HOMILIE: Mluv k srdci Jeruzaléma

Vydání: 2020/49 Světlo pro ty, kdo trpí za víru, 1.12.2020

Celé dějiny spásy lze vyprávět jako příběh o zrazené a znovu obnovené lásce ženicha a nevěsty. Ženich je Bůh, Hospodin, nevěsta lidstvo, zastoupené vyvoleným národem a později církví. Úlohou proroků pak je přivést nevěstu zpátky k její první a jediné opravdové lásce.

Prorok se stává hlasem Ženicha, který promlouvá k srdci své milované. Vybízí ji k pokání, očištění, aby mohla opět zakusit prvotní svěžest něžné lásky toho, který se k ní nyní sklání ve svém milosrdenství a nabízí jí nový začátek. „Proto ji přemluvím, uvedu ji na poušť, budu jí promlouvat k srdci,“ říká kniha proroka Ozeáše (2,16). Podobně promlouvá Izaiáš v dnešním prvním čtení: „Těšte, těšte můj národ… Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu.“ Totéž radostné poselství bychom mohli vyjádřit i jinak: „Raduj se, siónská dcero. Skončil čas tvého pokání, Pán ti odpustil tvé hříchy. Zvedni hlavu, neboť on přichází. Už je blízko.“

Najednou všechno, co koná Jan Křtitel, poslední a největší z proroků, dává smysl. Jak čteme v evangeliu: Jan „vystoupil na poušti“, kde „hlásal křest pokání“ a „všichni jeruzalémští obyvatelé dávali se od něho křtít v řece Jordánu a vyznávali své hříchy“. Mojžíš kdysi na poušti posvětil Boží lid a oni si vyprali šaty (srv. Ex 19,14), aby byli připraveni na uzavření smlouvy s Hospodinem na Sinaji. Jan Křtitel obmytím ve vodě na znamení obrácení připravuje srdce nevěsty na uzavření smlouvy nové a věčné. Takové je poslání Janovo: připravit nevěstu a ukázat na Ženicha: „Hle, beránek Boží!“ Jan tak přidává svůj hlas ke sboru dávných proroků: „Hle, váš Bůh! Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí“ (Iz 40,9n).

Každá věrná židovská nevěsta dodnes zachovává zvyk před svatbou navštívit rituální lázeň zvanou mikve. Do ní se třikrát celá ponoří, aby se duchovně očistila a byla krásná, jakoby znovuzrozená, pro setkání s ženichem. To, čeho byl křest Janův pouhým předobrazem a co pozoruhodným způsobem stále uchovává živá židovská tradice, se naplnilo ve křtu svátostném, jak působivě vyjadřuje Katechismus katolické církve: „Celý křesťanský život nese známky snubní lásky Krista a církve. Již křest, který uvádí do Božího lidu, je svatebním tajemstvím: je jakoby svatební lázní před svatební hostinou, eucharistií“ (KKC 1617, upraveno). A na jiném místě: „Nově pokřtěný, který se stal Božím dítětem a byl oblečen do (bílého) svatebního roucha, je (při prvním svatém přijímání) připuštěn ‚k svatební hostině Beránkově‘ a přijímá pokrm nového života, tělo a krev Kristovu“ (KKC 1244).

P. KAREL SKOČOVSKÝ, kaplan v Zábřehu

 

 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Články, OstatníAktuální číslo 17 20. – 26. dubna 2021

Mnich Dominik rozšířil české nebe

V jednom z nejstarších klášterů na Apeninském poloostrově, v cisterciáckém opatství Casamari, se minulou sobotu uskutečnila beatifikace šesti místních mnichů z 18. století…

celý článek


Uprchlíci z kolébky církve u nás

Na světě žije přibližně devět milionů Arménů. Dvě třetiny z nich mimo svou vlast v diasporách po celém světě. A dva tisíce v Česku. Jak se jim u nás daří?

celý článek


„Nádherně zpackaný život“

Nevysoká postava. Přesto nepřehlédnutelný. Brýle na výrazném nose. Klobouk. Sporý, energický, nezdolný. Mírně předkloněn, s aktovkou za zády. Uctivý a galantní k ženám,…

celý článek


Nový KT ke stažení zdarma vždy od soboty

Vážení čtenáři Katolického týdeníku, po dobu mimořádných vládních opatření, která mají opět omezit šíření nákazy koronavirem, jsme se rozhodli Vám naše/vaše…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay