HOMILIE: Naslouchejme evangeliu a buďme s přáteli

Vydání: 2022/11 Papež: Válka je šílenství. Přestaňte, 8.3.2022

V evangeliu se vypráví o Ježíšově proměnění, z něhož můžeme vytěžit několik prvků i pro svůj život víry. Ježíš se potřeboval utvrdit v tom, zda pokračovat v cestě do Jeruzaléma, neboť věděl, že tam bude zabit, aby pak vstal z mrtvých, jak to sám ohlašoval svým učedníkům. A proto vystupuje na horu. Stejně tak i my potřebujeme potvrzení o tom, že i přes životní zkoušky, svá vlastní omezení a hříchy jsme milované děti.

Vyprávění o proměnění nám poskytuje dva nástroje, které nám umožňují zakusit Pánovu lásku. Prvním z nich je modlitba. Text zmiňuje, že Ježíš byl proměněn, zatímco se modlil. Je legitimní položit si otázku, zdali by k proměnění došlo, i kdyby se nemodlil. Lukáš každopádně zdůrazňuje, že proměnění nastalo, když se modlil. Otevřel se tak daru, který mu chtěl Otec dát. Ježíšovi nejde o to, aby ho Otec zbavil zkoušek, ale aby ho utvrdil v jeho poslání. Mojžíš a Eliáš,
kteří s Ježíšem rozmlouvají o jeho odchodu, ho jistě neodrazovali, ale ujistili ho v rozhodnutí odebrat se do Jeruzaléma (což vyplývá i z Lk 9,51). Také hlas, jenž vyšel z oblaku, znovu potvrzuje, že Ježíš je Otcův vyvolený Syn.

Co tedy dělat, když se cítíme opuštění, daleko, a dokonce nemilovaní Bohem? Vejít modlitbou do oblaku a naslouchat přitom Zákonu a prorokům, tedy evangeliu. Osvojíme-li si tento úhel pohledu, uvidíme svůj život navzdory všem těžkostem proměněný. Znamením toho, že nás Bůh miluje, není ovšem to, že se nám zkoušky budou vyhýbat, nýbrž to, že se i ve zkouškách cítíme utvrzení a milovaní.

Druhým nástrojem jsou přátelé. Ježíš nevystoupil na horu sám, ale vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Proč? Jsou za tím jen didaktické důvody, anebo něco hlubšího? Víra je vždy zakoušením společenství s Bohem a mezi námi navzájem. Přátelství je pro duchovní život naprosto zásadní, protože je konkrétním projevem lásky – a ta je vzájemná. Proto si víra žádá přátelství. Bez přátelství se z víry může stát ideologie. Díky čemu tedy mohu poznat, že mě Bůh miluje? Díky přátelům. V Sírachovci stojí psáno, že těm, kdo mají bázeň před Hospodinem, dává Bůh nalézt věrného přítele (srov. Sír 6,16), s nímž mohou Pána zakoušet.

Životní zkoušky, vnitřní i vnější, naše hříchy, těžkosti a nedorozumění v nás vyvolávají pochybnost o tom, jestli nás Bůh opravdu miluje. Jak na to máme reagovat? Nastavme se tak, abychom mohli zakoušet, že jsme milované Boží děti – a to skrze modlitbu a přátele: modlitbu, kterou tvoří naslouchání evangeliu, a přátelství, jímž je blízkost člověka, se kterým nás pojí náklonnost. To nám dodá sílu jít dál, protože budeme utvrzeni v tom, že nás Bůh nikdy neopustí.

Věnujme tedy čas naslouchání evangeliu a bytí s přáteli, a tak budeme zakoušet, že Pán je nám nablízku.

P. ALVARO GRAMMATICA, představený komunity Koinonia sv. Jan Křtitel

 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Ostatní, ČlánkyAktuální číslo 21 17. – 23. května 2022

Papež vybral pražského arcibiskupa

Dlouho očekávané oznámení jména 37. pražského arcibiskupa učinil na svátek Panny Marie Fatimské Mons. Giuseppe Silvestrini, pověřený vedením nunciatury. Stalo se tak…

celý článek


Milník na nekončící cestě

Už za pár týdnů, v neděli 5. června, vstoupí v účinnost reforma Římské kurie, správního aparátu Svatého stolce. Dlouho očekávaná Apoštolská konstituce (ústava)…

celý článek


Meda Mládková a největší Umělec

„Já už chci umřít,“ řekla ta dáma na nemocniční posteli. „A co budete dělat po smrti?“ zeptala se jí MARTA MARIE MAGDALENA ŠMÍDOVÁ, která tam byla na návštěvě…

celý článek


Nepadnout do pocitu marnosti

Když se začne mluvit o emocích v partnerské komunikaci, mnozí hned vidí lítat talíře, křik a slzy, výčitky, případně zlověstné ticho. Emoce ale mohou být i dobrým…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay