HOMILIE: Evangelium je srdcem Bible

Vydání: 2021/4 Pronásledování sílí, 19.1.2021

Již téměř dva týdny jsme opět v liturgickém mezidobí, v době, která se zvláštním důrazem zpřítomňuje čas Kristova veřejného působení – od jeho křtu až do velikonočních událostí. V evangelijním úryvku máme dnes před sebou jakousi souhrnnou zprávu o tomto začátku Ježíšova působení a následně svědectví o povolání prvních učedníků za apoštoly. Starozákonní čtení o Jonášově kázání v Ninive, předznamenávající evangelium, zaciluje naši pozornost zejména na jeho první dva verše, na slova vložená do úst samotnému Pánu Ježíši: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“

Tato slova shrnují vše, co Pán Ježíš přinesl na zem, co učil a svými činy potvrzoval i k čemu člověka zavolal. Zároveň jsou jakousi „branou“ k četbě celého Markova evangelia. Zvou nás začíst se do svědectví o Kristově působení, o jeho učení a mocných činech, o jeho smrti a zmrtvýchvstání, abychom nakonec spolu se setníkem pod křížem ze závěru evangelia vyznali: „To byl vpravdě Boží Syn.“

Jelikož ale nejde jen o shrnutí počátku Ježíšova působení a už vůbec ne jen o „bránu“ k četbě, nýbrž o syntézu úplně celého evangelia, jeho obsahu, připomeňme si několik známých momentů tohoto dvojverší:

„Naplnil se čas.“ Pro „naplnil se“ je v řečtině použit tvar peplérótai, což je tvar perfekta pasiva. To vyjadřuje dokonavost, naplněnost minulého děje: Kristovým příchodem je jednou provždy naplněn čas. „Čas“ je kairos, tedy ne čas lineární (ten se v řečtině jmenuje chronos), nýbrž „čas příhodný“: Jím, časem příhodným, se totiž doba po Kristově příchodu jednou provždy stává.

„A přiblížilo se království Boží.“ Éngyken, „přiblížilo se“, je opět perfektum, vyjádření dokonaného minulého děje majícího důsledky pro přítomnost: Boží království se přiblížilo a od té doby je nám blízko, protože Kristus je nám blízko.

„Čiňte pokání a věřte evangeliu,“ je důsledek, který z toho vyplývá. V řečtině zní výzva k obrácení ještě výmluvněji: Metanoeite je imperativ od slovesa metanoein, složeného z meta (předpony vyjadřující změnu) a nous („mysl“). Spíše než „čiňte pokání“ tak znamená „změňte smýšlení“. Přičemž „mysl“ (nous) je více než jen rozum, „mysl“ vyjadřuje to nejdůležitější v člověku. Reakce člověka na setkání s Pánem Ježíšem, víra v něj má tak znamenat (postupnou) změnu celého jeho smýšlení, přeorientování se na Boha a dobro, proměnu nitra, jeho „přeformátování“ podle Kristovy podoby.

Euangelion, „radostná“ či „dobrá zvěst“, pak opravdu spočívá v tom, že Spasitel již přišel, že je nám blízko, že nás chce nadchnout a chce nám k víře, ke změně smýšlení a tím do Božího království pomoci.

Kristova pomoc má jistě mnoho podob, zvlášť ty svátostné, ale jednou z nich může být i postupná četba Markova evangelia. Vždyť evangelium je srdcem celé Bible a Marek je ze všech jeho sepsání nejstarší a nejprůzračnější.

P. JAN HOUKAL, farář u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze

 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Ostatní, ČlánkyAktuální číslo 49 30. listopadu – 6. prosince 2021

Za svobodu vyznání

Už počtvrté se v Česku konala připomínka pronásledovaných pro víru Červená středa. 130 míst se zapojilo, červeně byl poprvé nasvícen také Mariánský sloup nebo česká…

celý článek


Synoda už běží napříč diecézemi

Synodální proces se už rozběhl v celé řadě farností. Zjišťovali jsme napříč diecézemi, kolik skupinek se již přihlásilo.

celý článek


Setkává se s námi tam, kde jsme

Adventní čas, do něhož jsme vstoupili, je spojený nejen s očekáváním, ale i s Izaiášovým motivem cesty. „Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí…

celý článek


DARUJTE Katolický týdeník

Už začínáte přemýšlet nad dárky pod stromeček? Předplatným KT můžete udělat radost, povznášet, inspirovat a (in)formovat po celý rok!

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay