HOMILIE: Otevřme svá srdce Slovu, které se stalo tělem

Vydání: 2021/1 Urbi et Orbi: Chovejme se jako bratři, 29.12.2020

Kdybychom se lidí kolem nás zeptali, jak trávili Vánoce, dozvíme se, že někoho nejvíc potěšily dárky, jiný se dobře najedl a napil a další rodina třeba sportovala. Ale co znamenají Vánoce pro nás věřící?

Odpověď nám nabízí 1. kapitola Janova evangelia, když mluví o „pravém světle, které osvěcuje každého člověka“, aby poznal, že pravým vánočním darem je Slovo, které bylo od počátku u Boha a stalo se tělem, aby přebývalo mezi námi, dalo nám moc stát se Božími dětmi a ve smrtelném těle vidět Boží slávu plnou milosti a pravdy. Pak porozumíme, že Vánoce nejsou jen svátky, které končí, ale že představují skutečnost, jež trvá a přináší stálou naději. Není tedy pravda, že na počátku tohoto našeho světa byla slepá náhoda nebo souhra přírodních sil, nýbrž všemohoucí Boží láskyplné slovo. V jedné historické hodině a na jednom místě „se Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi“.

Boží Syn se stal člověkem, jedním z nás, a podobal se nám ve všem kromě hříchu. Stalo se v judském Betlémě, že Bůh, který sídlí v nepřístupném světle, se objevil v našem středu. Neplatí tedy, že Bůh je pouze v nebi a člověk na zemi, Bůh je daleko a my se s ním nemůžeme setkat. Naopak nás ujišťuje: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa“ (Mt 28,30). Bůh je uprostřed nás, provází nás a pomáhá nám snášet naše radosti i bolesti. Neboť od betlémské události netrůní Bůh nad světem jako nedostupný Pán, nýbrž jako všudypřítomná a milosrdná síla, která je jeho středem a dává všemu smysl. Proto ho můžeme ve světě hledat a vnímat jeho přítomnost zcela ve smyslu Rahnerova výroku, že „věřící zítřka bude muset zakoušet Boha, nebo vůbec přestane věřit“. Proto chudí pastýři mohli volat: „Pojďme do Betléma podívat se na to, co se tam stalo.“ A mudrci z východu se mohli vydat na cestu a dojít do cíle, protože viděli hvězdu jako znamení, které je dovedlo až na místo, kde bylo Dítě. Nyní mohl Jan Křtitel na něho ukázat prstem se slovy: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa.“ A i apoštol Tomáš může říci: „Pojďme i my, ať zemřeme s ním,“ abychom s ním mohli žít.

Neboť to všechno se neodehrálo jen v betlémské stáji. Děje se to všude, kde Bůh stojí u dveří, klepe a trpělivě čeká, až mu člověk otevře, aby mohl vstoupit a zůstat u něho; hledá tedy člověka, který přijme světlo, jež přišlo na svět, aby přebývalo s námi lidmi a osvěcovalo nám cestu. „Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili z Boha.“ Všichni, kdo měli víru a odvahu ho přijmout, udělali ničím nenahraditelnou zkušenost, že právě on je pravým světlem a životem, bezpečnou cestou a jedinečnou pravdou.

Prosme tedy našeho Pána Ježíše Krista, který byl na počátku, přišel na svět a přebývá mezi námi jako náš milující bratr, aby nám požehnal a udělil nám dar nepřeslechnout jeho tlukot a otevřít mu dveře svého srdce, aby se i na nás uskutečnilo ono vánoční přislíbení: „Viděli jsme jeho slávu plnou milosti a pravdy!“ A abychom o tom vydávali svědectví našim bratřím a sestrám, hledajícím, často zklamaným životem a klopýtajícím uprostřed zmatků současného světa.

P. MILOSLAV FIALA OPraem. 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Ostatní, ČlánkyAktuální číslo 49 30. listopadu – 6. prosince 2021

Za svobodu vyznání

Už počtvrté se v Česku konala připomínka pronásledovaných pro víru Červená středa. 130 míst se zapojilo, červeně byl poprvé nasvícen také Mariánský sloup nebo česká…

celý článek


Synoda už běží napříč diecézemi

Synodální proces se už rozběhl v celé řadě farností. Zjišťovali jsme napříč diecézemi, kolik skupinek se již přihlásilo.

celý článek


Setkává se s námi tam, kde jsme

Adventní čas, do něhož jsme vstoupili, je spojený nejen s očekáváním, ale i s Izaiášovým motivem cesty. „Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí…

celý článek


DARUJTE Katolický týdeník

Už začínáte přemýšlet nad dárky pod stromeček? Předplatným KT můžete udělat radost, povznášet, inspirovat a (in)formovat po celý rok!

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay