HOMILIE: Jak se proinvestovat do Božího království?

Vydání: 2021/44 Pozvání k modlitbě za zemřelé, 26.10.2021

Jedenáctá kapitola Markova evangelia nám předkládá událost Ježíšova slavného vjezdu do Jeruzaléma, vyhnání prodavačů z chrámu a následné pře se zástupci různých proudů tehdejšího židovstva, se stoupenci moci světské i představiteli moci duchovní. Tyto půtky pokračují i v kapitole dvanácté, z níž je vzato i evangelium 31. neděle v mezidobí, které začíná větou: „Jeden z učitelů Zákona poslouchal jejich spor a viděl, že jim dobře odpověděl. Přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: ,Které přikázání je první ze všech?‘.“

Pro tentokrát pomiňme, zda šlo o další nastraženou past, nebo upřímný zájem ze strany učitele Zákona. Důležité je, že tazatel hledá klíč k Zákonu, ke zjevené Boží vůli pro Izrael. Ježíš odpoví citací Šema Israel (Srov. Dt 6,4-5), jež je páteří smlouvy mezi Izraelem a Bohem, základním kamenem židovské identity i modlitby: „První je toto: ,Slyš Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.‘ Druhé je toto: ,Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ (Srov. Lv 19,18) Žádné jiné přikázání není větší než tato.“

Ježíš je tázán na první přikázání, ale poněkud překvapivě ještě dodá i druhé a obě je označí za větší než všechna ostatní. Tento úryvek jsme už četli mnohokrát, a tak nám možná nepřijde divné, že Ježíš tak pevně spojil dva verše stojící původně samostatně. Každý z nich najdeme dokonce v jiné knize Mojžíšově. Klíčem může být poslední výzva Šema Israel – milovat Boha celou svou silou. Nijak nechci zpochybňovat, že máme milovat Boha naplno, ze všech svých sil, všemi možnými způsoby. Takto je překládán originální hebrejský text řeckou Septuagintou i latinskou Vulgátou. Původní hebrejský výraz meod však neznamená sílu, ale příslovce míry – velmi či hodně. Nejvýznamnější židovský text – targum Onkelos, který překládá Tóru z hebrejštiny do tehdy běžné aramejštiny, překládá tento výraz rovnou jako bohatství. Jak ale milovat Boha tím, čeho mám hodně? On přece nepotřebuje můj majetek a peníze! Ty však potřebuje chudý, hladový, nemocný i pocestný, zkrátka můj bližní. Z tohoto pohledu je přikázání lásky k bližnímu vloženo jako nedílná součást přikázání lásky k Bohu. Jasné rovnítko mezi požadavky lásky k Bohu a člověku konec konců klade Ježíš i ve 25. kapitole Matoušova evangelia ve výkladu o posledním soudu.

Toto velmi dobře chápe i onen učitel Zákona, když v reakci na Ježíšovu odpověď dodá, že takto praktikovaná dvojjediná láska je víc než všechny oběti a dary. Kéž z našich slov a skutků vyplývá, že jsme to také pochopili.

PAVEL MIKŠŮ, jáhen a šéfredaktor Radia Proglas

 

 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Ostatní, ČlánkyAktuální číslo 5 25. – 31. ledna 2022

Upřesněné počty věřících

Český statistický úřad (ČSÚ) minulý týden zveřejnil podrobnější data o loňském sčítání lidu, která zpochybnila dříve uváděné informace o výrazném poklesu…

celý článek


Směřovat k jednotě po celý rok

Týden modliteb za jednotu křesťanů právě skončil, ekumenická spolupráce ale trvá na mnoha místech po celý rok. A může být velmi užitečná i pro aktuální synodální cestu.

celý článek


Formace ve světě rozšiřuje obzory

Vstoupit do řeholní formace znamená vydat se na dlouhou cestu. Pro čím dál víc adeptů zasvěceného života to přináší také povinnost na čas opustit rodnou zemi a vydat…

celý článek


Plečnik – architekt, který předběhl koncil

Na 23. leden připadlo 150. výročí narození Jože Plečnika – slovinského architekta, který vtiskl moderní ráz Pražskému hradu. A je též autorem jednoho z nejpozoruhodnějších…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay