Jak lze uchopit poselství Knihy knih

Vydání: 2016/9 Papež se vrátil z jámy lvové, 23.2.2016

Postavičky z drátu a látek, oděné do biblických oděvů. Tady v běhu, jinde v pokleku či úklonu. Koho zpodobňují? Jaký hrají příběh? Nenapoví ani jejich výraz – nemají totiž tvář.


Podobenství o milosrdném Samaritánovi.


Abrahám se chystá obětovat Izáka.


Ježíš uzdravuje ochrnutého.
Snímky České katolické biblické dílo


Můžeme se s nimi setkat při liturgii, výuce náboženství, duchovních cvičeních nebo i v rodinách při společné modlitbě. Všude tam, kde čtenáři Bible chtějí text prožít jinak.

S nabídkou takového tvůrčího ztvárnění Písma oslovuje zájemce už řadu let České katolické biblické dílo. Školená lektorka Marie Klašková ukazuje, jak uchopit poselství Bible pomocí různých schopností, které člověk používá pro vnímání sebe i okolního světa.

Při povrchním pohledu může hra s postavičkami připomínat loutkové divadlo. Praktická práce s Biblí je však z hlediska žánru něčím naprosto odlišným – účastníci setkání nad Knihou knih navzájem sdílejí vše, k čemu je tato praktická práce s Biblí vede. Nejde jen tak o nějakou „hru“, ale o výsostně dramatické ztvárnění příběhu. Prostřednictvím postaviček se účastníci zapojí do dramatu vztahu mezi Bohem a člověkem (lidmi), o kterém svědčí Písmo svaté.

Scény s postavičkami se opírají o pravidla klasického dramatu: vychází z určitého děje, kde je dobré si všímat, kde se příběh odehrál (město, místo, řeka, krajina), kdo v něm vystupuje (které postavy jsou vysloveně zmíněny a které se předpokládají), kdy se vše odehrálo (kterého dne, ve kterou denní dobu), co je v úryvku důležité a proč se to či ono událo. Je dobré klást si otázku, proč máme číst tento text i dnes, v čem je aktuální. Odpovědi pak napomáhají při stavbě scény z biblických postaviček (klíčový okamžik vyprávění nebo několik po sobě jdoucích okamžiků) i k lepšímu porozumění biblickému textu.

Biblické postavičky se velmi osvědčily při snaze o porozumění Bibli v rodinách s dětmi. Někde staví z biblických postaviček scénu podle nedělního evangelia a při modlitbě ji mají stále na očích. Děti jsou pak při mši svaté pozornější a během týdne se jim příběh hluboce vryje do paměti. Ostatně platí obecně, že člověk si více zapamatuje to, co nejen slyší, ale co zároveň i vidí a „ohmatá si“.

Proč nemají obličej?

Z technického hlediska jde o figurky, které jsou zhruba třicet centimetrů vysoké. Jsou vyrobeny z obaleného tuhého drátu, olova a látek různé barvy. Jejich výrazové možnosti jsou široké – můžeme je lehce tvarovat do polohy, která odráží nitro znázorněné postavy. Interakcí několika postaviček ve skupině lze pak zachytit dynamiku děje, jehož se účastní.

A proč nemají obličej? Výraz postavičky odráží celkové držení těla, které lze právě snadno tvarovat do nejrůznějších pocitů a nálad.

Scéna se obvykle dotváří pomocí rekvizit, tedy symbolickým znázorněním domu, nádob, rostlin a zvířat. Tyto rekvizity však nejsou nezbytné, a pokud je využíváme, musíme pečlivě dbát na to, aby jejich množství nepřekrylo hlavní poselství biblického textu.

Hotové postavičky nelze zakoupit. Získat je lze jen vlastní výrobou na kurzu Českého katolického biblického díla, a to za dohledu lektorky, která získala licenci k vedení kurzů ve Švýcarsku. Takto je to stanoveno nositeli autorských práv k postavičkám. Kurzy pořádá Biblické dílo po celé ČR, ve farnostech i sborech. Během výroby biblické postavičky k ní její tvůrce získá osobitý vztah.

Postavičky, nebo figurky?

Název „biblické postavičky“ je pokusem o překlad původního německého označení „Biblische Figuren“. Čistě technicky vzato jde o figurky. V češtině však bylo třeba zvolit termín, který by vystihoval jejich specifičnost a zároveň je odlišil od figurek používaných při hře (např. Člověče, nezlob se) nebo vyřezávaných figurek z betléma. Od těch se liší právě tím, že je můžeme variabilně umísťovat do různých scén, že jimi můžeme vyjádřit pocity jednajících biblických postav apod.

A jak vlastně tyto postavičky vznikly? Bylo to ve Švýcarsku v roce 1964, když jedna řeholní sestra dostala za úkol vytvořit betlém takovým způsobem, aby byl katecheticky využitelný po celou dobu adventní. Právě tehdy vytvořila betlémské postavy, které bylo možné stavět do různých poloh. Od vánočního příběhu bylo pak blízko k jiným biblickým příběhům, zvláště když se tato „metoda“ ukázala jako účinná a oblíbená. Dnes už jsou biblické postavičky metodicky velmi rozvinutou podobou praktické práce s Biblí. (Biblické dílo vydalo metodiku A. Hechtové s názvem Tvořivá práce s biblickými postavičkami.)

KAROLÍNA PEROUTKOVÁ, MARIE KLAŠKOVÁ
 

Sdílet článek na: 

Sekce: Články, TémaAktuální číslo 26 21. – 27. června 2022

Do služby se chystá 11 novokněží

Od soboty je brněnská diecéze bohatší o tři kněze a jednoho jáhna. Tento víkend následují kněžská svěcení v Olomouci a Českých Budějovicích. Další bude 2. července…

celý článek


Rodinný poklad církve

V lednu letošního roku papež František jmenoval učitelem církve Ireneje z Lyonu. Hlavní přínos tohoto světce z 2. století podle příslušného dekretu spočíval v tom,…

celý článek


I přes bouřky zažíváme milost

Poslední květnový den si želivská kanonie premonstrátů zvolila nového opata. Stal se jím čtyřicetiletý P. TADEÁŠ RÓBERT SPIŠÁK OPraem.

celý článek


Vysoká inflace jako mor společnosti

Inflace se po dlouhé době vynořila z temnot, kam ji svět v osmdesátých a Česko v devadesátých letech zahnaly, a ztěžuje nám zase život.

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay