HOMILIE: Stát se nástrojem milosrdenství

Vydání: 2022/8 Biskupové se vydali za nemocnými, 15.2.2022

„Miluj svého bližního jako sám sebe“ bylo starým přikázáním, zapsaným v Mojžíšově zákoně, a jako takové ho cituje i Ježíš (srov. Lk 10,27). Ježíš se však nezastavuje u starozákonního poselství, ale přivádí ho do krajních důsledků: milovat nepřátele. V tom spočívá novost evangelia.

Milovat nepřátele obnáší nejen žít s nimi v míru, ale také činit vyloženě vstřícné, přátelské kroky. Jinými slovy: chovat se tak, aby druhému bylo s námi dobře, udělat vše pro to, aby se stal naším přítelem. Tento postoj se naplňuje tím, že nesoudíme a umíme odpustit. Konkrétně to znamená nezneužívat slabostí bratra proti němu, ale stát se nástrojem milosrdenství a jednoty.

Připomíná nám to první čtení, v němž David nevyužije Saulova spánku a nestřeženého kopí k tomu, aby ho probodl. Jsou nám předloženy dva protichůdné životní postoje: Saul hledá Davida, aby ho zabil; David hledá Saula, aby s ním byl v jednotě. David na Saula ruku nevztáhne, i když mu Saul ubližoval. David se nad Saulovo konání povznáší a vidí ho, jaký ve skutečnosti je: Hospodinův pomazaný, nikoli nepřítel. David nezůstává u zdání, u zla, kterého se na něm druzí dopouštějí. Jde dál – až za tento lidský soud – a volí soud Boží: prokázat milosrdenství. A Saul tváří v tvář Davidovu činu vyznává svůj hřích a Davidovi dobrořečí. Stává se pak milosrdným právě díky Davidovu odpuštění.

Vzorem pro takové jednání je samotný Bůh, který – jak dosvědčuje evangelium – je milosrdenství. Co ale znamená, že Bůh je milosrdný? Je vždy ochotný nám vyjít vstříc a udělat vše pro to, aby nám s ním bylo dobře a stali jsme se jeho přáteli. Proto vždy dělá první krok.

Jsme povoláváni vnést tento postoj do svého života, abychom tím napodobovali Boha: nečekat na to, až se ten druhý změní, ale udělat první krok gestem, které povede k utváření společenství. Naučme se vidět druhého nikoli jako nepřítele, ale jako potenciálního přítele, jako bratra, jenž potřebuje milosrdenství. A naše sjednocující gesto změní jeho srdce a uschopní ho ke stejným činům, ke sdílení.

Jednota se rodí, když se na bratra začnu dívat jinak. Výchozím bodem ať pro nás nejsou utrpěné urážky, ale potřeba být s bratrem v jednotě – s vědomím, že my potřebujeme milosrdenství jako první. Přijměme sami sebe jako potřebné a dovolme Bohu, aby nám šel vstříc svojí dobrotou. A tehdy se budeme moci dívat na bratry a sestry jiným pohledem: ne jako na nepřátele, ale jako na potenciální přátele. Naučme se Boha prosit za odpuštění – tak se naučíme správně jednat s těmi, kdo jsou proti nám.

Ten druhý se změní, až se k němu budu chovat přátelsky. Jak říká apoštol Pavel: „Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon“ (Řím 13,8).

P. ALVARO GRAMMATICA, představený komunity Koinonia sv. Jan Křtitel

 


 

Sdílet článek na: 

Sekce: Články, OstatníAktuální číslo 5 31. ledna – 6. února 2023

Co popřát novému prezidentovi

Ke gratulacím nově zvolenému prezidentovi ČR Petru Pavlovi se připojují i představitelé církve. „Nevidím vítězné ani poražené voliče. Vidím, že v této volbě vyhrály…

celý článek


Není čas naříkat, ale rozhlížet se

Co je církev? Říkáme, že je Kristovo Tělo – a já věřím, že Bůh jej v tomto světě nenechá zaniknout. Dosud se totiž církev dostala i přes sebevětší krize a byla…

celý článek


Proč nás volby rozdělily a co s tím

Důležitý problém kolem prezidentských voleb je „polarizace společnosti“, tedy to, že se lidé o kandidátech a jejich názorech často hádali a někdy i rozkmotřili. A…

celý článek


A stíháš dělat ještě něco?

S narozením prvního potomka si maminky začnou klást otázky: Neztratím se v nekonečném kolotoči krmení, přebalování a péče o domácnost? A kde najdu čas pro sebe, manžela, Boha?

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay