Dobrá kniha 2006

Vydání: 2007/6 Živá farnost, 5.2.2007, Autor: Jan Paulas

Dobrá kniha 2006
1. – 3. místo: 8 bodů

Jan Franz: Eseje, kritiky, dopisy (nakl. Triáda)
Tomáš Halík: Prolínání světů. Ze života světových náboženství (Nakl. Lidové noviny).
František Lízna: Musím jít dál. 4 404 286 kroků P. Františka Lízny za svatým Jakubem (nakl. Cesta)

4. místo: 6 bodů
Karel Hvížďala – Václav Havel: Prosím stručně (nakl. Gallery)

5. – 6. místo: 5 bodů
Jan Balabán: Jsme tady (nakl. Host)
Hans Küng: Věčný život? (nakl. Vyšehrad)

7. místo: 4 body
Vojtěch Vlček: Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel (Karmelitánské nakl.)

Poprvé v historii literární ankety Dobrá kniha se na první příčce umístily hned tři tituly! V letošním devátém ročníku nám odpovědělo 68 osobností na následující otázku:

Které tři knihy vám v minulém roce udělaly radost a pokládáte je za dobré knihy roku 2006?

Někdy dotázaní uvedli i víc titulů. Každá kniha pak získala jeden bod bez ohledu na pořadí. Zároveň jsme zjišťovali úspěšnost jednotlivých nakladatelů, tj. kolik jejich titulů na sebe dokázalo upozornit.AVEL POSÁD, litoměřický biskup
1. Moudrost a vtip G. K. Chestertona (Karmelitánské nakl.);
2. Antoine de Saint-Exupéry: Dopisy matce (Karmelitánské nakl.);
3. Josef Javora: Výběr z hroznů (Matice cyrilometodějská).

PROKOP SIOSTRZONEK OSB, břevnovský převor
1. H. Küng: Věčný život? (Vyšehrad) – podnět pro uvažování, kam směřuji;
2. J. Ratzinger: Duch liturgie (Barrister&Principal) – podnět pro každodenní službu Bohu;
3. T. Halík: Prolínání světů (Nakl. Lidové noviny) – podnět pro uvažování, co nás všechny věřící spojuje.

JAROSLAV MED, literární historik
1. Jitka Bednářová: Josef Florian a jeho francouzští autoři (CDK) – jedinečné a monumentální dílo, jaké dosud dlužila česká kultura prorocké osobnosti Josefa Floriana;
2. Sborník Osobnost v církvi a politice (CDK) – editor P. Marek a J. Hanuš. Soubor referátů mapujících úlohu katolické církve ve 20. století;
3. Miroslav Volf: Odmítnout nebo obejmout? (Vyšehrad) – brilantní analýza soudobého násilí od amerického teologa, která by rozhodně neměla bez povšimnutí zapadnout;
4. Jan Balabán: Jsme tady (Host) – největší český autor povídek!

ELIŠKA VLASÁKOVÁ, psycholožka a spisovatelka
1. Pavel Kolmačka: Stopy za obzor (Triáda);
2. Jiří Olič: Volyňský dalekohled (Votobia);
3. Jan Balabán: Jsme tady (Host) a Truman Capote: Povídky (Argo) – souborné vydání.

DOMINIK JOSEF DOUBRAVA, farář na Svatém Kopečku u Olomouce a autor knih
1. Margaret Cravenová: Slyšela jsem sovu zavolat své jméno (Vyšehrad);
2. Bruce Marshall: Plná slávy (Karmelitánské nakl.);
3. Tomáš Halík: Prolínání světů (Nakl. Lidové noviny).

JIŘÍ STRÁNSKÝ, ředitel Muzea Kroměřížska
1. Tomáš Špidlík: Liturgické meditace na celý rok (Refugium Velehrad-Roma) – hloubka výšin, moudrá prostota. Tomáš Špidlík je velký dar pro svět;
2. Andrej Aseňjevič Tarkovskij: Krása je symbolem pravdy (Camera obscura) – už ten název!
3. Michel Tournier: Pátek, aneb lůno Pacifiku (Nakl. Pavel Mervart) – Daniel Defoe by se divil.

JAN STŘÍBRNÝ, historik
1. Vojtěch Vlček: Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel (Karmelitánské nakl.);
2. Jaroslav Šebek: Mezi křížem a národem (CDK);
3. František Lízna: Musím jít dál (Cesta).

KVĚTOSLAVA NERADOVÁ, publicistka
1. Hans Küng: Věčný život? (Vyšehrad) – vynikající teologická knížka. Velmi poctivé, důsledné, odvážné a srozumitelné otevření problému smrti, umírání a věčnosti. Vyjadřuje přitom naději v křesťanském smyslu bez obvyklých frází a klišé;
2. Daniel Raus: Píseň písní (Nakl. G + G) – přebásnění známého starozákonního textu. Pozoruhodný autor, básník střední generace, v tomto případě hledal a našel rovnováhu mezi autenticitou starozákonního textu a dnešním básnickým výrazem. Imponuje hlavně tím, co je dnes velice cenné – křehkou prostotou;
3. Tomáš Halík: Prolínání světů (Nakl. Lidové noviny) – přes jistou povrchnost a líbivost kniha přináší velmi cenné a nové informace, ale především velkorysé pojetí. Často zde postrádáme hlubší postižení problémů a témat, ale v jednom svazku se to asi nedá pojednat. Těžiště knihy je v obrazové části.

DOMINIK DUKA, biskup královéhradecký
1. Jeruzalémská Bible: Evangelia (Krystal OP) – neotřelý text a práce na něm a s ním. Členění textů i poznámkový aparát v češtině mně dělají radost;
2. Sborník KTF UK: Obor křesťanské umění (Karolinum) – myslím, že chroničtí kritici KTF UK si mohou uvědomit, co se změnilo. Jistě uznají, že nám díky Bohu pod vedením odborníků roste nová generace. Tím bych ovšem nechtěl podcenit druhý sborník z oboru teologie věnovaný evropsky uznávanému biblistovi, novozákoníku prof. J. Merellovi;
3. Karel IV. – císař z Boží milosti (Academia) – editor J. Fajt. Kniha mi učarovala jak grafickou úpravou, tak obsahem, rovněž evokovala samotnou výstavu a dobu, kterou připomíná. Byla to velká a krásná doba. Přijde zase někdy k nám?

MARIE SVATOŠOVÁ, zakladatelka hospicového hnutí a autorka knih
1. Guido Stinissen: Růst v modlitbě (Karmelitánské nakl.);
2. Církevní otcové s Tomášem Špidlíkem (Karmelitánské nakl.);
3. Elias Vella: Duch svatý – pramen života (Karmelitánské nakl.).

JAN PEŇÁZ, děkan ve Velkém Meziříčí
1. František Lízna: Musím jít dál (Cesta);
2. Ladislav Kubíček: Zapaluji? (Karmelitánské nakl.);
3. Elias Vella: Duch svatý – pramen života (Karmelitánské nakl.) a Otomar Radina: Paměti opotřebovaného pedagoga (Karmelitánské nakl.)

JITKA BEDNÁŘOVÁ, literární historička
1. František Lízna: Musím jít dál (Cesta) – pro duchovnost, která je tak přirozená, hluboká a tak těžko popsatelná;
2. Kateřina Bobková-Valentová: Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia (Karolinum);
3. Jan Franz: Eseje, kritiky, dopisy (Triáda) a Věra Lukášová, Hana Schillerová: Ženy z fary (Kalich).

MILOŠ BOK, hudební skladatel
1. Bohumil Zlámal: Příručka českých církevních dějin (Matice cyrilometodějská);
2. Joseph Ratzinger: Kompendium katechismu katolické církve (Karmelitánské nakl.);
3. Henry Picker: Hitlerovy rozhovory u kulatého stolu (Alpress Frýdek Místek).

EVA HROZKOVÁ, filmová publicistka
Johann Wolfgang Brügel: Češi a Němci 1918–1938 (Academia) – unikátní kniha unikátního autora. V nekončících a nesmiřitelných sporech Čechů a českých („sudetských“) Němců o to, kdo komu víc ublížil, z obou stran často velmi jednostranných, tato kniha v sobě skrývá věrohodné odpovědi. Český Němec, poslední autor svého druhu, psal z pohledu aktéra a zároveň i pozorovatele, usilujícího v „masarykovském duchu“ o maximální objektivitu. Jeho slovy: „Československo let 1919–1938 nebylo ani rájem na zemi, jak se v oslavné vzpomínce jeví starší české generaci, ale ani peklem, jak by je chtěla líčit německonacionální historická dezinterpretace.“ Kniha je nesmírně potřebná hlavně pro Čechy, protože kvalifikovaně narušuje jejich sebeobdivný obraz o vlastní minulosti; autor s oběma národy sympatizuje, ale ani jednomu nic neodpouští.

MILOŠ DOLEŽAL, básník a redaktor ČRo 3 – Vltava
1. Jan Franz: Eseje, kritiky, dopisy (Triáda) – zázrak se stal: po 60 letech od předčasné smrti mladého literárního kritika a překladatele (1910–1946) knižní soubor jeho znovunalezených textů;
2. Szilárd Borbély: Pompa funebris (Opus) – jeden z nejvýraznějších současných maďarských básníků (nar. 1964) křesťansko-židovské inspirace. Pokus nahlédnout osobní tragický příběh své rodiny skrze světlo slov (výtečný překlad Lucie Szymanowské!);
3. Václav Pankovčín: Tři ženy pod ořechem (Kalich) – přeložil Tomáš Weiss. Nesebestředný slovenský prozaik zemitých obrazů prchavého života;
4. Miloš Dvořák: U nás v Jasenici (pro obec Jasenice vydalo nakl. L. Marek) – uspořádal L. Soldán. Vzpomínky literárního kritika a básníka na dětství. Obec, která si váží svého dobrého rodáka.

OTO MÁDR, teolog
1. Bohumil Svoboda: Na straně národa. Kardinál František Tomášek v zápase s komunistickým režimem 1965–1989 (Vyšehrad);
2. Hans Küng: Po stopách světových náboženství (CDK);
3. Elias Vella: Duch svatý – pramen života (Karmelitánské nakl.).

JOLANA POLÁKOVÁ, filozofka
1. Joseph Ratzinger: Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur (Karmelitánské nakl.);
2. Vojtěch Vlček: Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel. Rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948–1989 (Karmelitánské nakl.);
3. Madeleine Albrightová: Mocní a Všemohoucí. Úvahy o Bohu, Americe a mezinárodních vztazích (Práh).

ADOLF RÁZEK, dokumentarista ÚDV
1. Tomáš Halík: Prolínání světů (Nakl. Lidové noviny);
2. Vojtěch Vlček: Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel (Karmelitánské nakl.);
3. František Hrdlička, Zdena Bratršovská: Jak chutná nezávislost (Votobia) – ucelený pohled na uplynulých padesát let.


Nakladatelé roku 2006:
1. Karmelitánské nakl. – 24 titulů
2. Vyšehrad – 7 titulů
3. Host – 6 titulů


ALEŠ OPATRNÝ, kněz a přednášející na KTF UK
1. Václav Ventura: Spiritualita křesťanského mnišství (Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově);
2. Jiří Skoblík: Morálka v dialogu. (Karmelitánské nakl.);
3. Benedikt XVI.: Encyklika Deus caritas est (Paulínky).

Josef Kořenek, lékař a básník
1. Petr Piťha: Výchova, naděje společnosti (Poustevník) – připomenutí etických postojů v nejrůznějších proměnách společnosti;
2. Jiří Skoblík: Morálka v dialogu (Karmelitánské nakl.) – inspirativní a přínosné uvažování o etických postojích kotvících v poukazu na nadčasové hodnoty života jako vzácného daru Tvůrce;
3. Karel Vysloužil: Mezi nebem a zemí (Lípa Vizovice) – něžné poselství jemné a statečné duše o Boží režii v životě člověka.

IVAN MEDEK, publicista
1. Jiří Kovtun: Republika v nebezpečném světě. Éra prezidenta Masaryka 1918–1935 (Torst);
2. Jiří Suk: Labyrintem revoluce (Prostor).

MARIE BLAŽKOVÁ, šéfredaktorka Radia Proglas
1. Co si myslíme o jezuitech (Refugium Velehrad–Roma) – odpovědi na anketu k 450letému výročí příchodu jezuitů do českých zemí;
2. Vojtěch Vlček: Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel (Karmelitánské nakl.) – rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu;
3. František Lízna: Musím jít dál (Cesta).

PAVEL KUNEŠ, farář v Praze-Vršovicích
1. A. Grün: Vyznej se sám v sobě (Karmelitánské nakl.);
2. Pöhlmann, Stern: Desatero v životě Židů a křesťanů (Vyšehrad);
3. A. Grün: Pracovat i žít (Karmelitánské nakl.).

VOJTĚCH VLČEK, historik
1. F. Lízna: Musím jít dál (Cesta) – skvělé svědectví o putování „Božího člověka“ P. Františka Lízny do Santiaga de Compostely. Poctivé, upřímné, opravdově žité křesťanství. Díky za vaše životní svědectví o Kristu, otče Františku;
2. M. Doležal: Proti zlému krompáč a lopatu (Karmelitánské nakladatelství) – třetí část vynikajících rozhovorů o mnohdy dramatických osudech kněží, vojáků, intelektuálů vzdorujících nacistické i komunistické totalitě. Neměli bychom na tyto lidi zapomínat. Bez nich by národ byl jen masou;
3. R. Malý: Katolíci ve stínu hákového kříže (Michael s. a. Frýdek Místek) – jedna z mála knih v češtině, která zachycuje děsivý teror nacistů proti katolické církvi. Je třeba připomenout, že po Židech, levici a slovanských národech byla určena k likvidaci i katolická církev.

ROBERT KRUMPHANZL, knižní editor
Thomas Merton: Vody Siloe (Krystal OP). Liturgie a kázání P. Řehoře Marečka, spořilovského faráře, a P. Pavla Kuneše, faráře vršovického. Nenapsané knihy. Vydají za mnoho „Dobrých knih“.
Revue Salve – v posledních letech jeden z nejlepších časopisů v této zemi, nejenom pokud jde o „křesťanství“. Ukazuje mimo jiné, jak život bez křesťanství je chudý, a naopak, jak destilované křesťanství, bez jeho kulturního a kulturotvorného rozměru v nejširším smyslu, je chudé. (Včetně toho takzvaně kulturního, které zve do chrámů populární zpěváky a na charitativních akcích nechá boháče stavět pití na oltáře. Nemám nic proti majetným lidem, ale v tu chvíli jsou to boháči.) Velká naděje, to Salve. Náklad asi 500 výtisků.

DAGMAR POHUNKOVÁ, lékařka a publicistka
1. O naději s Marií Svatošovou (Karmelitánské nakladatelství) – překvapivé drobnosti pro každodenní zamyšlení a radost i v tíživých situacích;
2. Josef Kořenek: Lékařská etika (Triton) – autor je zkušený lékař a vzdělaný teolog. Publikace je pojatá didakticky, zabývá se východisky a principy lékařské etiky, ale na rozdíl od jiných podobných publikací se podrobně věnuje osobnosti lékaře a lékařským ctnostem. A právě to se obvykle nevyučuje, ačkoli na deficit v étosu lékaře jsou pacienti nejcitlivější. Doplněno řadou informativních příloh;
3. Orhan Pamuk: Istanbul. Vzpomínky na město (BB art) – autor byl vyznamenán Nobelovou cenou za literaturu. Kniha otvírá středoevropskému čtenáři zcela neznámý svět „viděný zevnitř“, a to překvapivě; svět, který se donedávna zdál vzdálený, ale je a bude nám čím dál tím bližší.

KAREL VYSLOUŽIL, básník a spisovatel
1. Pentateuch (Karmelitánské nakl.) – stále beru do rukou tu knihu v krásné mateřštině a knihařském provedení;
2. Na minutu s Janem Pavlem II.: Hledání naděje (Karmelitánské nakl.);
3. Greg Watts: Dělník na vinici. Portrét papeže Benedikta XVI. (Karmelitánské nakl.).

ALEŠ PALÁN, publicista a autor knih
Zdálo by se, že v loňském roce žádná kniha, o které by se mohlo říct, že je trvalým literárním počinem, nevyšla. A přece! Možná až po letech udiveni prohlédneme, že je jím nenápadné Přemítání o člověku, životě a době (Nakladatelství Lidové noviny) čtyřiadevadesátiletého českého filozofa Jiřího Hermacha. Jeho filozofie nešustí papírem, ale překypuje životem. Dobrou knihou a počinem minimálně překladatelským je vydání Pentateuchu (Karmelitánské nakl). Krásnou knihou v nejlepším slova smyslu je pak Povídání pro děti (Host) žijícího švýcarského klasika Petera Bichsela – povzbuzující směsice smutku a absurdity.

JANA FRANKOVÁ, herečka
1. Ivan M. Jirous: Magorovy dopisy (Torst);
2. Jan Franz: Eseje, kritiky, dopisy (Triáda);
3. Jan Balabán: Jsme tady (Host)

Jiří Štourač, malíř
1. Věroslav Mertl: Kruhy pod očima (H + H) – druhá kniha deníků, esejů a rozhovorů 1994–2004;
2. Ultra Violet: Má léta s Andy Warholem (Ikar);
3. František Lízna: Musím jít dál. 4 404 286 kroků P. Františka Lízny za svatým Jakubem (Cesta).

PAVEL STUDNIČKA, publicista
1. František Lízna: Musím jít dál (Cesta);
2. Karel Vysloužil: Mezi nebem a zemí (Lípa Vizovice);
3. Jan Franz: Eseje, kritiky, dopisy (Triáda).

MIREIA RYŠKOVÁ, teoložka a přednášející na KTF UK
1. Jan Czech: Biblické příběhy v proměnách času. Příspěvek k duchovní terapii (Portál) – dovoluje číst biblické příběhy zajímavým způsobem i pro nekřesťana;
2. Tomáš Petráček: Výklad Bible v době (anti-) modernistické krize. Život a dílo Vincenta Zapletala OP (Krystal OP) – napínavé čtení o málo známém českém exegetovi přelomu 19. a 20. století, který patřil k evropské vědecké špičce;
3. Jeffrey Kottler, Jon Carlson: Nezdařená terapie. Nejhorší chyby z praxe předních současných psychoterapeutů (Portál) – nahlédnutí do psychoterapeutické praxe z jiné strany, která dovoluje korekci představ o všemohoucnosti terapií a terapeutů.

LADISLAV SOLDÁN, literární historik a editor
1. Josef Vojvodík: Imagines corporis. Tělo v moderní české avantgardě (Host) – pokusil jsem se dojem z této druhé skutečně velké knihy J. Vojvodíka „vtělit“ do recenze s názvem „Tělo, svět, ďábel“. Tím nemíním konstatovat, že autor ve svém myšlení o literatuře (a pochopitelně o člověku, který tu literaturu „dělá“ – a ta literatura je „o něm“ a „o světě“) zapomněl na ducha, duchovnost, duši;
2. Jan Žáček: Ecce sacerdos magnus. Pocta Eduardu Janu Nepomuku Brynychovi (Votobia) – nikoli pouze román života jednoho kněze mezi Čechy a Němci.

JAROSLAV ŠEBEK, historik a publicista
1. Tomáš Halík: Prolínání světů (Nakl. Lidové noviny);
2. Anselm Grün: Pracovat i žít (Karmelitánské nakl.), ale i ostatní tituly z edice Orientace;
3. Guy Gilbert: Růženec světla (Karmelitánské nakl.).

VÁCLAV MALÝ, pomocný biskup pražský
1. Jaroslav Šebek: Mezi křížem a národem (CDK);
2. Jan Heller: Podvečerní děkování (Vyšehrad);
3. Irena Ryčlová: Ruské dilema (CDK).

VĚRA DVOŘÁKOVÁ, literární historička
1. Jiří Kuběna: Paměť básníka (Host) – zvláště pro skvělé kunshistorické medailony (Kubišta, Zrzavý, Medek!);
2. Václav Havel: Prosím stručně (Gallery);
3. Pavel Kosatík: Ústně více (Host).

JAROSLAV ŠERÝCH, výtvarník
1. Tomáš Halík: Prolínání světů (Nakl. Lidové noviny) – ze života světových náboženství;
2. Josef Hrdlička: Probuď se, citero a harfo (Karmelitánské nakl.) – úvahy a meditace nad žalmy;
3. Kalidása: Šest ročních dob, Oblak poslem lásky (Muzeum Boskovice) – staroindická milostná poezie.

ZDENĚK ROTREKL, básník a spisovatel
1. Giovanni Pico della Mirandola: O důstojnosti člověka (Oikoymenh);
2. Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí (Atlantis);
3. Svazek Dialog. StB versus Pavel Kohout (Paseka).

LUDMILA KŘIVANCOVÁ, knihovnice a publicistka
1. Józef Augustyn: Duchovní cvičení I. – V. díl (Karmelitánské nakl.) – užitečné knihy na celý život psané současným jazykem;
2. Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí (Atlantis);
3. Hana Bořkovcová: Soukromý rozhovor (Karmelitánské nakl.) – škoda, že tato knížka nějak zapadla, protože stojí za to, aby byla čtena. A ještě připojuji známou dvojku Svatošová – Kubíček: Zapaluji? (Karmelitánské nakl.).

JOSEF ŠINDAR, farář v Tišnově
1. Greg Watts: Dělník na vinici (Karmelitánské nakl.) – střízlivý a přece optimistický pohled na dělníka na Boží vinici, nad kterou se stále prohání vichřice;
2. Josef Hrdlička: Probuď se, citero a harfo (Karmelitánské nakl.) – svou knihou biskup–básník potěšuje nejen srdce, ale i oko;
3. Josef Javora: Výběr z hroznů (Matice cyrilometodějská) – objevné odhalení básníka, jehož srdce psalo slovem i kovem.

JOSEF DOLISTA, teolog
1. Martin Weis, R. Svoboda, P. Zubko (ed.): Duchovní a myšlenkové proměny druhé poloviny 19. století (Katedra církevních dějin TF JU) – řada zasvěcených studií, které přispějí k prohloubení poznání duchovních i profánních dějin druhé poloviny 19. století;
2. Jiří Kejř: Z počátků české reformace (L. Marek) – kniha uvádí čtenáře k dílu Jana Husa;
3. Stanislav Přibyl: Ekumenismus a právo (L. Marek) – konečně se našel církevní právník v České republice, který rozumí ekumenické teologii! Autor pojednává o vztahu ekumenické teologie a katolického pojetí církevního práva.

JIŘÍ ZIZLER, literární kritik
1. Pavel Kolmačka: Stopy za obzor (Triáda) – poctivý a velký iniciační román o životě, hledání, strázné cestě ke smyslu a v poslední instanci k Bohu;
2. Josef Jedlička: Milý pane Wilde. Dopisy z let 1954–1965 (Torst) – dokument doby a ukázka myšlenkového světa velkého a stále nedoceněného autora;
3. J. Phillips, J. Morley (ed): Imaginace a její patologie (Triton) – soubor pozoruhodných příspěvků o překvapivých souvislostech imaginativního a fantazijního rozměru naší existence.

TOMÁŠ HALÍK, kněz a univerzitní profesor
1. A. Wheatcroft: Nevěřící (BB art) – dějiny křesťansko-islámských vztahů;
2. J. S. Trojan: Ježíšův příběh – výzva pro nás (Oikúmené) – odvážný a podnětný příspěvek českého protestantského teologa do teologické diskuse;
3. H. Küng: Věčný život? (Vyšehrad).

MAX KAŠPARŮ, psychiatr a autor knih
1. Julius Krempaský: Kresťanstvo a fyzika (Spolek sv. Vojtecha Trnava);
2. E. Kübler–Rossová: O dětech a smrti (Ermat Praha);
3. Slavomír Ravik: O světcích a patronech (Levné knihy)

DANA KYNDROVÁ, fotografka
1. Jan Reich: Bohemia (Galerie Nový svět) – fotografická publikace;
2. Václav Jirásek: Industria (Kant) – fotografická publikace;
3. Benjamin Kuras: Jak přežít padouchy (Eminent).

VÁCLAV VAŠKO, publicista
1. Jan Pavel II.: Teologie těla (Paulínky) – o lidské lásce podle Božího plánu. Vhodný dárek snoubencům;
2. Josef Hrdlička: Probuď se, citero a harfo (Karmelitánské nakl.) – úvahy a meditace nad žalmy a krásná knížečka do ruky;
3. Václav Havel: Prosím stručně (Gallery).

GERTRUDA GRUBEROVÁ-GOEPFERTOVÁ, spisovatelka a výtvarnice
1. Jan Franz: Eseje, kritiky, dopisy (Triáda) – svědectví o autorovi výjimečného nadání a o jeho mimořádné životní tragédii. Po šedesáti letech objevený!
2. Setkání a hovory 1997–2004. Almanach společnosti pro vědu a umění v Mnichově (SVU) – pestrý výbor přednášek bohaté kulturní činnosti této aktivní společnosti;
3. Karl Mair, Michall Pilz: Rosenheimer Stadtbider. Pohledy z pěti staletí, II. díl (Historický spolek města Rosenheimu) – obsáhlý soubor, reprodukující malby a grafiky (počínajíc od první světové války) městem inspirované.

JIŘÍ ZAJÍC, publicista
1. Walter Gross, Karl-Josef Kuschel: Bůh a zlo (Vyšehrad) – po dlouhé době knížka, která se zabývá zásadním problémem reálného života s Bohem v tomto světě s patřičnou kompetencí i zodpovědností;
2. Jan Czech: Biblické příběhy v proměnách času (Portál) – mimořádně užitečný průvodce lidským životem nesený porozuměním „archetypálním“ biblickým příběhovým strukturám;
3. Václav Havel, Karel Hvížďala: Prosím stručně (Gallery) – potkal jsem tu – kromě spousty zajímavých informací – právě toho Václava Havla, jehož hlas mi ve veřejné debatě už notně chyběl.

JAROMÍR ZELENKA, básník
1. Jan P. Kučera: Moliére (Paseka);
2. Jan Franz: Eseje, kritiky, dopisy (Triáda) – uspořádal Miloš Doležal;
3. Enrique Vila-Matas: Bartleby a spol. (Garamond).

TAŤÁNA LUKEŠOVÁ, publicistka
1. Milena Nyklová: Pravda a báseň Evy Kantůrkové (Baronet);
2. Václav Havel: Prosím stručně (Gallery);
3. Ludvík Vaculík: Polepšené pěsničky (Dokořán).

MARTIN WEIS, církevní historik
1. J. Dolista, M. Sapík (ed.): Studie z bioetiky (ZSF JU České Budějovice) – studie z bioetiky, které nabízí řadu podnětů k prosazení úcty k lidskému životu;
2. M. Buben: Žebravé řády (Libri) – první svazek
3. dílu oblíbené a žádané Encyklopedie řádů a kongregací v Českých zemích, praktická pomůcka pro všechny zájemce o historii; 3. J. Dolista, R. Ježek: Etika zaměstnance veřejné správy (VŠERS České Budějovice) – přínosná práce, která se zabývá kodexy etiky zaměstnanců ve veřejné správě s bližším zaměřením na profesní etiku Policie České republiky.

JIŘÍ GRYGAR, astrofyzik
1. Jaroslav Krejčí: Mezi demokracií a diktaturou. Domov a exil (Masarykův ústav – Archiv AV ČR v nakl. Albis International) – doporučuji zejména středoškolským a vysokoškolským studentům všech oborů;
2. Tomáš Halík: Prolínání světů. Ze života světových náboženství (Nakl. Lidové noviny);
3. Bohumil Svoboda: Na straně národa. Kardinál František Tomášek v zápase s komunistickým režimem 1965–1989 (Vyšehrad).

MOJMÍR TRÁVNÍČEK, editor a literární kritik
1. Petr Piťha: Výchova, naděje společnosti (Poustevník);
2. František Lízna: Musím jít dál (Cesta);
3. Ladislav Kubíček: Zapaluji? (Karmelitánské nakl.).
4. Krátce před koncem roku mi zcela mimořádnou radost způsobila kniha Jan Franz: Eseje, kritiky, dopisy (Triáda).

MARTIN C. PUTNA, literární historik
1. Zdeněk Neubauer: O svatém Františku aneb Zrození ducha novověku (Malvern) – číst Zdeňka Neubauera je nesnadné, ale pro toho, kdo chce mít svou katolicitu vpravdě celistvou – nedocenitelné!
2. Václav Havel: Prosím stručně (Gallery);
3. Zdeněk R. Nešpor: Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století (Albis International Ústí nad Labem).

JAN ŠULC, knižní editor
1. Jan Franz: Eseje, kritiky, dopisy (Triáda);
2. Zdeněk R. Nešpor: Náboženství na prahu nové doby (Albis international Ústí nad Labem);
3. Jaroslav Riedel: Kritik bez konzervatoře. Rozhovor s Jiřím Černým (Galén).

ŠÁRKA GRAUOVÁ, překladatelka
1. Kniha rozhovorů Věry Lukášové a Hany Schillerové: Ženy z fary (Kalich) – inspirativní svědectví o žitém křesťanství nenápadných žen v minulých letech i současnosti;
2. Jan Heller: Stezka ve skalách (Kalich) – knih kázání a duchovních promluv vychází hodně, málokdy se v nich ale pojí tak nesmírné vzdělání s tak hlubokou duchovní zkušeností;
3. Milan Balabán: Hudba pro pozůstalé (Torst) – soubor celoživotní básnické tvorby starozákoníka a religionisty je objevem skutečného básnického hlasu pevně zakotveného v biblických hodnotách.

MILAN BALABÁN, teolog, básník a univerzitní profesor
1. Josef Blaha SJ: Malá zamyšlení. Několik pohledů židovské filosofie a poesie na dnešní dobu (Marek Konečný);
2. Jan Balabán: Jsme tady (Host);
3. Jacques Derrida: Víra a vědění (Mladá fronta).

MARKÉTA KORONTHÁLYOVÁ, klasická filoložka
1. Petr Nikl: Lingvistické pohádky (Meander);
2. Moudrost a vtip G. K. Chestertona. Paradoxy, aforismy a postřehy (Karmelitánské nakl.) – vybral a přeložil Alexander Tomský;
3. Tomáš Halík: Prolínání světů. Ze života světových náboženství (Nakl. Lidové noviny).

VÁCLAV PETRBOK, literární historik
1. Johann Gottfried Herder: Uměním k lidskosti. Úvahy o jazyce a literatuře (Oikoymenh); 2. Václav Ventura: Spiritualita křesťanského mnišství, 1. díl (Břevnovské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty); 3. Otto M. Urban (ed.): V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914. (Arbor vitae – Obecní dům).

JAN LIPŠANSKÝ, filmový publicista
1. Bůh v mém životě. Příběhy, které se opravdu staly (Katolický týdeník) – není nad osobní a reálné zkušenosti s Božími doteky v životě lidí, jež mohou oslovit i mnohé další věřící i nevěřící;
2. Brněnská diecéze (1777–2007): Historie a vzpomínky (Biskupství brněnské) – výpravná a obsažná publikace se všemi historickými údaji a s bohatým obrazovým aparátem je oproti zvyklostem doplněna vzpomínkami běžných farníků, takže jde spíše o „rodinnou“ kroniku a vzácný záznam svědectví současných věřících pro budoucí generace;
3. Petr Kukal: Polabské evangelium (Česká křesťanská akademie, Brandýs nad Labem) – čtyřverší, v nichž autor rozjímá nad krajinou Polabí jakoby v meditativních modlitbách a nachází mnohá nečekaná evangelijní přirovnání.

ZDENĚK JANÍK, spisovatel
1. Václav Daněk: Z hnoje snů tobě (Torst) – s doslovem Rudolfa Matyse. Nejlepších sedm věnců sonetů, jež byly v současné české poezii napsány. Formálně vytříbené, metaforicky bohaté, s aktuální tematikou;
2. Drahomír Šajtar: Černé labutě. Na okraj moderní literatury ruské (Společnost Leopolda Vrly Ostrava) – nový pohled na Gorkého, Grina, Paustovského, Pasternaka, Achmatovovou, Bagrického a Babela. Uvedeno verši Františka Halase a třemi pro mnoho z nich osudovými rezolucemi bolševické strany z let 1925, 1932 a 1946;
3. Jana Štroblová: Třetí břeh (Protis) – poezie s velkým P z „cest“ i „necest“ života, který nás obklopuje. Poezie lidská, obracející se ke všemu živému.

MIREK KOVÁŘÍK, recitátor a pedagog
1. Vojtěch Klimt: Akorát že mi zabili tátu (Galén) – konečně o Karlu Krylovi, obšírně, věcně a bez patosu;
2. Věra Nosková: Bereme, co je (Abonent ND) – román generační, ve kterém jsem se našel...;
3. Marcela Pátková: Bylas u toho (Host) – poezie; radostné zjištění neutuchající holanovské radiace.

VĚROSLAV MERTL, prozaik a esejista
1. Hans Küng: Věčný život? (Vyšehrad);
2. Karel Hvížďala – Václav Havel: Prosím stručně (Gallery);
3. Wiliam Taubman: Chruščov. Člověk a jeho doba (BB art).

PETRUŠKA ŠUSTROVÁ, novinářka
1. Kurban Said: Alí a Nino (Abonent ND);
2. Tom Reiss: Orientalista (BB art);
3. Nicola a Giorgio Pressburgerovi: Příběhy z osmého obvodu (Sefer).

O. A. KUKLA, historik umění
1. Hans Küng: Po stopách světových náboženství (CDK) a Věčný život? (Vyšehrad);
2. Avraham Cohen: Talmud pro každého. Historie, struktura a hlavní témata (Sefer) a Rabi Löw: Ner micva. O svátku Chanuka (P3K);
3. Mistr Zhuang: Sebrané spisy (Mixima) – poprvé v kompletním a vytříbeném překladu Oldřicha Krále.

MAGDALENA KŘENKOVÁ, výtvarnice
1. Dobré dílo, špatná doba. Sborník příspěvků z konferencí Křesťanská univerzita Josefa Floriana a Literatura a totalita (Hejkal);
2. Romano Guardini: O modlitbě (Karmelitánské nakl.);
3. Greg Watts: Dělník na vinici (Karmelitánské nakl.).

JAN MAZANEC, redaktor Jihlavských listů a publicista
1. Ivan Martin Jirous: Magorovy dopisy (Torst) – něžnost uprostřed krutosti;
2. Vladimír Smékal: Víš, jak žít? (Cesta) – originalita a zároveň praktičnost;
3. Jan Balabán: Jsme tady (Host) – depresivní opravdovost.

BOHUMIL SVOBODA, publicista
Největší radost mi v uplynulém roce udělal překrásný sborník Karel IV. – císař z Boží milosti vydaný k nádherné stejnojmenné výstavě. Bohatý obsahem a také obrazově krásně vybavený. Sdílet článek na: 

Sekce: Kultura, Zpravodajství, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 43 20. – 26. října 2020

Příběh místo moralizování

Ctnost? Přestože tento pojem může někomu znít poněkud staromódně, v psychologii a pedagogice se poslední dobou objevuje stále častěji. A i do škol – nejen těch církevních…

celý článek


Hlavu mám stále plnou hudby

Víte, co má společného Kunderův film Žert, Dietlův seriál Synové a dcery Jakuba Skláře a více než třicet skladeb v Kancionálu? Autora hudby. Je jím skladatel ZDENĚK…

celý článek


Uprkova křížová cesta v nové kráse

V obnovené kráse se již brzy představí kompletní soubor obrazů křížové cesty v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově. Před sto dvaceti lety soubor vytvořil slavný…

celý článek


Hleďme na pastýře Františka

Nová encyklika, tedy okružní list, papeže Františka je jedním z nejdůležitějších papežských textů několika posledních desetiletí. Na svátek sv. Františka z Assisi…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay