HOMILIE: Stát se nástrojem milosrdenství

Vydání: 2022/8 Biskupové se vydali za nemocnými, 15.2.2022

„Miluj svého bližního jako sám sebe“ bylo starým přikázáním, zapsaným v Mojžíšově zákoně, a jako takové ho cituje i Ježíš (srov. Lk 10,27). Ježíš se však nezastavuje u starozákonního poselství, ale přivádí ho do krajních důsledků: milovat nepřátele. V tom spočívá novost evangelia.

Milovat nepřátele obnáší nejen žít s nimi v míru, ale také činit vyloženě vstřícné, přátelské kroky. Jinými slovy: chovat se tak, aby druhému bylo s námi dobře, udělat vše pro to, aby se stal naším přítelem. Tento postoj se naplňuje tím, že nesoudíme a umíme odpustit. Konkrétně to znamená nezneužívat slabostí bratra proti němu, ale stát se nástrojem milosrdenství a jednoty.

Připomíná nám to první čtení, v němž David nevyužije Saulova spánku a nestřeženého kopí k tomu, aby ho probodl. Jsou nám předloženy dva protichůdné životní postoje: Saul hledá Davida, aby ho zabil; David hledá Saula, aby s ním byl v jednotě. David na Saula ruku nevztáhne, i když mu Saul ubližoval. David se nad Saulovo konání povznáší a vidí ho, jaký ve skutečnosti je: Hospodinův pomazaný, nikoli nepřítel. David nezůstává u zdání, u zla, kterého se na něm druzí dopouštějí. Jde dál – až za tento lidský soud – a volí soud Boží: prokázat milosrdenství. A Saul tváří v tvář Davidovu činu vyznává svůj hřích a Davidovi dobrořečí. Stává se pak milosrdným právě díky Davidovu odpuštění.

Vzorem pro takové jednání je samotný Bůh, který – jak dosvědčuje evangelium – je milosrdenství. Co ale znamená, že Bůh je milosrdný? Je vždy ochotný nám vyjít vstříc a udělat vše pro to, aby nám s ním bylo dobře a stali jsme se jeho přáteli. Proto vždy dělá první krok.

Jsme povoláváni vnést tento postoj do svého života, abychom tím napodobovali Boha: nečekat na to, až se ten druhý změní, ale udělat první krok gestem, které povede k utváření společenství. Naučme se vidět druhého nikoli jako nepřítele, ale jako potenciálního přítele, jako bratra, jenž potřebuje milosrdenství. A naše sjednocující gesto změní jeho srdce a uschopní ho ke stejným činům, ke sdílení.

Jednota se rodí, když se na bratra začnu dívat jinak. Výchozím bodem ať pro nás nejsou utrpěné urážky, ale potřeba být s bratrem v jednotě – s vědomím, že my potřebujeme milosrdenství jako první. Přijměme sami sebe jako potřebné a dovolme Bohu, aby nám šel vstříc svojí dobrotou. A tehdy se budeme moci dívat na bratry a sestry jiným pohledem: ne jako na nepřátele, ale jako na potenciální přátele. Naučme se Boha prosit za odpuštění – tak se naučíme správně jednat s těmi, kdo jsou proti nám.

Ten druhý se změní, až se k němu budu chovat přátelsky. Jak říká apoštol Pavel: „Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon“ (Řím 13,8).

P. ALVARO GRAMMATICA, představený komunity Koinonia sv. Jan Křtitel

 


 

Sdílet článek na: 

Sekce: Články, OstatníAktuální číslo 21 17. – 23. května 2022

Papež vybral pražského arcibiskupa

Dlouho očekávané oznámení jména 37. pražského arcibiskupa učinil na svátek Panny Marie Fatimské Mons. Giuseppe Silvestrini, pověřený vedením nunciatury. Stalo se tak…

celý článek


Milník na nekončící cestě

Už za pár týdnů, v neděli 5. června, vstoupí v účinnost reforma Římské kurie, správního aparátu Svatého stolce. Dlouho očekávaná Apoštolská konstituce (ústava)…

celý článek


Meda Mládková a největší Umělec

„Já už chci umřít,“ řekla ta dáma na nemocniční posteli. „A co budete dělat po smrti?“ zeptala se jí MARTA MARIE MAGDALENA ŠMÍDOVÁ, která tam byla na návštěvě…

celý článek


Nepadnout do pocitu marnosti

Když se začne mluvit o emocích v partnerské komunikaci, mnozí hned vidí lítat talíře, křik a slzy, výčitky, případně zlověstné ticho. Emoce ale mohou být i dobrým…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay