Dobrá kniha 2004

Vydání: 2005/7 Usmíření s církví, 8.2.2005, Autor: Jan Paulas

Již posedmé se čtenáři setkávají na stránkách Katolického týdeníku s výsledky literární ankety Dobrá kniha. Dotázané osobnosti rozhodly o následujícím pořadí:

Které tři knihy vám v minulém roce udělaly radost a pokládáte je za dobré knihy roku 2004?

Někdy dotázaní uvedli i víc titulů. Každá kniha pak získala jeden bod bez ohledu na pořadí. Zároveň jsme zjišťovali úspěšnost jednotlivých nakladatelů, tj. kolik jejich titulů na sebe dokázalo upozornit (viz rámeček).

1. místo: 12 bodů
Kdo chodí tmami. Rozhovor Aleše Palána s Danielem a Jiřím Reynky (nakl. Torst)

2. - 3. místo: 9 bodů
Tomáš Halík: Vzýván i nevzýván (Nakl. Lidové noviny)František X. Halas: Fenomén Vatikán (nakl. CDK)

4. - 7. místo: 5 bodů
Duše poutníka. Rozhovor Jana Paulase s Tomášem Špidlíkem (Karmelitánské nakl.)
Alexandr Meň: Rozbít led. Křesťan ve společnosti (nakl. Triáda)
Zbyněk Hejda: Cesta k Cerekvi (nakl. Triáda)
Karel Vrána: Křesťanství a kultura (nakl. Trinitas)

* * *

Nakladatelé roku 2004:1. Karmelitánské nakl. - 16 titulů
2. Portál - 9 titulů
3. Vyšehrad - 7 titulů
4. Academia - 6 titulů
5. Torst - 6 titulů

* * *

PROKOP SIOSTRZONEK OSB, převor břevnovský

1. F. X. Halas: Fenomén Vatikán (CDK) - svět římského biskupa je i pro nás katolíky uzavřen halapartnami Švýcarské gardy, a proto bylo zajímavé nahlédnout dál...; 2. Stanislav Krátký: K plnosti (Cesta) - o skryté církvi je nám také stále mnoho skrýváno, a proto jsem rád odkryl; 3. P. Hora-Hořejš: Toulky českou minulostí 10 (Via facti) - tentokrát zajímavá sonda do života čtyř českých klasiků 19. století.

JAROSLAV MED, literární historik

1. Kdo chodí tmami. Rozhovor A. Palána s Danielem a Jiřím Reynky (Torst); 2. Jan Balabán: Možná že odcházíme (Host); 3. Robert Sak: „Život na vidrholci“. Příběh Bedřicha Fučíka (Paseka); 4. Miloš Doležal: Sansepolcro (Arbor Vitae).

OTMAR OLIVA, akademický sochař

1. Tomáš Špidlík: Duše poutníka (Karmelitánské nakl.); 2. Karel Kaplan, Pavel Kosatík: Gottwaldovi muži (Paseka); 3. Anne Appelbaum: Gulag (nakl. Beta-Dobrovský Pavel)

 

KVĚTOSLAVA NERADOVÁ, publicistka

1. Co vyznáváme (CDK) - rozhovor nad křesťanským Krédem mezi Eugenem Drewermannem a Eugenem Biserem. Příklad skutečného dialogu mezi teology, kteří zastávají různé názory, ale dokážou spolu s velkým respektem hovořit a společně hledat odpověď; 2. Alexandr Meň: Rozbít led. Křesťan ve společnosti (Triáda) - významný představitel ruského pravoslaví 20. století; 3. Jakub Deml: Betlémský poutník (Trinitas) - velmi citlivě vybrané méně známé Demlovy texty s tematikou Vánoc.

DOMINIK JOSEF DOUBRAVA, farář na Svatém Kopečku u Olomouce a autor knih

1. Alexandr Meň: Rozbít led. Křesťan ve společnosti (Triáda); 2. Donald B. Cozzans: Měnící se tvář kněžství (Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty) - reflexe nad krizí kněžské duše; 3. Tomáš Špidlík: Duše poutníka (Karmelitánské nakl.).

 

O. A. KUKLA, historik umění

1. Daniel Reynek, Jiří Reynek, Aleš Palán: Kdo chodí tmami (Torst); 2. Jeroným Janíček: Cyril Höschl - Kde bydlí lidská duše (Portál); 3. Tomáš Špidlík: Mnišství. Spiritualita křesťanského Východu, svazek IV (Refugium Velehrad-Roma)

 

JIŘÍ Šindler, grafik

1. Marek Orko Vácha: Šestá cesta (Cesta); 2. Hana Prošková: Zametačky sněhu (Aurora); 3. Daniel a Jiří Reynkové a Aleš Palán: Kdo chodí tmami (Torst).

 

DAGMAR POHUNKOVÁ, lékařka a publicistka

1. Tomáš Halík: Vzýván i nevzýván (Nakl. Lidové noviny); 2. Ferdinand Seibt: Zrození Evropy (Vitalis); 3. Edgar Knobloch: Russia and Asia (Libri) - vydáno elektronicky v anglickém jazyce. Publikace má za sebou pohnutý osud a vychází z obšírného studia reálií a vlastní zkušenosti autora, právníka, archeologa, lingvisty, historika, básníka, žijícího nyní na úpatí francouzských Pyrenejí. Líčí ruský osud - mentalitu, hospodářství, kulturu, politiku od doby Kyjevské Rusi po dnešek, přičemž sleduje její ovlivnění a spřízněnost s asijskými prvky nomádských Mongolů; 4. Pro rekreaci všechno, co překládá Jan Kantůrek od Terryho Pratchetta z cyklu o Zeměploše - je to poučné, zábavné křivé zrcadlo nastavené našemu světu a jednomu každému z nás. Jazykově dokonalé čtení.

DOMINIK DUKA, biskup královéhradecký

1. František X. Halas: Fenomén Vatikán (CDK) - v jednom svazku jsou celé dějiny vatikánské diplomacie, aniž by se zapomnělo na Čechy. Je to první česká publikace, která se v takovéto šíři zabývá tématem, jež je tvrdým oříškem současnosti; 2. Kdo chodí tmami. Rozhovor Aleše Palána s Danielem a Jiřím Reynky (Torst) - nahlédnutí do tajemné petrkovské samoty, která vzhledem k takové řadě poutníků tak docela samotnou nebyla a umění slova i obrazu k nám hovoří přes kategorie prostoru a času; 3. Petr Piťha: Sv. Kliment Římský, patron města a diecéze Hradec Králové (Poustevník, Studio Gabreta) - snad to není jen patriotismus, ale východní Čechy a jejich patron sv. Kliment hovoří díky prof. Piťhovi i k dnešku a kniha přináší i řadu nově objevených souvislostí, které dovolí pochopit i některé jevy současnosti.

JAROMÍR ZELENKA, básník

Robert Sak: „Život na vidrholci“. Příběh Bedřicha Fučíka (Paseka); Alexandr Meň: Rozbít led. Křesťan ve společnosti (Triáda); 3. Miloš Doležal: Sansepolcro (Arbor Vitae) - s kresbami a obrazy Jiřího Štourače.

JOLANA POLÁKOVÁ, filozofka

1. Karl Rahner: Slova do mlčení (Trinitas) - víc než teologie a filozofie; 2. Fareed Zakaria: Budoucnost svobody (Academia) - politický svět jako na dlani; Karel Vrána: Křesťanství a kultura (Trinitas) - zralé hledání křesťanské identity.

VÁCLAV VAŠKO, publicista

1. F. X. Halas: Fenomén Vatikán (CDK); 2. Vojtěch Vlček: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964 (Matice cyrilometodějská); 3. Hana Bořkovcová: Soukromý rozhovor (Karmelitánské nakl.)

JIŘÍ ZIZLER, literární kritik

1. Kdo chodí tmami. Rozhovor Aleše Palána s Danielem a Jiřím Reynky (Torst) - o duši Petrkova a životu z ní a skrze ní; 2. Tomáš Halík: Vzýván i nevzýván (Nakl. Lidové noviny) - jak si dnes stojí křesťanství na Západě a kterak jsme k tomu došli; 3. Miloš Doležal: Čas dýmu (Atlantis) - poezie, která nádherně nesouzní s dobou; 4. Jiří Opelík: Holanovské nápovědy (Thyrsus) - strhující cesta dílem českého velebásníka.

MARIE BLAŽKOVÁ, šéfredaktorka Radia Proglas

1. Václav Vaško: Dům na skále. Církev zkoušená (Karmelitánské nakl.); 2. Sergej Bulgakov: Nevěsta Beránkova (Refugium Velehrad-Roma); 3. Olivier Clément: Tělo pro smrt a pro slávu (Refugium Velehrad-Roma); 4. Frank Meyer, Roman Joch: Vzpoura proti revoluci 20. století (Academia) a Charles Journet: Jako ohnivý šíp (Karmelitánské nakl.).

JAROSLAV ŠERÝCH, malíř

1. Tomáš Halík: Vzýván i nevzýván (Nakl. Lidové noviny); 2. Leoš Janáček: Literární dílo I a II (Editio Janáček) - velkolepé vydání; 3. G. K. Chesterton: Souzvuk barev (Matice cyrilometodějská) - výbor přeložil Josef Hrdlička.

MILOSLAV FIALA, prezident Sdružení Česká katolická charita

1. Karel Vrána: Křesťanství a kultura (Trinitas) - tento poslední autorův text ukazuje, že křesťanství „není jen světlou nadějí, ale také výzvou a pohoršením“, a že k jeho plnosti paradoxně patří nebýt ze světa, a přitom být ve světě. Plodný rozhovor mezi křesťanstvím a kulturou je pro obě strany potřebný natolik, že nezbývá než se mu stále učit; 2. Rio Preisner: Když myslím na Evropu I a II (Torst) - myšlenkově hutný rozbor labilních kořenů české demokracie z pohledu filozofie, literární historie, politické vědy a teologie. Autor je přesvědčen, že o Bohu se nedebatuje, v Boha se věří. Stane-li se měřítkem hodnot člověk sám, je s civilizací konec; 3. Martin Rees: Pouhých šest čísel (Academia) - obsahuje užitečný materiál pro dialog teologie s přírodními vědami: základem vesmíru je přesný matematický propočet, „vyladěný“ tak, aby mohly existovat hvězdy a život na Zemi.

JAROSLAV ŠEBEK, historik a publicista

1. Duše poutníka. Tomáš Špidlík v rozhovoru s Janem Paulasem (Karmelitánské nakl.); 2. Józef Augustyn: Být otcem (Karmelitánské nakl.); 3. Jaroslav Med: Spisovatelé ve stínu (Portál) - nové, rozšířené vydání; 4. Vojtěch Vlček: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964 (Matice cyrilometodějská) - biografická freska, přibližující pronásledování doby komunismu.

 

VĚROSLAV MERTL, prozaik a esejista

1. Bohumil Nuska: Ptačí údolí (Nakl. Bor) - román; 2. Miloš Doležal: Čas dýmu (Atlantis) - básně; 3. Jaroslav Med: Spisovatelé ve stínu (Portál) - studie.

JAROSLAV MAZÁČ, básník

1. Písmo sv. - Slovo Boží, transcendující nad jakýkoliv prostor a čas; 2. Jan Graubner: Zastavení u Betléma (Karmelitánské nakl.); 3. Celá krásná. Pocta evropské poezie Matce Boží (Matice cyrilometodějská) - výbor uspořádal Josef Hrdlička.

PAVEL KUNEŠ, farář v Praze-Vršovicích

1. Hana Bořkovcová: Soukromý rozhovor (Karmelitánské nakl.) - krásná literatura, naplňující údivem a obdivem; 2. P. Jan Rybář SJ: Musíš výš (Gratis) - starý jezuita ví, co mluví; 3. Claude Tresmontant: Hebrejský Kristus (Barrister & Principal) - povzbuzující teologické čtení.

MAX KAŠPARů, psychiatr a autor knih

1. Richard Rohr, John B. Feister: Naděje proti temnotám (Cesta); 2. Tomáš Halík: Vzýván i nevzýván (Nakl. Lidové noviny); 3. Claude Tresmontant: Otázky naší doby. Filozoficko-teologický sborník (Barrister & Principal).

VĚRA DVOŘÁKOVÁ, literární historička

1. Rosario Villarri (ed.): Barokní člověk a jeho svět (Vyšehrad); 2. František Hrubín-Václav Černý: Vzájemná korespondence (Torst) - editorka Růžena Hamanová; 3. Zbyněk Hejda: Cesta k Cerekvi (Triáda).

JAN ŠULC, knižní editor

1. Zbyněk Hejda: Cesta k Cerekvi (Triáda); 2. Miloš Doležal: Prosil jsem a přiletěla moucha (Karmelitánské nakl.); 3. Otokar Březina: Korespondence I, II (Host).

ŠÁRKA GRAUOVÁ, překladatelka

1. Hana Librová: Vlažní a váhaví. Kapitoly a ekologickém luxusu (Doplněk) - kniha vyšla v roce 2003, pro mne ale byla jednou z nejpovzbudivějších knih roku 2004; 2. Alexandr Meň: Rozbít led. Křesťan ve společnosti (Triáda) - postava tohoto pravoslavného kněze, roku 1990 zavražděného, je pro mne objevem; 3. Bohumila Grögerová: Čas mezi tehdy a teď (Klokočí a Knihovna Jana Drdy) - mimořádná výpověď o síle lidského ducha v křehkém těle.

JAROMÍR HOŘEC, básník

1. Michal Kričfaluši, Karel Richter: Účtování s časem. Díl první: V náručí gulagu (Společnost Rusínů a přátel Podkarpatské Rusi) - svědectví o utrpení Rusínů v druhé světové válce a o jejich věrnosti Československu; 2. Josef Hrubý: Osoby (Fraus) - poezie; 3. -

MAREK HOVORKA, ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě

1. Zbyněk Hejda: Cesta k Cerekvi (Triáda) - Hejdovy deníkové záznamy ze 60. let, psané zkratkovitě jakoby těsnopisem, jen pro sebe samého, aby v prostém popisu co nejvěrněji zachytily to, co nelze zastavit - prchající přítomnost. Z nedávno objeveného sešitu se silně ozývají tísnivé úzkosti tak, jak je známe z celého Hejdova díla. Zároveň jde o unikátní pokus - soupis času napříč vzpomínkami, souboj o plnou paměť; 2. Karel Vachek: Teorie hmoty (Herrmann & synové) - „O vnitřním smíchu, rozdvojené mysli a středověkém osudu“, tak zní podtitul této jedinečné knihy jednoho z nejpůvodnějších současných filmových režisérů - ale i básníka a malíře - Karla Vachka; 3. Kdo chodí tmami. Rozhovor Aleše Palána s Danielem a Jiřím Reynky (Torst) - paměť jako dvojhlas. Daniel a Jiří Reynkové proměnili tuto „vzpomínkovou“ knihu v živé a tvůrčí dílo a s přirozenou otevřeností zasazují umění do všedních a banálních souvislostí, z nichž vždy vyrůstá.

TEREZIE POKORNÁ, šéfredaktorka Revolver Revue

Zbyněk Hejda: Cesta k Cerekvi (Triáda)

JOSEF DOLISTA, teolog a profesor na TF v Poznani

1. Pavel Floss: Architekti křesťanského středověkého myšlení, I. díl (Vyšehrad) - přehled významných středověkých postav a středověkého filozofického myšlení; 2. Ruediger Dahlke: Čím onemocněl svět? (Ikar) - diagnostika současných problémů ve světě; 3. Kamila Veverková: Dílo Antona Krombholze a jeho význam pro reformní teologické myšlení v Čechách (L. Marek) - zapomenutý a významný severočeský kněz (1790-1869) byl konečně prezentován!

MARIE SVATOŠOVÁ, zakladatelka hospicového hnutí a autorka knih

1. Ladislav Kubíček: Boží vůle - zbožná fráze? (Karmelitánské nakl.); 2. Jacques Philippe: Vnitřní svoboda (Karmelitánské nakl.); 3. Laická spiritualita Madeleine Delbrelové s Kateřinou Lachmanovou (Karmelitánské nakl.); 4. Jacques Philippe: Najít si čas pro Boha (Paulínky).

MILOŠ REJCHRT, evangelický farář, publicista a překladatel

1. Darja Kocábová: Třikrát a dost (Kalich); 2. Raul Rivero: Důkazy spojení (Fra); 3. Ladislav Kubíček: Boží vůle - zbožná fráze? (Karmelitánské nakl.).

RUDOLF MATYS, literární kritik a esejista

Jan M. Tomeš: Slovo a tvar (Torst) - tento soubor ojediněle vytříbených a myšlenkově silných esejistických portrétů českých i francouzských básníků a malířů vznikal v průběhu pěti desetiletí, přesto působí tak konzistentně, jako by byl napsán v jednom tahu: nic se nemuselo dodatečně retušovat či „vysvětlovat“. Za takovou kvalitou ovšem nestojí jen erudice, ale i svrchovaná duchovní integrita autorova. Kniha prošla bez většího ohlasu, což je jak příznačné, tak smutné; 2. Javier Marías: Srdce tak bílé (BB-art) - přeložila B. Stárková. Skvělá románová fuga španělského autora střední generace napínavě rozkrývá bez jakéhokoli sebestředného exhibicionismu na minimu děje maximum tajemství lidského života - a tím myslím sama o sobě stačí zahanbit velkou část současné české prózy; 3. Jaroslav Kříž: Postavy a světy v klasických dílech moderní prózy (Práh); 4. Leath Otis-Cour: Rozkoš a láska (Vyšehrad).

VÁCLAV BURIAN, novinář, polonista, redaktor Listů

1. Blanka Rozkošná, Pavel Jakubec: Židovské památky Čech. Historie a památky židovského osídlení Čech (ERA); 2. Witold Gombrowicz: Testament. Hovory s Dominiquem de Roux (Revolver Revue) - přeložila Helena Stachová; 3. Pražské jaro v médiích. Výběr z dobové publicistiky (Ústav pro soudobé dějiny - Doplněk) - editor Jiří Hoppe.

MIREIA RYŠKOVÁ, teoložka

1. I. Yalom: Láska a její kat (Portál); 2. P. Remeš, A. Halamová: Nahá žena na střeše (Portál); 3. V. Malka: Mistři židovské moudrosti(Portál).

KAREL VYSLOUŽIL, básník a spisovatel

1. Tomáš Špidlík: Svatá Melánie (Refugium Velehrad-Roma); 2. Jan Graubner: Zastavení u Betléma (Karmelitánské nakl.); 3. -

MARTIN WEIS, církevní historik

1. Milan M. Buben: Mnišské řády (Libri) - druhý svazek druhého dílu oblíbené Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, vítaná pomůcka pro všechny zájemce o církevni historii; 2. Jaroslav Kadlec: Klášter augustiniánských kanovníků v Třeboni (Karolinum) - dílo předního českého církevního historika, vycházející posmrtně, neboť jeho vydání nebylo minulým komunistickým režimem umožněno; 3. Josef Dolista: Křesťanská víra a racionalita. Teologický přístup (Zdravotně-sociální fakulta JU v Č. Budějovicích) - kniha řeší vztah teologie a dalších věd, především k filozofii, zajímavé a podnětné téma vztahu rozumu a víry.

JAROSLAV SVĚCENÝ, houslista

1. František Kožík: Po zarostlém chodníčku. Sblížení s Leošem Janáčkem (ELK) - je to úžasně a poutavě napsaný román, který vyšel včetně mého CD se skladbami pro housle a klavír L. Janáčka (klavír - Marie Synková); 2. Maurice Philip Remy: Mýtus Rommel (Knižní klub) - literatura o 2. světové válce mě vždycky nesmírně zajímala. Téměř z každé knihy o této době jsem si vzal ponaučení, že jsme bohužel nepoučitelní; 3. Alte Meostergeigen, III. a IV., díl (Verband Schweizerischer Geigenbauer) - nádherná kniha se skvělými fotografiemi houslí, viol a violoncell A. Stradivariho a Cremonské školy, kterou vydalo Sdružení švýcarských houslařů.

VÁCLAV MALÝ, pomocný biskup pražský

1. František X. Halas: Fenomén Vatikán (CDK); 2. Jan Ev. Urban: Duchovní slovo pro dnes a zítra (Karmelitánské nakl.); 3. Václav Vaško: Dům na skále, 1. díl - Církev zkoušená (Karmelitánské nakl.).

OTO MÁDR, teolog

1. Václav Vaško: Dům na skále, 1. díl - Církev zkoušená (Karmelitánské nakl.); 2. František X. Halas: Fenomén Vatikán - idea, dějiny a současnost papežství, diplomacie Svatého stolce, české země a Vatikán (CDK); 3. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Sešity 10, Katolické podzemí - zpracoval A. Rázek.

 

JITKA BEDNÁŘOVÁ, literární historička

1. Bratři Reynkové - A. Palán: Kdo chodí tmami (Torst); 2. F. X. Halas: Fenomén Vatikán (CDK); 3. J. Opelík: Holanovské nápovědy (Thyrsus) a reedice Deníků Anny Frankové s méně známými fotografiemi (Triáda) - postrádám v ní však solidní doslov nebo komentář. Z loňských knih chci upozornit také na pronikavé a nelítostné analýzy naší současnosti od Stanislava Komárka: Mír s mloky (Petrov).

 

JIŘÍ GRYGAR, astrofyzik

1. Kip S. Thorne: Černé díry a zborcený čas (Mladá fronta) - znamenitě přeložené veledílo geniálního amerického fyzika; 2. Alexandre Koyré: Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru (Vyšehrad); 3. Věra Nosková: Bereme co je (Nakl. Věra Nosková) - pozoruhodná autobiografická próza předsedkyně klubu Sisyfos.

DRAHOMÍR ŠAJTAR, literární kritik a historik

1. Bedřich Fučík: Rodná krajina básníkova (Triáda) - editor Vladimír Binar. A vůbec celé dosud vydané dílo Bedřicha Fučíka v redakci Vladimíra Binara a Mojmíra Trávníčka, zasuté po časopisech; 2. Otokar Březina: Korespondence I a II (Host) - editor Petr Holman. Epochální vydání v nedocenitelném zpracování; 3. Kdo chodí tmami. Rozhovor Daniela a Jiřího Reynků s Alešem Palánem (Torst) - nepostradatelné pro perspektivy, jaké se tu otvírají nad dílem Bohuslava Reynka a Suzanne Renaud a jejich životem.

JANA FRANKOVÁ, herečka

1. Gustav Herling-Grudziński: Benátský portrét a jiné prózy (Academia) - přeložila Helena Stachová; 2. Marie Kostohryzová: Polární záře nad pastvištěm (Epocha) - svědectví o Josefu Kostohryzovi; 3. Karel Vrána: Křesťanství a kultura (Trinitas).

 

JAN SOKOL, filozof

Protože toho musím přečíst opravdu hodně, málokdy čtu úplné novinky. Ale mám velkou radost z toho, že (konečně) vyšly texty Jana Patočky o umění, literatuře, hudbě a divadle. Jan Patočka: Umění a čas I, II. Sebrané spisy 4, 5 (OIKOYMENH) - z jeho velkého díla je to totiž právě to, co může zajímat nejširší publikum. Za čtení to opravdu stojí.

==

ALEŠ OPATRNÝ, kněz a vyučující na KTF UK

1. Bonaventura Bouše: Malá katolická liturgika (Vyšehrad) - je to splacený dluh, sice pozdě, ale přece; 2. Giorgio Zevini, Pier Giordano Cabra: Lectio Divina na každý den v roce (Karmelitánské nakl.) - a to celá ediční řada. Užitečná, hodnotná a přístupná cesta do Písma; 3. Tomáš Halík: Vzýván i nevzýván (Nakl. Lidové noviny) - považuji za povinnou četbu pro každého, kdo chce uvažovat o církvi v Evropě, a ne pouze opakovat známá klišé.

 

MOJMÍR TRÁVNÍČEK, editor a literární kritik

1. Petr Piťha: Paměť a naděje (Karolinum); 2. František X. Halas: Fenomén Vatikán (CDK); 3. Hana Bořkovcová: Soukromý rozhovor (Karmelitánské nakl.). Ale mimořádnou radost mi způsobila také kniha Jiřího Opelíka Holanovské nápovědy (Thyrsus).

TOMÁŠ HALÍK, kněz a univerzitní profesor

1. J. W. Burrow: Krize rozumu. Evropské myšlení 1848-1914 (CDK); 2. J. Zakowski: Obavy a naděje. Rozhovory o budoucnosti (Mladá fronta); 3. T. Radcliffe: Medvěd a mniška (Karmelitánské nakl. a Krystal OP) - jedinečné svědectví o hluboké víře, spojené s moudrostí, humorem, životní zkušeností a svobodou ducha.

TERESIE BEČKOVÁ, redaktorka ČRo

1. Timothy Radcliffe: Medvěd a mniška (Karmelitánské nakl. a Krystal OP) - tato kniha může být velkou inspirací pro všechny, kteří hledají způsob, jak žít jako křesťan uprostřed agresivního, soupeřivého světa, kde vítězí silní; 2. Alexandr Meň: Rozbít led (Triáda) - výbor jednoho z nejzajímavějších představitelů ruského pravoslaví 20. století; 3. Olivier Clément: Tělo pro smrt a pro slávu. Malé uvedení do teopoetiky těla (Refugium Velehrad-Roma); 4. Tomáš Halík: Vzýván i nevzýván (Nakl. Lidové noviny).

JOSEF BERÁNEK, editor a publicista

1. Jan Sokol: Člověk a náboženství (Portál); 2. Duše poutníka. Rozhovor Jana Paulase s Tomášem Špidlíkem (Karmelitánské nakl.);  3. Richard Rohr, John B. Feister: Naděje proti temnotám (Cesta).

JAN STŘÍBRNÝ, historik

1. F. Zakaria: Budoucnost svobody (Academia); 2. V. Vlček: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964 (Matice cyrilometodějská); T. Špidlík: Duše poutníka (Karmelitánské nakl.); 4. F. Seibt: Zrození Evropy (Vitalis).

JANÍK ZDENĚK, básník a publicista

1. Tomáš Halík: Vzýván i nevzýván (Nakl. Lidové noviny) - reflexe vztahu náboženství a sekulární kultury, vyzývající k vzájemné toleranci a protestující proti všemu fanatismu a fundamentalismu; 2. Fareed Zakaria: Budoucnost svobody (Academia) - přeložil Jaroslav Veis, s předmluvou Petra Pitharta. Kritický pohled na současný stav demokracie a lidové svobody s optimistickým výhledem do budoucnosti; 3. Klára Lukavská: Rozhovory s dědečkem (Karmelitánské nakl.) - život nestora českého herectví - který měl po celý život ve víře jeden z majáků svého bytí - viděný očima sedmadvacetileté vnučky.

 

MARKÉTA KORONTHÁLYOVÁ, klasická filoložka

1. Tomáš Halík: Vzýván i nevzýván (Nakl. Lidové noviny); 2. Józef Augustyn: Být otcem (Karmelitánské nakl.); 3. Karel Vrána: Křesťanství a kultura (Trinitas)

 

MILAN BADAL, kněz a publicista

Aurelius Augustinus: Křesťanská vzdělanost. De doctrina christiana (Vyšehrad) - výtečný překlad prof. Jany Nechutové; 2. Joseph Ratzinger: Eschatologie. Smrt a věčný život (Barrister & Principal); 3. Vilém D. Schneeberger: Bůh má veselé lidi rád (KMS).

 

JAN KASTNER, filmový publicista

Rozhodl jsem se nerozmělňovat hodnotu jednoho jediného titulu a tím je: Český hraný film IV, 1961-1970 (Národní filmový archiv) - jednak svým rozsahem (698 stran velkého formátu) vydá hned za několik knih a jednak mi vrací jistotu v to, že česká kinematografie skutečně existovala i v šedesátých letech. Veškeré dějiny našeho filmu byly totiž vždycky dovedeny maximálně do roku 1960. Upřímně řečeno, je zde shromážděn materiál, který zdaleka přesahuje jedinou publikaci, a také mi bude trvat poměrně dlouho, než se tím prokoušu. A hezky dlouho, ne-li navěky, bude dokladem nejen nejzajímavějšího období naší kinematografie, ale i svědectvím o tom, že věci, o kterých se nesmělo psát, nezmizely z paměti lidí. A nejde tedy zdaleka jen o film.

MILOŠ DOLEŽAL, básník a redaktor literární redakce ČRo3 - Vltava

1. Karel Vrána: Křesťanství a kultura (Trinitas) - snad budou následovat sebrané spisy této evropské osobnosti. Česká církev, které Vrána tak nezištně pomáhal, aniž by myslel na sebe, by teď na oplátku měla pomoci na svět jeho velkému dílu; 2. Jan Sokol: Moje plány (Triáda) - neokázalé svědectví i skvostně vypravená kniha; 3. Vojtěch Vlček: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964 (Matice cyrilometodějská) - mladý historik mapující dosud plně neprobádaná a stále odsouvaná léta padesátá. O mužnosti a statečnosti řeholníků; 4. Radovan Zejda: Byl básníkem (Sursum) - o Janu Zahradníčkovi. Po sebraných spisech druhý, životopisný krok k Janu Zahraníčkovi.

 

ANTONÍN BRADNA, farář v Budyni nad Ohří

1. Karel Otčenášek-Bohumil Svoboda: Víra je můj pevný hrad (Vyšehrad); 2. Miloš Doležal: Prosil jsem a přiletěla moucha (Karmelitánské nakl.); 3. Ladislav Kubíček: O svobodě (Matice cyrilometodějská).

 

GERTRUDA GRUBEROVÁ-GOEPFERTOVÁ, spisovatelka a malířka

1. Jan Sokol: Moje plány (Triáda) - paměti architekta. Vzpomínání psané s důstojností J. Sokolovi vlastní (mně zároveň připomínající doby, kdy jsem vstupovala na UMPRUM, kde byl tehdy J. Sokol rektorem); 2. Radovan Zejda: Byl básníkem (Sursum) - autorem uspořádaná dokumentace z korespondence, úředních listin a fotografií o tragickém osudu Jana Zahradníčka; 3. Peter Mayle: Toujours Provence (Knaur) - starý bestseller, líčící každodenní život v jižní Francii tak bezprostředně a věrohodně, že se čtenáři zachce vrátit se tam...; 4. Isaac B. Singer: Dětství ve Varšavě (Deutscher Taschenbuchverlag) - Singerova jedinečná vyprávění jsou pomníky době a místům, v nichž žila společenství pevně semknutá, židovské obce Bohu sloužící a do věčnosti směřující.

 

MARTIN C. PUTNA, literární historik

1. Jiří Reynek, Daniel Reynek - Aleš Palán: Kdo chodí tmami (Torst) - kniha pro útěchu!!!; 2. František X. Halas: Fenomén Vatikán (CDK); 3. Zdeněk Nešpor: Víra bez církve? (Albis International) - jak jsou ti sektáři roztomile praštění...

 

PAVEL AMBROS, teolog a profesor na CMTF UP

1. Karl Heinz Neufeld: Hugo a Karl Rahnerové (Refugium Velehrad-Roma) - autentické uvedení do rozvoje teologického bádání před a po Druhém vatikánském koncilu; 2. František X. Halas: Fenomén Vatikán (CDK) - vynikající uvedení do světa diplomacie, vztahů Svatého stolce a ČR; 3. Sergej Bulgakov: Nevěsta Beránkova (Refugium Velehrad-Roma) - inspirující četba.

MICHAELA FREIOVÁ, Společnost pro podporu rodiny

Loni mne z literatury faktu zaujal především „Dům na skále“ od Václava Vaška (Karmelitánské nakl.) a jsem moc ráda, že máme pěkně česky pasáže o zákonech z Tomášovy Teologické sumy. Kniha má název „Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě“ (Krystal OP). Z beletrie se mi moc líbil „Mstitel“ od Fredericka Forsytha (Knižní klub).

 

JIŘÍ ŠTOURAČ, malíř

Patrick J. Buchanan: Smrt Západu (Mladá fronta); 2. Milena Honzíková: Dopis zmizelému (Torst); 3. Paul Johnson: Dějiny renesance (Barrister & Principal).

 

ROBERT KRUMPHANZL, editor a literární kritik

1. Dva nové překlady z díla sv. Tomáše Akvinského „O zákonech v Teologické sumě“, přeložil Karel Šprunk a „O pravdě, o mysli“, přeložila Martina Věra Štěpinová (obojí Krystal OP); 2. Jaromír Linda, Alexandr Stich, Alena Fidlerová, Martina Šulcková (a kol.): Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách, 2. svazek 1. dílu (Karolinum); 3. Pavel Kuneš: Základní křesťanská poradna (Karmelitánské nakl.).

 

MILAN BALABÁN, teolog a univerzitní profesor

1. Kornelis Heiko Miskotte: Edda a Tóra (Eman); 2. Jan Balabán: Možná že odcházíme (Host); 3. Eliška Vlasáková: Jako sen (Eman).

 

JAKUB HUČÍN, psychoterapeut

1. Daniel Lifschnitz: Úsměvné židovské historky (Portál) - židovský humor ma svou tradici. Je vzorem, jak se někdy dívat na těžký život s nadhledem. Židovský národ si v historii užil trápení až dost, a přesto si udržel smysl pro humor; 2. Prokop Remeš, Alena Halamová: Nahá žena na střeše. Psychoterapeutické aspekty biblických příběhů (Portál) - křesťané vnímají Bibli jako Boží slovo. Pro psychoterapii je biblický text velmi cenný také jako zdroj hlubokých lidských příběhů. Autoři si sami kladou otázku: Nestává se něco podobného, co se stalo biblickým postavám, také nám? Nezrcadlí se v nich i náš životní příběh? Vycházejí přitom ze své terapeutické praxe, takže vědí, co říkají; 3. Petr Šmolka: Muž a žena - návod k použití (Portál) - kdo žije v partnerském vztahu, tak ví, že muž a žena vnímají řadu věcí trochu jinak. Z toho potom vznikají různá nedorozumění, která mohou znamenat někdy i konec vztahu. Pokud o tom budeme něco vědět, můžeme jim předcházet. Autor patří mezi nejzkušenější manželské poradce u nás, zároveň dokáže psát velmi poutavě a čtivě.

DANIEL HERMAN, kněz a mluvčí ČBK

1. Jan Novák: Zatím dobrý - Mašínovi a největší příběh studené války (Petrov); 2. Flavius Josephus: Válka židovská (Academia); 3. Madeleine Albrightová: Nejlepší ze všech možných světů (Práh).

 

ZDENĚK ROTREKL, básník a spisovatel

1. Isidor ze Sevilly: Etymologie VI-VII, XII (OIKOYMENH); 2. Jaroslav Med: Spisovatelé ve stínu (Portál) - rozšířené vydání; 3. Jan Trefulka: Zločiny pozdvižení, Spisy 1 (Atlantis).

KAREL SKALICKÝ, teolog a profesor na TF JU

1. Jan E. Urban: Duchodní slovo pro dnes a zítra (Karmelitánské nakl.); 2. Radim Palouš: Ars docendi; 3. Aurelius Augustinus: Křesťanství a vzdělanost (Vyšehrad).

MAGDALENA KŘENKOVÁ, výtvarnice

1. Kdo chodí tmami. Rozhovor Aleše Palána s Danielem a Jiřím Reynky (Torst); 2. Anselm Grün: Buď dobrý sám k sobě (Karmelitánské nakl.); 3. Klára Lukavská: Rozhovory s dědečkem (Karmelitánské nakl.).

PAVEL STUDNIČKA, publicista

1. J. Čep: Před námi tma a mráz (Torst) a J. Deml: Betlémský poutník (Trinitas) - velikost je u perel záležitost druhořadá; 2. Kdo chodí tmami. Rozhovor A. Palána s Danielem a Jiřím Reynky (Torst) a K plnosti. Rozhovor J. Mazance se Stanislavem Krátkým (Cesta) - vzpomínají věcně, a proto i z hlediska věčnosti věrohodně; 3. P. Buchanan: Smrt Západu (Mladá fronta) - neprorokuje, popisuje skutečnost.

JAN PEŇÁZ, děkan ve Velkém Meziříčí

1. Stanislav Krátký: K plnosti (Cesta); 2. Bruno Ferrero: Vánoční příběhy pro potěchu duše (Portál); 3. Paul Johnson: Dějiny židovského národa (Academia).

PETRUŠKA ŠUSTROVÁ, novinářka LN

1. Zbyněk Hejda: Cesta k Cerekvi (Triáda); 2. Karel Vachek: Teorie hmoty (Herrmann & synové); 3. Aleš Palán, Daniel a Jiří Reynkové: Kdo chodí tmami (Torst). Na rozdíl od mnoha jiných vynikají tyto tři původní české tituly originalitou slova a původností postřehu a oplývají pokorou, s níž se ve veřejném životě setkáváme bohužel jen málokdy.

SLAVOMIL HUBÁLEK, psycholog

1. Tomáš Halík: Vzýván i nevzýván (Nakl. Lidové noviny) - o Bohu, nás a Evropě; 2. Ian Kershaw: Hitler I, II (Argo); 3. Obrácená strana Měsíce (Graphic House) - literární časopis vydávaný v Ostravě.

ERAZIM KOHÁK, filozof

1. Edmund Husserl: Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filozofii I (OIKOYMENH) - přeložili Alena Rettová a Petr Urban. Kniha mé celoživotní filozofické práce, intimně známá v němčině, angličtině, francouzštině, teď konečně v lahodné češtině. Veliký překladatelský výkon i čtenářský zážitek; 2. W. G. Sebald: Austerlitz (Fischer Taschenbuch Verlag) - Proust po sto letech: hledání mého ztraceného času na vrcholu vypravěčského umění. Pročítám potřetí; 3. Günter Grass: Im Krebsgang (Steidl Verlag) - čas našeho mládí, jak jej žili ti druzí. Zážitek srovnatelný s výborným seriálem ČT1 „I ve smrti sami“. Sdílet článek na: 

Sekce: Kultura, Zpravodajství, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 22 30. května – 5. června 2023

Za pár dnů z nich budou kněží

Pán Bůh povolává ke kněžství rázně a náhle, jindy tiše a pomaličku, ale vždy ponechává svobodu odpovědět. O povolání i kněžských vyhlídkách jsme hovořili se…

celý článek


Požehnání za volant i řídítka

Prázdniny se blíží. Boží ochranu na cesty vyprošují a ke vzájemné ohleduplnosti vybízejí kněží a jáhni při žehnání řidičům a jejich automobilů, motorek i dalších…

celý článek


Na kole do Polska či Bavorska

Prázdniny se blíží. Boží ochranu na cesty vyprošují a ke vzájemné ohleduplnosti vybízejí kněží a jáhni při žehnání řidičům a jejich automobilů, motorek i dalších…

celý článek


Ať objeví, že se mají rádi

„Mami, ségra je zlá, už si s ní nikdy nebudu hrát. – Tati, ten brácha otravuje, furt za mnou leze, udělej s tím něco.“ Vztahy mezi sourozenci dávají rodičům někdy…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay