HOMILIE: Evangelium je srdcem Bible

Vydání: 2021/4 Pronásledování sílí, 19.1.2021

Již téměř dva týdny jsme opět v liturgickém mezidobí, v době, která se zvláštním důrazem zpřítomňuje čas Kristova veřejného působení – od jeho křtu až do velikonočních událostí. V evangelijním úryvku máme dnes před sebou jakousi souhrnnou zprávu o tomto začátku Ježíšova působení a následně svědectví o povolání prvních učedníků za apoštoly. Starozákonní čtení o Jonášově kázání v Ninive, předznamenávající evangelium, zaciluje naši pozornost zejména na jeho první dva verše, na slova vložená do úst samotnému Pánu Ježíši: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“

Tato slova shrnují vše, co Pán Ježíš přinesl na zem, co učil a svými činy potvrzoval i k čemu člověka zavolal. Zároveň jsou jakousi „branou“ k četbě celého Markova evangelia. Zvou nás začíst se do svědectví o Kristově působení, o jeho učení a mocných činech, o jeho smrti a zmrtvýchvstání, abychom nakonec spolu se setníkem pod křížem ze závěru evangelia vyznali: „To byl vpravdě Boží Syn.“

Jelikož ale nejde jen o shrnutí počátku Ježíšova působení a už vůbec ne jen o „bránu“ k četbě, nýbrž o syntézu úplně celého evangelia, jeho obsahu, připomeňme si několik známých momentů tohoto dvojverší:

„Naplnil se čas.“ Pro „naplnil se“ je v řečtině použit tvar peplérótai, což je tvar perfekta pasiva. To vyjadřuje dokonavost, naplněnost minulého děje: Kristovým příchodem je jednou provždy naplněn čas. „Čas“ je kairos, tedy ne čas lineární (ten se v řečtině jmenuje chronos), nýbrž „čas příhodný“: Jím, časem příhodným, se totiž doba po Kristově příchodu jednou provždy stává.

„A přiblížilo se království Boží.“ Éngyken, „přiblížilo se“, je opět perfektum, vyjádření dokonaného minulého děje majícího důsledky pro přítomnost: Boží království se přiblížilo a od té doby je nám blízko, protože Kristus je nám blízko.

„Čiňte pokání a věřte evangeliu,“ je důsledek, který z toho vyplývá. V řečtině zní výzva k obrácení ještě výmluvněji: Metanoeite je imperativ od slovesa metanoein, složeného z meta (předpony vyjadřující změnu) a nous („mysl“). Spíše než „čiňte pokání“ tak znamená „změňte smýšlení“. Přičemž „mysl“ (nous) je více než jen rozum, „mysl“ vyjadřuje to nejdůležitější v člověku. Reakce člověka na setkání s Pánem Ježíšem, víra v něj má tak znamenat (postupnou) změnu celého jeho smýšlení, přeorientování se na Boha a dobro, proměnu nitra, jeho „přeformátování“ podle Kristovy podoby.

Euangelion, „radostná“ či „dobrá zvěst“, pak opravdu spočívá v tom, že Spasitel již přišel, že je nám blízko, že nás chce nadchnout a chce nám k víře, ke změně smýšlení a tím do Božího království pomoci.

Kristova pomoc má jistě mnoho podob, zvlášť ty svátostné, ale jednou z nich může být i postupná četba Markova evangelia. Vždyť evangelium je srdcem celé Bible a Marek je ze všech jeho sepsání nejstarší a nejprůzračnější.

P. JAN HOUKAL, farář u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze

 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Ostatní, ČlánkyAktuální číslo 22 30. května – 5. června 2023

Za pár dnů z nich budou kněží

Pán Bůh povolává ke kněžství rázně a náhle, jindy tiše a pomaličku, ale vždy ponechává svobodu odpovědět. O povolání i kněžských vyhlídkách jsme hovořili se…

celý článek


Požehnání za volant i řídítka

Prázdniny se blíží. Boží ochranu na cesty vyprošují a ke vzájemné ohleduplnosti vybízejí kněží a jáhni při žehnání řidičům a jejich automobilů, motorek i dalších…

celý článek


Na kole do Polska či Bavorska

Prázdniny se blíží. Boží ochranu na cesty vyprošují a ke vzájemné ohleduplnosti vybízejí kněží a jáhni při žehnání řidičům a jejich automobilů, motorek i dalších…

celý článek


Ať objeví, že se mají rádi

„Mami, ségra je zlá, už si s ní nikdy nebudu hrát. – Tati, ten brácha otravuje, furt za mnou leze, udělej s tím něco.“ Vztahy mezi sourozenci dávají rodičům někdy…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay