HOMILIE: Buďme vděční za dar svobody

Vydání: 2023/3 Souboj o prezidenta vrcholí, 17.1.2023

Tato neděle stojí uprostřed Týdne modliteb za jednotu křesťanů, tedy jednotu Kristova mystického těla a zároveň je nedělí Božího slova. Texty liturgie hovoří o svobodě, ale i o tom, co svoboda přináší a jak se s tím vyrovnat.

V prvním čtení prorok Izaiáš mocně hovoří o světle pro Galileu pohanů. Přímoří, Zajordání i Galilea, v níž sídlily kmeny Zabulon a Neftali, byly kraji, ve kterých žilo mnoho národů. Bylo to území podrobené cizím vlivům. Místní obyvatelstvo bylo odvlečeno a území osídleno novými přistěhovalci (2 Král 17). Je to kraj, který je symbolem odklonu od Hospodina a který je prosycen modlářsko–pověrečnými praktikami. Do jisté míry vidím i podobnost s krajem, z něhož toto zamyšlení píši, tedy se severočeskými „Sudety“. Biblická země se má ale paradoxně stát zemí požehnanou, která uvidí světlo – lid má přejít z ponížení a potupy ke cti, ze tmy ke světlu. Toto proroctví se nejenže naplnilo, samozřejmě především v době Ježíše z Nazareta, ale stále se naplňuje novým způsobem i v naší současnosti.

Také v evangeliu se vydáváme na místo zvané Galilea pohanů – Ježíš byl pokřtěn Janem v Jordánu, pokoušen na poušti a nyní odchází do Kafarnaa – městečka ležícího při galilejském jezeře, do kraje, kde se zrodilo mesiášské zélótské hnutí. Jeho členové byli povětšinou Galilejci, kteří se stali synonymem pro rozvratníky – to vše, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše. To, co je zdánlivě rozvráceno, má opět vytvořit jednotu.

To, co je zotročeno předsudky, může přijmout svobodu Božích dětí. Do míst, kde je tma, má proudit světlo – nastává Boží den, jehož jitřenkou byl Jan. Tento den s sebou přináší svobodu, po které se touží. Ale když ona svoboda přijde, zaniká touha po ní a může přijít opět noc. Po svobodě Božích dětí se nesmí přestat nikdy toužit! Jinak by se naplnila slova obžaloby z Dostojevského Velkého inkvizitora: „Místo aby ses ujal vlády nad lidskou svobodou, rozmnožil jsi ji a zatížil jsi navždy duchovní království člověka její trýzní.“ Svoboda, kterou přináší Ježíš, není trýzní, i když je náročná. O tom nakonec dost názorně hovoří druhé čtení z listu sv. Pavla do Korintu. Apoštol musí opět ukázat na Krista, který je dárcem jednoty a svobody zároveň – církevní společenství si totiž s onou svobodou asi neví rady a je rozděleno. Jak aktuální!

Bratři a sestry v Kristu, buďme vděční za dar svobody a nepřestávejme po tomto daru toužit. A zažíváme–li nejednotu a rozdělení, volejme do našeho středu Jediného, který tam patří – Ježíše Krista. Skutečného, ne jeho karikaturu. Radujme se ze světla a svobody Božích dětí. Požehnanou neděli Božího slova a jednoty Kristovy církve.

P. PAVEL ANDRŠ, farář v Hejnicích

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Ostatní, ČlánkyAktuální číslo 5 31. ledna – 6. února 2023

Co popřát novému prezidentovi

Ke gratulacím nově zvolenému prezidentovi ČR Petru Pavlovi se připojují i představitelé církve. „Nevidím vítězné ani poražené voliče. Vidím, že v této volbě vyhrály…

celý článek


Není čas naříkat, ale rozhlížet se

Co je církev? Říkáme, že je Kristovo Tělo – a já věřím, že Bůh jej v tomto světě nenechá zaniknout. Dosud se totiž církev dostala i přes sebevětší krize a byla…

celý článek


Proč nás volby rozdělily a co s tím

Důležitý problém kolem prezidentských voleb je „polarizace společnosti“, tedy to, že se lidé o kandidátech a jejich názorech často hádali a někdy i rozkmotřili. A…

celý článek


A stíháš dělat ještě něco?

S narozením prvního potomka si maminky začnou klást otázky: Neztratím se v nekonečném kolotoči krmení, přebalování a péče o domácnost? A kde najdu čas pro sebe, manžela, Boha?

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay