HOMILIE: Mluv k srdci Jeruzaléma

Vydání: 2020/49 Světlo pro ty, kdo trpí za víru, 1.12.2020

Celé dějiny spásy lze vyprávět jako příběh o zrazené a znovu obnovené lásce ženicha a nevěsty. Ženich je Bůh, Hospodin, nevěsta lidstvo, zastoupené vyvoleným národem a později církví. Úlohou proroků pak je přivést nevěstu zpátky k její první a jediné opravdové lásce.

Prorok se stává hlasem Ženicha, který promlouvá k srdci své milované. Vybízí ji k pokání, očištění, aby mohla opět zakusit prvotní svěžest něžné lásky toho, který se k ní nyní sklání ve svém milosrdenství a nabízí jí nový začátek. „Proto ji přemluvím, uvedu ji na poušť, budu jí promlouvat k srdci,“ říká kniha proroka Ozeáše (2,16). Podobně promlouvá Izaiáš v dnešním prvním čtení: „Těšte, těšte můj národ… Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu.“ Totéž radostné poselství bychom mohli vyjádřit i jinak: „Raduj se, siónská dcero. Skončil čas tvého pokání, Pán ti odpustil tvé hříchy. Zvedni hlavu, neboť on přichází. Už je blízko.“

Najednou všechno, co koná Jan Křtitel, poslední a největší z proroků, dává smysl. Jak čteme v evangeliu: Jan „vystoupil na poušti“, kde „hlásal křest pokání“ a „všichni jeruzalémští obyvatelé dávali se od něho křtít v řece Jordánu a vyznávali své hříchy“. Mojžíš kdysi na poušti posvětil Boží lid a oni si vyprali šaty (srv. Ex 19,14), aby byli připraveni na uzavření smlouvy s Hospodinem na Sinaji. Jan Křtitel obmytím ve vodě na znamení obrácení připravuje srdce nevěsty na uzavření smlouvy nové a věčné. Takové je poslání Janovo: připravit nevěstu a ukázat na Ženicha: „Hle, beránek Boží!“ Jan tak přidává svůj hlas ke sboru dávných proroků: „Hle, váš Bůh! Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí“ (Iz 40,9n).

Každá věrná židovská nevěsta dodnes zachovává zvyk před svatbou navštívit rituální lázeň zvanou mikve. Do ní se třikrát celá ponoří, aby se duchovně očistila a byla krásná, jakoby znovuzrozená, pro setkání s ženichem. To, čeho byl křest Janův pouhým předobrazem a co pozoruhodným způsobem stále uchovává živá židovská tradice, se naplnilo ve křtu svátostném, jak působivě vyjadřuje Katechismus katolické církve: „Celý křesťanský život nese známky snubní lásky Krista a církve. Již křest, který uvádí do Božího lidu, je svatebním tajemstvím: je jakoby svatební lázní před svatební hostinou, eucharistií“ (KKC 1617, upraveno). A na jiném místě: „Nově pokřtěný, který se stal Božím dítětem a byl oblečen do (bílého) svatebního roucha, je (při prvním svatém přijímání) připuštěn ‚k svatební hostině Beránkově‘ a přijímá pokrm nového života, tělo a krev Kristovu“ (KKC 1244).

P. KAREL SKOČOVSKÝ, kaplan v Zábřehu

 

 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Články, OstatníAktuální číslo 5 31. ledna – 6. února 2023

Co popřát novému prezidentovi

Ke gratulacím nově zvolenému prezidentovi ČR Petru Pavlovi se připojují i představitelé církve. „Nevidím vítězné ani poražené voliče. Vidím, že v této volbě vyhrály…

celý článek


Není čas naříkat, ale rozhlížet se

Co je církev? Říkáme, že je Kristovo Tělo – a já věřím, že Bůh jej v tomto světě nenechá zaniknout. Dosud se totiž církev dostala i přes sebevětší krize a byla…

celý článek


Proč nás volby rozdělily a co s tím

Důležitý problém kolem prezidentských voleb je „polarizace společnosti“, tedy to, že se lidé o kandidátech a jejich názorech často hádali a někdy i rozkmotřili. A…

celý článek


A stíháš dělat ještě něco?

S narozením prvního potomka si maminky začnou klást otázky: Neztratím se v nekonečném kolotoči krmení, přebalování a péče o domácnost? A kde najdu čas pro sebe, manžela, Boha?

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay