Hledám partnera. Jak na to?

Vydání: 2015/45 Medaili Za zásluhy dostal i biskup, 3.11.2015, Autor: Karolína Peroutková

Příloha: Doma

Rádi byste navázali známost a váháte, zda si podat inzerát na seznámení? Zeptali jsme se JANA VÍTKA z Noemi, seznamky pro nezadané křesťany, jak postupovat. Hledání životního partnera je podle něj především hledáním živého vztahu s Bohem.
 
Správný inzerát na seznámení? Nic nezatajovat. Ilustrační snímek Vojtěch Vlk
 
Ježíš začal svou veřejnou službu tím, že učinil zázrak na svatbě v Káni galilejské. Co myslíte, byla to náhoda?
 
Nebyla. Věřím, že pro Boha to bylo velmi významné a že nám tím chtěl sdělit důležitou věc: jako křesťané se máme připravovat na svatbu Beránkovu, neboť Ježíš je ženichem a církev jeho nevěstou – to je jedním ze základních aspektů vztahu Krista a jeho církve (dokonce bychom mohli říci, že základní smysl dějin lidstva spočívá v tom, že Bůh připravuje svatbu svému Synu – jak nám říká Boží slovo). A zadruhé: Bůh nám chtěl povědět, jak velmi mu záleží na manželstvích, zvláště na křesťanských, kde v centru rodiny je Kristus. Kristus přišel na tu svatbu a byl tam s nimi – právě tak chce být uprostřed každého manželství.
 
Rodiny, kde je Ježíš opravdu uprostřed, jsou velkou inspirací pro okolí.
 
Obzvláště to platí v dnešní době, pro kterou je charakteristický morální úpadek a ztráta mnoha základních a rodinných hodnot, které platily po staletí; instituce manželství bohužel ztratila původní úctu a vážnost.
 
Avšak křesťanská manželství mohou a mají tento nezdravý vývoj zvrátit – Bůh chce žehnat křesťanským manželstvím a chce je učinit místem, odkud se Boží království bude šířit dál. Takových rodin v dnešní době moc není, ale budoucnost může být jiná.
 
Takže počátek hledání partnera do manželství by měl být ukotven v živém vztahu s Pánem Ježíšem.
 
To je základem křesťanského života. Pokud ten, kdo se považuje za křesťana a hledá životního partnera, svůj vztah s Bohem dosud zanedbával, jistě je načase to změnit. Neboť jestliže za svobodna nevěnuje Pánu pozornost, jakou si Bůh zaslouží, mohli bychom si myslet, že po vstupu do manželství se to u něj změní?
 
Hledání „toho pravého či pravé“ se pak asi podstatně promění.
 
Hodnoty, které jsou pro nás důležité, budeme hledat i u budoucího partnera. Když je pro oba budoucí manžele už dnes Kristus na prvním místě, je pravděpodobné, že tomu tak bude i v jejich manželství.
 
Při dobrém vztahu s Pánem také lehčeji přijmeme představu, že plnohodnotný život můžeme prožít i bez manželství.
 
Ano. Nade vším pozemským úspěchem, či neúspěchem, nad tím, zda se nám v osobním životě a ve vztazích daří, či nedaří, se vysoce klene skutečnost, že Bůh nás miluje a přijímá, že nám dává své odpuštění a lásku, že nám chce být vždy nablízku a být pro nás tou nejbližší osobou. Je tu někdo, kdo nás miluje tou největší láskou. A jeho láska a přijetí jsou větší, než nám kdy může dát jakýkoliv, i ten nejlepší partner.
 
V seznamce Noemi kladete důraz na službu. Proč? Jak může pomoci při hledání partnera?
 
Je to podobné jako s již zmíněným vztahem s Pánem. Ježíš nepovolal učedníky jen k tomu, aby byli sami zachráněni – tam to nemá skončit, jedná se o začátek! Povolal je, a stejně i nás křesťany k tomu, abychom po svém obrácení šířili Boží království po celém světě.
 
Písmo také říká, že vše, co děláme, máme dělat, jako bychom to dělali pro Pána. Ale ruku na srdce: Mohli bychom opravdu prohlásit, že náš život je vždy takový? Jistě každý z nás by našel ve svém životě řadu věcí, o nichž by to říci nemohl... Avšak Boží požadavek takový je.
 
Jak se tedy postupně přibližujeme k Bohu a učíme se ho následovat jako jeho učedníci, on nás postupně vede a proměňuje. Bude na nás klást úkoly, službu, plány, které pro nás připravil – a od nás samozřejmě očekává, že je budeme naplňovat.
 
Ohledně vztahu mezi službou Bohu a hledáním životního partnera můžeme připomenout Pánovo zaslíbení, že on přidává i „vše ostatní“ těm, kteří hledají především Boží království. A je zřejmé, že v této množině „vše ostatní“ se u většiny křesťanů nachází i budoucí manžel či manželka. Měli bychom Pánu důvěřovat, že to myslel vážně.
 
Když dáváme Boží království ve svém životě opravdu na první místo – a ve většině případů to bude znamenat, že budeme ochotni být nasazeni pro Boží věci – Bůh se bude starat, aby byly naplněny i naše potřeby. Neznamená to, že dostaneme vždy všechno, co si usmyslíme, ale on nám bude dávat, co opravdu potřebujeme.
 
Pojďme k praktickým krokům: Jak sestavit inzerát, aby oslovil?
 
Pravdivě, upřímně. Nedělat ze sebe něco, co nejsem. Zmínit své silné i slabé stránky. Napsat, co je pro mě důležité, jaké mám plány do budoucna, jaké cíle.
 
A opačně: Jak na nabídku reagovat? Čeho si na druhém všímat především?
 
Porovnat své plány a životní cíle s hodnotami partnera. Jak se nám spolu komunikuje? Máme celou řadu společných témat? Svou roli sehrají samozřejmě i sympatie a vzájemná přitažlivost, ale neměli bychom se jimi nechat až příliš unést, neboť často bývají dvojznačné a zavádějící. Běžně se totiž stává, že po tělesné stránce jsme přitahováni k někomu pro nás
 
nevhodnému. Na to je třeba dávat pozor. Musíme si všímat celé řady věcí, a především: vše probírat s Bohem v modlitbě. A nikdy nezapomínat, že do budoucího vztahu vstupujeme, nejen abychom něco získali, ale i proto, abychom něco druhému nabídli: být mu pomocí, přítelem, oporou, modlitební podporou – být mu požehnáním.
 
Je důležité druhého se ptát a být s ním ochoten diskutovat, pravdivě odpovídat. Netlačit jej do rozhodnutí, ale dopřát mu dostatek času a klidu.
 
Jistě jste zažil mnoho příběhů se šťastným koncem. Na který vzpomínáte nejraději?
 
Nejraději mám ty příběhy, kdy oba museli nejdříve ujít velký kus cesty, a často nesnadné, než se nakonec našli. Také příběhy, kdy se manželé neuzavřeli jen do svého „štěstíčka“ (i když Bůh nám samozřejmě přeje, abychom v manželství zažívali dobré věci), ale oba si řekli: Jsme stále Božími služebníky, a tak zde budeme nadále především pro něj. A opravdu podle toho pak žijí.
 
Znám mnoho nezadaných a hledajících, kteří se ve své situaci velmi trápí, a třeba už celou řadu let. Jak rád bych každého z nich povzbudil! Prosím, nevzdávejte to! Je psáno, že Bůh může v našich životech učinit opravdu mnohem více, než prosíme a než rozumíme. Proto jděme po cestě s Pánem upřímně a nejlépe, jak umíme. Důvěřujme mu. A nebojme se – on bude s námi!
 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Články, Doma, PřílohyAktuální číslo 12 21. – 27. března 2023

Na cestě ke křtu

„Prosme Pána, aby tento vyvolený překonal každé pokušení. Aby byl vděčný za to, že si ho Bůh vyvolil, že se mu dává poznat,“ zazní pátou neděli postní ve farnostech…

celý článek


Neplést si zpověď s psychoterapií

Svátost smíření, duchovní doprovázení a psychoterapie mají jedno společné: jsou to tři způsoby práce s nitrem člověka. Ale děje se to pokaždé jinak. Zpovědnici nelze…

celý článek


Když se náš svět setká se světem Božím

Bůh většinou mlčí. Jen někdy, výjimečně, hlasitě promluví, viditelně se ukáže, prolomí nebesa, pronikne do našeho srdce. Jednou z takových událostí bylo vzkříšení…

celý článek


Jak uspořádat besedu

Byl by zájem a vy máte chuť zorganizovat program se zajímavým hostem pro svou farnost? Jak na to? O zkušenosti s technikou i propagací se dělí pořadatelé přednášek, debat…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay