Církevní soud manželství neruší

Vydání: 2014/39 Papež František v Zemi orlů, 23.9.2014, Autor: Jiří Macháně

 
Říká se tomu „církevní rozvod“. Ve skutečnosti se ale zkoumá, zda manželství vůbec vzniklo. O manželství z pohledu církevního práva jsme hovořili se soudkyní plzeňského diecézního soudu MARTINOU VINTROVOU.
 
Bůh daroval manželství všem lidem. Ať jsou pokřtění nebo ne. Ilustrační snímek  Aleš Masner
 
Svátost manželství si udělují pokřtění. Ale co když jeden z partnerů není katolík?
 
Pokud je pokřtěný v jiné církvi, je k dovolenosti uzavření sňatku potřeba dispens ordináře diecéze od tzv. překážky smíšeného manželství. V případě, že partner není pokřtěný, je třeba k platnosti manželství dispens ordináře diecéze od tzv. překážky rozdílné víry, bez této dispense manželství nevznikne. V obou případech se katolické straně zdůrazňuje, že její povinností je udělat vše pro to, aby si zachovala svoji víru a v katolické víře pokřtila a vychovala své děti. Nekatolický partner má být s tímto závazkem seznámen.
 
Je takové manželství svátostné?
 
Když katolík a pokřtěný nekatolík nebo dva pokřtění evangelíci uzavřou platné manželství, je to svátost. Když jeden z partnerů pokřtěný není, nejedná se o svátostné manželství, ale o platné církevně uzavřené přirozené manželství.
 
Institut manželství existoval ještě před křesťanstvím, před příchodem Krista. Bůh jej daroval všem lidem – ať už jsou pokřtění nebo ne. Mezi dvěma pokřtěnými pak bylo manželství Kristem povýšeno na svátost, protože se stalo obrazem vztahu Krista a církve. To ale neznamená, že by ostatní manželství byla Bohem méně chtěná nebo snad méně požehnaná. Také manželství lidí nepokřtěných má svou důstojnost Bohem danou a týkají se ho stejné vlastnosti jako manželství křesťanů.
 
Katolíci mají povinnost uzavřít manželství kanonickou formou, tedy jak se lidově a nepřesně říká, „v kostele“, jinak uzavírají manželství neplatně. Pokud chtějí z vážných důvodů uzavřít sňatek jinou formou, může jim to ordinář za určitých podmínek dovolit. Jedná se o církevní zákon, není tedy závazný pro ty, kdo nejsou členy katolické církve.
 
Není žádání o dispens zbytečné papírování a formalismus?
 
Nemělo by to tak být. Ze zkušenosti víme, že když si vezme pokřtěný člověk nepokřtěného, znamená to často další třecí plochu v manželství a může to působit problémy jak v manželství, tak ve víře daného člověka. A proto by ordinář měl dávat dispens, jen pokud je oprávněný. Kněz by s takovými snoubenci měl otevřeně o těchto překážkách hovořit, upozornit je na úskalí. V rámci přípravy je třeba může seznámit i s jiným takovým manželským párem, aby si ujasnili, co všechno může soužití křesťana katolíka s nevěřícím člověkem nebo s nekatolickým křesťanem obnášet. Na druhé straně jim kněz nemůže sňatek odmítnout.
 
V katolické církvi neexistuje pojem rozvod. Církevní právo však hovoří o neplatném manželství…
 
Manželé mohou požádat o přezkoumání, zda manželství bylo uzavřeno platně, tedy jestli vůbec vzniklo. Z pohledu kanonického práva manželství nemusí vzniknout ze třech důvodů. Prvním je vada manželského souhlasu. To znamená, že manželský souhlas alespoň u jednoho ze snoubenců je neúplný, neobsahuje všechno, co by obsahovat měl. Příkladem je třeba situace, kdy někdo získá souhlas k manželství od svého partnera podvodem či pod nátlakem. Takový manželský slib není svobodný. Také pokud někdo uzavírá manželství s tím, že pokud jim to nebude klapat, rozvede se nebo s tím, že nechce mít děti, uzavírá manželství neplatně, protože vlastně nechce manželství, ale jeho „osekanou“ podobu.
 
Dalším důvodem, který neumožní uzavřít platné manželství, jsou tzv. manželské překážky – to jsou skutečnosti, kvůli nimž konkrétní člověk nemůže uzavřít manželství buď vůbec, nebo s konkrétní osobou. Například kněz či řeholník nemůže uzavřít manželství, stejně jako sourozenci mezi sebou. Překážkou k uzavření manželství je také nedostatečný věk, impotence atd.
 
Třetím důvodem, který působí neplatnost manželství, je tzv. vada formy uzavření manželství. Jak už bylo řečeno výše, katolíci mají povinnost uzavřít manželství před osobou, která má podle církevních předpisů právo asistovat při uzavření manželství. Uzavření manželství musí být přítomni dva svědkové. Kromě toho ale katolická církev uznává tzv. mimořádnou formu uzavření manželství, když není možné toto splnit v nebezpečí smrti či kvůli jiné závažné nesnázi. Například v době komunismu v Sovětském svazu nebylo možné najít kněze nebo to bylo možné jen za cenu velkého nebezpečí. V takovém případě je manželství uzavřeno platně i jen před dvěma svědky, protože přítomnost církví pověřeného oddávajícího nebyla možná.
 
Proč se lidé obrací na církevní soud s tím, že své manželství považují za neplatné?
 
Je to v situaci, kdy se jejich manželství rozpadne a jeden z  partnerů nebo oba chtějí uzavřít nové manželství a chtějí přijímat svátosti – k tomu je zapotřebí, aby nové manželství bylo platné. Obracejí se na nás také ženy, jimž se rozpadlo manželství, a ony chtějí mít svou situaci vyřešenou vnitřně, nechtějí se cítit vázány na bývalého muže, i když nové manželství uzavřít nechtějí.
 
Zhruba dvě třetiny manželství, které náš církevní soud posuzuje, jsou prohlášeny za neplatné. Tito lidé přicházejí s  nezvratnými důkazy.
 
Co je takový důkaz, jak může vypadat?
 
Jsou to výpovědi obou manželů, svědků, případně dokumenty a listiny. Velmi časté jsou případy, kdy jedna ze stran vyloučila nerozlučitelnost manželství. Vezmou se s tím, že když to nebude fungovat, rozejdou se. Nebo nechtějí děti, případně nebrali vážně manželský slib. To se obvykle dokazuje z výpovědí svědků, neboť se s tím obvykle ještě před manželstvím někomu svěřili.
 
Často se dokládá neschopnost uzavření manželství například kvůli psychické poruše, nemoci, která přímo brání postiženému plnit normální povinnosti manžela a rodiče. Zde se vyžaduje posudek lékaře, jestli opravdu tou nemocí trpí, kdy a jak vznikla, jak je vážná, jak ovlivňuje dotyčného jednání, myšlení. Nemoc totiž musí existovat už před uzavřením manželství – daný člověk musel být kvůli této nemoci předem neschopen žít v manželství.
 
V hlavách lidí se může odehrávat ledacos. Jak dokládat, co skutečně mají v srdci?
 
Před Pánem Bohem si to budou muset zodpovědět sami. Pokud někdo chce něco dokázat, potřebuje nejméně dva svědky nebo jiné věrohodné důkazy (např. lékařské zprávy). My zkoumáme věrohodnost svědků, každá výpověď se skládá pod přísahou, a pokud přísahají křivě, jedná se o svatokrádež. Ale mám zkušenost, že když jsou svědci ovlivněni nebo někdo přímo
lže či něco zamlčuje, vyplave to na povrch. Někdy si říkám, že Pán Bůh si své věci chrání.
 
Zkrátka platí, že lež má krátké nohy.
 
Ano. Navíc rozhodují tři soudci kolektivně a rozsudek musí být schválen většinou a potvrzen odvolacím soudem. A pokud nemáme morální jistotu a nejsme opravdu na základě důkazů přesvědčeni o neplatném uzavření manželství, rozhodneme ve prospěch platnosti manželství. Soud manželství neruší, ale zkoumá, zda vůbec vzniklo.

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Články, Téma

Diskuse

.....co Bůh spojil..... Servitor 24.9.2014 01:43
Mám dotaz, humila 23.9.2014 12:04
Katolické manželství je dost o něčem jiném, Michal 23.9.2014 22:51
Re: Mám dotaz, Nyvlt 24.9.2014 10:33

Zobrazit vše Zobrazit vybrané

Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 40 3. – 9. října 2023

Za sv. Václavem i do Vatikánu

Mší sv. ve vatikánské bazilice, procesím k tamnímu oltáři sv. Václava s modlitbou za vlast a zpěvem svatováclavského chorálu uctili patrona české země v den jeho slavnosti…

celý článek


S čím odjíždíte na synodu?

Ve Vatikánu začíná generální shromáždění biskupské synody o synodalitě (4.–29. října). Zeptali jsme se několika účastníků, co od synody očekávají a v čem vidí svou roli.

celý článek


Quo vadis, křesťanské Slovensko?

Slovensko má za sebou mimořádně vyhrocenou kampaň, které se nevyhnuly ani vulgarity a násilí. Příští týdny ukážou, zda se společnost dokáže vůbec na něčem shodnout.

celý článek


Malí formují celé společenství

Dělit při mši svaté program pro děti a dospělé, aby z toho obě skupiny „něco měly“, nikdo „nerušil ani „nebyl rušen“, anebo je ponechat pohromadě? Na výhody…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay