Boží slovo nemá čpět naftalínem

Vydání: 2017/42 Olomouc má nové pomocné biskupy, 17.10.2017, Autor: Lukáš Nosek

Trest smrti je proti evangeliu

Dne 11. října uplynulo 25 let od vydání Katechismu katolické církve napsaného po Druhém vatikánském koncilu. Nyní se proto konalo shromáždění Papežské rady pro novou evangelizaci, jehož se účastnil i papež František. Mluvil o úkolu „nově a úplněji hlásat neměnné evangelium svým současníkům“ a předložil návrh na inovaci článku 2266 katechismu, který v krajních případech připouští užití trestu smrti veřejnou mocí. „Žádný člověk, ani vrah, neztrácí svou osobní důstojnost, protože Bůh je Otec, který vždy očekává návrat syna,“ uvedl s tím, že nikdo nesmí být připraven o možnost nápravy. „V minulosti se jevil trest smrti jako logický důsledek uplatňování spravedlnosti, kdy byl přehlížen primát milosrdenství nad spravedlností,“ řekl papež. Podle něj tehdy vítězila ryze právnická mentalita nad křesťanskou.(ravat, len)


„Opatrovat a pokračovat. To je úkol, který církvi náleží ze samotné její povahy, aby pravda vtištěná Ježíšem do evangelní zvěsti mohla dosahovat svojí plnosti až do konce časů,“ řekl papež František při pětadvacátém výročí nového Katechismu katolické církve.

Katechismus je možné vnímat jako zapsanou „zkušenost poznání, důvěry a odevzdání se tajemství,“ uvedl v promluvě Svatý otec. V proslovu se věnoval tomu, jak se katolická nauka vyvíjela v dějinách. Právě v tom se dá rozpoznat papežova reakce například na nedávné Correctio filialis, kde mu autoři a signatáři vyčítají, že se prý v osmé kapitole apoštolské exhortace Amoris laetitia odklání od tradiční nauky církve.

Katechismus katolické církve „musí brát v úvahu rozvíjení nauky, které Duch Svatý během staletí vnukl Církvi. Je také nutné, aby světlem víry napomáhal osvěcovat nové situace a problémy, které se v minulosti ještě neobjevily,“ připomněl papež slova svatého Jana Pavla II. (Fidei depositum, 3).

„Nestačí jen nalézt nový jazyk pro předávání neměnné víry, nýbrž je nezbytné a naléhavé, aby církev před novými výzvami a perspektivami, jež se lidstvu otevírají, mohla vyjadřovat novosti Kristova evangelia, jež dosud nevyšly najevo, ač jsou v Božím slově obsaženy,“ řekl František a doplnil: „Je to onen poklad ,starých a nových věcí‘, o nichž mluví Ježíš, když vybízí svoje učedníky, aby učili tomu novému, co přinesl, aniž by opomíjeli to staré.“

Papež připomenul, že s časem se prohlubuje naše poznávání Boha. „Ježíš Nazaretský jde s námi, aby nás svým slovem a svými znameními uváděl do hlubokého tajemství Otcovy lásky. Toto poznání den ze dne sílí jistotou víry, že jsme milováni, a jsme tak součástí smysluplného plánu. Kdo miluje, chce milovanou osobu více poznat, aby objevil bohatství, které v sobě skrývá a denně vychází najevo jako vždy nová skutečnost,“ popsal Svatý otec.

Harmonický vývoj nauky

V další části promluvy František předložil návrh na inovaci článku 2266 Katechismu katolické církve, kde se v krajních případech připouští užití trestu smrti. Svatý otec chce, aby byl trest smrti odmítnut ještě silněji – například proto, že nikdo nemá právo připravit kohokoliv o možnost nápravy (více na str. 1).

Papež o tom hovoří i z jiného důvodu. „Harmonický vývoj nauky vyžaduje, abychom přestali hájit argumenty, které dnes rezolutně protiřečí novému porozumění křesťanské pravdě. Ostatně, jak připomínal už sv. Vincenc Lerinský: ,Lze v Kristově církvi očekávat náboženský rozvoj? Samozřejmě lze, a to značný. Vždyť kdo by byl vůči lidem tak nepřející a natolik se protivil Bohu, aby se tomu snažil zabránit?‘,“ připomněl papež František světce z 5. století, načež použil srozumitelné přirovnání: „Tradice je živá skutečnost a pouze jednostranné vidění může chápat ,poklad víry‘ jako něco statického. Boží slovo nemůže být obkládáno naftalínem na ochranu proti parazitům jako nějaká stará přikrývka! Boží slovo je dynamická a stále živá skutečnost, která prospívá a roste, protože směřuje k naplnění, které lidé nemohou zastavit.“

Petrův nástupce v další pasáži hovoří o zákonu pokroku Božího slova, které je slovy sv. Vincence třeba „v průběhu let upevňovat, v průběhu času rozšiřovat a v průběhu věků nechat růst k výšinám“. A právě tato dynamika Božího slova, jako i lidské úsilí z něj čerpat, je podmínkou pravdy. Úkolem církve je pak předávat zjevenou nauku. „To vůbec neznamená nějakou změnu této nauky,“ uvedl papež. „Nelze však zachovat nauku, aniž by se jí umožnilo prospívat, a nelze ji vázat na strnulý a neměnný výklad, aniž by se snižovalo působení Ducha Svatého,“ zdůraznil.

LUKÁŠ NOSEK

 

Sdílet článek na: 

Sekce: Články, OstatníAktuální číslo 32 2. – 8. srpna 2022

Papež na cestách uzdravení a smíření

Přání, „aby se zasévala naděje pro domorodé i nedomorodé obyvatelstvo, které chce žít v bratrství“, vyslovil papež při návratu z Kanady. Při své 37. zahraniční…

celý článek


Poutníci na jedné lodi s biskupem

Společnou plavbu po Baťově kanálu absolvovali minulou středu účastníci 16. ročníku Pouti za umělce.

celý článek


Pár vteřin, které zachrání pokoj v rodině

Taková trpělivost! Znamená to něčí utrpení, nebo kopec klidu a míru? A můžeme si uhlídat, aby její míra nepřetekla? Hovořili jsme o tom s vedoucí Křesťanského terapeutického…

celý článek


Podezřívali nás, že jsme špioni

Útěk před komunisty, vojenská služba v USA, kněžství, profesorská kariéra, duchovní služba americkým vojákům a její zakládání v jedenácti postkomunistických zemích.…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay