"Jděte do celého světa a hlásejte evangelium"

Vydání: 2008/7 Když je dítě v rodině hostem, 12.2.2008, Autor: Zita ChalupováKonvertitka

Marie Klímová (26 let), po třech letech studia humanistiky na Fakultě humanitních studií v Plzni konvertovala v roce 2004 ke křesťanství. Nyní studuje 4. ročník oboru Charitativní a sociální práce na CMTF UP v Olomouci (navazující na Caritas – VOŠs), letos v květnu ji čekají bakalářské zkoušky ze sociální politiky, teorie a metod sociální práce, řízení neziskového sektoru, pastorální teologie. Žije v Libčevsi na Lounsku.

Měla jsem zájem pracovat v sociální oblasti, konkrétně se zaměřit na práci se seniory. Pak jsem také chtěla studovat na církevní škole, protože jsem byla krátce nato pokřtěna a chtěla jsem se rozvíjet a vzdělávat i po duchovní stránce. Jako čerstvý konvertita jsem tu měla ideální podmínky pro hlubší poznání Krista i křesťanského společenství. Pocházím z vesnice v severních Čechách, kde na nedělní bohoslužbu přijde maximálně osm lidí, převážně důchodového věku. Plný kostel mladých lidí během studentské mše svaté v Olomouci v kostele Panny Marie Sněžné byl pro mne příjemným překvapením. Společenství mládeže, odborné teologické přednášky, duchovní obnovy, každodenní mše svaté v několika kostelech, modlitební společenství jsou pro katolíka ze severočeského venkova luxus.
Během praxí jsem se seznámila se zařízeními Charity i jinými neziskovými organizacemi. Ve třetím ročníku jsem díky projektu Leonardo absolvovala dvouměsíční praxi v domově pro seniory v Německu. Vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání je dnes už nutnou podmínkou pro povolání sociálního pracovníka. V encyklice Deus caritas est zdůraznil papež Benedikt XVI. požadavek na odbornost i duchovní formaci těch, kdo slouží. Myslím, že na VOšs Caritas i CMTF se mi dostalo obojího.Katechetka
Anna Chytková (60 let) vystudovala střední ekonomickou školu a vyšší zahradnickou školu, je majitelkou zahradnické firmy. Má děti i vnuky. Na CMTF UP studuje 2. ročník kombinovaného studia oboru Křesťanská výchova. Žije v Želešicích na Brněnsku.


Jsem katechetka. Podnětem ke studiu bylo přijetí zákona, který říká, že vyučující náboženství musí mít vysokoškolské vzdělání, a pak také, že CMTF nabídla pro kombinované studium možnost výuky v Brně. Jsem spokojená, i když po mnohaleté přestávce ve studování to je pěkný nápor: zvládnout domácnost, firmu a mnoho povinností. Přála bych si, aby mi studium dávalo více odvahy k evangelizaci.Cesta ke kněžství
Jiří Smolek (26 let) studoval 2 roky na Pedagogické fakultě učitelství hudební výchovy a němčiny pro střední školy. Vstoupil do olomouckého semináře. Na CMTF UP studuje 4. ročník oboru Katolická teologie. Pochází z Litoměřic.

Setkávání s bohoslovci a studenty teologického konviktu mě vedlo k úvahám o povolání ke kněžství. Vážněji jsem začal tuto otázku řešit při výběru vysoké školy. Snažil jsem se být otevřený k čemukoli, co se mnou Pán zamýšlí. Nastoupil jsem na Pedagogickou fakultu v Olomouci. Myšlenka na povolání ke kněžství se však stále vracela. Na CMTF teď studuji Katolickou teologii. Jsem spokojený čím dál více. Je pravda, že je samostatnější vytváření vlastního studijního plánu omezeno větším počtem povinných předmětů. Žádný z nich však nepovažuji za nadbytečný, takže mi to tolik nevadí. Uvítal bych, kdyby studium mohlo být pozvolnější, aby měl člověk větší prostor promýšlet to, co se učí. Veliký rozdíl oproti jiným fakultám je v tom, že vyučující jsou věřící, často kněží a řeholníci nebo řeholnice. Těší mě, že se s nimi můžu občas setkat i mimo akademickou půdu, například v semináři na „mikulášské“ nebo na mši svaté. Má pro mě velký význam, když vidím pedagoga nejen za katedrou, ale také u oltáře.Policisté s teologií
Miloslava a Martin Münsterovi (28 a 27 let) vystudovali na CMTF UP obor Katolická teologie. Miloslava je nyní na mateřské dovolené s desetiměsíčním Ondřejem, Martin je vyšetřovatel kriminální policie. Žijí v Litoměřicích.

Miloslava: Rozhodla jsem se studovat teologii, protože jsem se zajímala o judaismus. Jsem katolička, takže jsem tenkrát šla za tímto tématem prostřednictvím CMTF UP. Celých pět let studia mě poznamenalo natolik, že z vědomostí a zkušeností z fakulty budu čerpat snad do konce svého života, při prožívání každé liturgie i modlitby. Veškerá ta studijní dřina přece jen neměla smysl jen pro mě samotnou. Samozřejmě to přispělo k mému osobnímu duchovnímu růstu, ale nejen to. Po ukončení studií jsem se stala policejní vyšetřovatelkou Služby kriminální policie a vyšetřování v Litoměřicích. Práce na oddělení majetkové kriminality sice nemá s teologií moc společného, ale zas tak úplně jsme se nerozešly. Po celé dva roky se mě stále někdo z kolegů vyptával na studia a mnohokrát jsme s manželem Martinem odpovídali na otázky typu: „Proč katoličtí kněží dodržují celibát? Proč jste nechali pokřtít syna? Chodíte ke zpovědi?“ A tenkrát jsme si uvědomili Ježíšova slova: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
Martin: Stejně jako má žena jsem vystudoval obor Katolická teologie. Po studiu jsem opustil „moravské pole“ a oženil se v Litoměřicích. Už na fakultě jsem si uvědomil, že práce v církevním sektoru není finančně dobře ohodnocená. Přesto jsem nastoupil na katechetické centrum v Litoměřicích. Rád na tu práci vzpomínám. Zajišťoval jsem setkání katechetů, vyučoval náboženství děti různého věku. Ale musím přiznat, že po roce byla naše finanční situace hrozná. Proto jsem nastoupil k policii. Opakoval bych manželčina slova, kdybych vyprávěl evangelizační příběhy s kolegy kriminalisty. Kdybych se měl znovu rozhodnout, volba studijního oboru by nepadla na teologii, avšak pět krásných let na fakultě bylo velkým přínosem pro můj osobní duchovní rozvoj.Dobrý základ pro Řím
Jiří Bůžek (36 let) vystudoval obecnou biologii na Přírodovědecké fakultě MU Brno, tamtéž v roce 1997 dokončil postgraduální studium v oboru genetika. Pět let pracoval v Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně a na univerzitě v Helsinkách. V roce 2002 vstoupil do teologického konviktu a posléze do olomouckého semináře za brněnskou diecézi. V příštím semestru ukončí základní studium teologie na Lateránské univerzitě v Římě.


V Olomouci jsem vystudoval první dva roky oboru Katolická teologie v rámci přípravy na kněžství za diecézi Brno. Poté mě biskup Vojtěch vyslal do Říma. To, že jsem pocítil povolání ke kněžství a vstoupil do semináře, byl tedy první a hlavní důvod mého studia – jinak bych pravděpodobně dodnes pracoval v oboru a na studování něčeho jiného asi neměl mnoho času. Tím však vůbec nechci říci, že jsem se před nástupem na fakultu na studium „netěšil“ nebo je bral jen jako něco, co je nutnou součástí kněžské formace. Byl jsem poměrně dlouho přesvědčený o tom, že metody přírodních věd jsou jediným správným klíčem k pochopení světa. Konverze ke křesťanství tak pro mě znamenala vstup do úplně jiné reality, v níž má přírodovědecký přístup sice svoje významné místo, ale nikoli absolutní nárok na veškerou pravdu, zvlášť pokud se týká pohledu na člověka. Musel jsem se v tomto novém světě začít orientovat, jinými slovy přenést „existenciální“ obrácení sebe sama i na rovinu nového pochopení skutečnosti kolem. Dva roky studia na CMTF – zejména filozofie – mi v tom velmi pomohly. Byl to také solidní základ pro studium již čistě teologických oborů zde v Římě.Husitská kazatelka
Iveta Hušková (44 let) vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně a později daňové poradenství. Pracovala jako vysokoškolská učitelka. Má dvě děti. Na CMTF UP v Olomouci studuje 4. ročník kombinovaného studia oboru Křesťanská výchova. Žije v Lelekovicích na Brněnsku.


Jsem členkou Církve československé husitské. Uvěřili jsme s manželem po narození dětí, v církvi jsem působila jako dobrovolná laická kazatelka. Rozhodla jsem se doplnit si teologické vzdělání a zvýšit si kvalifikaci pro svou práci. To, že se jedná o katolickou fakultu, nevnímám jako překážku, nýbrž jako obohacení. Již jsem byla přijata do služebního poměru jako kazatelka. Potvrdilo se tu mé očekávání o promyšleném studijním plánu a kvalitní výuce. Oceňuji tolerantní a otevřený přístup. Věřím, že Boží lid je na cestě návratu ke ztracené jednotě, a společné studium křesťanů různého vyznání na fakultě je proto velkým přínosem.

Sdílet článek na: 

Sekce: Zpravodajství, Domácí, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 50 6. – 12. prosince 2022

Středoškoláci mají zájem o spiritualitu

Čtrnáct procent středoškolských studentů věří v Boží existenci a bezmála polovina ze všech dotázaných připouští „něco nad námi“, jak vyplývá z celostátního…

celý článek


Výstava korunovačních klenotů

Při příležitosti třicátého výročí vzniku České republiky budou od 17. do 21. ledna vystaveny české korunovační klenoty. Netradičně přímo v pražské katedrále.

celý článek


Od omezování až k technologickým inovacím

celý článek


DARUJTE Katolický týdeník

Už začínáte přemýšlet nad dárky pod stromeček? Tím naším můžete povznášet, inspirovat a (in)formovat po celý rok! Líbí se vám Katolický týdeník a chcete, aby…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay