Biskupové se vyjadřují ke společenským tématům

Vydání: 2009/6 Tři pochodně svědomí , 4.2.2009, Autor: čbk

Jak již KT informoval v minulém čísle, čeští a moravští biskupové se vyslovili ke třem závažným společenským tématům: k předsednictví Česka EU, k navrhovanému zákonu o specifických zdravotnických službách (za tímto názvem se ukrývá mj. právní úprava potratů a nakládání s embryi) a k rezoluci Evropského parlamentu o dodržování lidských práv v EU. Všechna tři prohlášení přinášíme v plném znění.

PROHLÁŠENÍ ČBK K ČESKÉMU PŘEDSEDNICTVÍ EU

Vláda ČR se k 1. lednu 2009 ujala předsednictví v Radě EU jako první země bývalého Varšavského paktu s mottem Evropa bez bariér, které je velmi aktuální v době, kdy ve společnosti převládají tendence k individualismu. Domníváme se, že k překonávání bariér je zapotřebí úcta a respekt k odlišnosti druhého. Tento postoj platí pro jednotlivce, společenství, národní i mezinárodní instituce a v oblasti politiky je vyjádřen mj. principem subsidiarity. ČBK si uvědomuje význam rodiny pro zdravý vývoj jednotlivce i celé společnosti, proto vyslovuje podporu prioritám českého předsednictví Rady EU v oblasti rodinné politiky. Rodinná politika by se neměla stát závislou na politice zaměstnanosti, nýbrž musí respektovat specifické potřeby rodiny jako živého celku a zájmy všech jejích členů, včetně dětí. Základem rodinné politiky by proto měl být respekt k autonomii rodiny a její svobodě v rozhodování o všech věcech souvisejících s jejím životem a výkonem jejích přirozených funkcí. Domácí péči o děti je nutno vnímat jako sociálně relevantní alternativu výdělečné činnosti, jež si zaslouží zvláštního respektu a pozornosti. Stanovení přesného rozsahu kolektivní péče o děti do tří let věku (v rámci tzv. Barcelonských cílů by každá členská země měla do roku 2010 umístit minimálně 33 % dětí do jeslí) je v rozporu s principem svobody rodin, nehledě k rozporuplným názorům na důsledky takové péče na zdravý vývoj dítěte. Rodiny ani malé děti nelze vnímat jako překážku dosahování vysoké zaměstnanosti. ČBK proto vítá záměr českého předsednictví otevřít diskusi o revizi Barcelonských cílů a podpořit vnímání domácí péče o děti jako plnohodnotné formy zaměstnání. V této souvislosti si ČBK váží toho, že na únorovou konferenci, kterou pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí na téma „Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti“, byl pozván kardinál Ennio Antonelli, předseda Papežské rady pro rodinu. Biskupové českých a moravských diecézi si uvědomují náročnost a zodpovědnost této významné role politické reprezentace ČR během prvního semestru roku 2009, proto vyzývají věřící k modlitbám za všechny, kdo se na průběhu našeho předsednictví podílejí, aby jejich úsilí směřovalo k upevnění pokojného soužití a prohloubení solidarity na našem kontinentu, a tak přispělo k celosvětovému vývoji v tomto duchu.

PROHLÁŠENÍ ČBK K VLÁDNÍMU NÁVRHU ZÁKONA O SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽBÁCH

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky byl 23. prosince 2008 doručen Sněmovní tisk 689/0 obsahující Vládní návrh zákona o specifických zdravotnických službách, který zahrnuje četná eticky nepřijatelná ustanovení. Česká biskupská konference se již dříve k návrhu zákona opakovaně vyjadřovala a ani dnes nesouhlasí, aby se projednávání zdravotnické reformy stalo příležitostí k dalšímu uvolňování předpisů chránících nedotknutelnost života a integritu lidské osoby. Návrh zákona podstatně rozšiřuje podmínky pro uskutečňování umělých ukončení těhotenství, a je proto z pohledu křesťana zcela nepřijatelný. Hrubě závadná jsou též některá ustanovení o asistované reprodukci. Považujeme za nezbytné, aby již v zákoně o specifických zdravotnických službách bylo výslovně deklarováno právo zdravotnického pracovníka odmítnout spoluúčast na provádění umělého ukončení těhotenství pro výhradu svědomí, a to bez rizika postihu. Současný právní stav umožňuje diskriminaci těch, kteří provádění umělých potratů považují za neslučitelné se svým svědomím a přesvědčením. Věříme, že členové zákonodárných sborů svým správným rozhodnutím vytvoří lepší podmínky pro ochranu života, včetně života těch nejmenších a nejslabších, a děkujeme všem, kteří se o to zasazují.

PROHLÁŠENÍ ČBK K REZOLUCI EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Členové Evropského parlamentu přijali 14. ledna 2009 usnesení o stavu dodržování lidských práv v zemích Evropské unie v letech 2004 – 2008. Prohlášení obsahuje mnohé užitečné myšlenky. Požaduje odstranění xenofobie a diskriminace menšin, upozorňuje na porušování práva na soukromí i na zneužívání dětí a uprchlíků. Prosazuje však také právo na tzv. reprodukční a sexuální zdraví se zřetelným zaměřením na volný přístup žen k umělým potratům, „důvěrné“ poradenství a sexuální výchovu dětí obtížně ovlivnitelnou jejich rodiči. Projevuje se rovněž tendence povýšit registrované partnerství osob stejného pohlaví na úroveň manželského svazku heterosexuálních párů. Zdůrazňujeme, že základem každého práva je právo na život a bez jeho přiznání každé lidské bytosti ztrácí prosazování ostatních práv svůj pravý smysl. Považujeme za opovážlivé, že k odůvodnění zásahů do suverenity členských států Evropské unie byla využita Charta základních práv Lisabonské smlouvy, která ještě nenabyla právní účinnosti. Z pohledu občanů České republiky jde o zvláště citlivou záležitost.

Sdílet článek na: 

Sekce: Domácí, Zpravodajství, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 4 24. – 30. ledna 2023

Biskupové: Postavme se strachu

Součástí výstavy korunovačních klenotů a lebky sv. Václava ve svatovítské katedrále byla také bohoslužba za vlast. V neděli se jí zúčastnili jak dosluhující prezident,…

celý článek


Varhany hrály komunistům, teď je čeká duchovní hudba

Ostravská katedrální farnost získá varhany, které vznikly v 80. letech pro pražský Palác kultury. Špičkový nástroj sloužil v posledních letech ostravské filharmonii.

celý článek


Videa, která ukazují svět víry

Natáčet videa na portál YouTube není až tak složité, jak si v pandemii vyzkoušelo mnoho farností. Zaujmout širší publikum, to už je něco jiného. Jak se to daří některým…

celý článek


Když chystáme farní ples

S blížícím se postním obdobím začala plesová sezona. Zapojuje se do ní nejedno společenství katolické mládeže, studentů i celých farností. Jak se takový ples připravuje?

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay