Hledám partnera. Jak na to?

Vydání: 2015/45 Medaili Za zásluhy dostal i biskup, 3.11.2015, Autor: Karolína Peroutková

Příloha: Doma

Rádi byste navázali známost a váháte, zda si podat inzerát na seznámení? Zeptali jsme se JANA VÍTKA z Noemi, seznamky pro nezadané křesťany, jak postupovat. Hledání životního partnera je podle něj především hledáním živého vztahu s Bohem.
 
Správný inzerát na seznámení? Nic nezatajovat. Ilustrační snímek Vojtěch Vlk
 
Ježíš začal svou veřejnou službu tím, že učinil zázrak na svatbě v Káni galilejské. Co myslíte, byla to náhoda?
 
Nebyla. Věřím, že pro Boha to bylo velmi významné a že nám tím chtěl sdělit důležitou věc: jako křesťané se máme připravovat na svatbu Beránkovu, neboť Ježíš je ženichem a církev jeho nevěstou – to je jedním ze základních aspektů vztahu Krista a jeho církve (dokonce bychom mohli říci, že základní smysl dějin lidstva spočívá v tom, že Bůh připravuje svatbu svému Synu – jak nám říká Boží slovo). A zadruhé: Bůh nám chtěl povědět, jak velmi mu záleží na manželstvích, zvláště na křesťanských, kde v centru rodiny je Kristus. Kristus přišel na tu svatbu a byl tam s nimi – právě tak chce být uprostřed každého manželství.
 
Rodiny, kde je Ježíš opravdu uprostřed, jsou velkou inspirací pro okolí.
 
Obzvláště to platí v dnešní době, pro kterou je charakteristický morální úpadek a ztráta mnoha základních a rodinných hodnot, které platily po staletí; instituce manželství bohužel ztratila původní úctu a vážnost.
 
Avšak křesťanská manželství mohou a mají tento nezdravý vývoj zvrátit – Bůh chce žehnat křesťanským manželstvím a chce je učinit místem, odkud se Boží království bude šířit dál. Takových rodin v dnešní době moc není, ale budoucnost může být jiná.
 
Takže počátek hledání partnera do manželství by měl být ukotven v živém vztahu s Pánem Ježíšem.
 
To je základem křesťanského života. Pokud ten, kdo se považuje za křesťana a hledá životního partnera, svůj vztah s Bohem dosud zanedbával, jistě je načase to změnit. Neboť jestliže za svobodna nevěnuje Pánu pozornost, jakou si Bůh zaslouží, mohli bychom si myslet, že po vstupu do manželství se to u něj změní?
 
Hledání „toho pravého či pravé“ se pak asi podstatně promění.
 
Hodnoty, které jsou pro nás důležité, budeme hledat i u budoucího partnera. Když je pro oba budoucí manžele už dnes Kristus na prvním místě, je pravděpodobné, že tomu tak bude i v jejich manželství.
 
Při dobrém vztahu s Pánem také lehčeji přijmeme představu, že plnohodnotný život můžeme prožít i bez manželství.
 
Ano. Nade vším pozemským úspěchem, či neúspěchem, nad tím, zda se nám v osobním životě a ve vztazích daří, či nedaří, se vysoce klene skutečnost, že Bůh nás miluje a přijímá, že nám dává své odpuštění a lásku, že nám chce být vždy nablízku a být pro nás tou nejbližší osobou. Je tu někdo, kdo nás miluje tou největší láskou. A jeho láska a přijetí jsou větší, než nám kdy může dát jakýkoliv, i ten nejlepší partner.
 
V seznamce Noemi kladete důraz na službu. Proč? Jak může pomoci při hledání partnera?
 
Je to podobné jako s již zmíněným vztahem s Pánem. Ježíš nepovolal učedníky jen k tomu, aby byli sami zachráněni – tam to nemá skončit, jedná se o začátek! Povolal je, a stejně i nás křesťany k tomu, abychom po svém obrácení šířili Boží království po celém světě.
 
Písmo také říká, že vše, co děláme, máme dělat, jako bychom to dělali pro Pána. Ale ruku na srdce: Mohli bychom opravdu prohlásit, že náš život je vždy takový? Jistě každý z nás by našel ve svém životě řadu věcí, o nichž by to říci nemohl... Avšak Boží požadavek takový je.
 
Jak se tedy postupně přibližujeme k Bohu a učíme se ho následovat jako jeho učedníci, on nás postupně vede a proměňuje. Bude na nás klást úkoly, službu, plány, které pro nás připravil – a od nás samozřejmě očekává, že je budeme naplňovat.
 
Ohledně vztahu mezi službou Bohu a hledáním životního partnera můžeme připomenout Pánovo zaslíbení, že on přidává i „vše ostatní“ těm, kteří hledají především Boží království. A je zřejmé, že v této množině „vše ostatní“ se u většiny křesťanů nachází i budoucí manžel či manželka. Měli bychom Pánu důvěřovat, že to myslel vážně.
 
Když dáváme Boží království ve svém životě opravdu na první místo – a ve většině případů to bude znamenat, že budeme ochotni být nasazeni pro Boží věci – Bůh se bude starat, aby byly naplněny i naše potřeby. Neznamená to, že dostaneme vždy všechno, co si usmyslíme, ale on nám bude dávat, co opravdu potřebujeme.
 
Pojďme k praktickým krokům: Jak sestavit inzerát, aby oslovil?
 
Pravdivě, upřímně. Nedělat ze sebe něco, co nejsem. Zmínit své silné i slabé stránky. Napsat, co je pro mě důležité, jaké mám plány do budoucna, jaké cíle.
 
A opačně: Jak na nabídku reagovat? Čeho si na druhém všímat především?
 
Porovnat své plány a životní cíle s hodnotami partnera. Jak se nám spolu komunikuje? Máme celou řadu společných témat? Svou roli sehrají samozřejmě i sympatie a vzájemná přitažlivost, ale neměli bychom se jimi nechat až příliš unést, neboť často bývají dvojznačné a zavádějící. Běžně se totiž stává, že po tělesné stránce jsme přitahováni k někomu pro nás
 
nevhodnému. Na to je třeba dávat pozor. Musíme si všímat celé řady věcí, a především: vše probírat s Bohem v modlitbě. A nikdy nezapomínat, že do budoucího vztahu vstupujeme, nejen abychom něco získali, ale i proto, abychom něco druhému nabídli: být mu pomocí, přítelem, oporou, modlitební podporou – být mu požehnáním.
 
Je důležité druhého se ptát a být s ním ochoten diskutovat, pravdivě odpovídat. Netlačit jej do rozhodnutí, ale dopřát mu dostatek času a klidu.
 
Jistě jste zažil mnoho příběhů se šťastným koncem. Na který vzpomínáte nejraději?
 
Nejraději mám ty příběhy, kdy oba museli nejdříve ujít velký kus cesty, a často nesnadné, než se nakonec našli. Také příběhy, kdy se manželé neuzavřeli jen do svého „štěstíčka“ (i když Bůh nám samozřejmě přeje, abychom v manželství zažívali dobré věci), ale oba si řekli: Jsme stále Božími služebníky, a tak zde budeme nadále především pro něj. A opravdu podle toho pak žijí.
 
Znám mnoho nezadaných a hledajících, kteří se ve své situaci velmi trápí, a třeba už celou řadu let. Jak rád bych každého z nich povzbudil! Prosím, nevzdávejte to! Je psáno, že Bůh může v našich životech učinit opravdu mnohem více, než prosíme a než rozumíme. Proto jděme po cestě s Pánem upřímně a nejlépe, jak umíme. Důvěřujme mu. A nebojme se – on bude s námi!
 

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Články, Doma, PřílohyAktuální číslo 27-28 30. června – 13. července 2020

Slovanským jazykem proti pohanským kultům

Jaký asi byl duchovní svět Moravanů v době, kdy na naše území připutovali soluňští věrozvěstové? Co prozrazují dobové prameny i nálezy z pohřebišť – přibližuje…

celý článek


Rybníkářství podle věrozvěstů i na Velehradě

Nové terénní úpravy v okolí Velehradu odpovídají moderním trendům v ekologii a hospodaření s vodou. Zároveň jsou ale v souladu s nejstaršími tradicemi. Dokládají to…

celý článek


Z poutníků se stali zedníci

Také díky pomoci dobrovolníků z naší vlasti se od ledna tohoto roku mohou sloužit bohoslužby v opraveném kostele sv. Hilaria nedaleko francouzského Avignonu, ve stavbě pocházející…

celý článek


Žiju příběh Mariánského sloupu

PETR VÁŇA – ten, který vytesal z kamenů nový Mariánský sloup. Zdaleka to však není jediné jeho dílo. Vypravili jsme se za ním do jeho ateliéru pod hradem Karlík u Berounky.

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay