku jsou napsána. Je to jako s dobrým vínem: čím starší, tím lepší! 3. Alexandr Tomský (ed.): Úžas, radost a paradoxy života v díle G. K. Chestertona (Karmelitánské nakl.) – „Pán Bůh si nenechá koukat do karet. My se jen díváme, jak je míchá“ – typický katolík Chesterton: noblesní s nadčasovým vtipem! Sdílet článek na: 

Sekce: Domácí, Zpravodajství, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 32 2. – 8. srpna 2022

Papež na cestách uzdravení a smíření

Přání, „aby se zasévala naděje pro domorodé i nedomorodé obyvatelstvo, které chce žít v bratrství“, vyslovil papež při návratu z Kanady. Při své 37. zahraniční…

celý článek


Poutníci na jedné lodi s biskupem

Společnou plavbu po Baťově kanálu absolvovali minulou středu účastníci 16. ročníku Pouti za umělce.

celý článek


Pár vteřin, které zachrání pokoj v rodině

Taková trpělivost! Znamená to něčí utrpení, nebo kopec klidu a míru? A můžeme si uhlídat, aby její míra nepřetekla? Hovořili jsme o tom s vedoucí Křesťanského terapeutického…

celý článek


Podezřívali nás, že jsme špioni

Útěk před komunisty, vojenská služba v USA, kněžství, profesorská kariéra, duchovní služba americkým vojákům a její zakládání v jedenácti postkomunistických zemích.…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay