Biskupové se vyjadřují ke společenským tématům

Vydání: 2009/6 Tři pochodně svědomí , 4.2.2009, Autor: čbk

Jak již KT informoval v minulém čísle, čeští a moravští biskupové se vyslovili ke třem závažným společenským tématům: k předsednictví Česka EU, k navrhovanému zákonu o specifických zdravotnických službách (za tímto názvem se ukrývá mj. právní úprava potratů a nakládání s embryi) a k rezoluci Evropského parlamentu o dodržování lidských práv v EU. Všechna tři prohlášení přinášíme v plném znění.

PROHLÁŠENÍ ČBK K ČESKÉMU PŘEDSEDNICTVÍ EU

Vláda ČR se k 1. lednu 2009 ujala předsednictví v Radě EU jako první země bývalého Varšavského paktu s mottem Evropa bez bariér, které je velmi aktuální v době, kdy ve společnosti převládají tendence k individualismu. Domníváme se, že k překonávání bariér je zapotřebí úcta a respekt k odlišnosti druhého. Tento postoj platí pro jednotlivce, společenství, národní i mezinárodní instituce a v oblasti politiky je vyjádřen mj. principem subsidiarity. ČBK si uvědomuje význam rodiny pro zdravý vývoj jednotlivce i celé společnosti, proto vyslovuje podporu prioritám českého předsednictví Rady EU v oblasti rodinné politiky. Rodinná politika by se neměla stát závislou na politice zaměstnanosti, nýbrž musí respektovat specifické potřeby rodiny jako živého celku a zájmy všech jejích členů, včetně dětí. Základem rodinné politiky by proto měl být respekt k autonomii rodiny a její svobodě v rozhodování o všech věcech souvisejících s jejím životem a výkonem jejích přirozených funkcí. Domácí péči o děti je nutno vnímat jako sociálně relevantní alternativu výdělečné činnosti, jež si zaslouží zvláštního respektu a pozornosti. Stanovení přesného rozsahu kolektivní péče o děti do tří let věku (v rámci tzv. Barcelonských cílů by každá členská země měla do roku 2010 umístit minimálně 33 % dětí do jeslí) je v rozporu s principem svobody rodin, nehledě k rozporuplným názorům na důsledky takové péče na zdravý vývoj dítěte. Rodiny ani malé děti nelze vnímat jako překážku dosahování vysoké zaměstnanosti. ČBK proto vítá záměr českého předsednictví otevřít diskusi o revizi Barcelonských cílů a podpořit vnímání domácí péče o děti jako plnohodnotné formy zaměstnání. V této souvislosti si ČBK váží toho, že na únorovou konferenci, kterou pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí na téma „Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti“, byl pozván kardinál Ennio Antonelli, předseda Papežské rady pro rodinu. Biskupové českých a moravských diecézi si uvědomují náročnost a zodpovědnost této významné role politické reprezentace ČR během prvního semestru roku 2009, proto vyzývají věřící k modlitbám za všechny, kdo se na průběhu našeho předsednictví podílejí, aby jejich úsilí směřovalo k upevnění pokojného soužití a prohloubení solidarity na našem kontinentu, a tak přispělo k celosvětovému vývoji v tomto duchu.

PROHLÁŠENÍ ČBK K VLÁDNÍMU NÁVRHU ZÁKONA O SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽBÁCH

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky byl 23. prosince 2008 doručen Sněmovní tisk 689/0 obsahující Vládní návrh zákona o specifických zdravotnických službách, který zahrnuje četná eticky nepřijatelná ustanovení. Česká biskupská konference se již dříve k návrhu zákona opakovaně vyjadřovala a ani dnes nesouhlasí, aby se projednávání zdravotnické reformy stalo příležitostí k dalšímu uvolňování předpisů chránících nedotknutelnost života a integritu lidské osoby. Návrh zákona podstatně rozšiřuje podmínky pro uskutečňování umělých ukončení těhotenství, a je proto z pohledu křesťana zcela nepřijatelný. Hrubě závadná jsou též některá ustanovení o asistované reprodukci. Považujeme za nezbytné, aby již v zákoně o specifických zdravotnických službách bylo výslovně deklarováno právo zdravotnického pracovníka odmítnout spoluúčast na provádění umělého ukončení těhotenství pro výhradu svědomí, a to bez rizika postihu. Současný právní stav umožňuje diskriminaci těch, kteří provádění umělých potratů považují za neslučitelné se svým svědomím a přesvědčením. Věříme, že členové zákonodárných sborů svým správným rozhodnutím vytvoří lepší podmínky pro ochranu života, včetně života těch nejmenších a nejslabších, a děkujeme všem, kteří se o to zasazují.

PROHLÁŠENÍ ČBK K REZOLUCI EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Členové Evropského parlamentu přijali 14. ledna 2009 usnesení o stavu dodržování lidských práv v zemích Evropské unie v letech 2004 – 2008. Prohlášení obsahuje mnohé užitečné myšlenky. Požaduje odstranění xenofobie a diskriminace menšin, upozorňuje na porušování práva na soukromí i na zneužívání dětí a uprchlíků. Prosazuje však také právo na tzv. reprodukční a sexuální zdraví se zřetelným zaměřením na volný přístup žen k umělým potratům, „důvěrné“ poradenství a sexuální výchovu dětí obtížně ovlivnitelnou jejich rodiči. Projevuje se rovněž tendence povýšit registrované partnerství osob stejného pohlaví na úroveň manželského svazku heterosexuálních párů. Zdůrazňujeme, že základem každého práva je právo na život a bez jeho přiznání každé lidské bytosti ztrácí prosazování ostatních práv svůj pravý smysl. Považujeme za opovážlivé, že k odůvodnění zásahů do suverenity členských států Evropské unie byla využita Charta základních práv Lisabonské smlouvy, která ještě nenabyla právní účinnosti. Z pohledu občanů České republiky jde o zvláště citlivou záležitost.

Sdílet článek na: 

Sekce: Domácí, Zpravodajství, Články

Diskuse

V diskuzi není žádný příspěvek. Diskuze již byla uzavřena.
Aktuální číslo 12 21. – 27. března 2023

Na cestě ke křtu

„Prosme Pána, aby tento vyvolený překonal každé pokušení. Aby byl vděčný za to, že si ho Bůh vyvolil, že se mu dává poznat,“ zazní pátou neděli postní ve farnostech…

celý článek


Neplést si zpověď s psychoterapií

Svátost smíření, duchovní doprovázení a psychoterapie mají jedno společné: jsou to tři způsoby práce s nitrem člověka. Ale děje se to pokaždé jinak. Zpovědnici nelze…

celý článek


Když se náš svět setká se světem Božím

Bůh většinou mlčí. Jen někdy, výjimečně, hlasitě promluví, viditelně se ukáže, prolomí nebesa, pronikne do našeho srdce. Jednou z takových událostí bylo vzkříšení…

celý článek


Jak uspořádat besedu

Byl by zájem a vy máte chuť zorganizovat program se zajímavým hostem pro svou farnost? Jak na to? O zkušenosti s technikou i propagací se dělí pořadatelé přednášek, debat…

celý článek
Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2023

© Katolický týdeník 2004 - 2018, všechna práva vyhrazena     Mapa webu RSS kanál XML Sitemap  |  Online platby přes GoPay