HOMILIE: Naslouchejme evangeliu a buďme s přáteli

Vydání: 2022/11 Papež: Válka je šílenství. Přestaňte, 8.3.2022

V evangeliu se vypráví o Ježíšově proměnění, z něhož můžeme vytěžit několik prvků i pro svůj život víry. Ježíš se potřeboval utvrdit v tom, zda pokračovat v cestě do Jeruzaléma, neboť věděl, že tam bude zabit, aby pak vstal z mrtvých, jak to sám ohlašoval svým učedníkům. A proto vystupuje na horu. Stejně tak i my potřebujeme potvrzení o tom, že i přes životní zkoušky, svá vlastní omezení a hříchy jsme milované děti.

Vyprávění o proměnění nám poskytuje dva nástroje, které nám umožňují zakusit Pánovu lásku. Prvním z nich je modlitba. Text zmiňuje, že Ježíš byl proměněn, zatímco se modlil. Je legitimní položit si otázku, zdali by k proměnění došlo, i kdyby se nemodlil. Lukáš každopádně zdůrazňuje, že proměnění nastalo, když se modlil. Otevřel se tak daru, který mu chtěl Otec dát. Ježíšovi nejde o to, aby ho Otec zbavil zkoušek, ale aby ho utvrdil v jeho poslání. Mojžíš a Eliáš,
kteří s Ježíšem rozmlouvají o jeho odchodu, ho jistě neodrazovali, ale ujistili ho v rozhodnutí odebrat se do Jeruzaléma (což vyplývá i z Lk 9,51). Také hlas, jenž vyšel z oblaku, znovu potvrzuje, že Ježíš je Otcův vyvolený Syn.

Co tedy dělat, když se cítíme opuštění, daleko, a dokonce nemilovaní Bohem? Vejít modlitbou do oblaku a naslouchat přitom Zákonu a prorokům, tedy evangeliu. Osvojíme-li si tento úhel pohledu, uvidíme svůj život navzdory všem těžkostem proměněný. Znamením toho, že nás Bůh miluje, není ovšem to, že se nám zkoušky budou vyhýbat, nýbrž to, že se i ve zkouškách cítíme utvrzení a milovaní.

Druhým nástrojem jsou přátelé. Ježíš nevystoupil na horu sám, ale vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Proč? Jsou za tím jen didaktické důvody, anebo něco hlubšího? Víra je vždy zakoušením společenství s Bohem a mezi námi navzájem. Přátelství je pro duchovní život naprosto zásadní, protože je konkrétním projevem lásky – a ta je vzájemná. Proto si víra žádá přátelství. Bez přátelství se z víry může stát ideologie. Díky čemu tedy mohu poznat, že mě Bůh miluje? Díky přátelům. V Sírachovci stojí psáno, že těm, kdo mají bázeň před Hospodinem, dává Bůh nalézt věrného přítele (srov. Sír 6,16), s nímž mohou Pána zakoušet.

Životní zkoušky, vnitřní i vnější, naše hříchy, těžkosti a nedorozumění v nás vyvolávají pochybnost o tom, jestli nás Bůh opravdu miluje. Jak na to máme reagovat? Nastavme se tak, abychom mohli zakoušet, že jsme milované Boží děti – a to skrze modlitbu a přátele: modlitbu, kterou tvoří naslouchání evangeliu, a přátelství, jímž je blízkost člověka, se kterým nás pojí náklonnost. To nám dodá sílu jít dál, protože budeme utvrzeni v tom, že nás Bůh nikdy neopustí.

Věnujme tedy čas naslouchání evangeliu a bytí s přáteli, a tak budeme zakoušet, že Pán je nám nablízku.

P. ALVARO GRAMMATICA, představený komunity Koinonia sv. Jan Křtitel

 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Ostatní, ČlánkyAktuální číslo 5 31. ledna – 6. února 2023

Co popřát novému prezidentovi

Ke gratulacím nově zvolenému prezidentovi ČR Petru Pavlovi se připojují i představitelé církve. „Nevidím vítězné ani poražené voliče. Vidím, že v této volbě vyhrály…

celý článek


Není čas naříkat, ale rozhlížet se

Co je církev? Říkáme, že je Kristovo Tělo – a já věřím, že Bůh jej v tomto světě nenechá zaniknout. Dosud se totiž církev dostala i přes sebevětší krize a byla…

celý článek


Proč nás volby rozdělily a co s tím

Důležitý problém kolem prezidentských voleb je „polarizace společnosti“, tedy to, že se lidé o kandidátech a jejich názorech často hádali a někdy i rozkmotřili. A…

celý článek


A stíháš dělat ještě něco?

S narozením prvního potomka si maminky začnou klást otázky: Neztratím se v nekonečném kolotoči krmení, přebalování a péče o domácnost? A kde najdu čas pro sebe, manžela, Boha?

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay