Knížky na léto k vodě, na chatu či na cesty

Vydání: 2006/28 Život církve v zemi papeže, 10.7.2006, Autor: red

NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Autor knihy Tajemství klášterní kuchyně (335 Kč) Josef Imbach jako teolog dobře ví, že nejen chlebem živ je člověk, ale že jídlo a pití udržuje tělo i ducha pohromadě. Ve své knize zve čtenáře na exkurzi po pokrmech, které se v průběhu dějin podávaly na stolech klášterů a církevních dvorů. Nenabízí při tom jen úctyhodné množství chutných receptů, ale kuchařské návody prokládá řadou příběhů. Například o tom, jaký vztah měli ke kuchyni někteří světci, proč pověry prochází žaludkem, čím se zaobírali kuchaři papežů nebo jak vypadaly církevní posty...
V letním období bude možná více času i na přečtení rozsáhlejších knih, jako je knižní rozhovor Bono o Bonovi (349 Kč). Ze svých životních postojů se v knize vyznává frontman skupiny U2 Bono Vox, který se vytrvale zasazuje o pomoc hladovějícím v Africe. Otázky zabývající se Bonovým soukromím, setkáními s významnými osobnostmi, otázky týkající se úspěchů i propadáků skupiny U2, náboženství, politiky, ale i lásky a naděje kladl novinář Michka Assayas, který s Bonem udržuje přátelství už dvacet pět let.
Po deseti letech od vydání druhého dílu Hosany vychází třetí díl tohoto křesťanského zpěvníku. Obsahuje na 350 nových písní od známých autorů, ale i od dosud ne tolik známých hudebníků. Hosana 3 (290 Kč) obsahuje také několik nových mešních ordinarií a je zde kompletní soubor písní pro děti. V nabídce knih z Portálu nemohou chybět oblíbené příběhy Bruna Ferrera. Pro čtenáře, kteří rádi čtou krátké příběhy, z nichž vyplývá nějaká moudrost, v dotisku vycházejí Paprsek slunce pro duši a Živá voda pro duši (obě 99 Kč). Soubory příběhů a úvah o životě jsou inspirací pro zamyšlení nad sebou samým i nad vztahy k druhým lidem.
O prázdninách mají rodiče i prarodiče více času věnovat se dětem. Mohou se spolu s nimi pobavit nad knížkami Hádanky a hříčky nejen se slovíčky (139 Kč) a Detektiv Rychlík zasahuje (149 Kč), které se uplatní i na letních táborech. Další knižní tipy najdete na www.portal.cz.


KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ

* Popelka Biliánová: Pověsti vyšehradské (209 Kč) I přes to, že předlohy k těmto pověstem nesahají dál než k počátkům 19. století, a nejsou tedy starodávnými legendami, jak se domnívala autorka, nikterak jim to neubírá na přitažlivosti. Dnes už tyto pověsti patří k našemu historickému povědomí a tvoří nedílnou součást pražské mytologie.
* Vítězslava Klimtová: O statečném skřítku Drnovci (199 Kč)
Pohádkový příběh pro malé i velké čtenáře. Mnoho dobrodružství skřítků na vás čeká i v dalších autorčiných knihách: Bukvínkova kouzelná píšťalka a Obyčejný skřítek.
* Otomar Radina: Paměti opotřebovaného pedagoga (119 Kč)
Autor osobitým způsobem vystihuje absurditu totalitních let sedmdesátých a osmdesátých minulého století. Toto dílko by se dalo vzít i jako poděkování kantora všem jeho kolegům a posluchačům jazykové školy. Vždyť od jeho kolegů vzešel nápad, zapsat tato vyprávění, kterými je autor často bavil. Dále jsou to zajímavé knižní rozhovory:
* Miloš Doležal: Proti zlému krompáč a lopata (199 Kč)
Třetí pokračování rozhovorů-setkání s osobnostmi české společnosti, které přes totalitní nástrahy 20. století a životní zkoušky nepřestaly hledat smysl stvoření.
* Vojtěch Vlček: Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel (399 Kč)
Vzpomínky kněží a řeholníků pronásledovaných v letech komunistického režimu. Čtenáři se mohou setkat s těmito osobnostmi F. Adamec, J. Cukr, V. Dvořák, M. Frank, R. Hložánka, A. Huvar, S. Lekavý, F. Lízna, O. Mádr, F. Pevný, K. Pilík, J. Valerián, J. Veselý, M. F. Vích, J. Zemánek.
Více letních tipů najdete na internetové adrese www.ikarmel.cz/vyber/letni-tipy.

NAKLADATELSTVÍ CESTA
„Blahoslavení čistého srdce...“ Tímto evangelním mottem je uvedena kniha Marka Orka Váchy Šestá cesta (119 Kč). „Kniha je o havranech, o liliích, o přírodě, která mluví o Bohu, o nebesích, jež vypravují Boží slávu. Je rovněž o jednom z dětí přírody, o člověku, který je utvořen z hlíny země stejně jako květiny, motýli a ptáci, ale do kterého je navíc vložen drahý dar lásky a který je pozván k putování po mnohem vzácnější cestě. O nás, o lidech, kteří jsme spojeni se zemí i nebem, s květinami i anděly.“ Je to kniha o lásce a tu potřebujeme všichni. Autor–kněz o ní píše zvlášť citlivě a s porozuměním. Pomáhá nám najít podstatu lidského, tedy schopnost mít někoho rád. Od téhož autora si v jeho dalších knihách Tančící skály (149 Kč) a Návrat ke stromu života (149 Kč) můžete přečíst o vztazích mezi vědou a vírou. Vtipně a stručně píšící Max Kašparů nám ve své nové knize Z pláště a dalmatiky (178 Kč) podle naší nálady umožní číst poezii, příběhy ze své psychiatrické ordinace, zkušenosti z lékařského prostředí, přednášky, úvahy pro rozhlas, noviny a televizi. Všechny tyto texty tvoří pestrou mozaiku, která před nás staví něco o nás samých. Pokud vás kniha zaujme, můžete si od stejného autora přečíst také Šum z pěn (98 Kč) a Základy pastorální psychiatrie (125 Kč).
Neobvyklý pohled na spiritualitu a život dvanácti mužů Bible – Abrahama, Mojžíše, Davida, Izaiáše, Jana Křtitele, Petra, Pavla, Timoteje, Jana Evangelisty, Eliáše, Josefa a Ježíše – nabízí kniha Richarda Rohra s obrazy Louise Glanzmana Duchovní bratři (167 Kč). Začíná příběhem Abrahama, otce všech věřících: „Abraham není muž, který se tak jako mnoho dnešních křesťanů, bojí Boha. Na obraze vidíme muže, který peklem prošel. Tyto cesty peklem mu umožnily přijímat Boží dary a přísliby ve svobodě a s touhou. Dokud nejsme dovedeni na pokraj našich vlastních možností, nevíme, co je náš opravdový zdroj. Jahve neříká Abrahamovi, že nebude zkoušen, Jahve mu prostě říká: ‚Neboj se já jsem tvůj štít.‘ (...) Abrahamovo náboženství je celé o odevzdání se, o důvěře, nechávání věcí být... Abraham už nepotřebuje oběti, pochopil, že Bůh je dobrý. Hledí vstříc životu, písku na břehu moře, nespočetným hvězdám na nebi.“ Od Richarda Rohra si můžete ještě přečíst knihy Proč být katolíkem (139 Kč), Naděje proti temnotám (149 Kč) a Cesta divokého muže (145 Kč). Více najdete na www.cestabrno.cz.

NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY
Léto a čas dovolených se může stát i časem, kdy se je možné zastavit u břehu řeky života, načerpat vodu ze studny duchovního bohatství minulosti, v modlitbě nabrat sil a četbou se povzbudit. Nakladatelství Paulínky upozorňuje na edici Duchovní obnova, která představuje různé světce a společně s nimi nás po sedm dní provází. Každá kniha přináší úvodní text k rozjímání, další texty, které aktualizují poselství světců pro dnešní dobu, otázky k zamyšlení a modlitby. L. Mundy: Bůh není samotář (128 Kč) - sv. Benedikt a Bernard žili otázkami, jimiž žijeme my, čelili stejným těžkostem, jimž se na duchovní cestě nevyhne ani současný člověk. L. Mundy: Žízeň po království Božím (127 Kč) - pouštní otcové nabízí osvěžení ze studnice moudrosti, kterou nalezli a o kterou pečovali na poušti. P. L. Marksová: Důvěra v Boží plán (99 Kč) - s Editou Steinovou se snažme rozpoznat Boží vůli v životě, nalézt správný postoj k druhým a pochopit skutečné sebedarování. M. Bodo a S. Saint Sing: Cesta světem, cesta nitrem (115 Kč) - sv. František se nechal svést Chudobou a sv. Klára zaměnila dvoření za režnou suknici.
Jinou variantou pro ty, kteří nemohou věnovat celý týden rozjímání, je edice Rozjímáme s.... K dostání je ještě titul Faustyna Kowalská, apoštolka Božího Milosrdenství (138 Kč) a nejnověji vyšla kniha Svědek Boží lásky - Rozjímáme se sv. farářem arským (115 Kč).
Pro ty, kdo si potřebují především odpočinout, máme tipy na beletrii. Bratr Stéphane-Marie: Lotr po pravici (125 Kč) - dialog mezi Kristem a Dysmasem, lotrem po pravici, inspiruje autora k vylíčení životní cesty lotra po pravici, která, ač plná zklamání a vin, se mění v cestu odpuštění a života. Dále je to H. Hurnardová: Jako laň na výšinách a Na horách balzámových (obě po 198 Kč) či J. Dobraczyński: Stín Otce (199 Kč) a Listy Nikodémovy (210 Kč). Nepřehlédněte také reportážní knihu A. Tornielliho Zázraky Jana Pavla II. (158 Kč), která obsahuje svědectví o svatosti Jana Pavla II., o níž se šíří pověst mezi věřícími. Více podrobností a aktualit najdete na www.paulinky.cz.

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD
* Jarmila Bednaříková, Aleš Homola, Zdeněk Měřínský: Stěhování národů a Východ Evropy. Byzanc, Slované, Arabové (448 Kč)
Dílo odborníků z Masarykovy univerzity navazuje na práci J. Bednaříkové Stěhování národů. Tato kniha ukazovala dějiny západní a jižní Evropy mezi 3. a 8. stoletím. Nově vyšlá práce se zaměřuje na tuto dobu ve východní Evropě, na Balkáně a v Přední Asii. Obě se věnují zvláště procesu christianizace a právnímu vývoji v průběhu této dramatické epochy. Autoři neseznamují pouze s politickými a vojenskými událostmi velkých dějin, ale i s každodenním životem, kulturou a náboženstvím. * Sergio Donadoni (ed.): Egyptský člověk a jeho svět (438 Kč)
Další svazek edice Člověk a jeho svět se obrací k tajemstvími opředenému světu jedné z prvních velkých civilizací dějin lidstva. Studie napsané předními odborníky z celého světa čtenáři ukazují skutečné postavy: rolníka, řemeslníka, umělce, písaře, úředníka, kněze, vojáka, otroka, cizince. Zvláštní kapitola je věnována světu mrtvých, který v životě starých Egypťanů hrál roli nesmírně významnou. Stranou nezůstává ani postavení ženy a pochopitelně postava faraona stojící na vrcholku pyramidy staroegyptské společnosti. V této edici již vyšlo: Řecký člověk, Středověký člověk, Renesanční člověk, Barokní člověk a jeho svět.
* Franz Werfel: Jeremjáš - Slyšte hlas (348 Kč)
Ohniskem světového románu je Jeruzalém za dnů posledních izraelských králů, a především osudy proroka Jeremjáše, jehož nejlépe vystihují slova samotného Werfela: „Tento prorok byl zvláštní citlivý člověk, který stál v krutém protikladu ke svému světu a době. Byl to plachý muž, kterého nezlomily ani zřejmé a diktátorské omyly této země. Neboť nebyl poslušen žádného jiného hlasu nežli hlasu Božího, jenž mluvil v něm a k němu.“ Další knižní tipy nejdete na www.ivysehrad.cz.


Sdílet článek na: 

Sekce: Zpravodajství, Kultura, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 22 30. května – 5. června 2023

Za pár dnů z nich budou kněží

Pán Bůh povolává ke kněžství rázně a náhle, jindy tiše a pomaličku, ale vždy ponechává svobodu odpovědět. O povolání i kněžských vyhlídkách jsme hovořili se…

celý článek


Požehnání za volant i řídítka

Prázdniny se blíží. Boží ochranu na cesty vyprošují a ke vzájemné ohleduplnosti vybízejí kněží a jáhni při žehnání řidičům a jejich automobilů, motorek i dalších…

celý článek


Na kole do Polska či Bavorska

Prázdniny se blíží. Boží ochranu na cesty vyprošují a ke vzájemné ohleduplnosti vybízejí kněží a jáhni při žehnání řidičům a jejich automobilů, motorek i dalších…

celý článek


Ať objeví, že se mají rádi

„Mami, ségra je zlá, už si s ní nikdy nebudu hrát. – Tati, ten brácha otravuje, furt za mnou leze, udělej s tím něco.“ Vztahy mezi sourozenci dávají rodičům někdy…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay