HOMILIE: Láska má tři základní podoby

Vydání: 2022/24 Premiér Fiala u papeže, 7.6.2022

Ve snaze vysvětlit vztah mezi přirozeným a nadpřirozeným poznáním Boha se někdy říkává, že samotnou existenci jediného Boha jsme schopni nějak odtušit sami, zatímco k jeho Trojjedinosti můžeme dospět jedině na základě daru víry. Takové tvrzení v sobě obsahuje bezpochyby mnoho pravdivého, koncilní otcové Prvního vatikánského koncilu, kteří dogmatizovali poznatelnost Boha světlem přirozeného rozumu, by s ním asi souhlasili. Nicméně někteří středověcí autoři a hlavně staří církevní otcové by podobný výrok asi celý nepodepsali, zvlášť ne jeho druhou (nedogmatizovanou) část ohledně (ne)poznatelnosti Trojice.

Například takový sv. Anselm z Canterbury, učitel církve přelomu 11. a 12. století, byl přesvědčen, že Trojice je vlastně člověku nejbližší a možná i nejpochopitelnější pravdou o Bohu. A měl – přinejmenším v určitém pohledu – pravdu, a to navíc navýsost praktickou.

Bůh, kterého poznáváme jako Lásku, totiž nemůže nebýt Trojicí. To jedinečně nějakých padesát let po Anselmovi v návaznosti na sv. Augustina formuloval jiný velký středověký autor, Richard od Svatého Viktora: Láska má přece tři základní podoby (být milujícím, být milovaným a milujícím zároveň a být jen milovaným) a ty musí být v Bohu, je-li dokonalou Láskou. Jinak zjednodušeně řečeno: Láska je dávání a na dávání musí být aspoň dva. Má-li být však dávání skutečné, tedy včetně rozdělení se, musí být právě tři. A protože Bůh musí být Láskou sám v sobě, musí nepotřebovat svět, aby byl opravdu Bohem, musí být Tři: Otec, Syn a Duch Svatý.

A připojíme-li navíc přesvědčení, na které tak rádi navazovali staří církevní otcové, že celý náš svět je nějak „3D“ (vše má počátek – průběh – cíl, výšku – šířku – hloubku, hmotu – tvar – energii a tak podobně), pak můžeme opravdu říci, že tajemství Boží Trojice nám není až tak vzdálené, když se takto ve stvoření odráží, v trojiční struktuře jeho bytí. Jedinečně pak i v naší vlastní duši, ve vnitřní jednotě jejích tří mohutností – poznání, volby a vztahovosti. Není proto divu, že i v celém Starém Zákoně jeho už nejranější křesťanští interpreti Boží Trojici přečetli také: Kdykoli je řeč o Božím Duchu, můžeme v něm vnímat Ducha Svatého, kdykoli o Slovu, můžeme slyšet Syna, kdykoli o Moudrosti, můžeme ji vztáhnout na Syna i Ducha, kteří jsou – slovy sv. Ireneje – v díle stvoření i vykoupení „rukama Otce“.

Je-li nám tedy Boží Trojjedinost nejbližší a v jistém smyslu nejpochopitelnější Boží pravdou, pak můžeme být dnešním svátkem povzbuzeni nejen ve smyslu, že křesťanská víra není nesmyslem ani mýtem, ale i proč by měla být skutečná láska opravdu naším životním údělem: Protože jsme stvoření (s pohledem na Syna) k obrazu a podobě Boha Nejsvětější Trojice, Boha – Lásky.

P. JAN HOUKAL, duchovní správce u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze


 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Ostatní, ČlánkyAktuální číslo 26 21. – 27. června 2022

Do služby se chystá 11 novokněží

Od soboty je brněnská diecéze bohatší o tři kněze a jednoho jáhna. Tento víkend následují kněžská svěcení v Olomouci a Českých Budějovicích. Další bude 2. července…

celý článek


Rodinný poklad církve

V lednu letošního roku papež František jmenoval učitelem církve Ireneje z Lyonu. Hlavní přínos tohoto světce z 2. století podle příslušného dekretu spočíval v tom,…

celý článek


I přes bouřky zažíváme milost

Poslední květnový den si želivská kanonie premonstrátů zvolila nového opata. Stal se jím čtyřicetiletý P. TADEÁŠ RÓBERT SPIŠÁK OPraem.

celý článek


Vysoká inflace jako mor společnosti

Inflace se po dlouhé době vynořila z temnot, kam ji svět v osmdesátých a Česko v devadesátých letech zahnaly, a ztěžuje nám zase život.

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay